Zbyněk Křivka@
Hlavní O mně IT & PC Osobnosti Muzika Ostatní
 Domovské stránky
 sekce OSTATNÍ - Logické úlohy - vyzkoušej svůj intelekt

 

Logické úlohy - vyzkoušej svůj intelekt
Zábavné úlohy pro vyzkoušení logického a algoritmického uvažování

1. Pětiposchoďový dům

Zadání:
Zjisti, kdo bydlí ve kterém patře, kolik má dětí, kolik platí nájem a jaké má zaměstnání.

 1. Ve výškovém domě je 5 bytů. (přízemí a 1., 2., 3., 4. poschodí)
 2. Rodina Műllerových má jako jediná 4 děti.
 3. V prostředním bytě bydlí správce.
 4. Paní Meierová platí za svůj byt o 60 korun míň než lékař ve 3. poschodí.
 5. Rodina v nejvyšším patře má 5 dětí.
 6. Rodina Kernů má o 1 dítě míň než učitelka.
 7. Pan Kaufmann je zástupce jedné firmy.
 8. Učitelka platí za svůj byt 1740 korun.
 9. V nejvyšším patře bydlí domovník.
 10. Lékař platí za byt 1800 korun.
 11. V bytě, který stojí 1760 korun, nebydlí žádné děti.
 12. Ve 2.poschodí mají dvakrát tolik dětí jako ve 3.poschodí.
 13. Pan Hanz bydlí přímo nad rodinou Kernů.
 14. V bytě pod domovníkem žijí 2 děti.
 15. Műllerovi platí za byt 1770 korun.
 16. Střešní byt je o 10 korun lacinší než přízemí.
 17. Zástupce platí o 30 korun víc než domovník.

Řešení.


2. Pět domů v řadě

Einstein vymyslel tento kvíz v minulém století. Tvrdil, že 98% lidstva není sto vyřešit tento kvíz.
Patříte také ke 2% nejinteligentnějších na světě? Hodně štěstí!!!

Einstein sice píše, že takovouto úlohu vyřeší pouze 2 procenta populace, ale já si myslím, že by ji měli zvládnou všichni lidé s logickým myšlením a schopností problém rozložit na podproblémy (dekomponovat) a schopností úlohu zalgoritmizovat. Můj závěr plyne z toho, že Einstein pravděpodobně do těch dvou setin populace nezapočítal lidi, kteří úlohu jsou schopni vyřešit, ale jsou na to moc líní, protože jak je všeobecně známo: Myšlení bolí :-).

Zadání:
1. Je pět domů, každý má jinou barvu.
2. V každém domě žije osoba s jinou národností.
3. Každý obyvatel má rád jeden nápoj, kouří určitou značku cigaret a chová určité zvíře.
4. ŽÁDNÁ z osob nemá nic stejného se svými sousedy.

Otázka: Komu patří ryba?

Nápovědy:

 1. Brit žije v červeném domě
 2. Švéd má psa
 3. Dán pije rád čaj
 4. Zelený dům stojí vlevo od bílého
 5. Majitel zeleného domu pije kafe
 6. Osoba, která kouří PallMall, chová ptáka
 7. Muž, žijící v prostředním domě, pije mléko
 8. Majitel žlutého domu kouří Dunhill
 9. Nor bydlí v prvním domě
 10. Kuřák Marlboro bydlí vedle chovatele koček
 11. Osoba, která má koně, bydlí vedle kuřáka Dunhillek
 12. Kuřák Winfieldu pije pivo
 13. Nor žije vedle modrého domu
 14. Němec kouří Rothmanns
 15. Kuřák Marlboro má souseda, který pije vodu

Řešení.


3. Konzervy s jídlem

Bohumil, Bohuslav a Boleslav šli na výlet.

Bohumil si vzal na cestu 2 konzervy,
Bohuslav 3 a
Boleslav žádnou.

Během výletu jedli všichni tři z těchto konzerv stejným dílem, všechny konzervy byly stejné. Za to, že jedl z jejich konzerv , dal Boleslav po výletu Bohumilovi a Boleslavovi 50 Kč. Bohumil si z nich vzal 20 Kč a Bohuslav 30 Kč, což nebylo správné. Jak se měli správně rozdělit?

Řešení.


4. Klobouky

Zadání:
Ve tmavé, neosvělené místnosti leží na stole 5 klobouků, tři bílé a dva černé. Do místnosti vejdou tři lidé. Každý si nasadí na hlavu jeden klobouk, aniž by věděl, jaké barvy. Poté vyjdou z místnosti na světlo, v řadě za sebou! Jelikož jsou v řadě za sebou, první nemá žádné informace o barvách klobouků, druhý v řadě vidí pouze klobouk prvního, třetí vidí barvu klobouků svých dvou kolegů. Na vlastní klobouk nevidí žádný z nich. Přesto první z nich je zvědavý a ptá se třetího: "Víš jaký máš klobouk?" , odpověď zní: "Nevím"; stejnou otázku položí první i druhému, ale dostane stejnou odpověď. Potom první prohlásí: "Tak v tom případě vážení já vím, jakou barvu má můj klobouk!"

Jestliže je to možné, tak jakou barvu má klobouk prvního muže a proč?
15 minut je čas více než dostatečný.

Tuto úlohu mi poslal
Josef Karásek.

Řešení.


5. Marie a Anna

Zadání:
Jedna ze slavných hádanek Sama Loyda. Sam Loyd (1841 - 1911) je dodnes znám jako autor šachových úloh, originálních matematických problémů a hádanek. Uveďme jednu z nejkrásnějších:

Marie a Anna jsou dohromady staré 44 let. Marie je dvakrát starší, než byla Anna tehdy, když Marii bylo o polovinu méně let, než bude Anně, až bude Anna třikrát starší, než byla Marie, když byla Marie třikrát starší než Anna.

Jak jsou staré?

Tuto úlohu elegantně (rozuměj matematicky:-)
vyřešil a laskavě se podělil o řešení Ing. Milan Jankůj [MJankuj (zavináč) seznam (tečka) cz]

Řešení.


6. Štiky

Zadání:
Do rybníka, v nemž nebyly žádné ryby, bylo vpuštěno 30 štik, které se postupně požíraly. Štika byla plně nasycena, když sežrala tři štiky (syté nebo hladové). Požírání postupovalo tak, že v určitém čase požírala jenom jedna štika. Když byla plně nasycena, začala žrát druhá štika, a kryž ta byla nasycena, začala žrát třetí štika atd.

Kolik štik bylo tímto způsobem nasyceno.
PS: Řešit lze i zkusmo, ale představte si zobecnění, kdy mám "n" štik a k zasycení každé z nich je třeba "m" štik. Poté je vhodné pro řešení vymyslet vzorec (pravděpodobně bude obsahovat operaci modulo a divide, tedy zbytek po celočíselném dělení a celočíselné dělení). Vzorec by pak mělo být možno použít např. další den, kdy všechny štiky vyhladoví a začne nové kolo kanibalizmu:-)

Týdeňák pro základní školu - matematickou třídu.

Řešení jsem zatím neměl čas přesně formulovat.


7. Matematici

Zadání:
Matematik A potkal matematika B. A: "Ahoj, jak se máš?"
B: "Dobře, konečně mám tři syny, jak jsem si přál."
A: "A kolik je jim let?"
B: "Součin jejich věků je 36."
A: "Z toho jejich věk nezjistím."
B: "Ciferný součet jejich věků je roven počtu oken v průčelí protějšího domu, můžeš si je spočítat."
A: "Ani tento údaj mi ještě nestačí, neboť počet oken se rovná dvěma ciferným součtům."
B: "Nejstaršímu jsem včera koupil brusle."
A: "To mi stačí. Tvým synům je ..."

Řešení této úlohy zaslal Zbyněk Voráček a Markéta Wolfová a je vedeno stylem logických pokusů a zužováním možností.


Tentokráte jsem pro vás našel zadání přijímací zkoušky z informatiky na MFF (onen legendární matfyz na Karlově Univerzitě) UK Praha - 1999 - A (Originální zadání najdete v nějakém starším článku na serveru progNET.cz.)

8. Kuličky

Zadání:
V pytlíku máme kuličky tří různých barev: bílé, šedé a černé. Bílých kuliček je 1999, šedých 2000 a černých 2001. Vytáhneme z pytle naslepo dvě kuličky. Mají-li stejnou barvu, vrátíme místo nich do pytle jednu bílou (těch máme dostatečnou zásobu). Mají-li obe vytažené kuličky různé barvy, vrátíme do pytle vždy tu tmavší. Takto budeme kuličky tahat tak dlouho, až zůstane v pytlíku jediná kulička. Jakou barvu může mít tato poslední kulička? Určete všechny možnosti a výsledek zdůvodněte.

Řešení této úlohy mi ukázali Kub@z a auquacat (ICQ přezdívky).


9. Čtyřciferné číslo

Zadání:
Určete, kolik čtyřciferných přirozených čísel lze sestavit z číslic čísla 238831, pokud se v nich každá cifra vyskytuje nejvýše tolikrát, kolikrát je obsažena v čísle 238831. Výsledek zdůvodněte.

Tuto úlohu jsem zatím nevyřešil, takže očekávám vaše výsledky a vysvětlení na
e-mailu.


10. Písmena versus číslice

Zadání:
Nahraďte v následujícím schématu písmena číslicemi tak, aby naznačené operace platily jak v řádcích, tak i ve sloupcích. Musíme dodržet pravidlo, že různým písmenům odpovídají různé číslice a stejným písmenům stejné číslice. Nalezněte všechna řešení a zdůvodněte, proč jiné řešení neexistuje.

  A + B = CD
  -   +   +
  E * CC = EE
  =   =   =
  F * GH = DH

Řešení této úlohy zaslal Juraj Mozoláni a detailnější popis postupu Martin Papcun.
PS: Podobný problém, ale "jednodušší" je například (zatím nevyřešeno:-):

   SEND
   +MORE
  -------
   MONEY 

11. Prográmek v Pascalu

Zadání:
Je dán následující program v programovacím jazyce PASCAL:

 program A;
 var N, X: integer;
 begin
   read(N);
   X:= 0;
   while N > 0 do
    begin
     X:= X * 2 + N mod 2;
     N:= N div 2;
    end;
   write(X)
 end.

a) Jaký výsledek obdržíme při výpočtu se vstupní hodnotou N = 101?
b) Pro kterou vstupní hodnotu N bude výsledkem číslo X = 57? Nalezněte tři nejmenší různá taková N (pokud existují).
c) Určete nejmenší vstupní hodnotu N > 100, pro níž je výsledek výpočtu roven X = N.
Všechny své odpovědi zdůvodněte.

Řešení této úlohy zaslal Michal Plánička.


Pokud znáte nějakou podobnou zajímavou logickou úlohu, tak budu rád, když mi ji pošlete.


 Hot Tip: Podívejte se na stránky humorného školního časopisu PRD (Pravidelný Redakční Drb):
Oficialni modre stranky PRDu  Neoficialni cervene stranky PRDu

Pokud chcete sledovat tyto stránky (kdy budou změněny, tak se zaregistrujte sem: