Doc. Ing. Přemysl Krąek, Ph.D.

Publications

2012HULÍK Rostislav and KR©EK Přemysl. Local Projections Method and Curvature Approximation on 3D Polygonal Models. In: Communications proceedings of WSCG. Plzen: Department of Computer Graphics and Multimedia FIT BUT, 2012, pp. 223-230. ISBN 978-80-86943-79-4.
 HULÍK Rostislav, BERAN Vítězslav, ©PANĚL Michal, KR©EK Přemysl and SMR® Pavel. Fast and Accurate Plane Segmentation in Depth Maps for Indoor Scenes. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Vilamoura, Algarve: Department of Computer Graphics and Multimedia FIT BUT, 2012, pp. 1-6. ISBN 978-1-4673-1737-5.
 POLOK Lukáą, BARTOŇ Radek, CHUDÝ Peter, KR©EK Přemysl, SMR® Pavel and DITTRICH Petr. Terrain Rendering Algorithm Performance Analysis. In: Proceedings of the 31st Digital Avionics Systems Conference. Williamsburg, VA, USA: IEEE Computer Society, 2012, pp. 1-7. ISBN 978-1-4673-1699-6.
 ZEMČÍK Pavel, ©PANĚL Michal, KR©EK Přemysl and RICHTER Miloslav. Methods of 3D Object Shape Acquisition. 3-D Surface Geometry and Reconstruction. Rourkela: IGI Global, 2012, pp. 1-27. ISBN 978-1-4666-0113-0.
2011BARTOŇ Radek, KR©EK Přemysl, ©PANĚL Michal, ©VUB Miroslav, ©TANCL Vít and VAĎURA Jiří. Virtual Collaborative Environment for Radiological 3D Consultations. In: 5th Cairo International Biomechanical Engineering Conference. Cairo, 2011, pp. 50-54. ISBN 978-1-4244-7169-0.
 ©PANĚL Michal, KR©EK Přemysl, ©VUB Miroslav and ©TANCL Vít. Tetrahedral Meshing of Volumetric Medical Images Respecting Image Edges. In: Proceedings of the 14th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2011. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011, pp. 161-169. ISBN 978-3-642-23671-6. ISSN 0302-9743.
2010©PANĚL Michal, KR©EK Přemysl, ©VUB Miroslav and ©TANCL Vít. Vector Segmentation of Volumetric Image Data: Tetrahedral Meshing Constrained by Image Edges. In: Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theaory and Applications. Setubal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, pp. 134-138. ISBN 978-989-674-026-9.
 ©VUB Miroslav, KR©EK Přemysl, ©PANĚL Michal, ©TANCL Vít, BARTOŇ Radek and VAĎURA Jiří. Feature preserving mesh smoothing algorithm based on local normal covariance. In: Proceedings of WSCG'10. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2010, p. 6. ISBN 978-80-86943-86-2.
2009KR©EK Přemysl, ©PANĚL Michal, ©VUB Miroslav, ©TANCL Vít, BARTOŇ Radek and ©ILER Ondřej. Network Collaborative Environment Supporting 3D Medicine. In: Proceedings of the 31st Annual International conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology. Minneapolis: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, pp. 261-261. ISBN 978-1-4244-3296-7.
2008KR©EK Přemysl, ©PANĚL Michal, ©TANCL Vít, ©VUB Miroslav and ©ILER Ondřej. Virtual Collaborative Environment for 3D Planning and Modeling of Surgeries. In: TTeC 08 Tromso telemedicine and health conference. Troms0, 2008, pp. 170-171.
2007KR©EK Přemysl, KRUPA Petr and ČERNOCHOVÁ Pavlína. Teeth and Jaw 3D Reconstruction in Stomatology. In: Medical Information Visualisation - BioMedical Visualisation. Zurich: IEEE Computer Society, 2007, pp. 23-28. ISBN 0-7695-2904-6.
 KR©EK Přemysl, ©PANĚL Michal, SÁRA Vítězslav, ©ILER Ondřej, ©TANCL Vít and ©VUB Miroslav. Sí»ové kolaborativní prostředí pro 3D modelování v medicíně. In: ©irokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: Palacky University, 2007, pp. 74-77. ISBN 978-80-244-16878.
 KR©EK Přemysl, ©PANĚL Michal, ©VUB Miroslav, ©TANCL Vít, ©ILER Ondřej and SÁRA Vítězslav. Network collaborative environment for human tissues 3D modeling. In: Engineering in Medicine and Biology Society Proceedings. Lyon: Technical University Wien, 2007, pp. 4540-4543. ISBN 1-4244-0788-5.
 ©PANĚL Michal, KR©EK Přemysl, ©VUB Miroslav, ©TANCL Vít and ©ILER Ondřej. Delaunay-Based Vector Segmentation of Volumetric Medical Images. In: Proceedings of the 12th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2007. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2007, pp. 261-269. ISBN 3-540-74271-9. ISSN 0302-9743.
2006KR©EK Přemysl, KRUPA Petr and ©ÁREK Milan. Operace nanečisto. Vesmír. 2006, vol. 85, no. 4, p. 3. ISSN 0042-4544.
 KR©EK Přemysl, ©PANĚL Michal, ČERNOCHOVÁ Pavlína, KAŇOVSKÁ Karin, KRUPA Petr, STOKLAS Jiří and MOLITOR Martin. 3D Human Tissues Modeling In Clinical Applications. In: Medical Information Visualisation. London: IEEE Computer Society, 2006, p. 1. ISBN 0-7695-2603-9.
 KR©EK Přemysl, ČERNOCHOVÁ Pavlína and KRUPA Petr. Prostorové modelování lidských tkání pro plánování, simulaci a navigaci ve stomatologii. VIII Brněnské implantologické dny. Brno: Medical Faculty of Masaryk University, 2006. ISBN 80-210-4150-1.
 ©PANĚL Michal and KR©EK Přemysl. Vector-based Medical Image Segmentation using Adaptive Delaunay Triangulation. In: Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Procesing. Palma de Mallorca: ACTA Press, 2006, p. 6. ISBN 0-88986-600-7.
 ČERNOCHOVÁ Pavlína, KAŇOVSKÁ Karin, KR©EK Přemysl and KRUPA Petr. Autotransplantace zubů - nové moľnosti. Interdental - Zborník prednáąok. Bratislava, 2006. ISBN 80-969152-2-3.
 ČERNOCHOVÁ Pavlína, KR©EK Přemysl, KRUPA Petr and KAŇOVSKÁ Karin. Autotransplantace zubů - indikace, provedení a aplikace 3D digitálních technologií. VIII Brněnské implantologické dny. Brno: Medical Faculty of Masaryk University, 2006. ISBN 80-210-4150-1.
2005KR©EK Přemysl and KRUPA Petr. Problematika 3D modelování tkání z medicínských obrazových dat. Neurologie pro praxi. Olomouc: 2005, vol. 6, no. 3, pp. 149-153. ISSN 1335-9592.
 KR©EK Přemysl. Flow Reduction Marching Cubes Algorithm. In: Proceedings of ICCVG 2004. Warsaw: Springer Verlag, 2005, pp. 100-106. ISBN 1-4020-4178-0.
 STOKLAS Jiří, KR©EK Přemysl, KRUPA Petr and CHAKER Anas. Rekonstrukce acetabula s vyuľitím reálného modelu pánve. In: Novákovy traumatologické dny. Brno: Medical Faculty of Masaryk University, 2005, p. 2.
 STOKLAS Jiří, KR©EK Přemysl, KRUPA Petr and JANEČEK Miloą. Vyuľití reálného modelu pánve při implantaci TP kyčelního kloubu. In: XIII. Frejkovy dny. Brno: Medical Faculty of Masaryk University, 2005, p. 2. ISBN 80-210-3749-0.
 ČERNOCHOVÁ Pavlína, KAŇOVSKÁ Karin, KR©EK Přemysl and KRUPA Petr. Application of geometric biomodels for autotransplantation of impacted canines. In: World Journal of Orthodontics 2005. Paris, 2005, p. 1.
2004KRUPA Petr, KR©EK Přemysl, ČERNOCHOVÁ Pavlína and MOLITOR Martin. 3-D real modelling and CT biomodels application in facial surgery. In: Neuroradiology. Berlin: Springer Verlag, 2004, p. 1. ISBN 0028-3940.
 KR©EK Přemysl, MOLITOR Martin and KRUPA Petr. Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii. In: Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004. Hradec Králové: Faculty of Medicine UPAL, 2004, pp. 39-39. ISBN 80-86225-45-3.
 KR©EK Přemysl, ČERNOCHOVÁ Pavlína, KAŇOVSKÁ Karin and KRUPA Petr. Moľnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii. In: VII Brněnské implantologické dny. Brno: Medical Faculty of Masaryk University, 2004, pp. 12-12. ISBN 80-210-3334-7.
 MOLITOR Martin, VESELÝ Jiří, KRUPA Petr and KR©EK Přemysl. Retinoblastom - rekonstrukční oříąek. In: Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004. Hradec Králové: Faculty of Medicine UPAL, 2004, pp. 29-29. ISBN 80-86225-45-3.
 ČERNOCHOVÁ Pavlína, KAŇOVSKÁ Karin, KR©EK Přemysl and KRUPA Petr. Vyuľití biomodelů při autotransplantacích zubů. In: VII Brněnské implantologické dny. Brno: Medical Faculty of Masaryk University, 2004, pp. 13-13. ISBN 80-210-3334-7.
2003KR©EK Přemysl and KRUPA Petr. Human tissue geometrical modelling. In: Applied Simulation and Modeling. Calgary: The International Association of Science and Technology for Development, 2003, pp. 357-362. ISBN 0-88986-384-9.
2002DEDOUCH Karel, VAMPOLA Tomáą, ©VEC Jan, KR©EK Přemysl and HAVLÍK Radan. Acoustic modal analysis of male vocal tract for czech vowels. In: Interaction and feedback 2002. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002, pp. 13-20. ISBN 80-85918-75-7.
 FLORIAN Zdeněk, KOTEK Vladimír, WENDSCHE Petr and KR©EK Přemysl. Deformačně napjatostní analýza degenerovaného páteřního prvku. In: Inľenýrská mechanika 2001. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002, pp. 49-50. ISBN 80-214-2109-6.
 FLORIAN Zdeněk, KOTEK Vladimír, WENDSCHE Petr and KR©EK Přemysl. Mechanické vlastnosti osteoporotických obratlů. In: Skelet 2002. Praha: Czech Technical University, 2002, pp. 9-9. ISBN 80-86-317-19-6.
 FLORIAN Zdeněk, KOTEK Vladimír, WENDSCHE Petr and KR©EK Přemysl. Stress and strain analysis of degenerated spine element. In: Biomechanics of man 2002. Praha: Faculty of Physical Education and Sport Charles University in Prague, 2002, pp. 189-192. ISBN 80-86-317-23-4.
 KR©EK Přemysl. Automatic creating of tetrahedral fem models of human tissues from segmented CT/MR data. In: EMBEC02. Vídeň: TU Vienna, 2002, pp. 232-233. ISBN 3-90-1351-62-0.
 KR©EK Přemysl. Complex human tissues fem models prepared by boolean operations. In: Biomechanics of man 2002. Praha: Faculty of Physical Education and Sport Charles University in Prague, 2002, pp. 24-26. ISBN 80-86-317-23-4.
 KR©EK Přemysl. Praxe automatické tvorby MKP modelů lidských tkání. In: Skelet 2000. Praha: Czech Technical University, 2002, pp. 34-35. ISBN 80-86317-19-6.
 KR©EK Přemysl. Problematika kvality MKP modelů lidských tkání automaticky vytvořených z CT/MR dat. In: Inľenýrská mechanika 2001. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002, pp. 141-142. ISBN 80-214-2109-6.
2001KR©EK Přemysl and KRUPA Petr. 3D rekonstrukce lidských tkání z CT/MR dat pro lékařské a biomechanické aplikace. Jemná mechanika a optika. 2001, vol. 46, no. 10, pp. 315-319. ISSN 0447-6411.
 KR©EK Přemysl. Automatická tvorba více tkáňových MKP modelů z CT/MR dat. In: Interaction and feedbacks 2001. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001, pp. 102-107. ISBN 80-85918-69-2.
 KR©EK Přemysl. Nové moľnosti tvorby MKP modelů z CT/MR dat. In: Inľenýrská mechanika 2001. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001, pp. 153-154. ISBN 80-85918-64-1.
 KR©EK Přemysl. Prostorová rekonstrukce lidských tkání z CT/MR dat pro aplikace v medicíně a biomechanice. In: II sborník příspěvků doktorandů FSI VUT v Brně, Pedagogicko vědecká konference. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2001, pp. 153-6. ISBN 80-214-1764-1.
2000KR©EK Přemysl. Automatic generation of FEM models of human skull and other parts of skeleton from CT data. In: Biomechanics of man 2000. Olomouc: Palacky University, 2000, pp. 74-77. ISBN 80-244-0193-2.
 KR©EK Přemysl. Moľnosti tvorby MKP modelů z CT/MR dat. In: Inľenýrská mechanika 2000. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2000, pp. 27-32. ISBN 80-86246-03-5.
 KR©EK Přemysl. Tvorba MKP modelů vokálního traktu pro české samohlásky. In: Interaction and feedback 2000. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000, pp. 103-110. ISBN 80-85918-58-7.
 KR©EK Přemysl. Vektorová 3D transformace CT/MR dat, jejich převod do CAD/FEM systémů a aplikace v medicíně a biomechanice. In: Aplikovaná mechanika 2000. Liberec: Liberec University of Technology, 2000, pp. 221-226. ISBN 80-7083-388-2.
 NAGY Ivan, KR©EK Přemysl and HUSTÁK Josef. Voxel model creation of human tissues from CT and MR data for Biomechanical applications. In: Euroconference Biosignal 2000. Brno: Department of Biomedical Engineering FEEC BUT, 2000, pp. 278-280. ISBN 80-214-1610-6.
 PŘIKRYL Karel and KR©EK Přemysl. Dynamická analýza výpočtového modelu lidské lebky. In: Interaction and feedback 2000. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000, pp. 211-218. ISBN 80-85918-58-7.

Show all publications

Your IPv4 address: 3.81.28.94
Switch to https