Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy

Název v angličtině:Secure and Reliable Computer Systems
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Další řešitelé:Barabas Maroš, Češka Milan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fiedor Jan, Fiedor Tomáš, Hanáček Petr, Havlena Vojtěch, Holík Lukáš, Hrubý Martin, Hruška Martin, Janků Petr, Janoušek Vladimír, Kočí Radek, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Lengál Ondřej, Malík Viktor, Malinka Kamil, Matyáš Jiří, Mazura František, Očenáš Martin, Orság Filip, Peringer Petr, Pluháčková Hana, Rogalewicz Adam, Rozman Jaroslav, Smrčka Aleš, Šátek Václav, Šoková Veronika, Šůstek Martin, Turoňová Lenka, Vídeňský František, Vyroubalová Jana, Zbořil František, Zbořil František V.
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:bezpečné a spolehlivé počítačové systémy
Anotace:
Podstatou projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti počítačových systémů při současném zachování jejich patřičné efektivity. Za tímto účelem projekt integruje zaměstnance a doktorandy z Ústavu inteligentních systémů (ÚITS) FIT VUT v Brně, kteří svým výzkumem pokrývají různé oblasti počítačové bezpečnosti, spolehlivosti a optimalizace. Projekt zahrnuje teoretický výzkum i prototypovou implementaci a experimentální ověření navržených technik na vhodných případových studiích.

Produkty

2019Pluginy pro statickou analýzu vyvíjené skupinou VeriFIT, software, 2019
Autoři: Marcin Vladimír, Harmim Dominik, Pavela Ondřej, Vojnar Tomáš, Fiedor Tomáš, Rogalewicz Adam
 Trau: SMT řešič řetězcových omezení, software, 2019
Autoři: Abdulla Parosh A., Atig Mohamed F., Bui Phi Diep, Holík Lukáš, Chen Yu-Fang, Rezine Ahmed, Rummer Philipp
 Vizualizér Kvality Otisku Prstu, software, 2019
Autoři: Kanich Ondřej, Oravec Tomáš, Dejmal David
2018Lenochod - SMT solver pro řetězcová omezení, software, 2018
Autoři: Holík Lukáš, Janků Petr, Lin Anthony W., Rummer Philipp, Vojnar Tomáš
 MINA: Nástroj pro verifikaci programů s neomezeným počtem vláken, software, 2018
Autoři: Holík Lukáš, Turoňová Lenka, Vojnar Tomáš
 Ranger: Nástroj pro Analýzu Mezí Programů Manipulujících s Haldou, software, 2018
Autoři: Fiedor Tomáš, Holík Lukáš, Rogalewicz Adam, Sinn Moritz, Vojnar Tomáš, Zuleger Florian
 Simulátor a Generátor Poškození do Syntetického Otisku Prstu - Modul Průtahového Poškození, software, 2018
Autoři: Kanich Ondřej, Drahanský Martin
 SYDAGenerator - nástroj pro generování datasetů s využitím 3D objektu, software, 2018
Autoři: Goldmann Tomáš, Drahanský Martin
2017Gaston - Symbolická WS1S Rozhodovací Procedura, software, 2017
Autoři: Fiedor Tomáš, Holík Lukáš, Janků Petr, Lengál Ondřej, Vojnar Tomáš
2015Norn: SMT řešič řetězcových omezení, software, 2015
Autoři: Abdulla Parosh A., Atig Mohamed F., Holík Lukáš, Chen Yu-Fang, Rezine Ahmed, Stenman Jari
 Petri Nets for Embedded Systems - Translator and Interpreter, rev. 2015, software, 2015
Autoři: Richta Tomáš, Janoušek Vladimír, Minář Michal
2014Simulátor a Generátor Poškození do Syntetického Otisku Prstu - Modul Dotekového Poškození, software, 2014
Autoři: Kanich Ondřej, Drahanský Martin

Publikace

2019ABDULLA Parosh A., ATIG Mohamed F., BUI Phi Diep, HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, REZINE Ahmed a RUMMER Philipp. Trau: SMT solver for string constraints. In: Proceedings of the 18th Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design. Austin: FMCAD Inc., 2019, s. 1-5. ISBN 978-0-9835678-8-2.
 DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej, GOLDMANN Tomáš a DVOŘÁK Michal. Biometrické systémy - aktuální stav a bezpečnost. Útvar polic. vzdělávání a služební přípravy, Policie ČR, Brno, 2019.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Nested Antichains for WS1S. Acta Informatica. 2019, roč. 56, č. 3, s. 205-228. ISSN 0001-5903.
 HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek a ŠÁTEK Václav. Stokes system with local Coulomb's slip boundary conditions: Analysis of discretized models and implementation. Computers and Mathematics with Applications. 2019, roč. 2019, č. 77, s. 1655-1667. ISSN 0898-1221.
 HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Automata Terms in a Lazy WSkS Decision Procedure. In: Proceedings of 27th International Conference on Automated Deduction (CADE-27). Natal: Springer Verlag, 2019, s. 295-311. ISSN 0302-9743.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Improving The Physical Security Of Microchips Against Side-Channel Attacks. International Journal of Advanced Science and Technology. Sandy Bay: NADIA, 2019, roč. 2019, č. 127, s. 13-24. ISSN 2207-6360.
 NEČASOVÁ Gabriela a ŠÁTEK Václav. Parallel Solution of Telegraph Line. In: 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2019, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 SEHNALOVÁ Pavla a ŠÁTEK Václav. 35 Years of Taylor-Kunovsky Simulation Language. In: 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2019, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 SEMERÁD Lukáš. Processing and generation of retinal images for medical purposes. Berlín, 2019.
 VEIGEND Petr a ŠÁTEK Václav. Linear system control using the high order method. In: 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2019, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 ZBOŘIL František, ROZMAN Jaroslav a KOČÍ Radek. Algorithmic creation of genealogical models. In: Proceedings of ISDA 2018. Los Alamitos: Springer International Publishing, 2019, s. 650-658. ISBN 978-3-030-16659-5. ISSN 2194-5357.
 ŠŮSTEK Martin, VÍDEŇSKÝ František, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Family Coat of Arms and Armorial Achievement Classification. In: Intelligent Systems Design and Applications. Los Alamitos: Springer International Publishing, 2019, s. 650-658. ISSN 2194-5357.
 ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection. International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-17. ISSN 1433-2779.
2018CHARVÁT Michal a DRAHANSKÝ Martin. Detecting and Locating People Using Low-Cost Thermal Imaging Camera. In: Beiträge zum Usability Day XVI - Assistenztechnologien in der Arbeitswelt. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2018, s. 41-51. ISBN 978-3-95853-405-6.
 DRAHANSKÝ Martin a YANUSHKEVICH Svetlana. General introduction. Hand-Based Biometrics: Methods and technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, s. 1-17. ISBN 978-1-78561-224-4.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, HEIDARI Mona a SPURNÝ Martin. Overview of biometric technologies. Brno, 2018.
 DRAHANSKÝ Martin. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4.
 DRAHANSKÝ Martin. Präsentationsangriffe der Fingerabdrucktechnologie (TTT-AG-Biometrie). Darmstadt, 2018.
 DVOŘÁK Michal a DRAHANSKÝ Martin. 3D Hand Geometry Recognition. Biometric-Based Physical and Cybersecurity Systems. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 103-123. ISBN 978-3-319-98733-0.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, SINN Moritz, VOJNAR Tomáš a ZULEGER Florian. From Shapes to Amortized Complexity. In: Proceedings of VMCAI'18. Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 205-225. ISBN 978-3-319-73720-1. ISSN 0302-9743.
 HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav a POCHYLÝ František. Numerical Modelling of the Stokes Flow with Coulomb Slip Boundary Conditions. In: 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki: American Institute of Physics, 2018, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1.
 HASLINGER Jaroslav, KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav a SASSI Taoufik. Stokes system with solution-dependent threshold slip boundary conditions: Analysis, approximation and implementation. Mathematics and Mechanics of Solids. 2018, roč. 2018, č. 23, s. 294-307. ISSN 1081-2865.
 HEIDARI Mona a DRAHANSKÝ Martin. Detection of Ridge Discontinuities in Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Advanced Science and Technology. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2018, roč. 2018, č. 116, s. 13-22. ISSN 2005-4238.
 HEIDARI Mona, KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Processing of fingerprints influenced by skin diseases. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, s. 135-168. ISBN 978-1-78561-224-4.
 HEIZMANN Matthias, CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, LI Yong, TSAI Ming-Hsien, TURRINI Andrea a ZHANG Lijun. Advanced Automata-based Algorithms for Program Termination Checking. In: Proceedings of PLDI'18. Philadelphia: Association for Computing Machinery, 2018, s. 135-150. ISBN 978-1-4503-5698-5.
 HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LIN Anthony W., RUMMER Philipp a VOJNAR Tomáš. String constraints with concatenation and transducers solved efficiently. Proceedings of the ACM on Programming Languages. New York: Association for Computing Machinery, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 96-127. ISSN 2475-1421.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, SÍČ Juraj, VEANES Margus a VOJNAR Tomáš. Simulation Algorithms for Symbolic Automata (Technical Report). Ithaca, 2018.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, SÍČ Juraj, VEANES Margus a VOJNAR Tomáš. Simulation Algorithms for Symbolic Automata. In: Proc. of 16th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis. Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 109-125. ISBN 978-3-030-01089-8. ISSN 0302-9743.
 HRUŠKA Martin, MALÍK Viktor, SCHRAMMEL Peter a VOJNAR Tomáš. Template-Based Verification of Heap-Manipulating Programs. In: Proceedings of the 18th Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design. Austin: FMCAD Inc., 2018, s. 103-111. ISBN 978-0-9835678-8-2.
 KANICH Ondřej, MÉZL Martin a DRAHANSKÝ Martin. Use of Creative Materials for Fingerprint Spoofs. In: 2018 International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). Sassari: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1-8. ISBN 978-1-5386-1366-5.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Tracing and Reversing the Run of Software Systems Implemented by Petri Nets. In: Software Engineering Advances. Nice: Xpert Publishing Services, 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-61208-668-2.
 KŘENA Bohuslav, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Prediction of Coverage of Expensive Concurrency Metrics Using Cheaper Metrics. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017. Las Palmas: Springer International Publishing, 2018, s. 99-108. ISBN 978-3-319-74726-2.
 LOURENCO Joao, FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Discovering Concurrency Errors. Lectures on Runtime Verification: Introductory and Advanced Topics. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 34-60. ISBN 978-3-319-75632-5.
 MALÍK Viktor, MARTIČEK Štefan, SCHRAMMEL Peter, SRIVAS Mandayam, VOJNAR Tomáš a WAHLANG Johanan. 2LS: Memory Safety and Non-termination (Competition Contribution). In: Proceedings of the 24th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, part 2. Thessaloniki: Springer International Publishing, 2018, s. 417-421. ISBN 978-3-319-89962-6.
 ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František. Persons Linking in Baptism Records. In: Workshop PAOS2018 and PASSCR2018 of JIST2018 conference. Awaji, 2018, s. 43-54. ISSN 1613-0073.
 ROZMAN Jaroslav, ZBOŘIL František a KOČÍ Radek. Possibilities of Creation of Community Genealogical Database with Semantic Information and Uncertainty. In: Conference on Big Data and Smart Computing (ICBDSC 2018). Casablanca, 2018, s. 1-5. ISBN 978-1-4503-5438-7.
 UHLÍŘ Václav, ZBOŘIL František a ROZMAN Jaroslav. Improving upon package and food delivery by Semi-autonomous Tag-along Vehicles. In: Intelligent Systems Design and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 589-596. ISBN 978-3-319-76347-7.
 VEIGEND Petr, RAFFAI Peter, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Gas flow through the piston ring pack. In: 15rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki: American Institute of Physics, 2018, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1.
 VEIGEND Petr, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. System control using the Modern Taylor series method. In: 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki: American Institute of Physics, 2018, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1.
 VEIGEND Petr, ŠÁTEK Václav a NEČASOVÁ Gabriela. Model of the Telegraph line and its Numerical Solution. Open Computer Science. Berlin: Walter de Gruyter, 2018, roč. 8, č. 1, s. 10-17. ISSN 2299-1093.
 VÍDEŇSKÝ František a ZBOŘIL František. Computer Aided Recognition and Classification of Coats of Arms. In: Proceedings ISDA 2017. Los Alamitos: Springer International Publishing, 2018, s. 63-73. ISBN 978-3-319-76347-7. ISSN 2194-5357.
 ŠŮSTEK Martin a ZBOŘIL František V. Obtaining word embedding from existing classification model. In: Intelligent Systems Design and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 540-547. ISBN 978-3-319-76347-7. ISSN 2194-5357.
 ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection. In: Proceedings of TACAS'18. Thessaloniki: Springer Verlag, 2018, s. 155-175. ISSN 0302-9743.
2017ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric, HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt a REZINE Ahmed. An integrated specification and verification technique for highly concurrent data structures for highly concurrent data structures. International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2017, roč. 5, č. 19, s. 549-563. ISSN 1433-2779.
 BAROTOVÁ Štěpánka a DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Damage Localizer and Detector of Skin Diseases from Fingerprint Images. In: Proceedings of the 16th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Darmstadt: Springer Verlag, 2017, s. 267-274. ISBN 978-3-88579-664-0.
 CHALOUPKA Jan, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Modern Taylor series method in numerical integration: PART 1. In: 16th Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering (3mi). Rybnik, 2017, s. 263-273. ISBN 978-83-65265-14-2. ISSN 2391-9361.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. arXiv:1704.03972, 2017.
 CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, TAN Tony a WU Zhilin. Register Automata with Linear Arithmetic. In: Proceedings of LICS'17. Reykjavik: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-12. ISBN 978-1-5090-3018-7.
 DIAS Ricardo J., FERREIRA Carla, FIEDOR Jan, LOURENCO Joao, SMRČKA Aleš, SOUSA Diogo J. a VOJNAR Tomáš. Verifying Concurrent Programs Using Contracts. In: 2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST). Tokyo: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 196-206. ISBN 978-1-5090-6032-0.
 DRAHANSKÝ Martin a KANICH Ondřej. Skin Diseases in Fingerprints. Praha, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, LUŽA Radim, RITTER Walter, KÜNZ Andreas, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka a MOHELNÍK Petr. Measurement of light sources. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, MEISTER Torsten a NEZHYBA Ondřej. Sicherheit für intelligente Häuser. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 64-69. ISBN 978-3-95853-316-5.
 DRAHANSKÝ Martin, PERNICKÝ Radim, KANICH Ondřej a BAROTOVÁ Štěpánka. Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 407-414. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin, SPURNÝ Martin a GOLDMANN Tomáš. Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 415-421. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin. Detector of Weapons in Video. Praha, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin. Multispectral Optical Properties of Human Hands Skin. Lillehammer, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin. Bezpečnosť biometrických systémov. PC Revue. Bratislava: neznámá, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 96-99. ISSN 1335-0226.
 DVOŘÁK Michal a DRAHANSKÝ Martin. Security of Hand Geometry. In: Proceedings of Conference SPI 2017. Brno: Univerzita Obrany, 2017, s. 17-29. ISBN 978-80-7231-414-0.
 DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka, LUŽA Radim, RITTER Walter a KÜNZ Andreas. Usability and Quality of Light Sources for Households. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 125-133. ISBN 978-3-95853-316-5.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. SPEN: A Solver for Separation Logic. In: Proceedings of NFM'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 302-309. ISBN 978-3-319-57287-1.
 HELLEBRANDT Lukáš, HUJŇÁK Ondřej, HANÁČEK Petr a HOMOLIAK Ivan. Survey of Privacy Enabling Strategies in IoT Networks. In: Proceedings of the 2017 International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence. Jakarta: Association for Computing Machinery, 2017, s. 216-221. ISBN 978-1-4503-5392-2.
 HOLÍK Lukáš, MEYER Roland, VOJNAR Tomáš a WOLF Sebastian. Effect Summaries for Thread-Modular Analysis. In: SAS 2017: Static Analysis. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 169-191. ISBN 978-3-319-66706-5.
 HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection. In: Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks. Guangzhou: Springer International Publishing, 2017, s. 770-773. ISBN 978-3-319-59607-5.
 HONG Chih-Duo, CHEN Yu-Fang, LENGÁL Ondřej, MU Shin-Cheng, SINHA Nishant a WANG Bow-Yaw. An Executable Sequential Specification for Spark Aggregation. In: Proceedings of NETYS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 421-438. ISSN 0302-9743.
 HRUŠKA Martin, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forester: From Heap Shapes to Automata Predicates. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 365-369. ISBN 978-3-662-54580-5.
 KAČIC Matej a BARABAS Maroš. Klasifikace informací v souvislostech. In: IS2 - Other Dimensions of Security. Praha: Tate International s.r.o., 2017, s. 133-141. ISBN 978-80-86813-30-1.
 KOZÁK David, KŘENA Bohuslav, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Search-Based Testing Concurrent Java Programs Using the RoadRunner Analysis Framework [poster]. The proceedings of the 12th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč, 2017.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets. International Journal on Advances in Software. 2017, roč. 10, č. 12, s. 121-131. ISSN 1942-2628.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Validation of Specification Models Based on Petri Nets. In: Software Engineering Advances. Ateny: Xpert Publishing Services, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-61208-590-6.
 LAI Kenneth K., KANICH Ondřej, DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, YANUSHKEVICH Svetlana a SHMERKO Vlad. P. Biometric-Enabled Watchlists Technology. IET Biometrics. Kent: The Institution of Engineering and Technology, 2017, roč. 7, č. 2, s. 163-172. ISSN 2047-4938.
 LENGÁL Ondřej, LIN Anthony W., MAJUMDAR Rupak a RUMMER Philipp. Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 499-517. ISBN 978-3-662-46680-3. ISSN 0302-9743.
 LUŽA Radim, ORSÁG Filip, DRAHANSKÝ Martin a ROZMAN Jaroslav. Robot RUDA - Introduction and Current Research. Central European Researchers Journal. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017, roč. 3, č. 1, s. 1-8. ISSN 2453-7314.
 NEČASOVÁ Gabriela, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Model of the Telegraph Line. In: Informatics 2017 - 14th International Scientific Conference on Informatics. Poprad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 271-275. ISBN 978-1-5386-0888-3.
 NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Numerical Solution of Wave Equation Using Higher Order Methods. In: 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1.

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https