Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe

Název v češtině:InterpRISe - meziregionální spolupráce pro podporu regionálních inovačních strategií v Evropě
Hlavní řešitel:Hruška Tomáš
Spoluřešitelé:Kotásek Zdeněk
Další řešitelé:Češka Milan, Drábek Vladimír, Dvořák Václav, Eysselt Miloš, Honzík Jan M., Kolář Dušan, Kreslíková Jitka, Kunovský Jiří, Schwarz Josef, Švéda Miroslav, Zbořil František V., Zendulka Jaroslav
Agentura:European Commision - Tempus Phare
Kód:Phare 00-0047
Zahájení:2002-01-01
Ukončení:2002-12-11
Klíčová slova:Informační technologie, výuka oboru Informační technologie
Anotace:
  • Zahájení výuky oboru Informační technologie na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Spolupráce s renomovanými světovými a tuzemskými firmami působícími v regionu, diskuse o osnovách předmětů s ohledem na požadavky praxe.
  • Příprava na pokrytí objemu výuky v souvislosti s výrazným nárůstem počtu studentů na nově vznikající FIT VUT v Brně (personální obsazení a vybavení učeben).
  • Navázání spolupráce se společnostmi působícími v regionu v oblasti IT při hledání nových forem společné vědecko-výzkumné činnosti.
Popis projektu:
  • Příprava nových učebních textů pro obor Informační technologie na VUT v Brně.
  • Komunikace se společnostmi působícími v regionu v oblasti IT, diskuse o osnovách předmětů, reflektování těchto názorů při tvorbě studijních programů, diskuse o možnostech společné vědecko-výzkumné činnosti.
  • Rozšíření technického (výpočetní technika, přístroje) a programového vybavení pro potřeby výuky.
  • Zahájení kombinované formy studia. Zvyšování kapacitních možností pro výuku předmětů oboru IT.

Publikace

2003DRÁBEK Vladimír. Diagnosis and testing. Student e-text for DIA, study program IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003.
2002DVOŘÁK Václav. Architektura a programování paralelních systémů. Učební texty pro předmět APP, obor IT. Brno, 2002.
 EYSSELT Miloš. Zustand der Ausbildung mittels der Methode "E-Learning" an der TU Brno: FIT. Halle/Saale: Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung, Halle-Leipzig e.V., 2002.
 HRUŠKA Tomáš. Objektově orientované databázové systémy. Učební texty předmětu INS. Brno, 2002.
 KOLÁŘ Dušan. Postrelační databáze. Učební texty pro předmět PRD, obor VTI, předmět PDS, obor IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Základy programování. Učební texty pro předmět IZP, obor IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002.
 SCHWARZ Josef. Aplikované evoluční algoritmy. Učební texty pro předmět EVA, obor IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002.
 ZBOŘIL František V. Neuronové sítě. Brno, 2002.
 ZENDULKA Jaroslav. Databázové systémy. Učební texty pro předmět DSI, obor IT. Brno, 2002.
 ŠVÉDA Miroslav. Specifications of embedded systems. Učební texty pro předmět SVS, obor IT. Brno, 2002.
 ČEŠKA Milan. Teoretická informatika. Učební texty pro předměty FJP a TI, obor IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https