Doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

KOŘENEK Jan. Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Praha: Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2005, p. 6.
Publication language:czech
Original title:Rychlé vyhledávání regulárních výrazů s využitím FPGA
Title (en):Fast regular expresion matching using FPGA
Pages:6
Proceedings:Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika
Conference:Počítačové architektury a diagnostika - Pracovní seminář pro studenty doktorského studia
Place:Praha, CZ
Year:2005
Publisher:Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University
Keywords
FPGA, IDS, regular expresion
Annotation
This paper deals with fast regular expresion matching using FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Rychl{\'{e}} vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	regul{\'{a}}rn{\'{i}}ch v{\'{y}}raz{\r{u}} s
	vyu{\v{z}}it{\'{i}}m FPGA},
   pages = 6,
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} ze
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	Architektury a Diagnostika},
   year = 2005,
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical
	University},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7858}
}

Your IPv4 address: 34.204.169.76
Switch to https