Doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc.

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
Funkce:Zástupce vedoucího ústavu
Disciplinární komise - člen
Rada navazujícího magisterského studijního programu Informační technologie FIT - člen
Vědecká rada FIT
Výzkumná skupina Systémy odolné proti poruchám, diagnostika a testování - Hlavní výzkumník
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1223
volání přes GSM O2 +420 72681-1223
volání přes GSM T-Mobile +420 60407-1223
Fax:+420 54114-1270
Místnost:Kancelář L336
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 54.196.215.69
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]