Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc.

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1223
Místnost:Kancelář L336
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno
Scopus Author ID 14045394700

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https