Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Exploring new Applications for Modern Taylor Series Methods to Solve Stiff and High-Order Systems

Název v češtině:Analýza nových aplikací Moderní metody Taylorovy řady pro řešení tuhých systémů a systémů vysokých řádů
Hlavní řešitel:Kunovský Jiří
Další řešitelé:Kocina Filip, Nečasová Gabriela, Rozman Jaroslav, Šátek Václav, Veigend Petr, Zbořil František
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - AKTION Česká republika - Rakousko
Kód:Aktion-76p11
Zahájení:2016-07-01
Ukončení:2017-10-31
Klíčová slova:numerické integrační metody, paralelní výpočty, diferenciální rovnice, rozsáhlé soustavy algebraických rovnic, Taylorova řada
Anotace:
Ve dvou předcházejících projektech AKTION mohla být Moderní metoda Taylorovy řady (MMTŘ) významně rozšířena, obohacena, validována a podrobně prozkoumána, což vedlo k vytvoření nástrojů pro řešení diferenciálních rovnic založených na MMTŘ, které umožňují velmi přesně řešit tuhé systémy, nespojité dynamické systémy a systémy vysokých řádů. Aby mohla být MMTŘ dále vylepšena a její výhody uplatněny v praxi, projektový tým je rozšířen o Fakultu strojního inženýrství, VUT Brno. Z toho vyplývá posílení a rozšíření mezinárodní spolupráce mezi TU Vienna a VUT Brno. V rámci projektu budou analyzovány náročné aplikované problémy a řada mladých vědců dostane příležitost pro získání mezinárodních a mezidisciplinárních zkušeností.

Publikace

2018HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav a SASSI Taoufik. Stokes system with solution-dependent threshold slip boundary conditions: Analysis, approximation and implementation. Mathematics and Mechanics of Solids. 2018, roč. 2018, č. 23, s. 294-307. ISSN 1081-2865.
2017CHALOUPKA Jan, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Multiple Integral Computations. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 CHALOUPKA Jan, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Modern Taylor series method in numerical integration: PART 1. In: 16th Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering (3mi). Rybnik, 2017, s. 263-273. ISBN 978-83-65265-14-2. ISSN 2391-9361.
 KOCINA Filip, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Modelling VLSI Circuits Using Taylor Series. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav, HASLINGER Jaroslav, POCHYLÝ František, KOKO Jonas a SASSI Taoufik. Numerical Modelling of the Stokes Flow with Threshold Slip Boundary Conditions. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 NEČASOVÁ Gabriela, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Solving Wave Equation Using Finite Differences and Taylor Series. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 NEČASOVÁ Gabriela, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Model of the Telegraph Line. In: Informatics 2017 - 14th International Scientific Conference on Informatics. Poprad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 271-275. ISBN 978-1-5386-0888-3.
 VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, KOCINA Filip, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Real Time Simulation of Transport Delay. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
2016KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a VEIGEND Petr. Parallel solution of higher order differential equations. In: Proceedings of the 2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2016). Insbruck: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 302-309. ISBN 978-1-5090-2088-1.

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https