Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti

Název v angličtině:Security-Oriented Research in Information Technology
Hlavní řešitel:Hruška Tomáš
Spoluřešitelé:Burget Lukáš, Burget Radek, Cvrček Daniel, Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Dvořák Václav, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Hrubý Martin, Janoušek Vladimír, Jaroš Jiří, Kočí Radek, Kolář Dušan, Kořenek Jan, Kotásek Zdeněk, Kršek Přemysl, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Martínek Tomáš, Masopust Tomáš, Matějka Pavel, Matoušek Petr, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Orság Filip, Růžička Richard, Ryšavý Ondřej, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Strnadel Josef, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zbořil František, Zbořil František V., Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
Další řešitelé:Bartík Vladimír, Bidlo Michal, Drábek Vladimír, Erlebach Pavel, Gajda Zbyšek, Granát Jiří, Grézl František, Holík Lukáš, Honzík Jan M., Chmelař Petr, Chudý Peter, Karafiát Martin, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Kumpošt Marek, Kunc Michael, Květoňová Šárka, Lampa Petr, Lukáš Roman, Malinka Kamil, Mazal Zdeněk, Novosad Petr, Pecho Peter, Peringer Petr, Ráb Jaroslav, Rudolfová Ivana, Rychlý Marek, Samek Jan, Schäfer Jiří, Schwarz Josef, Smrčka Aleš, Trchalík Roman, Vašíček Zdeněk
Agentura:"Výzkumné záměry" MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)
Kód:MSM0021630528
Zahájení:2007-01-01
Ukončení:2013-12-31
Klíčová slova:informační technologie, bezpečnost
Anotace:
Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. Předmětem výzkumného záměru je výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti. Jedná se zejména o systematické rozvíjení konceptu „návrhu pro bezpečnost" (design for security) v oblasti informačních technologií (tj. vývoj IT s ohledem na jejich spolehlivost a bezpečnost) a výzkum možností využití informačních technologií pro posílení bezpečnosti společnosti (vytváření nových přístupů k analýze, monitorování a předvídání potenciálně nebezpečných aktivit). Výzkumný záměr bude orientován zejména na tyto oblasti informačních technologií: rozpoznávání mluvčích a detekce klíčových slov v různých jazycích, vyhledávání objektů ve videosekvencích a sledování osob, inteligentní vyhledávání citlivých informací v databázích, autentizace na základě biometrických dat, monitorování provozu v počítačových sítích apod. V časovém horizontu výzkumného záměru je rovněž cílem vybudovat z Fakulty informačních technologií VUT vedoucí výzkumné a konzultační pracoviště v České republice v oblasti bezpečnosti IT a využití IT pro zajištění bezpečnosti a uznávané pracoviště v těchto oblastech v rámci Evropské unie.

Produkty

2013intMAN: Prioritně řízený a na monitorování a adaptaci na zatížení založený hardware pro správu přerušení ve vestavných událostmi řízených systémech reálného času, prototyp, 2013
Autoři: Strnadel Josef, Šimek Václav
 Nástroj pro optimalizaci výrobních rozvrhů, software, 2013
Autoři: Hrubý Martin
 PNtalk 2.0, software, 2013
Autoři: Kočí Radek
 R/Bioconductor balíček pro identifikaci sekvencí tvořících triplex, software, 2013
Autoři: Hon Jiří, Lexa Matej, Martínek Tomáš, Rajdl Kamil
 Vysoce interaktivní honeypot s taint analýzou, software, 2013
Autoři: Barabas Maroš, Drozd Michal, Homoliak Ivan, Chmelař Petr
2012AclCheck - nástroj pro statickou analýzu konfliktů mezi pravidly, software, 2012
Autoři: Hozza Tomáš, Ryšavý Ondřej
 ANaConDA: Prostředí pro analýzu vícevláknových C/C++ programů na binární úrovni, software, 2012
Autoři: Fiedor Jan, Vojnar Tomáš
 GPGPU implementace GA rešícího úlohu o batohu, software, 2012
Autoři: Jaroš Jiří
 HAVEN: Otevřený rámec pro akceleraci funkční verifikace hardwaru pomocí FPGA, software, 2012
Autoři: Zachariášová Marcela, Lengál Ondřej, Kajan Michal
 Hybridní platforma pro prototypování bezpečných vestavěných systémů, funkční vzorek, 2012
Autoři: Šimek Václav, Růžička Richard
 MPI implementace ostrovniho modelu GA na GPU rešícího úlohu o batohu, software, 2012
Autoři: Jaroš Jiří
 MPI implementace ostrovniho modelu GA rešícího úlohu o batohu, software, 2012
Autoři: Jaroš Jiří
 Nástroj pro sumarizaci textových dokumentů, software, 2012
Autoři: Pokorný Lubomír, Bartík Vladimír
 Prototypes 2012, software, 2012
Autoři: Janoušek Vladimír
 Prototypovací moduly s rozhraním CAN, funkční vzorek, 2012
Autoři: Šimek Václav, Růžička Richard
 R3-COP znalostní báze, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Dalgaard Lars, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 SUNAR-ED: Detekce událostí v dohledové síti, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Pešek Martin, Volf Tomáš
 SwingBox renderovací komponenta, software, 2012
Autoři: Burget Radek, Bielik Peter
 VATA: Knihovna pro efektivní práci s nedeterministickými stromovými automaty, software, 2012
Autoři: Lengál Ondřej, Šimáček Jiří, Vojnar Tomáš
 Vestavěná vývojová platforma pro gigabitové síťové aplikace založená na FPGA, funkční vzorek, 2012
Autoři: Korček Pavol, Kořenek Jan, Šimek Václav
 VTApi: Framework pro správu dat počítačového vidění, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Fröml Vojtěch, Volf Tomáš, Zendulka Jaroslav
2011CamSafe, software, 2011
Autoři: Chmelař Petr
 Mikroprocesor ADOP, funkční vzorek, 2011
Autoři: Hruška Tomáš, Masařík Karel, Přikryl Zdeněk, Husár Adam, Fujcik Lukáš, Pristach Marián
 Nástroj pro řešení problému s ordinálním hodnocením alternativ, software, 2011
Autoři: Fiedor Jan
 Nástroj pro shlukování textových dat metodou SKWIC, software, 2011
Autoři: Bartík Vladimír, Miloš Roman
 Nástroj propojující dynamickou analýzu a bounded model checking, software, 2011
Autoři: Dudka Vendula, Fiedor Jan, Křena Bohuslav, Vojnar Tomáš
 NetCOPE pro kartu NetFPGA-10G, software, 2011
Autoři: Korček Pavol, Košař Vlastimil, Koranda Karel
 Ovládací dotyková jednotka RF Touch, prototyp, 2011
Autoři: Konečný Jiří, Holain Martin, Vávra Milan, Ticháček Jan, Drahanský Martin, Orság Filip
 PDF DOM Parser, software, 2011
Autoři: Burget Radek
 PostgreSQL XML index FastX, software, 2011
Autoři: Pospíšil Tomáš, Chmelař Petr
 Rastrová knihovna pro GIS systém GRASS 7, software, 2011
Autoři: Hrubý Martin
 RF vysílač: Bezdrátový teplotní senzor RFTI-10B, prototyp, 2011
Autoři: Konečný Jiří, Kolář Zdeněk, Vávra Milan, Drahanský Martin, Orság Filip, Váňa Jan, Dvořák Radim
 SmallDEVS for Squeak 4.3, software, 2011
Autoři: Janoušek Vladimír
 Spínací aktor s teplotním senzorem RFTSI-11B, prototyp, 2011
Autoři: Konečný Jiří, Vávra Milan, Kolář Zdeněk, Drahanský Martin, Orság Filip, Marvan Aleš, Hájek Josef
2010Analýza dat ze sociálních sítí, software, 2010
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Autentizace protokolem Cosign v PHP, software, 2010
Autoři: Lampa Petr
 Automatická tvorba fotek do osobních profilů, software, 2010
Autoři: Beran Vítězslav
 CASim - simulátor celulárních automatů, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 Connexion, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Šperka Svatopluk
 ContextGraph: Simulační nástroj pro hierarchický model důvěry s kontexty, software, 2010
Autoři: Samek Jan, Zbořil František, Malačka Ondřej
 Český stemmer v jazyce Snowball, software, 2010
Autoři: Hellebrand David, Chmelař Petr
 EvoCCs - Nástroj pro evoluční návrh kolektivních komunikací na červích sítích, software, 2010
Autoři: Jaroš Jiří
 EvoMult - Systém pro evoluční návrh generických kombinačních násobiček, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 EvoSort - Systém pro evoluční návrh generických řadicích sítí, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 Flexibilní platforma pro rychlé prototypování vestavěných systémů, funkční vzorek, 2010
Autoři: Šimek Václav, Růžička Richard
 Forester: Nástroj pro verifikaci programů s ukazateli, software, 2010
Autoři: Habermehl Peter, Holík Lukáš, Rogalewicz Adam, Šimáček Jiří, Vojnar Tomáš
 Framework pro formální verifikaci asynchronních komponent, software, 2010
Autoři: Smrčka Aleš, Vojnar Tomáš
 GSegmentator, software, 2010
Autoři: Doležel Michal
 GUI pro daktyloskopii, software, 2010
Autoři: Lodrová Dana
 GUI pro rychlé snímání otisků prstů, software, 2010
Autoři: Dluhoš Ondřej, Doležel Michal, Lodrová Dana
 Identifikace sekvencí tvořících palindromatické struktury, software, 2010
Autoři: Martínek Tomáš, Lexa Matej
 Identifikace sekvencí tvořících triplexové struktury, software, 2010
Autoři: Martínek Tomáš, Lexa Matej, Kopeček Daniel, Burgetová Ivana
 libSFTA: Prototyp knihovny pro efektivní práci se semi-symbolicky reprezentovanými nedeterministickými stromovými automaty, software, 2010
Autoři: Holík Lukáš, Lengál Ondřej, Vojnar Tomáš
 Nástroj pro indexování knihovnou CLucene, software, 2010
Autoři: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 Nástroj pro předzpracování textových dat, software, 2010
Autoři: Šabatka Ondřej, Bartík Vladimír
 Nástroj pro přehrávání běhu programu (Replay Tracer & BMC), software, 2010
Autoři: Dudka Vendula, Fiedor Jan, Křena Bohuslav, Letko Zdeněk, Vojnar Tomáš
 Nástroj pro simulaci systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítí, software, 2010
Autoři: Drozdová Martina, Zbořil František V.
 Nástroj pro trénování neuronových sítí, software, 2010
Autoři: Veselý Karel
 Nástroj pro verifikaci systémů popsaných formalismem Modechart, software, 2010
Autoři: Gach Marek, Fiedor Jan, Češka Milan
 Nástroj pro verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT-Logiky, software, 2010
Autoři: Fiedor Jan, Gach Marek, Češka Milan
 Predator: Nástroj pro ověřování manipulace s dynamickými datovými strukturami založený na separační logice, software, 2010
Autoři: Dudka Kamil, Peringer Petr, Vojnar Tomáš
 Random Indexing na GPU, software, 2010
Autoři: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 ReTIN: Real-Time Indexing - Indexování v reálném čase, software, 2010
Autoři: Chmelař Petr, Šebek Michal, Zendulka Jaroslav, Drozd Michal
 Server pro sdílení anotací, software, 2010
Autoři: Dytrych Jaroslav, Smrž Pavel
 Simulátor malého sportovního letounu SimStar, funkční vzorek, 2010
Autoři: Chudý Peter, Bartoň Radek, Bílek Jan
 Služba extrakce informací v KiWi, software, 2010
Autoři: Schmidt Marek, Smrž Pavel
 Snadno použitelná infrastruktura pro výstavbu nástrojů na statickou analýzu, software, 2010
Autoři: Dudka Kamil, Peringer Petr, Vojnar Tomáš
 Testovací prostředí využívající techniky prohledávání prostoru (SearchBestie), software, 2010
Autoři: Letko Zdeněk, Vojnar Tomáš, Křena Bohuslav
 T-Mass(X), Nástroj pro provádění multiagentních simulačních modelů, software, 2010
Autoři: Zbořil František, Horáček Jan, Samek Jan
 WSageNt, software, 2010
Autoři: Horáček Jan, Zbořil František
2009Analyzátor CDC asynchronních komponent, software, 2009
Autoři: Smrčka Aleš
 Automatický tvořič SVM klasifikátorů v prostředí SGE, software, 2009
Autoři: Řezníček Ivo, Zemčík Pavel
 Demo verze Matlab - Joint Factor Analysis, software, 2009
Autoři: Glembek Ondřej
 Detektor isomorfismů grafů a podgrafů, software, 2009
Autoři: Zuzaňák Jiří, Zemčík Pavel
 Detektor klíčových slov v grafu., software, 2009
Autoři: Szőke Igor, Fapšo Michal
 FDDS-Solver: Nástroj pro rychlou detekci dominantních strategií, software, 2009
Autoři: Hrubý Martin
 FLATA, software, 2009
Autoři: Konečný Filip, Vojnar Tomáš, Bozga Marius, Iosif Radu
 Framework pro detekci objektů, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Havel Jiří, Herout Adam, Hradiš Michal, Jošth Radovan, Juránek Roman, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 Generátor pro rychlé prototypování překladačů, software, 2009
Autoři: Zuzaňák Jiří, Zemčík Pavel
 Holografický displej, funkční vzorek, 2009
Autoři: Zemčík Pavel, Hanák Ivo, Kovář Libor, Havel Jiří, Seeman Michal
 Klasifikátor založený na k-nejbližším sousedství, software, 2009
Autoři: Svoboda Pavel, Bartík Vladimír
 Knihovna pro nezápornou faktorizaci tenzorů, využívající CUDA, software, 2009
Autoři: Antikainen Jukka, Havel Jiří, Herout Adam, Jošth Radovan
 Knihovna pro PCA, využívající CUDA, software, 2009
Autoři: Antikainen Jukka, Havel Jiří, Herout Adam, Jošth Radovan
 Lokalizace kamery za pomocí RANSACu, software, 2009
Autoři: Potúček Igor, Beran Vítězslav, Zemčík Pavel
 MediaDiff, software, 2009
Autoři: Chmelař Petr, Mlích Jozef, Zemko Michal
 Měřicí ústředna pro UAV (SEDAQ), funkční vzorek, 2009
Autoři: Marvan Aleš, Popela Robert, Drahanský Martin, Zikmund Pavel
 MobileAlert, software, 2009
Autoři: Chmelař Petr, Pokorný Jan
 Nástroj pro kontrolu konfigurace DNS využívající pyLDNS, software, 2009
Autoři: Slaný Karel, Vašíček Zdeněk
 Nástroj pro výpočet simulací, software, 2009
Autoři: Holík Lukáš, Šimáček Jiří, Vojnar Tomáš
 Obvodový akcelerátor pro evoluční návrh obrazových filtrů, funkční vzorek, 2009
Autoři: Vašíček Zdeněk, Sekanina Lukáš
 OmniView systém, software, 2009
Autoři: Potúček Igor, Sumec Stanislav, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 PicoBlaze C překladač, software, 2009
Autoři: Křivka Zbyněk
 Překladač modelu FAST pro ARMC, software, 2009
Autoři: Smrčka Aleš
 REPOMOkit - univerzální vývojová platforma pro polymorfní elektroniku, funkční vzorek, 2009
Autoři: Šimek Václav, Růžička Richard, Sekanina Lukáš, Vašíček Zdeněk
 Synchronizace slajdů v záznamu z přednášky, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav
 Systém pro automatický střih videa, software, 2009
Autoři: Sumec Stanislav, Zemčík Pavel, Kubíček Radek, Žák Pavel, Hradiš Michal, Navrátil Jan, Kajan Rudolf
 Systém pro přehrávání audiovizuálních záznamů přednášek., software, 2009
Autoři: Žižka Josef, Fapšo Michal, Szőke Igor
 WebVector, software, 2009
Autoři: Burget Radek
 White/Black/Grey-list založený na DNS, software, 2009
Autoři: Vašíček Zdeněk, Vavruša Marek
 Zpracování videa a příznaků, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Chmelař Petr, Řezníček Ivo, Herout Adam, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Juránek Roman, Bařina David
2008ARC-R klasifikátor, software, 2008
Autoři: Kolář Roman, Bartík Vladimír
 CESolver: Nástroj pro výpočet korelovaného herního ekvilibria, software, 2008
Autoři: Hrubý Martin
 JWordDB, software, 2008
Autoři: Chmelař Petr, Kopřiva Adam
 Knihovna jStyleParser, software, 2008
Autoři: Piwko Karel, Švercl Jan, Burget Radek
 Metodika hodnocení rizik technických změn, směrnice, 2008
Autoři: Kreslíková Jitka, Květoňová Šárka, Stryka Lukáš
 MUSE - model checking s využitím symbolického provádění, software, 2008
Autoři: Křena Bohuslav, Braione Pietro, Denaro Giovanni, Pezze Mauro
 Nástroj pro detekci a opravu chyb v atomicitě programů, software, 2008
Autoři: Letko Zdeněk, Vojnar Tomáš, Křena Bohuslav
 Nástroje pro kartézské genetické programování, software, 2008
Autoři: Vašíček Zdeněk, Sekanina Lukáš
 Nástroje pro podporu výzkumu detekčních klasifikátorů, software, 2008
Autoři: Hradiš Michal, Juránek Roman
 Nástroje projektu Lissom pro simulaci aplikačně specifických instrukčních procesorů, software, 2008
Autoři: Hruška Tomáš, Masařík Karel, Kolář Dušan, Přikryl Zdeněk
 PNtalk, software, 2008
Autoři: Kočí Radek
 REPOMO32 - Rekonfigurovatelný polymorfní integrovaný obvod, funkční vzorek, 2008
Autoři: Sekanina Lukáš, Růžička Richard, Vašíček Zdeněk, Prokop Roman, Fujcik Lukáš
 TASTE: Soubor prostředků pro analýzu testovatelnosti, software, 2008
Autoři: Strnadel Josef
 TrecvidSearch, software, 2008
Autoři: Chmelař Petr
 Webové demo pro identifikaci jazyka, software, 2008
Autoři: Žižka Josef
 XML Visualization, software, 2008
Autoři: Boháč Martin, Chmelař Petr, Filus Michal, Pospěch Ladislav
2007Algoritmické a matematické principy systémů automatického rozpoznávání evidenčních čísel vozidel, software, 2007
Autoři: Martinský Ondrej, Zbořil František V., Drahanský Martin
 ARTMC - Abstraktní regulární stromový model checking, software, 2007
Autoři: Rogalewicz Adam, Vojnar Tomáš
 CESim, software, 2007
Autoři: Novosad Petr
 CSSBox renderovací stroj, software, 2007
Autoři: Burget Radek
 Generátor testovacích obvodů na úrovni RTL, software, 2007
Autoři: Pečenka Tomáš, Kotásek Zdeněk
 Kalmanův Filtr (Java), software, 2007
Autoři: Chmelař Petr
 Nástroj pro detekci a opravu časově závislých chyb v Javě, software, 2007
Autoři: Letko Zdeněk, Vojnar Tomáš, Křena Bohuslav
 Nástroje pro rozdělení obvodu na RT úrovni na Testovatelné bloky, software, 2007
Autoři: Herrman Tomáš, Kotásek Zdeněk
 Nástroje projektu Lissom pro práci s instrukční sadou, software, 2007
Autoři: Hruška Tomáš, Kolář Dušan, Lukáš Roman, Masařík Karel
 Překladač VHDL designu do čítačového automatu, software, 2007
Autoři: Smrčka Aleš, Vojnar Tomáš
 Sada nástrojů pro analýzu testovatelnosti obvodů na úrovni RTL, software, 2007
Autoři: Škarvada Jaroslav, Kotásek Zdeněk
 Simulační knihovna SIMLIB, verze 3, software, 2007
Autoři: Peringer Petr, Martinek David
 SmallDEVS-07, software, 2007
Autoři: Janoušek Vladimír, Kironský Elöd
 Testování kvality otisků prstů, práv.norma, 2007
Autoři: Drahanský Martin
 TETA: Nástroj pro vyhodnocení sledovacích metod, software, 2007
Autoři: Beran Vítězslav, Potúček Igor, Sumec Stanislav
2005TKSL, software, 2005
Autoři: Kunovský Jiří

Publikace

2015CHMELAŘ Petr, DROZD Michal, ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Real-Time Indexing of Complex Data Streams. In: Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 371-378. ISBN 978-3-319-06772-8.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Memory-Based Logic Control for Embedded Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering. Berlin: Springer Verlag, 2015, roč. 325, č. 1, s. 367-379. ISSN 1876-1100.
 KEKELY Lukáš, KUČERA Jan, PUŠ Viktor, KOŘENEK Jan a VASILAKOS Athanasios. Software Defined Monitoring of Application Protocols. IEEE Transactions on Computers. 2015, roč. 65, č. 2, s. 615-626. ISSN 0018-9340.
 MEDUNA Alexander, SOUKUP Ondřej a ZEMEK Petr. Ordered Pure Multi-Pushdown Automata. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2015, roč. 27, č. 1, s. 25-47. ISSN 1896-5334.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. System for Remote Monitoring of Engineering Services. In: International Conference on Advances in Manufacturing and Materials Engineering (ICAMME 2014). Chennai: Elsevier Science, 2015, s. 1-3. ISBN 978-1-63439-365-2.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Synchronization of Data in Distributed Systems. In: Information, Computer and Application Engineering. Leiden: CRC Press LLC, 2015, s. 177-180. ISBN 978-1-138-02717-6.
 OČENÁŠEK Pavel. Information and Communication Management in Business Information Systems. In: 2015 International Conference on Simulation, Modelling and Mathematical Statistics (SMMS 2015). Lancaster: DEStech Publications, Inc., 2015, s. 384-388. ISBN 978-1-60595-112-6.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, VESELÝ Vladimír, GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, HALFAR Patrik a MAREK Marcel. Design of Computer Networks Concerning Network Applications Support. In: Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 23-24. ISBN 978-84-606-5438-4.
2014CUMANI Sandro, LAFACE Pietro a PLCHOT Oldřich. On the use of i-vector posterior distributions in Probabilistic Linear Discriminant Analysis. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING. New York City: IEEE Signal Processing Society, 2014, roč. 22, č. 4, s. 846-857. ISSN 2329-9290.
 HAVEL Jiří, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a JOŠTH Radovan. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA. Journal of Real-Time Image Processing. 2014, roč. 2014, č. 9, s. 205-216. ISSN 1861-8200.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Software Defined Monitoring of Application Protocols. In: Proceedings of IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications. Toronto: IEEE Computer Society, 2014, s. 1725-1733. ISBN 978-1-4799-3360-0.
 KEKELY Lukáš. Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 74-79. ISBN 978-80-7494-027-9.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. On NFA-Split Architecture Optimizations. In: 2014 IEEE 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Warsaw: IEEE Computer Society, 2014, s. 274-277. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 MATOUŠEK Petr. Síťové služby a jejich architektura. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2014. ISBN 978-80-214-3766-1.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Regulated Grammars and Automata. New York: Springer US, 2014. ISBN 978-1-4939-0368-9.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars with a Limited Number of Right Random Context Rules. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2014, roč. 516, č. 1, s. 127-132. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. Solutions To Four Open Problems Concerning Controlled Pure Grammar Systems. International Journal of Computer Mathematics. 2014, roč. 91, č. 6, s. 1156-1169. ISSN 0020-7160.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Complex Control System for Testing Fault-Tolerance Methodologies. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Dresden: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2014, s. 24-27. ISBN 978-2-11-129175-1.
 POLČÁK Libor, HOLKOVIČ Martin a MATOUŠEK Petr. Host Identity Detection in IPv6 Networks. In: E-Business and Telecommunications. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 74-89. ISBN 978-3-662-44787-1. ISSN 1865-0929.
 POLČÁK Libor. Challenges in Identification in Future Computer Networks. In: ICETE 2014 Doctoral Consortium. Wien: SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 15-24.
 RYCHLÝ Marek. Dynamically Reconfigurable Architectures: An Evaluation of Approaches for Preventing Architectural Violations. Handbook of Research on Architectural Trends in Service-Driven Computing (2 Volumes). Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2014, s. 26-43. ISBN 978-1-4666-6178-3.
 SZURMAN Karel. Synchronization Methodology for Fault Tolerant System Recovery After Its Failure. In: Počítačové architektury & diagnostika 2014. Malá Skála: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 111-116. ISBN 978-80-7494-027-9.
 VRÁBELOVÁ Pavla. Comparison of Wavelet Based Feature Extraction Methods in Classification of Emission Line Stellar Spectra. In: Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 254-258. ISBN 978-80-214-4924-4.
2013ABDULLA Parosh A., CEDERBERG Jonathan a VOJNAR Tomáš. Monotonic Abstraction for Programs with Multiply-Linked Structures. International Journal of Foundations of Computer Science. 2013, roč. 24, č. 2, s. 187-210. ISSN 0129-0541.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of Heap Manipulating Programs with Ordered Data by Extended Forest Automata. FIT-TR-2013-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of Heap Manipulating Programs with Ordered Data by Extended Forest Automata. In: Proceedings of ATVA'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 224-239. ISBN 978-3-319-02443-1.
 AKBACAK Murat, BURGET Lukáš, WENG Wan a VAN Hout Julien. Rich System Combination For Keyword Spotting In Noisy and Acoustically Heterogenous Audio Streams. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 8267-8271. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 BARABAS Maroš, HANÁČEK Petr, HOMOLIAK Ivan a KAČIC Matej. Detection of Network Buffer Overflow Attacks: A Case Study. In: The 47th Annual International Carnahan Conference on Security Technology. Mendellin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 128-131. ISBN 978-958-8790-65-7.
 BARABAS Maroš, HOMOLIAK Ivan, DROZD Michal a HANÁČEK Petr. Automated Malware Detection Based on Novel Network Behavioral Signatures. International Journal of Engineering and Technology. Singapore: International Association of Computer Science and Information Technology, 2013, roč. 5, č. 2, s. 249-253. ISSN 1793-8236.
 BELICA Michal a BARTÍK Vladimír. Systém pre sumarizáciu dokumentov na webe. In: WIKT 2013 - 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2013. Herĺany, 2013, s. 1-6.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Functional-Level Development of Image Filters by Means of Cellular Automata. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapore: IEEE Computer Society, 2013, s. 29-36. ISBN 978-1-4673-5847-7.
 BRÁZDOVÁ Marie, MARTÍNEK Tomáš a LEXA Matej. In silico search for secondary structures in p53 target genes using R/Bioconductor. In: ITAT 2013: Information Technologies - Applications and Theory. Donovaly: CreativeSpace Independent Publishing Platform, 2013, s. 42-46. ISBN 978-1-4909-5208-6.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 460-468. ISBN 978-3-642-53855-1.
 CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2013: Interactive Surveillance Event Detection. In: 2013 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, 2013, s. 1-9.
 CHMELAŘ Petr, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZENDULKA Jaroslav a FRÖML Vojtěch. VTApi: an Efficient Framework for Computer Vision Data Management and Analytics. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS) - Proceedings of the 15th International Conference, ACIVS 2013. Poznań: Springer London, 2013, s. 378-388. ISBN 978-3-319-02894-1.
 CUMANI Sandro, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, LAFACE Pietro, PLCHOT Oldřich a VASILAKAKIS Vasileios. Pairwise Discriminative Speaker Verification in the I -Vector Space. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2013, roč. 2013, č. 6, s. 1217-1227. ISSN 1558-7916.
 CUMANI Sandro, PLCHOT Oldřich a LAFACE Pietro. Probabilistic Linear Discriminant Analysis Of I-Vector Posterior Distributions. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 7644-7648. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 DE Silva Gayan, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr a ŠVÉDA Miroslav. On Formal Reachability Analysis in Networks with Dynamic Behavior. Telecommunication Systems. New York: Springer US, 2013, roč. 52, č. 2, s. 919-929. ISSN 1018-4864.
 DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin a URBÁNEK Jaroslav. Einfluss von Hauterkrankungen auf den biometrischen Erkennungsprozess. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2013, roč. 2013, č. 06, s. 358-362. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, VÁŇA Jan, BŘEZINOVÁ Eva, YIM Jaegeol a SHIM Kyubark. New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 1-11. ISSN 2314-6133.
 DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr, ZBOŘIL František V., ZBOŘIL František, BARABAS Maroš a ANTAL Lukáš. Threats in Networks using Agent and Biometric Systems. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedok: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2013, roč. 5, č. 3, s. 119-133. ISSN 2233-7849.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection on Fingers, Finger Veins Recognition, 3D Hand Recognition and Thermo-Faces. Brno, 2013.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrie - Detekce živosti na prstech. Brno: Rotary Club Brno City - District 2240, 2013.
 DRAHOŠOVÁ Michaela. Koevoluční algoritmus v kartézském genetickém programování. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 123-128. ISBN 978-80-261-0270-0.
 DUBSKÁ Markéta, SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal a HEROUT Adam. Poor Man's SimulCam: Real-Time And Effortless MatchMoving. In: Proceedings of the 2013 12th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Adelaide, S.A.: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 1-3. ISBN 978-1-4673-4661-0.
 DUDKA Kamil, MÜLLER Petr, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Tool for Verification of Low-Level List Manipulation (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 627-629. ISBN 978-3-642-36742-7. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. FIT-TR-2012-04, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. In: 20th Static Analysis Symposium. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 215-237. ISBN 978-3-642-38855-2. ISSN 0302-9743.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Easily Reprogrammable Embedded Logic Control. In: Proceedings of ICINCO 2013, Vol.1. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013, s. 471-476. ISBN 978-989-8565-70-9.
 FUCHS Georg, ŠÁTEK Václav, VOPĚNKA Václav, KUNOVSKÝ Jiří a KOZEK Martin. Application of the Modern Taylor Series Method to a multi-torsion chain. Simulation Modelling Practice and Theory. 2013, roč. 2013, č. 33, s. 89-101. ISSN 1569-190X.
 HANNEMANN Mirko, POVEY Daniel a ZWEIG Geoffrey. Combining Forward and Backward Search in Decoding. In: Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 6739-6743. ISBN 978-1-4799-0355-9.
 HANÁČEK Petr, JURNEČKA Peter a KAČIC Matej. Concept of parallel code generating and refactoring system for safety standards compliance. In: Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Berlin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 630-635. ISBN 978-1-4799-1426-5.
 HAVEL Jiří, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations. Pattern Recognition Letters. 2013, roč. 2013, č. 34, s. 703-708. ISSN 0167-8655.
 HELLER Stanislav a VOLF Tomáš. Datastore MongoDB Stub pro Google App Engine SDK. In: Datakon a Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 195-204. ISBN 978-80-248-3189-3.
 HENZL Martin a HANÁČEK Petr. Modeling of Contactless Smart Card Protocols and Automated Vulnerability Finding. In: 2013 International Symposium on Biometrics and Security Technologies (ISBAST). Chengdu: IEEE Computer Society, 2013, s. 141-148. ISBN 978-0-7695-5010-7.
 HERMAN David a ORSÁG Filip. Exploring k-PSO Algorithm for Clustering. In: Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications (AIA 2013). Innsbruck: ACTA Press, 2013, s. 161-168. ISBN 978-0-88986-943-1.
 HLOSTA Martin, STRÍŽ Rostislav, KUPČÍK Jan, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. Constrained Classification of Large Imbalanced Data by Logistic Regression and Genetic Algorithm. International Journal of Machine Learning and Computing. Singapore: of Computer Science and Information Technology Press, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 214-218. ISSN 2010-3700.
 HLOSTA Martin, STRÍŽ Rostislav, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. PSO-based Constrained Imbalanced Data Classification. In: Proceedings of the Twelth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 234-239. ISBN 978-80-8143-127-2.
 HLOSTA Martin, ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Approach to Visualisation of Evolving Association Rule Models. In: Proceedings of The Second International Conference on Informatics & Applications (ICIA 2013). Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013, s. 47-52. ISBN 978-1-4673-5255-0.
 HOFSTEDE Rick, BARTOŠ Václav, SPEROTTO Anna a PRAS Aiko. Towards Real-Time Intrusion Detection for NetFlow and IPFIX. In: Proceedings of the 9th International Conference on Network and Service Management. Zürich: International Federation for Information Processing, 2013, s. 1-6. ISBN 978-3-901882-53-1.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. FIT-TR-2013-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. In: Proceedings of CAV'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 740-755. ISBN 978-3-642-39798-1. ISSN 0302-9743.
 HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš, CHMELAŘ Petr, DROZD Michal a HANÁČEK Petr. ASNM: Advanced Security Network Metrics for Attack Vector Description. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Security & Management. Las Vegas: Computer Science Research, Education, and Applications Press, 2013, s. 350-358. ISBN 1-60132-259-3.
 HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš, CHMELAŘ Petr, DROZD Michal a HANÁČEK Petr. Advanced Security Network Metrics. Emerging Trends in ICT Security. Waltham: Elsevier Science, 2013, s. 187-202. ISBN 978-0-12-411474-6.
 HON Jiří, MARTÍNEK Tomáš, RAJDL Kamil a LEXA Matej. Triplex: an R/Bioconductor package for identification and visualization of potential intramolecular triplex patterns in DNA sequences. Bioinformatics. Oxford: Oxford University Press, 2013, roč. 29, č. 15, s. 1900-1901. ISSN 1367-4803.
 HORVÁTH Zsolt, HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István a ZACHARIÁŠ Michal. Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields. In: Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 85-92. ISBN 978-80-223-3377-1.
 HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. Mobile Agents in Wireless Sensor Networks. Journal of Network and Innovative Computing (JNIC). 2013, roč. 1, č. 1, s. 214-223. ISSN 2160-2174.
 HORÁČEK Petr. Application Perspectives of Synchronous Matrix Grammars. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 202-206. ISBN 978-80-214-4695-3.
 HSIAO Roger, NG Tim, GRÉZL František, KARAKOS Damianos, TSAKALIDIS Stavros, NGUYEN Long a SCHWARTZ Richard. Discriminative Semi-supervised Training for Keyword Search in Low Resource Languages. In: Proceedings of ASRU 2013. Olomouc: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 440-445. ISBN 978-1-4799-2755-5.
 HUSÁR Adam, PŘIKRYL Zdeněk, DOLÍHAL Luděk, MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. ASIP Design with Automatic C/C++ Compiler Generation. Haifa, 2013.
 HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin a DROZD Radek. Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation. Journal of Medical Research and Development. Hong Kong: 2013, roč. 2, č. 3, s. 55-59. ISSN 2303-9345.
 IOSIF Radu a ROGALEWICZ Adam. Automata-Based Termination Proofs. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 739-775. ISSN 1335-9150.
 IOSIF Radu, ROGALEWICZ Adam a ŠIMÁČEK Jiří. The Tree Width of Separation Logic with Recursive Definitions. arXiv:1301.5139, 2013.
 JANDA Miloš. Automatic Generation Of Pronunciation Dictionaries Based On Diarization. In: Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 228-232. ISBN 978-80-214-4695-3.
 JANOUŠEK Vladimír a RICHTA Tomáš. Operating System for Petri Nets-Specified Reconfigurable Embedded Systems. In: Proceedings of the 14th Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013, s. 248-249. ISBN 978-84-695-6971-9.
 JURNEČKA Peter, HANÁČEK Petr, BARABAS Maroš, HENZL Martin a KAČIC Matej. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. In: System Safety 2013 collection of papers. Cardiff: The Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 1-6. ISBN 978-1-84919-777-9. ISSN 0537-9989.
 JURNEČKA Peter, HANÁČEK Petr, BARABAS Maroš, HENZL Martin a KAČIC Matej. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. Resilience, Security & Risk in Transport. London: The Institution of Engineering and Technology, 2013, s. 42-48. ISBN 978-1-84919-787-8.
 KADLČEK Filip a FUČÍK Otto. Automatic synthesis of small AdaBoost Classifier in FPGA. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2013. Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 KADLČEK Filip a FUČÍK Otto. Fast and Energy Efficient AdaBoost Classifier. In: FPGAWorld'13. Copenhagen and Stockholm: Association for Computing Machinery, 2013, s. 1-5. ISBN 978-1-4503-2496-0.
 KALMÁR Róbert, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Security threats classification in wireless sensor networks with mobile codes. In: Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 210-215. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, HANNEMANN Mirko, VESELÝ Karel a ČERNOCKÝ Jan. BUT BABEL System for Spontaneous Cantonese. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 2589-2593. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
 KARAKOS Damianos, SCHWARTZ Richard, TSAKALIDIS Stavros, ZHANG Le, RANJAN Shivesh, NG Tim, HSIAO Roger, NGUYEN Long, GRÉZL František, HANNEMANN Mirko, KARAFIÁT Martin, SZŐKE Igor a VESELÝ Karel a kol. Score Normalization and System Combination for Improved Keyword Spotting. In: Proceedings of ASRU 2013. Olomouc: IEEE Signal Processing Society, 2013, s. 210-215. ISBN 978-1-4799-2755-5.
 KAZZAZ M. Mohanned a RYCHLÝ Marek. A Web Service Migration Framework. In: ICIW 2013, The Eighth International Conference on Internet and Web Applications and Services. Rome: The International Academy, Research and Industry Association, 2013, s. 58-62. ISBN 978-1-61208-280-6.
 KAZZAZ M. Mohanned a RYCHLÝ Marek. Ontology-based Context Modelling and Reasoning in the Web Service Migration Framework. Acta Electrotechnica et Informatica. 2013, roč. 13, č. 4, s. 5-12. ISSN 1335-8243.
 KAZZAZ M. Mohanned a RYCHLÝ Marek. Web Service Migration with Migration Decisions Based on Ontology Reasoning. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics - Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 186-191. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KAŠTIL Jan, KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Hardware Architecture for the Fast Pattern Matching. In: 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 120-123. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 KAČIC Matej, HANÁČEK Petr, HENZL Martin a HOMOLIAK Ivan. A Concept of Behavioral Reputation System in Wireless Networks. In: The 47th Annual International Carnahan Conference on Security Technology. Medellín: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 86-90. ISBN 978-958-8790-65-7.
 KAČIC Matej, HENZL Martin, JURNEČKA Peter a HANÁČEK Petr. Malware injection in wireless networks. In: Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Berlin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 483-487. ISBN 978-1-4799-1426-5.
 KLÍMA Ondřej. Neurocranial Shape Reconstruction Using Statistical Shape Models. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 254-256. ISBN 978-80-214-4694-6.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, DROZDOVÁ Martina a KILLIAN Michaela. Parallel system based on the RNS. In: The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 323-328. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, DROZDOVÁ Martina a SCHIRRER Alexander. Parallel Computations Based on Automatic Transformation of Ordinary Differential Equations. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2293-2296. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KOCINA Filip a TALIC Emir. Numerical integration in the RNS. In: The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 318-322. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KOVÁČIK Michal, KAJAN Michal a ŽÁDNÍK Martin. Detecting IP-spoofing by modelling history of IP address entry points. In: Emerging Management Mechanisms for the Future Internet. Barcelona: Springer Verlag, 2013, s. 73-83. ISBN 978-3-642-38997-9. ISSN 0302-9743.
 KOVÁČIK Michal. Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát. In: Počítačové architektury a diagnostika. Teplá: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 33-38. ISBN 978-80-01-05106-1.
 KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a KOŘENEK Jan. NFA Reduction for Regular Expressions Matching Using FPGA. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Field Programmable Technology. Kyoto: IEEE Computer Society, 2013, s. 338-341. ISBN 978-1-4799-2199-7.
 KOŠAŘ Vlastimil. Optimalizace architektury NFA-Split. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 81-86. ISBN 978-80-261-0270-0.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Object Oriented Petri Nets in Software Development and Deployment. In: ICSEA 2013, The Eighth International Conference on Software Engineering Advances. Venice: Xpert Publishing Services, 2013, s. 485-490. ISBN 978-1-61208-304-9.
 KRÁL Jiří, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Flexible Plan Handling using Extended Environment. In: Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 228-233. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KUČIŠ Michal, ZEMČÍK Pavel, ZENDEL Oliver a HERZNER Wolfgang. Overview of Simulation of Video-Camera Effects for Robotic Systems in R3-COP. In: Computer Safety, Reliability, and Security - 32nd International Conference. Toulouse: Springer Science+Business Media B.V.,, 2013, s. 1-8. ISBN 2-907801-09-0.
 KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Automated formal analysis and verification: an overview. International Journal of General Systems. Abingdon: Taylor & Francis Informa plc, 2013, roč. 2013, č. 42, s. 335-365. ISSN 0308-1079.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Approaching Retargetable Static, Dynamic, and Hybrid Executable-Code Analysis. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, roč. 2, č. 1, s. 18-29. ISSN 1805-4951.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2013, roč. 10, č. 4, s. 1673-1702. ISSN 1820-0214.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Preprocessing of Binary Executable Files Towards Retargetable Decompilation. In: 8th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI'13). Nice: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2013, s. 259-264. ISBN 978-1-61208-283-7.
 LETKO Zdeněk. Analysis and Testing of Concurrent Programs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013, roč. 5, č. 3, s. 1-8. ISSN 1338-1237.
 LUŽA Radim, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Remote Controlling of the Robotic Arm Mitsubishi Melfa. In: Informatics 2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 329-334. ISBN 978-80-8143-127-2.
 MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin a KOŘENEK Jan. Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks. In: 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL'13). Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-8. ISBN 978-1-4799-0004-6.
 MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin a KOŘENEK Jan. Towards Hardware Architecture for Memory Efficient IPv4/IPv6 Lookup in 100 Gbps Networks. In: 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 108-111. ISBN 978-1-4673-6136-1.
 MATOUŠEK Jiří. Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 105-110. ISBN 978-80-261-0270-0.
 MATULA Peter a KOLÁŘ Dušan. Reconstruction of simple data types in decompilation. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013, s. 1-10. ISBN 978-80-87952-00-9.
 MCLAREN Mitchell, ABRASH Victor, GRACIARENA Martin, LEI Yun a PEŠÁN Jan. Improving Robustness to Compressed Speech in Speaker Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 3698-3702. ISBN 978-1-62993-443-3.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Generalized One-Sided Forbidding Grammars. International Journal of Computer Mathematics. 2013, roč. 90, č. 2, s. 172-182. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Left Random Context ET0L Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2013, roč. 123, č. 3, s. 289-304. ISSN 0169-2968.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. On the Generation of Sentences with Their Parses by Propagating Regular-Controlled Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2013, roč. 477, č. 1, s. 67-75. ISSN 0304-3975.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. RDF-based Modelling of Web Documents on Different Levels of Abstraction. In: Proceedings of the 12th annual conference Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 127-132. ISBN 978-80-248-3189-3.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. Web Document Description Based on Ontologies. In: Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013. Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013, s. 288-293. ISBN 978-1-4673-5255-0.
 MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Synchronization Technique for TMR System After Dynamic Reconfiguration on FPGA. In: The Second Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN 2013). Avignon: Politecnico di Milano, 2013, s. 53-56. ISBN 978-2-11-129175-1.
 MIČULKA Lukáš, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Fault Tolerant System Design Based on FPGA Into Limited Redundant Area. In: 16th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Santander: IEEE Computer Society, 2013, s. 227-234. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 63-68. ISBN 978-80-261-0270-0.
 NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition. 2013, roč. 6, č. 3, s. 129-137. ISSN 2005-4254.
 NAHHAS Ibrahim. A New Algorithm for Fast Block-Matching Motion Estimation Based on Four-Neighborhood Blocks. In: Processing of EEICT 2013. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, 2013, s. 1-6. ISBN 978-80-214-4695-3.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithm for Computing Unfoldings of Unbounded Hybrid Petri Nets. In: Proc. of Computer Aided System Theory 2013. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013, s. 244-245. ISBN 84-695-6971-6.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithm for Computing Unfoldings of Unbounded Hybrid Petri Nets. In: Computer Aided System Theory -EUROCAST 2013 - revised selected papers. Berín: Springer Verlag, 2013, s. 428-435. ISBN 978-3-642-53855-1.
 OČENÁŠEK Pavel a KARMAZÍN Jaromír. On the Secure and Safe Data Synchronization. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 326-331. ISBN 978-3-642-39344-0.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. International Academic Research Journal of Business and Management. 2013, roč. 1, č. 7, s. 87-92. ISSN 2227-1287.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. On the Effective Internet Communication Filtering. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2013, roč. 2013, č. 307, s. 478-481. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2013, roč. 2013, č. 307, s. 451-454. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel. The Practice of Global Internet Filtering. In: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 332-337. ISBN 978-3-642-39344-0.
 PACNER Jan, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. On the Evaluation of Clock Synchronization Methods for Networked Control Systems. In: 3rd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer-Based Systems. New York: IEEE Computer Society, 2013, s. 10-12. ISBN 978-0-7695-3759-7.
 POLČÁK Libor, HOLKOVIČ Martin a MATOUŠEK Petr. A New Approach for Detection of Host Identity in IPv6 Networks. In: Proceedings of the 4th International Conference on Data Communication Networking, 10th International Conference on e-Business and 4th International Conference on Optical Communication Systems. Reykjavík: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013, s. 57-63. ISBN 978-989-8565-72-3.
 POLČÁK Libor, HRANICKÝ Radek a MATOUŠEK Petr. Hiding TCP Traffic: Threats and Counter-measures. In: Security and Protection of Information 2013, Proceedings of the Conference. Brno: Univerzita Obrany, 2013, s. 83-96. ISBN 978-80-7231-922-0.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Analysing Resource Performance and its Application in Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2013, s. 149-154. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Process Mining in Manufacturing Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen. Nice: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2013, s. 143-148. ISBN 978-1-61208-254-7.
 RATH Shakti P., POVEY Daniel, VESELÝ Karel a ČERNOCKÝ Jan. Improved Feature Processing for Deep Neural Networks. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 109-113. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
 RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Petri Nets-Based Development of Dynamically Reconfigurable Embedded Systems. CEUR Workshop Proceedings. 2013, roč. 2013, č. 989, s. 203-217. ISSN 1613-0073.
 RYŠAVÝ Ondřej, RÁB Jaroslav a ŠVÉDA Miroslav. Improving security in SCADA systems through firewall policy analysis. In: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2013, s. 1435-1440. ISBN 978-1-4673-4471-5.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, roč. 7, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. Approximate Circuit Design by Means of Evolvable Hardware. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computer Society, 2013, s. 21-28. ISBN 978-1-4673-5847-7.
 SEKANINA Lukáš, RŮŽIČKA Richard, VAŠÍČEK Zdeněk, ŠIMEK Václav a HANÁČEK Petr. Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit. Information Technology And Control. Kaunas: 2013, roč. 42, č. 1, s. 7-14. ISSN 1392-124X.
 SOLÁR Peter. Deep Pushdown Transducers and Parallel Deep Pushdown Transducers. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 207-211. ISBN 978-80-214-4695-3.
 SOPUCH Zbyněk. Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms. In: Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2013, s. 212-216. ISBN 978-80-214-4695-3.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan, KOTÁSEK Zdeněk a MIČULKA Lukáš. Fault Tolerant System Design and SEU Injection Based Testing. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, roč. 2013, č. 37, s. 155-173. ISSN 0141-9331.
 STRNADEL Josef. Load-Adaptive Monitor-Driven Hardware for Preventing Embedded Real-Time Systems from Overloads Caused by Excessive Interrupt Rates. In: Architecture of Computing Systems - ARCS 2013. Berlin: Springer Verlag, 2013, s. 98-109. ISBN 978-3-642-36423-5. ISSN 0302-9743.
 STRNADEL Josef. On Design of Priority-Driven Load-Adaptive Monitoring-Based Hardware for Managing Interrupts in Embedded Event-Triggered Real-Time Systems. In: Proceedings of the IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 24-29. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - IV: víceprocesorové prostředí. Automa. 2013, roč. 19, č. 1, s. 44-46. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů. Automa. 2013, roč. 19, č. 2, s. 46-49. ISSN 1210-9592.
 SVOBODA Jan, KLUBAL Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Biometric Recognition of People by 3D Hand Geometry. In: Proceedings of 9th International Conference on Digital Technologies 2013. Žilina: IEEE Computer Society, 2013, s. 173-177. ISBN 978-80-554-0682-4.
 SZURMAN Karel. Fault Tolerant CAN Bus Control System Implemented into FPGA and its synchronization after failure and recovery. In: Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 21-26. ISBN 978-80-261-0270-0.
 VALENTA Václav, ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a HUMENÁ Patrícia. Adaptive Solution of Laplace Equation. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2285-2288. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
 VESELÝ Karel, GHOSHAL Arnab, BURGET Lukáš a POVEY Daniel. Sequence-discriminative Training of Deep Neural Networks. In: Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013, s. 2345-2349. ISBN 978-1-62993-443-3. ISSN 2308-457X.
 VESELÝ Vladimír a ŠVÉDA Miroslav. Comparison of Proposals Suggesting Internet Architecture Change. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013, s. 1-11. ISBN 978-80-87952-00-9.
 VRÁBELOVÁ Pavla, BAŘINA David, ŠKODA Petr, VÁŽNÝ Jaroslav a ZENDULKA Jaroslav. Classification of Spectra of Emission-line Stars Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform. In: Proceedings of 23rd Annual Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Conference. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2013, s. 177-180. ISBN 978-1-58381-854-1.
 VRÁBELOVÁ Pavla, BAŘINA David, ŠKODA Petr, ZENDULKA Jaroslav a VÁŽNÝ Jaroslav. Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform. In: Proceedings of conferences Datakon and Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 95-102. ISBN 978-80-248-3189-3.
 VRÁBELOVÁ Pavla. Wavelet Based Feature Extraction of Be Stars Spectra. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 40-44. ISBN 978-80-214-4695-3.
 WINKLEROVÁ Zdenka. Maturity of the Particle Swarm as a Metric for Measuring the Collective Intelligence of the Swarm. In: Advances in Swarm Intelligence. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, s. 40-54. ISBN 978-3-642-38702-9. ISSN 0302-9743.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, BOLCHINI Cristiana a KOTÁSEK Zdeněk. Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability. In: IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Karlovy Vary: IEEE Computer Society, 2013, s. 275-278. ISBN 978-1-4673-6133-0.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, BOLCHINI Cristiana a KOTÁSEK Zdeněk. Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability. In: Proceedings of The Second Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Avignon: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2013, s. 35-38. ISBN 978-2-11-129175-1.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. New Methods for Increasing Efficiency and Speed of Functional Verification Processes. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 111-116. ISBN 978-80-261-0270-0.
 ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Cluster-based Page Segmentation - a fast and precise method for web page pre-processing. In: The Third International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Madrid: Association for Computing Machinery, 2013, s. 1-12. ISBN 978-1-4503-1850-1.
 ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Isomorphic mapping of DOM trees for Cluster-Based Page Segmentation. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 256-261. ISBN 978-80-8143-127-2.
 ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars: Established Results and Open Problems. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 222-226. ISBN 978-80-214-4695-3.
 ZEMČÍK Pavel. Research Projects and Industry in Europe. In: Proceedings of New Horizons in Industry Business and Education. Chania: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2013, s. 257-261. ISBN 978-960-99889-6-4.
 ZHILA Alisa, YIH Wen-tau, MEEK Christopher, MIKOLOV Tomáš a ZWEIG Geoffrey. Combining Heterogeneous Models for Measuring Relational Similarity. In: Proceedings of NAACL-HLT 2013. Atlanata, Georgia: Association for Computational Linguistics, 2013, s. 1000-1009. ISBN 978-1-937284-47-3.
 ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Generator of Synthetic Datasets for Hierarchical Sequential Pattern Mining Evaluation. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics 2013. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 289-292. ISBN 978-80-8143-127-2.
 ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. MLSP: Mining Hierarchically-Closed Multi-Level Sequential Patterns. In: 9th International Conference, ADMA 2013. Hangzhou: Springer Verlag, 2013, s. 157-168. ISBN 978-3-642-53913-8.
 ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. More Complex Polymorphic Circuits and Their Physical Implementation. In: Proceedings of the 20th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 189-194. ISBN 978-80-214-4754-7.
 ŠVEC Tomáš a SAMEK Jan. Trust evaluation on Facebook using multiple contexts. CEUR Workshop Proceedings. 2013, roč. 2013, č. 997, s. 23-32. ISSN 1613-0073.
 ŠVÉDA Miroslav a RYŠAVÝ Ondřej. Dependable Cyber-Physical Systems Networking: An Approach for Real-Time, Software Intensive Systems. In: Programmable Devices and Embedded Systems. Laxenburg: IFAC, 2013, s. 1-4. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Cyber-Physical Systems Networking with TCP/IP -- A Security Application Approach. In: IEEE Proceedings AFRICON 2013. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 101-106. ISBN 978-1-4673-5943-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Time Specification, Modeling and Measurement in frame of Cyber-Physical System Applications Design. International Journal of Systems Applications, Engineering & Development. Athens: North Atlantic University Union, 2013, roč. 7, č. 5, s. 263-270. ISSN 2074-1308.
 ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří, KOCINA Filip a CHALOUPKA Jan. Taylor Series Based Computations and MATLAB ODE Solvers Comparisons. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2289-2292. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
 ŽÁK Jakub, HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. JADE Agents to Wireless Sensors: Easy Wireless Sensor Network Management. Journal of Network and Innovative Computing (JNIC). 2013, roč. 1, č. 1, s. 260-269. ISSN 2160-2174.
 ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Action recognition using combined local features. In: Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2013. Praha: IADIS, 2013, s. 111-118. ISBN 978-972-8939-89-2.
2012ANTAL Lukáš. Bezpečnost 801.1X WLAN sítí. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 279-281. ISBN 978-80-214-4461-4.
 BARABAS Maroš, DROZD Michal a HANÁČEK Petr. Behavioral signature generation using shadow honeypot. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 65, s. 829-833. ISSN 2010-376X.
 BARTOŠ Pavel a KOTÁSEK Zdeněk. Reduction of Test Vectors Number based on Parasitic Capacity Extraction of Scan Chain Wires. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 162-169. ISBN 978-80-8143-049-7.
 BARTOŠ Václav. Detekce anomálií v datech o síťovém provozu. Trilobit. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-6. ISSN 1804-1795.
 BARTOŠ Václav. Detekce anomálií v síťovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012, s. 29-34. ISBN 978-80-01-05106-1.
 BARTÍK Vladimír. Measuring Web Page Similarity Based on Textual and Visual Properties. In: The 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Zakopane: Springer Verlag, 2012, s. 13-21. ISBN 978-3-642-29349-8. ISSN 0302-9743.
 BEDNAŘÍK Roman, VRZÁKOVÁ Hana a HRADIŠ Michal. What you want to do next: A novel approach for intent prediction in gaze-based interaction. In: ETRA '12 Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications. Santa Barbara: Association for Computing Machinery, 2012, s. 83-90. ISBN 978-1-4503-1221-9.
 BENDL Jaroslav a ZENDULKA Jaroslav. Integration System for Functional Annotation of Single Nucleotide Polymorphism. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 5. ISSN 1802-4564.
 BENDL Jaroslav. Integration System for Functional Annotation of Single Nucleotide Polymorphism. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 340-344. ISBN 978-80-214-4462-1.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1060-1067. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Abstract Regular (Tree) Model Checking. International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2012, roč. 14, č. 2, s. 167-191. ISSN 1433-2779.
 BOUSQUET Pierre-Michel, LARCHER Anthony, MATROUF Driss, BONASTRE Jean-Francois a PLCHOT Oldřich. Variance-Spectra based Normalization for I-vector Standard and Probabilistic Linear Discriminant Analysis. In: Proceedings of Odyssey 2012: The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012, s. 157-164. ISBN 978-981-07-3093-2.
 BRUMMER Niko, CUMANI Sandro, GLEMBEK Ondřej, KARAFIÁT Martin, MATĚJKA Pavel, PEŠÁN Jan, PLCHOT Oldřich, SOUFIFAR Mehdi Mohammad, DE Villiers Edward a ČERNOCKÝ Jan. Description and analysis of the Brno276 system for LRE2011. In: Proceedings of Odyssey 2012: The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012, s. 216-223. ISBN 978-981-07-3093-2.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Automatic Formal Correspondence Checking of ISA and RTL Microprocessor Description. In: Proceedings of the 13th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2012). Austin, TX: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 6-12. ISBN 978-1-4673-4441-8.
 CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2012: Interactive Surveillance Event Detection Pilot. In: 2012 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2012, s. 1-9.
 CHMELAŘ Petr, ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. ReTIN: Indexing Schema for Soft Real-Time Data Streams. In: CISSE Conference 2012. Bridgeport, 2012, s. 1-6.
 CHUDÝ Peter, DITTRICH Petr a RZUCIDLO Pawel. HIL Simulation of a Light Aircraft Flight Control System. In: Proceedings of the 31st Digital Avionics Systems Conference. Williamsburg, VA: IEEE Computer Society, 2012, s. 1-11. ISBN 978-1-4673-1699-6.
 CUMANI Sandro, GLEMBEK Ondřej, BRUMMER Niko, DE Villiers Edward a LAFACE Pietro. Gender Independent Discriminative Speaker Recognition in I-Vector Space. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4361-4364. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 CUMANI Sandro, PLCHOT Oldřich a KARAFIÁT Martin. Independent Component Analysis and MLLR Transforms for Speaker Identification. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4365-4368. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 D'HARO Luis Fernando, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, SOUFIFAR Mehdi Mohammad, CORDOBA Ricardo a ČERNOCKÝ Jan. Phonotactic Language Recognition using i-vectors and Phoneme Posteriogram Counts. In: Proceedings of Interspeech 2012. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012, s. 1-4. ISBN 978-1-62276-759-5. ISSN 1990-9772.
 DALÍK Josef a VALENTA Václav. Averaging of gradient in the space of linear triangular and bilinear rectangular finite elements. Central European Journal of Mathematics. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-16. ISSN 1895-1074.
 DITTRICH Petr. Identification of Flight Parameters of Light Sport Aircraft. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 464-468. ISBN 978-80-214-4462-1.
 DLUHOŠ Ondřej, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan a DRAHANSKÝ Martin. Hand Surface as Biometric Identifier. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 8, č. 7, s. 351-356. ISSN 2287-1233.
 DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 275-303. ISBN 9789535108597.
 DOLÍHAL Luděk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Testing of an automatically generated compiler, Review of retargetable testing system. International Journal on Advances in Software. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 15-26. ISSN 1942-2628.
 DOLÍHAL Luděk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Usage of simulators in testing system. In: Industrial Simulation Conference. Brno: EUROSIS, 2012, s. 74-78. ISBN 978-90-77381-71-7.
 DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva a KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-14. ISSN 1110-7243.
 DRAHANSKÝ Martin. Czech Republic: biometric passport update. Brussel, 2012.
 DRAHANSKÝ Martin. Latest Developments in Fingerprint Recognition Technologies. Firenze, 2012.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2012. ISBN 978-80-87342-15-2.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7491, s. 163-172. ISBN 978-3-642-32936-4. ISSN 0302-9743.
 DRAHOŠOVÁ Michaela a SEKANINA Lukáš. Coevolution in Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 182-193. ISBN 978-3-642-29138-8.
 DROZD Radek, HÁJEK Josef a DRAHANSKÝ Martin. An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations. In: Biometric Recognition. Guangzhou: Springer London, 2012, s. 308-315. ISBN 978-3-642-35135-8. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Kamil, MÜLLER Petr, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Verification Tool for Programs with Dynamic Linked Data Structures (Competition Contribution). Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7214, s. 544-547. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 6927, s. 527-534. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Vendula, FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. DA-BMC: A Tool Chain Combining Dynamic Analysis and Bounded Model Checking. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7186, s. 5. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Testing of Concurrent Programs Using Genetic Algorithms. FIT-TR-2012-01, Brno, 2012.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. Acta Electrotechnica et Informatica. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-48. ISSN 1335-8243.
 DVOŘÁK Václav. Branching Program-Based Programmable Logic for Embedded Systems. In: Proceedings of ICONS 2012. New York: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 109-115. ISBN 978-1-61208-184-7.
 DVOŘÁK Václav. On the Complexity and Optimization of Branching Programs for Decision Diagram Machines. In: Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 84-89. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 FERRER Luciana, BURGET Lukáš, PLCHOT Oldřich a SCHEFFER Nicolas. A Unified Approach for Audio Characterization and its Application to Speaker Recognition. In: Proceedings of Odyssey 2012, The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012, s. 317-323. ISBN 978-981-07-3093-2.
 FIEDOR Jan a VOJNAR Tomáš. ANaConDA: A Framework for Analysing Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7687, s. 35-41. ISSN 0302-9743.
 FIEDOR Jan a VOJNAR Tomáš. Noise-Based Testing and Analysis of Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. In: PADTAD '12. New York: Association for Computing Machinery, 2012, s. 36-46. ISBN 978-1-4503-1456-5.
 FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 6927, s. 519-526. ISSN 0302-9743.
 GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. User identification in IPV6 network. IP Networking 1 -- Theory and Practice. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2012, s. 5-8. ISBN 978-80-554-0494-3.
 HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2012, roč. 2012, č. 41, s. 83-106. ISSN 0925-9856.
 HAIN Thomas, BURGET Lukáš, DINES John, GARNER Phillip N., GRÉZL František, EL Hannani Asmaa, HUIJBREGTS Marijn, KARAFIÁT Martin, LINCOLN Mike a WAN Vincent. Transcribing Meetings with the AMIDA System. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2012, roč. 20, č. 2, s. 486-498. ISSN 1558-7916.
 HALFAR Patrik a ŠVÉDA Miroslav. Networking in Cyber Physical Systems - A Concept Study. In: Proceedings of the International Workshop of Cyber Physical Systems. Bucharest: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, 2012, s. 50-53.
 HALFAR Patrik, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Authorization Framework for Networked SCADA Systems. In: Proceedings IEEE ECBS 2012. Novy Sad: IEEE Computer Society, 2012, s. 298-302. ISBN 978-0-7695-4664-3.
 HENZL Martin, HANÁČEK Petr, JURNEČKA Peter a KAČIC Matej. A Concept of Automated Vulnerability Search in Contactless Communication Applications. In: Proceedings 46th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Boston: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 180-186. ISBN 978-1-4673-4807-2.
 HERMAN David, ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Object Tracking in Monochromatic Video Sequences Using Particle Filter. In: 7th Scientific International Conference - Enviromental Protection of Population. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2012, s. 120-128. ISBN 978-80-86710-57-0.
 HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a HAVEL Jiří. Real-Time Detection of Lines and Grids: By PClines and Other Approaches. London: Springer London, 2012. ISBN 978-1-4471-4413-7.
 HEROUT Adam, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. EnMS: Early non-Maxima Suppression. Pattern Analysis and Applications. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 121-132. ISSN 1433-7541.
 HEROUT Adam, ZACHARIÁŠ Michal, DUBSKÁ Markéta a HAVEL Jiří. Fractal Marker Fields: No More Scale Limitations for Fiduciary Markers. In: Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1-2. ISBN 978-1-4673-4660-3.
 HOMOLIAK Ivan. Increasing Classification Accuracy in LibSVM Using String Kernel Functions. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 281-283. ISBN 978-80-214-4461-4.
 HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2012, roč. 24, č. 3, s. 175-190. ISSN 1896-5334.
 HORÁČEK Petr. On Generative Power of Synchronous Grammars with Linked Rules. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 376-380. ISBN 978-80-214-4462-1.
 HRADIŠ Michal, EIVAZI Shahram a BEDNAŘÍK Roman. Voice activity detection in video mediated communication from gaze. In: ETRA '12 Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications. Santa Barbara: Association for Computing Machinery, 2012, s. 329-332. ISBN 978-1-4503-1221-9.
 HRADIŠ Michal, KOLÁŘ Martin, KRÁL Jiří, LÁNÍK Aleš, ZEMČÍK Pavel a SMRŽ Pavel. Annotating images with suggestions - user study of a tagging system. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Brno: Springer Verlag, 2012, s. 155-166. ISBN 978-3-642-33139-8. ISSN 0302-9743.
 HRADIŠ Michal, ŘEZNÍČEK Ivo a BEHÚŇ Kamil. Semantic Class Detectors in Video Genre Recognition. In: Proceedings of VISAPP 2012. Rome: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, s. 640-646. ISBN 978-989-8565-03-7.
 HULÍK Rostislav a KRŠEK Přemysl. Local Projections Method and Curvature Approximation on 3D Polygonal Models. In: Communications proceedings of WSCG. Plzen: Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně, 2012, s. 223-230. ISBN 978-80-86943-79-4.
 HULÍK Rostislav, BERAN Vítězslav, ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl a SMRŽ Pavel. Fast and Accurate Plane Segmentation in Depth Maps for Indoor Scenes. In: IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Vilamoura, Algarve: Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně, 2012, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-1737-5.
 IOSIF Radu, HOJJAT Hossein, KONEČNÝ Filip, KUNCAK Viktor a RUMMER Philipp. Accelerating Interpolants. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7561, s. 187-202. ISSN 0302-9743.
 JANDA Miloš, KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Dealing with Numbers in Grapheme-Based Speech Recognition. In: Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012: Springer Verlag, 2012, s. 438-445. ISBN 978-3-642-32789-6. ISSN 0302-9743.
 JANDA Miloš. Grapheme Based Speech Recognition. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 441-445. ISBN 978-80-214-4460-7.
 JAROŠ Jiří a POSPÍCHAL Petr. A Fair Comparison of Modern CPUs and GPUs Running the Genetic Algorithm under the Knapsack Benchmark. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7248, s. 426-435. ISSN 0302-9743.
 JIRÁK Ota. Memory Consumption of Classical and Lazy Scattered Context Grammar Parser. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 381-385. ISBN 978-80-214-4462-1.
 JOŠTH Radovan, ANTIKAINEN Jukka, HAVEL Jiří, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a HAUTA-KASARI Markku. Real-Time PCA Calculation for Spectral Imaging (using SIMD and GP-GPU). Journal of Real-Time Image Processing. 2012, roč. 7, č. 2, s. 95-103. ISSN 1861-8200.
 JURÁNEK Roman, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Real-time Algorithms of Object Detection using Classifiers. Real-Time System. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 1-22. ISBN 9789535105107.
 KARAFIÁT Martin, JANDA Miloš, ČERNOCKÝ Jan a BURGET Lukáš. Region Dependent Linear Transforms in Multilingual Speech Recognition. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2012. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4885-4888. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 KAZZAZ M. Mohanned. Semantic Services Migration. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 386-390. ISBN 978-80-214-4462-1.
 KAŠTIL Jan, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Increasing Reliability of FPGA Design via Partial Reconfiguration. In: The First Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN'12). Annecy: Politecnico di Milano, 2012, s. 1-4.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA. In: ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Austin: Association for Computing Machinery, 2012, s. 77-78. ISBN 978-1-4503-1685-9.
 KLICNAR Lukáš a BERAN Vítězslav. Robust motion segmentation for on-line application. In: Proceedings of WSCG'12. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 205-212. ISBN 978-80-86943-79-4.
 KOMBRINK Stefan, MIKOLOV Tomáš, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Improving Language Models for ASR Using Translated In-domain Data. In: Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4405-4408. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 KONEČNÝ Filip, HOJJAT Hossein, IOSIF Radu, KUNCAK Viktor, RUMMER Philipp a GARNIER Florent. A Verification Toolkit for Numerical Transition Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7436, s. 247-251. ISSN 0302-9743.
 KONEČNÝ Filip, IOSIF Radu a BOZGA Marius. Deciding Conditional Termination. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7214, s. 252-266. ISSN 0302-9743.
 KORČEK Pavol a ŽÁDNÍK Martin. Lightweight benchmarking of platforms for network traffic processing. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 278-283. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Calibration of Traffic Simulation Models Using Vehicle Travel Times. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7495, s. 807-816. ISSN 0302-9743.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 122-129. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 KOTÁSEK Zdeněk a ŠKARVADA Jaroslav. Low Power Testing. Design and Test Technology foír Dependable Systems-on-Chip. Hershey: IGI Global, 2012, s. 395-412. ISBN 978-1-60960-212-3.
 KOUTNÝ Jiří a MEDUNA Alexander. Tree-Controlled Grammars with Restrictions Placed upon Cuts and Paths. Kybernetika. 2012, roč. 48, č. 1, s. 165-175. ISSN 0023-5954.
 KOUTNÝ Jiří. On Path-Controlled Grammars and Pseudoknots. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 391-395. ISBN 978-80-214-4462-1.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Modeling and Simulation-Based Design Using Object-Oriented Petri Nets: A Case Study. CEUR Workshop Proceedings. 2012, roč. 851, č. 06, s. 253-266. ISSN 1613-0073.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Specification of UML Classes by Object Oriented Petri Nets. In: ICSEA 2012, The Seventh International Conference on Software Engineering Advances. Lisbon: Xpert Publishing Services, 2012, s. 361-366. ISBN 978-1-61208-230-1.
 KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin a VIKTORIN Jan. A New Embedded Platform for Rapid Development of Networking Applications. In: Proceedings of the 2012 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2012). Austin: IEEE Computer Society, 2012, s. 81-82. ISBN 978-1-4503-1684-2.
 KRAUS Michal, KUNOVSKÝ Jiří a VOPĚNKA Václav. Runge-Kutta Based Parallel Computations. MATHMOD VIENNA 2012 - 7th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2012.
 KRÁL Jiří a HRADIŠ Michal. Restricted Boltzman Machines for Image Tag Suggestion. In: Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 5.
 KUNOVSKÝ Jiří, KRAUS Michal, ŠÁTEK Václav a SZÖLLÖS Alexandr. Parallel Computations Based on Numerical Integration Methods. In: Proceedings of the 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 4. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a VOPĚNKA Václav. Stiffness in Technical Initial Problems. In: Proceedings of the 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 4. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, TOPOLÁNEK David a VOPĚNKA Václav. Telegraph Equation and its Application in Medium Voltage Line. In: Proceeding of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 175-180. ISBN 978-80-214-4514-7.
 KUPČÍK Jan a HRUŠKA Tomáš. Towards Online Data Mining System for Enterprises. In: Proceedings of the 7th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2012). Wrocław: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, s. 187-192. ISBN 978-989-8565-13-6.
 KUČIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Simulation of Camera Features. In: Proceedings of the 16th Central European Seminar on Computer Graphics. Smolenice: Technische Universität Wien, 2012, s. 117-123. ISBN 978-3-9502533-4-4.
 KUČIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Simulation of Camera Features. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 234-236. ISBN 978-80-214-4461-4.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. People Transfer in City Transport Modeled via CPN. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2011. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 192-199. ISBN 978-3-642-27548-7.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7186, s. 177-192. ISSN 0302-9743.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7119, s. 123-131. ISSN 0302-9743.
 KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Object-File-Format Description Language and Its Usage in Retargetable Decompilation. In: AIP Conference Proceedings. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 466-469. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616.
 KŘOUSTEK Jakub, MATULA Peter, KONČICKÝ Jaromír a KOLÁŘ Dušan. Accurate Retargetable Decompilation Using Additional Debugging Information. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies (SECURWARE'12). Rome: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 79-84. ISBN 978-1-61208-209-7.
 LEI Yun, BURGET Lukáš, FERRER Luciana, GRACIARENA Martin a SCHEFFER Nicolas. Towards Noise-Robust Speaker Recognition Using Probabilistic Linear Discriminant Analysis. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4253-4256. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 LENGÁL Ondřej, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. VATA: A Library for Efficient Manipulation of Non-Deterministic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7214, s. 79-94. ISSN 0302-9743.
 LENGÁL Ondřej. An Efficient Finite Tree Automata Library: The Design of BDD-based Semi-symbolic Algorithms for Nondeterministic Finite Tree Automata. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-659-27069-7.
 MALAČKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Interval Trust Representation. In: Proceedings of CSE 2012 International Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 175-182. ISBN 978-80-8143-049-7.
 MALINKA Kamil a HANÁČEK Petr. Computational Social Networks - Security and Privacy. Computational Social Networks - Security and Privacy. London: Springer London, 2012, s. 311-340. ISBN 978-1-4471-4050-4.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 258-263. ISSN 2287-1233.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Journal of Biomedicine and Biotechnology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-8. ISSN 1110-7243.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 80-85. ISSN 2287-1233.
 MARTÍNEZ González David, BURGET Lukáš, FERRER Luciana a SCHEFFER Nicolas. Ivector-Based Prosodic System For Language Identification. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speec. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4861-4864. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Context-Based Adaptation of Process Definition. In: BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012, s. 25-31. ISBN 978-1-61208-223-3.
 MCCOOL Christopher S., MARCEL Sebastien, MATĚJKA Pavel, ČERNOCKÝ Jan, KITTLER Joseph, LARCHER Anthony, LÉVY Christophe, MATROUF Driss a BONASTRE Jean-Francois a kol. Bi-Modal Person Recognition on a Mobile Phone: using mobile phone data. In: 2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops. Melbourne, Victoria: IEEE Computer Society, 2012, s. 635-640. ISBN 978-1-4673-2027-6.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Controlled Pure Grammar Systems. Journal of Universal Computer Science. 2012, roč. 18, č. 14, s. 2024-2040. ISSN 0948-6968.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Jumping Finite Automata. International Journal of Foundations of Computer Science. 2012, roč. 23, č. 7, s. 1555-1578. ISSN 0129-0541.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Nonterminal Complexity of One-Sided Random Context Grammars. Acta Informatica. 2012, roč. 49, č. 2, s. 55-68. ISSN 0001-5903.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Forbidding Grammars and Selective Substitution Grammars. International Journal of Computer Mathematics. 2012, roč. 89, č. 5, s. 586-596. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars with Leftmost Derivations. LNCS Festschrift Series: Languages Alive - Essays Dedicated to Jürgen Dassow on the Occasion of His 65th Birthday. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 160-173. ISBN 978-3-642-31643-2.
 MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. An Infinite Hierarchy of Language Families Resulting from Stateless Pushdown Automata with Limited Pushdown Alphabets. In: DCFS'12: 14th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Braga: Springer Verlag, 2012, s. 236-243. ISBN 978-3-642-31622-7. ISSN 0302-9743.
 METZE Florian, RAJPUT Nitendra, ANGUERA Xavier, DAVEL Marelie H., GRAVIER Guillaume, HEERDEN Charl van, MANTENA Gautam V., MUSCARIELLO Armando, PRAHALLAD Kishore, SZŐKE Igor a TEJEDOR Javier. The Spoken WEB Search Task At Mediaeval 2011. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 5165-5168. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. Využití ontologií k popisu vizuálních rysů dokumentu. In: Proceedings of 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2012). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2012, s. 85-88. ISBN 978-80-227-3812-5.
 MILIČKA Martin. Document Comparison Based on the Page Layout. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 405-409. ISBN 978-80-214-4462-1.
 MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012, s. 109-115. ISBN 978-80-01-05106-1.
 MLÍCH Jozef, ZEMČÍK Pavel a LÁNÍK Aleš. Vývoj aplikací v Qt pro mobilní zařízení. In: Sborník příspěvků z 41. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2012, s. 93-104. ISBN 978-80-86583-24-2.
 MOTLÍČEK Petr, VALENTE Fabio a SZŐKE Igor. Improving Acoustic Based Keyword Spotting Using LVCSR Lattices. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2012. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4413-4416. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a YANUSHKEVICH Svetlana. 3D and Thermo-face Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, s. 31-58. ISBN 9789535108597.
 NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Comparison of Fast Block Matching Algorithms for Motion Estimation. In: Proceedings of IMC2012. Hradec Králové: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012, s. 3139-3145. ISBN 978-80-905243-3-0.
 NAVRÁTIL Jan, ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman a PEČIVA Jan. A Skewed Paraboloid Cut for Better Shadow Rendering. In: Proceedings of Computer Graphics International 2012. Berlin: Springer Verlag, 2012, s. 4. ISBN 978-1-85899-283-9.
 NG Tim, ZHANG Bing, NGUYEN Long, MATSOUKAS Spyros, ZHOU Xinhui, MESGARANI Nima, VESELÝ Karel a MATĚJKA Pavel. Developing a Speech Activity Detection System for the DARPA RATS Program. In: Proceedings of Interspeech 2012. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012, s. 1-4. ISBN 978-1-62276-759-5. ISSN 1990-9772.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Unfoldings of Bounded Hybrid Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 6927, s. 543-550. ISSN 0302-9743.
 NOVOTNÝ Tomáš, HÁJEK Josef, MARVAN Aleš a DRAHANSKÝ Martin. Radar Technologies for Searching of Human Bodies. Hammamet, 2012.
 OČENÁŠEK Pavel a HRANÁČ Jakub. Design of Authentication and Key Distribution Protocols with Routing Functionality. Journal of Information & Communication Technology. Karachi: 2012, roč. 5, č. 1, s. 1-11. ISSN 1816-613X.
 OČENÁŠEK Pavel a MÍCHAL Luboš. Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae. Applied Mechanics and Materials. Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2012, roč. 2012, č. 157, s. 870-873. ISSN 1660-9336.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Analysis and Filtering of Network Communication in ISP Firewalls. In: Proceedings of the Third International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science. Denpasar: Information Engineering Research Institute, 2012, s. 1-4.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. In: Proceedings of ARC 2012 International Conference on Business and Management. Bangalore: Siemens, Corporate Research and Development, 2012, s. 257-262. ISBN 978-0-615-73960-1.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. On the Effective Internet Communication Filtering. In: Proceedings of the 2012 ICMCM Conference. Dubaj: Trans Tech Publications Inc., 2012, s. 478-481. ISBN 978-3-03785-659-8.
 OČENÁŠEK Pavel. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. In: Proceedings of 2012 International Conference on Mechatronics and Applied Mechanics. Hong Kong: National Taiwan University, 2012, s. 1-5. ISBN 978-3-03785-659-8.
 PETRLÍK Jiří, KORČEK Pavol, FUČÍK Otto, BESZÉDEŠ Marián a SEKANINA Lukáš. Estimation of missing values in traffic density maps. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 632-637. ISBN 978-1-4673-3062-6.
 PEŠEK Martin. Methods for Trajectory Outlier Detection in Surveillance Video. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 474-478. ISBN 978-80-214-4462-1.
 PLCHOT Oldřich, KARAFIÁT Martin, BRUMMER Niko, GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, DE Villiers Edward a ČERNOCKÝ Jan. Speaker vectors from Subspace Gaussian Mixture Model as complementary features for Language Identification. In: Proceedings of Odyssey 2012, The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012, s. 330-333. ISBN 978-981-07-3093-2.
 POLÁČEK Ondřej, KLÍMA Martin, SPORKA Adam J., ŽÁK Pavel, HRADIŠ Michal, ZEMČÍK Pavel a PROCHÁZKA Václav. A Comparative Study on Distant Free-Hand Pointing. In: EuroiTV '12 Proceedings of the 10th European conference on Interactive tv and video. Berlin, Germany: Association for Computing Machinery, 2012, s. 139-142. ISBN 978-1-4503-1107-6.
 POVEY Daniel, HANNEMANN Mirko, BOULIANNE Gilles, BURGET Lukáš, GHOSHAL Arnab, JANDA Miloš, KARAFIÁT Martin, KOMBRINK Stefan, MOTLÍČEK Petr, QIAN Yanmin, RIEDHAMMER Korbinian, VESELÝ Karel a VU Ngoc Thang. Generating Exact Lattices in The WFST Framework. In: Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4213-4216. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 PROCHÁZKA Boris, DRAHANSKÝ Martin a HANÁČEK Petr. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In: IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012, s. 6. ISBN 978-80-7435-185-3.
 PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Reducing memory in high-speed packet classification. In: Proceedings of the 8th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Limassol: Frederick University, 2012, s. 437-442. ISBN 978-1-4577-1377-4.
 PŘIBYL Bronislav, CHALMERS Alan a ZEMČÍK Pavel. Feature Point Detection under Extreme Lighting Conditions. In: Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012, s. 156-163. ISBN 978-80-223-3211-8.
 RATH Shakti P., KARAFIÁT Martin, GLEMBEK Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. A factorized representation of FMLLR transform based on QR-decomposition. In: Proceedings of Interspeech 2012. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012, s. 1-4. ISBN 978-1-62276-759-5. ISSN 1990-9772.
 RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Code Generation For Petri Nets-Specified Reconfigurable Distributed Control Systems. In: Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2012. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2012, s. 263-269. ISBN 978-80-01-04985-3.
 ROZMAN Jaroslav. Design of a system for automatic operation in storehouse. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engeneering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-8143-049-7.
 RYCHLÝ Marek a ŽOUŽELKA Martin. Fault Injection for Web-services. In: Proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 2. Wroclaw: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, s. 377-383. ISBN 978-989-8565-11-2.
 RYŠAVÝ Ondřej, ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. A Framework for Cyber-Physical Systems Design - A Concept Study. In: Proceedings ICONS 2012. Saint Gilles, Reunion Island: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 79-82. ISBN 978-1-61208-184-7.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. NAND/NOR Gate Polymorphism in Low Temperature Environment. In: Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 34-37. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Polymeric Polymorphic Electronics: Towards Multifunctional Logic Elements Based on Organic Semiconductor Materials. In: Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineerig. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 154-161. ISBN 978-80-8143-049-7.
 SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2012, roč. 36, č. 5, s. 427-438. ISSN 0141-9331.
 SAMEK Jan, MALAČKA Ondřej, KRÁL Jiří, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. HMTCsim: A simulation tool for multi-agent systems with using decision making based on trust. In: Proceedings of Third International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 80-85. ISBN 978-80-214-4576-5.
 SAMEK Jan. Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2012, roč. 4, č. 1, s. 44-54. ISSN 1338-1237.
 SCHOITSCH Erwin, HERZNER Wolfgang, ALONSO-MONTES Carmen, CHMELAŘ Petr a DALGAARD Lars. Towards Composable Robotics: The R3-COP Knowledge-Base Driven Technology Platform. In: Computer Safety, Reliability, and Security (2012). Magdeburg: Springer Verlag, 2012, s. 427-435. ISBN 978-3-642-33674-4. ISSN 0302-9743.
 SEKANINA Lukáš a SALAJKA Vojtěch. Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 824-827. ISBN 978-1-4577-2145-8.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. A SAT-based Fitness Function for Evolutionary Optimization of Polymorphic Circuits. In: Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012, s. 715-720. ISBN 978-1-4577-2145-8.
 SEKANINA Lukáš, SALAJKA Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 432-439. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 SEKANINA Lukáš. Evolvable hardware. Handbook of Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012, s. 1657-1705. ISBN 978-3-540-92909-3.
 SOLÁR Peter. Parallel deep pushdown automata. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 410-414. ISBN 978-80-214-4462-1.
 SOUFIFAR Mehdi Mohammad, CUMANI Sandro, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Discriminative Classifiers for Phonotactic Language Recognition with iVectors. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2012. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 4853-4856. ISBN 978-1-4673-0044-5.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Reliability Analysis of FPGA-based Fault Tolerant Systems. In: CSE'2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 146-153. ISBN 978-80-8143-049-7.
 STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Test Platform for Fault Tolerant Systems Design Qualities Verification. In: 15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 336-341. ISBN 978-1-4673-1185-4.
 STRNADEL Josef a RAJNOHA Peter. Reflecting RTOS Model During WCET Timing Analysis: MSP430/FreeRTOS Case Study. Acta Electrotechnica et Informatica. 2012, roč. 12, č. 4, s. 17-29. ISSN 1335-8243.
 STRNADEL Josef a SLIMAŘÍK František. On Distribution and Impact of Fault Effects at Real-Time Kernel and Application Levels. In: Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Pistacaway: IEEE Computer Society, 2012, s. 272-279. ISBN 978-0-7695-4798-5.
 STRNADEL Josef. Monitoring-Driven HW/SW Interrupt Overload Prevention for Embedded Real-Time Systems. In: Proceedings of the 15th International IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 121-126. ISBN 978-1-4673-1188-5.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy. Automa. 2012, roč. 18, č. 10, s. 42-45. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy. Automa. 2012, roč. 18, č. 11, s. 44-46. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Plánování úloh v systémech RT - III: přetížení systému. Automa. 2012, roč. 18, č. 12, s. 44-47. ISSN 1210-9592.
 SZENTANDRÁSI István, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images. In: Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012, s. 1-8. ISBN 978-1-4503-1977-5.
 SZENTANDRÁSI István, ZACHARIÁŠ Michal, HAVEL Jiří, HEROUT Adam, DUBSKÁ Markéta a KAJAN Rudolf. Uniform Marker Fields: Camera Localization By Orientable De Bruijn Tori. In: Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1-2. ISBN 978-1-4673-4661-0.
 SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, ŽIŽKA Josef, BERAN Vítězslav a ČERNOCKÝ Jan. Efektivní přístup ke znalostem v audio-vizuálních záznamech. In: Proceedings of the Annual Database Conference. Praha: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 57-74. ISBN 978-80-553-1049-7.
 TEJEDOR Javier, FAPŠO Michal, SZŐKE Igor, ČERNOCKÝ Jan a GRÉZL František. Comparison of methods for language-dependent and language-independent query-by-example spoken term detection. ACM Transactions on Information Systems (TOIS). New York: Association for Computing Machinery, 2012, roč. 2012, č. 30, s. 1-34. ISSN 1046-8188.
 TOPOLÁNEK David, ORSÁGOVÁ Jaroslava, TOMAN Petr, DVOŘÁK Jaromír a ŠÁTEK Václav. Evaluation of the Touch Voltage Recorded in the Compensated Network 22 kV During Earth Fault. In: Proceeding of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 159-164. ISBN 978-80-214-4514-7.
 TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. Unified Sensor Gateway Interconnection of Sensor Networks. In: Proceedings 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Sy. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 372-377. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
 TŘÍSKA Vít. Komprese shlukových dat s využitím geometrického dělení prostoru. In: Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: České vysoké učení technické, 2012, s. 127-132. ISBN 978-80-01-05106-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. On Area Minimization of Complex Combinational Circuits Using Cartesian Genetic Programming. In: 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 2379-2386. ISBN 978-1-4673-1508-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SLANÝ Karel. Efficient Phenotype Evaluation in Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 266-278. ISBN 978-3-642-29138-8.
 VOLF Tomáš. Porovnání výkonnosti databází pohybujících se objektů. In: Proceedings of the Student Research Conference. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, s. 4. ISBN 978-80-7368-966-7.
 VOLF Tomáš. The Application Interface for Video Databases. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 415-419. ISBN 978-80-214-4462-1.
 VRÁBEL Lukáš. A New Normal Form for Programmed Grammars with Appearance Checking. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 420-425. ISBN 978-80-214-4462-1.
 VRÁBELOVÁ Pavla. Stellar Spectra Classification Using Wavelet Power Spectrum. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 366-370. ISBN 978-80-214-4462-1.
 WINKLEROVÁ Zdenka. Maturity of the Particle Swarm as a Metric for Measuring the Particle Swarm Intelligence. In: ANTS 2012. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 348-349. ISBN 978-3-642-32649-3. ISSN 0302-9743.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a LENGÁL Ondřej. Towards Beneficial Hardware Acceleration in HAVEN: Evaluation of Testbed Architectures. FIT-TR-2012-03, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a LENGÁL Ondřej. Towards Beneficial Hardware Acceleration in HAVEN: Evaluation of Testbed Architectures. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2013, č. 7857, s. 266-273. ISSN 0302-9743.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Verification of Fault-tolerant Methodologies for FPGA Systems. In: The First Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN'12). Annecy: Politecnico di Milano, 2012, s. 55-58.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, LENGÁL Ondřej a KAJAN Michal. HAVEN: An Open Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification of Hardware. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 7261, s. 247-253. ISSN 0302-9743.
 ZBOŘIL František, DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr a HORÁČEK Jan. Security in Wireless Sensor Networks with Mobile Codes. Threats, Countermeasures, and Advances in Applied Information Security. Hershey: IGI Global, 2012, s. 411-425. ISBN 978-1-4666-0978-5.
 ZEMEK Petr. Normal Forms of One-Sided Random Context Grammars. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 430-434. ISBN 978-80-214-4462-1.
 ZEMČÍK Pavel, ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl a RICHTER Miloslav. Methods of 3D Object Shape Acquisition. 3-D Surface Geometry and Reconstruction. Rourkela: IGI Global, 2012, s. 1-27. ISBN 978-1-4666-0113-0.
 ZENDULKA Jaroslav a PEŠEK Martin. Mining Moving Object Data. Central European Journal of Computer Science. 2012, roč. 2, č. 3, s. 183-193. ISSN 1896-1533.
 ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin, KUPČÍK Jan, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. Multi-level Sequence Mining Based on GSP. Acta Electrotechnica et Informatica. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 31-38. ISSN 1335-8243.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations. In: e-Business and Telecommunications. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V.,, 2012, s. 39-53. ISBN 978-3-642-25205-1. ISSN 1865-0929.
 ŠVÉDA Miroslav, SEKLETÁR Michal, FIDLER Tomáš a RYŠAVÝ Ondřej. A High-level Network-wide Router Configuration Language. In: Proceedings ICN 2012. Saint Gilles, Reunion Island: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2012, s. 18-21. ISBN 978-1-61208-183-0.
 ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a KOPŘIVA Jan. Advanced Stiff Systems Detection. Acta Electrotechnica et Informatica. 2012, roč. 11, č. 4, s. 66-71. ISSN 1335-8243.
 ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a SZÖLLÖS Alexandr. Explicit and Implicit Taylor Series Solutions of Stiff Systems. MATHMOD VIENNA 2012 - 7th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2012.
 ŠÁTEK Václav. Stiff Systems Analysis. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2012, roč. 4, č. 3, s. 1-11. ISSN 1338-1237.
 ŽALOUDEK Luděk a SEKANINA Lukáš. Cellular automata-based systems with fault-tolerance. Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012, roč. 11, č. 4, s. 673-685. ISSN 1567-7818.
 ŽÁK Michal a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Tool for Collaborative Support in Pre-Project Phase. In: Proceedings of the European Simulation and Modelling Conference. Essen: EUROSIS, 2012, s. 239-241. ISBN 978-90-77381-73-1.
 ČERMÁK Martin, HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Rule-restricted automaton-grammar transducers: Power and linguistic applications. Mathematics for Applications. Brno: Ústav matematiky FEKT VUT v Brně, 2012, roč. 1, č. 1, s. 13-35. ISSN 1805-3610.
 ČERMÁK Martin, KOUTNÝ Jiří a MEDUNA Alexander. Parsing Based on n-Path Tree-Controlled Grammars. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2012, roč. 2011, č. 23, s. 213-228. ISSN 1896-5334.
 ČERMÁK Martin. Restrictions on Derivations in n-Generating Grammar Systems. In: Proceedings of the 18th Conference and Competition STUDENT EEICT 2012 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 371-375. ISBN 978-80-214-4462-1.
 ČERNOCKÝ Jan. Dolování informací z mluvené řeči v BUT Speech@FIT. In: Hovory s informatiky 2012. Praha: Akademie věd ČR, 2012, s. 113-114. ISBN 978-80-87136-14-0.
 ČEŠKA Milan, FIEDOR Jan a GACH Marek. A Novel Approach to Modechart Verification of Real-Time systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012, roč. 2012, č. 6927, s. 559-567. ISSN 0302-9743.
 ĎURFINA Lukáš a KOLÁŘ Dušan. C Source Code Obfuscator. Kybernetika. 2012, roč. 48, č. 3, s. 8. ISSN 0023-5954.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub a ZEMEK Petr. Generic Source Code Migration Using Decompilation. In: 10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012). Brno: EUROSIS, 2012, s. 38-42. ISBN 978-90-77381-71-7.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KÁBELE Břetislav a KOLÁŘ Dušan. On Complex Reconstruction of Functions from Binary Executable Files. In: 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2012, s. 100-101. ISBN 978-80-87342-15-2.
2011ABDULLA Parosh A., CHEN Yu-Fang, CLEMENTE Lorenzo, HOLÍK Lukáš, HONG Chih-Duo, MAYR Richard a VOJNAR Tomáš. Advanced Ramsey-based Büchi Automata Inclusion Testing. FIT-TR-2011-03, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 ABDULLA Parosh A., CHEN Yu-Fang, CLEMENTE Lorenzo, HOLÍK Lukáš, HONG Chih-Duo, MAYR Richard a VOJNAR Tomáš. Advanced Ramsey-based Büchi Automata Inclusion Testing. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6901, s. 187-202. ISSN 0302-9743.
 ANTIKAINEN Jukka, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a HAUTA-KASARI Markku. Non-Negative Tensor Factorization Accelerated Using GPGPU. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS). 2011, roč. 2011, č. 1111, s. 7. ISSN 1045-9219.
 BARTOŠ Pavel, KOTÁSEK Zdeněk a DOHNAL Jan. Decreasing Test Time by Scan Chain Reorganization. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 371-374. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 BARTOŠ Pavel. Metody reorganizace řetězce scan. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 97-102. ISBN 978-80-227-3552-0.
 BARTOŠ Pavel. Test Time Reduction by Scan Chain Reordering. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 564-568. ISBN 978-80-214-4273-3.
 BARTOŠ Václav a ŽÁDNÍK Martin. Hardware precomputation of entropy for anomaly detection. In: Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 219-220. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 BAŘINA David. Gabor Wavelets in Image Processing. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 522-526. ISBN 978-80-214-4273-3.
 BERAN Vítězslav, HRADIŠ Michal, OTRUSINA Lubomír a ŘEZNÍČEK Ivo. Brno University of Technology at TRECVid 2011. In: TRECVID 2011: Participant Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, MD: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2011, s. 10.
 BOUAJJANI Ahmed, BOZGA Marius, HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, MORO Pierre a VOJNAR Tomáš. Programs with Lists are Counter Automata. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2011, roč. 38, č. 2, s. 158-192. ISSN 0925-9856.
 BURGET Lukáš, PLCHOT Oldřich, CUMANI Sandro, GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel a BRÜMMER Niko. Discriminatively Trained Probabilistic Linear Discriminant Analysis for Speaker Verification. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4832-4835. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 BURGET Radek a BURGETOVÁ Ivana. Automatic annotation of online articles based on visual feature classification. International Journal of Intelligent Information and Database System. Geneva: Inderscience Publishers, 2011, roč. 5, č. 4, s. 338-360. ISSN 1751-5858.
 CHMELAŘ Petr, HELLEBRAND David, HRUŠECKÝ Michal a BARTÍK Vladimír. Nalezení slovních kořenů v češtině. In: Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 66-77. ISBN 978-80-248-2369-0.
 CHUDÝ Peter a RZUCIDLO Pawel. Real-Time Simulations of Environmentaly Friendly Flight Control System. In: 9th IEEE international Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics. Smolenice: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 161-164. ISBN 978-1-4244-7428-8.
 CUMANI Sandro, BRÜMMER Niko, BURGET Lukáš a LAFACE Pietro. Fast Discriminative Speaker Verification in the I-Vector Space. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4852-4855. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 DENECKE Kerstin, KIRCHNER Göran, DOLOG Peter, SMRŽ Pavel, LINGE Jens, BACKFRIED Gerhard a DREESMAN Johannes. Event-Driven Architecture for Health Event Detection from Multiple Sources. In: Proceedings of the XXIII International Conference of the European Federation for Medical Informatics (MIE 2011). Oslo: IOS Press, 2011, s. 160-164. ISBN 978-1-60750-805-2.
 DEORAS Anoop, MIKOLOV Tomáš, KOMBRINK Stefan, KARAFIÁT Martin a KHUDANPUR Sanjeev. Variational Approximation of Long-span Language Models for LVCSR. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 5532-5535. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 DITTRICH Petr a CHUDÝ Peter. Application of Kalman Filter to oversampled data from Global Position System. ElectroScope. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 6. ISSN 1802-4564.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim a VÁŇA Jan. Personenerkennung mittels 3D Handgeometrie. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 169-174. ISSN 1614-0702.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a DOLEŽEL Michal a kol. Biometrie. Brno: Computer Press, s.r.o, 2011. ISBN 978-80-254-8979-6.
 DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology - Related Topics. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8443-3007-6.
 DRAHANSKÝ Martin. Liveness Detection in Biometrics. Advanced Biometric Technologies. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2011, s. 179-198. ISBN 978-953-307-487-0.
 DRAHOŠOVÁ Michaela. Symbolická regrese s užitím kartézského genetického programování. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 347-349. ISBN 978-80-214-4272-6.
 DUBSKÁ Markéta, HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and OpenGL. In: Proceedings of SCCG 2011. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011, s. 7. ISBN 978-80-223-3018-3.
 DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. PClines - Line Detection Using Parallel Coordinates. In: Proceedings of CVPR 2011. Colorado Springs: IEEE Computer Society, 2011, s. 1489-1494. ISBN 978-1-4577-0393-5.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Practical Tool for Checking Manipulation of Dynamic Data Structures Using Separation Logic. FIT-TR-2011-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 328-329. ISBN 978-84-693-9560-8.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Practical Tool for Checking Manipulation of Dynamic Data Structures Using Separation Logic. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6806, s. 372-378. ISSN 0302-9743.
 DUDKA Vendula, FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. DA-BMC: A Tool Chain Combining Dynamic Analysis and Bounded Model Checking. FIT-TR-2011-06, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 227-230. ISBN 978-80-89284-94-8.
 DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a VÁŇA Jan. Human Recognition by 3D Hand Geometry. In: Proceedings of Security and Protection of Information 2011. Brno: Univerzita Obrany, 2011, s. 169-177. ISBN 978-80-7231-777-6.
 DVOŘÁK Václav a JAROŠ Jiří. A Programmable Interconnection Network for Multiple Communication Patterns. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 6-11. ISBN 978-1-61208-002-4.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. On the cascade realization of sparse logic functions. In: Euromicro Proceedings. Oulu: IEEE Computer Society, 2011, s. 21-28. ISBN 978-0-7695-4494-6.
 FIEDOR Jan a MAZUREK Jiří. The Evaluation of the Entropy of Decision Makers' Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem. In: Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha 4: Professional Publishing, 2011, s. 157-162. ISBN 978-80-7431-059-1.
 FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 326-327. ISBN 978-84-693-9560-8.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4417-1.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. On Evolutionary Synthesis of Compact Polymorphic Combinational Circuits. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2011, roč. 17, č. 6, s. 607-631. ISSN 1542-3980.
 GLEMBEK Ondřej, BURGET Lukáš, BRÜMMER Niko, PLCHOT Oldřich a MATĚJKA Pavel. Discriminatively Trained i-vector Extractor for Speaker Verification. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 137-140. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
 GLEMBEK Ondřej, BURGET Lukáš, KENNY Patrick, KARAFIÁT Martin a MATĚJKA Pavel. Simplification and optimization of I-Vector Extraction. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4516-4519. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 GRÉGR Matěj, MATOUŠEK Petr, PODERMAŃSKI Tomáš a ŠVÉDA Miroslav. Practical IPv6 Monitoring - Challenges and Techniques. In: Proceedings of the 12th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2011). Dublin: IEEE Computer Society, 2011, s. 660-663. ISBN 978-1-4244-9220-6.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Integrating recent MLP feature extraction techniques into TRAP architecture. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 1229-1232. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
 GRÉZL František, KARAFIÁT Martin a JANDA Miloš. Study of Probabilistic and Bottle-Neck Features in Multilingual Environment. In: Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 359-364. ISBN 978-1-4673-0366-8.
 GRÉZL František. The Role of Neural Network Size in TRAP/HATS Feature Extraction. In: Proceedings Text, Speech and Dialogue 2011. Plzeň: Springer Verlag, 2011, s. 315-322. ISBN 978-3-642-23537-5. ISSN 0302-9743.
 HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. FIT-TR-2011-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6806, s. 424-440. ISSN 0302-9743.
 HANÁČEK Petr a JURNEČKA Peter. Využitie grafických kariet na útoky silou. DSM Data Security Management. 2011, roč. 15, č. 2, s. 10-13. ISSN 1211-8737.
 HANÁČEK Petr a ŠVENDA Petr. Cryptography for (partially) Compromised Sensor Networks. In: Information Security Summit 2011. Praha: Tate International s.r.o., 2011, s. 103-109. ISBN 978-80-86813-22-6.
 HANÁČEK Petr, NAGY Jan, SCHÄFER Jiří a ZADINA Martin. Návrh zabezpečeného monitorovacího systému v oblasti e-Health. In: Proceedings of the Annual Database conference Datakon 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 223-226. ISBN 978-80-214-4329-7.
 HENZL Martin a HANÁČEK Petr. NFC z pohledu bezpečnosti. DSM Data Security Management. 2011, roč. 15, č. 3, s. 4. ISSN 1211-8737.
 HENZL Martin. Security of Contactless Smart Cards. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 585-589. ISBN 978-80-214-4273-3.
 HEROUT Adam, JOŠTH Radovan, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Real-time object detection on CUDA. Journal of Real-Time Image Processing. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 159-170. ISSN 1861-8200.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Efficient Inclusion Checking on Explicit and Semi-Symbolic Tree Automata. FIT-TR-2011-04, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Efficient Inclusion Checking on Explicit and Semi-Symbolic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6996, s. 243-258. ISSN 0302-9743.
 HORÁČEK Jan a ZBOŘIL František. Secured Agent Platform for Wireless Sensor Networks. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 476-485. ISBN 978-3-642-20038-0. ISSN 0302-9743.
 HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Regulated Rewriting in Natural Language Translation. In: 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 35-42. ISBN 978-80-214-4305-1.
 HORÁČEK Petr. Parse Driven Translation. In: Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 480-484. ISBN 978-80-214-4273-3.
 HRADIŠ Michal, ŘEZNÍČEK Ivo a BEHÚŇ Kamil. Brno University of Technology at MediaEval 2011 Genre Tagging Task. In: Working Notes Proceedings of the MediaEval 2011 Workshop. Pisa, Italy: CEUR-WS.org, 2011, s. 1-2. ISSN 1613-0073.
 HRUBÝ Martin. Designing a New Raster Sub-System for GRASS-7. Geoinformatics FCE CTU. 2011, roč. 6, č. 1, s. 11-30. ISSN 1802-2669.
 JANOUŠEK Vladimír. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4414-0.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole NoCs. Autonomic Networking-On-Chip: Bio-Inspired Specification, Development, and Verification. London: CRC Press LLC, 2011, s. 60-94. ISBN 978-1-4398-2911-0.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Optimizing Collective Communications on the K-port Spidergon Network. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 24-29. ISBN 978-1-61208-002-4.
 JIRÁK Ota a KOLÁŘ Dušan. Comparison of Classical and Lazy Approach in SCG Compiler. In: NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2011: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. Halkidiki: American Institute of Physics, 2011, s. 873-876. ISBN 978-0-7354-0956-9. ISSN 1551-7616.
 JIRÁK Ota, KŘIVKA Zbyněk a VAŠÍČEK Zdeněk. Integrated Development Environment for Virtual Laboratory. In: International Technology, Education and Development Conference. Valencia: International Association for Technology, Education and Development, 2011, s. 10. ISBN 978-84-614-7423-3.
 JIRÁK Ota. Grammar-Based Malicious Code Detection Concept. In: Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 5. ISBN 978-80-214-4273-3.
 JOŠTH Radovan, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Real-Time Line Detection Using Accelerated High-Resolution Hough Transform. In: Proceedings of SCIA 2011, LNCS. Ystad: Springer Verlag, 2011, s. 784-793. ISBN 978-3-642-21226-0.
 JURÁNEK Roman, MACHALÍK Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Analysis Wear Debris Through Classification. In: Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision Systems (ACIVS 2011). Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 273-283. ISBN 978-3-642-23686-0.
 KADLČEK Filip. Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 32-37. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel, GLEMBEK Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. iVector-Based Discriminative Adaptation for Automatic Speech Recognition. In: Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 152-157. ISBN 978-1-4673-0366-8.
 KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů. In: Počítačové architektury a diagnostika. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 163-168. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KAČIC Matej a HANÁČEK Petr. WPA2: Útoky z vnútra siete. DSM Data Security Management. 2011, roč. 15, č. 4, s. 30-33. ISSN 1211-8737.
 KAČIC Matej. New Approach in Wireless Intrusion Detection System. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 590-594. ISBN 978-80-214-4273-3.
 KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Application of speaker- and language identification state-of-the-art techniques for emotion recognition. Speech Communication. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, roč. 53, č. 9, s. 1172-1185. ISSN 0167-6393.
 KOCKMANN Marcel, FERRER Luciana, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. iVector Fusion of Prosodic and Cepstral Features for Speaker Verification. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 265-268. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
 KOCKMANN Marcel, FERRER Luciana, BURGET Lukáš, SHRIBERG Elisabeth a ČERNOCKÝ Jan. Recent Progress in Prosodic Speaker Verification. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4556-4559. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 KOMBRINK Stefan a MIKOLOV Tomáš. Recurrent Neural Network Language Modeling Applied to the Brno AMI/AMIDA 2009 Meeting Recognizer Setup. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 527-531. ISBN 978-80-214-4273-3.
 KOMBRINK Stefan, MIKOLOV Tomáš, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Recurrent Neural Network based Language Modeling in Meeting Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 2877-2880. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
 KORČEK Pavol, KOŠAŘ Vlastimil, ŽÁDNÍK Martin, KORANDA Karel a KAŠTOVSKÝ Petr. Hacking NetCOPE to run on NetFPGA-10G. In: Proceedings of the 2011 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2011). Brooklyn, New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 1-2. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation. 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2011. ISBN 978-80-214-4305-1.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation. In: Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2011 (IV11). Baden-Baden: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2011, s. 13-18. ISBN 978-1-4577-0889-3.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Cellular automata based traffic simulation accelerated on GPU. In: Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL2011). Brno: Ústav automatizace a informatiky FSI VUT, 2011, s. 395-402. ISBN 978-80-214-4302-0.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Microscopic traffic simulation using CUDA. In: Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performace and Embedded Systems (ACACES 2011) Poster Abstracts. Fiuggi: Academia Press, 2011, s. 207-210. ISBN 978-90-382-1798-7.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 115-120. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KOUTNÝ Jiří, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. Pumping Properties of Path-Restricted Tree-Controlled Languages. In: 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 61-69. ISBN 978-80-214-4305-1.
 KOUTNÝ Jiří. Syntax Analysis of Tree-Controlled Languages. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 5. ISBN 978-80-214-4273-3.
 KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Reduction of FPGA Resources for Regular Expression Matching by Relation Similarity. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 401-402. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 KOŠAŘ Vlastimil. Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Stará Lesná: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 6. ISBN 978-80-227-3552-0.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. On the Simulation-Based Development of Systems Using Petri Nets. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 1-2. ISBN 978-84-693-9560-8.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Towards Design Method Based on Formalisms of Petri Nets, DEVS, and UML. In: ICSEA 2011, The Sixth International Conference on Software Engineering Advances. Barcelona: Xpert Publishing Services, 2011, s. 299-304. ISBN 978-1-61208-165-6.
 KUBÁT David a DRAHANSKÝ Martin. Wireless Control of Intelligent Houses. International Journal of Control and Automation. Daejon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2011, roč. 4, č. 3, s. 123-126. ISSN 2005-4297.
 KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a VALENTA Václav. Convergence of partial differential equations. In: International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno, 2011, s. 1-8.
 KUNOVSKÝ Jiří, SZÖLLÖS Alexandr a ŠÁTEK Václav. Telegraph Equation and Corresponding Wave Forms. In: Proceeding of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 4. ISBN 978-80-248-2393-5.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. People Transfer in City Transport Modeled via CPN. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 106-107. ISBN 978-84-693-9560-8.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. Simulation of Petri Nets in Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the International Conference on Communication, Computing and Control Applications. Tunisia: HyperSciences Publisher, 2011, s. 1-5. ISBN 978-1-4244-9796-6.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a TELMOUDI Aymen. Extended BSC Model (eBSC) Based on Complex Analysis of Business Environment. International Journal of Multidisciplinary Thought. Boston: 2011, roč. 2011, č. 1, s. 153-157. ISSN 2156-6992.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a TELMOUDI Aymen. Extended BSC Model (eBSC) Based on Complex Analysis of Business Environment. Conference of the International Journal of Arts and Sciences. Cumberland: 2011, roč. 2011, č. 6, s. 1-4. ISSN 1943-6114.
 KŘIVKA Zbyněk a MASOPUST Tomáš. Cooperating Distributed Grammar Systems with Random Context Grammars as Components. Acta Cybernetica. 2011, roč. 20, č. 2, s. 269-283. ISSN 0324-721X.
 KŘIVKA Zbyněk a VAŠÍČEK Zdeněk. The Virtualization of Development Boards in the Virtual Laboratory of Microprocessor Technology. In: 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 424-428. ISBN 978-1-61284-359-9.
 KŘOUSTEK Jakub, MATULA Peter a ĎURFINA Lukáš. Generic Plugin-Based Convertor of Executable File Formats and Its Usage in Retargetable Decompilation. In: Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference (CSIT'2011). Lviv: Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Institute of Computer Science and Information Technologies, 2011, s. 127-130. ISBN 978-966-2191-04-2.
 KŘOUSTEK Jakub, PŘIKRYL Zdeněk, KOLÁŘ Dušan a HRUŠKA Tomáš. Retargetable Multi-level Debugging in HW/SW Codesign. In: The 23rd International Conference on Microelectronics (ICM 2011). Hammamet: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 1-6. ISBN 978-1-4577-2209-7.
 KŘOUSTEK Jakub, ŽIDEK Stanislav, KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Scattered Context Grammars with Priority. International Journal of Advanced Research in Computer Science. Udaipur: International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2011, roč. 2, č. 4, s. 1-6. ISSN 0976-5697.
 LEXA Matej, MARTÍNEK Tomáš, BURGETOVÁ Ivana, KOPEČEK Daniel a BRÁZDOVÁ Marie. A dynamic programming algorithm for identification of triplex-forming sequences. Bioinformatics. Oxford: Oxford University Press, 2011, roč. 27, č. 18, s. 2510-2517. ISSN 1367-4803.
 MACHALÍK Stanislav, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Automatická klasifikace částic opotřebení. Tribilogické informace. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 2. ISSN 1212-0081.
 MALINKA Kamil, HANÁČEK Petr a TRZOS Michal. Evaluation of Biometric Authentication Based on Visual Evoked Potentials. In: Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 13-19. ISBN 978-1-4577-0901-2.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of Chips. In: Security Technology. Jeju, Jeju Island: Springer Verlag, 2011, s. 113-122. ISBN 978-3-642-27188-5.
 MARTÍNEK Tomáš a LEXA Matej. Architecture Model for Approximate Tandem Repeat Detection. In: 22nd IEEE International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors. Santa Monica, California: IEEE Computer Society, 2011, s. 239-242. ISBN 978-1-4577-1290-6.
 MARTÍNEZ González David, PLCHOT Oldřich, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej a MATĚJKA Pavel. Language Recognition in iVectors Space. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 861-864. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
 MATOUŠEK Jiří a KORČEK Pavol. Precise IPv4/IPv6 Packet Generator Based on NetCOPE Platform. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 319-324. ISBN 978-1-4244-9756-0.
 MATOUŠEK Jiří. Generátor paketů založený na FPGA. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 312-314. ISBN 978-80-214-4272-6.
 MATĚJKA Pavel, GLEMBEK Ondřej, CASTALDO Fabio, ALAM Jahangir, PLCHOT Oldřich, KENNY Patrick, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Full-covariance UBM and Heavy-tailed PLDA in I-Vector Speaker Verification. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4828-4831. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars. Acta Informatica. 2011, roč. 48, č. 3, s. 149-163. ISSN 0001-5903.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Workspace Theorems for Regular-Controlled Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2011, roč. 412, č. 35, s. 4604-4612. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander a ŽIDEK Stanislav. Scattered Context Grammars Generating Sentences Followed by Derivation Trees. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2011, roč. 2011, č. 2, s. 97-106. ISSN 1896-5334.
 MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. LL Leftmost k-Linear Scattered Context Grammars. In: AIP Conference Proceedings. Kassandra, Halkidiki: American Institute of Physics, 2011, s. 833-836. ISBN 978-0-7354-0956-9. ISSN 1551-7616.
 MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. On Nondeterminism in Programmed Grammars. In: 13th International Conference on Automata and Formal Languages. Debrecen: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2011, s. 316-328. ISBN 978-615-5097-19-5.
 MEDUNA Alexander, ČERMÁK Martin a MASOPUST Tomáš. Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in Grammar Systems. Schedae Informaticae. Krakov: 2011, roč. 2010, č. 19, s. 23-34. ISSN 0860-0295.
 MIKOLOV Tomáš, DEORAS Anoop, KOMBRINK Stefan, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Empirical Evaluation and Combination of Advanced Language Modeling Techniques. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 605-608. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
 MIKOLOV Tomáš, KOMBRINK Stefan, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a KHUDANPUR Sanjeev. Extensions of Recurrent Neural Network Language Model. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 5528-5531. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 MIKOLOV Tomáš, KOMBRINK Stefan, DEORAS Anoop, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. RNNLM - Recurrent Neural Network Language Modeling Toolkit. In: Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 1-4. ISBN 978-1-4673-0366-8.
 MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. Evolution of Iterative Formulas Using Cartesian Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6881, s. 11-20. ISSN 0302-9743.
 MIČULKA Lukáš. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 61-66. ISBN 978-80-227-3552-0.
 MLÍCH Jozef. Konference LinuxAlt 2010 - N900, Maemo, MeeGo a Mer. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-904897-0-7.
 MRÁČEK Štěpán. 3D Face Recognition. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8465-4450-1.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Unfoldings of Bounded Hybrid Petri Nets. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 334-335. ISBN 978-84-693-9560-8.
 OTERO Andres, SALVADOR Ruben, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. A Fast Reconfigurable 2D HW Core Architecture on FPGAs for Evolvable Self-Adaptive Systems. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 336-343. ISBN 978-1-4577-0599-1.
 OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. Finding Indicators of Epidemiological Events by Analyzing Messages from Twitter and Other Social Media. In: 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management workshop proceedings by ACM. Glasgow: Association for Computing Machinery, 2011, s. 4. ISBN 978-1-4503-0950-9.
 OČENÁŠEK Pavel a HRANÁČ Jakub. Routing Functionality in the Logic Approach for Authentication Protocol Design. In: Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 366-373. ISBN 978-3-642-21792-0.
 OČENÁŠEK Pavel a MÍCHAL Luboš. Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae. In: Proceedings of 2011 International Conference on Mechatronics and Applied Mechanics (ICMAM 2011). Hongkong: Trans Tech Publications Inc., 2011, s. 1-4. ISBN 978-3-03785-380-1.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Approaches to the Security and Payment Protocols Design: State of the Art. In: International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 1-4. ISBN 978-953-7138-21-9.
 OČENÁŠEK Pavel. An Approach for Security Protocol Design Based on Zero-knowledge Primitives Composition. In: Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 374-378. ISBN 978-3-642-21792-0.
 OČENÁŠEK Pavel. Analysis of Authentication Protocols with Scyter: Case Study. In: Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 359-365. ISBN 978-3-642-21792-0.
 OČENÁŠEK Pavel. Specification of Traces in the Security Protocols Analysis. In: Proceedings of 33rd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 115-118. ISBN 978-953-7138-20-2.
 PETRLÍK Jiří. Multikriteriální kartézské genetické programování. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 318-320. ISBN 978-80-214-4272-6.
 PEŠEK Martin. Detekce odlehlých trajektorií v datech pohybujících se objektů. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 252-254. ISBN 978-80-214-4272-6.
 PEŠÁN Jan. Rozpoznávání mluvčího na mobilním telefonu. In: Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 341-343. ISBN 978-80-214-4272-6.
 POLČÁK Libor, GRÉGR Matěj, KAJAN Michal, MATOUŠEK Petr a VESELÝ Vladimír. Designing Lawful Interception in IPv6 Networks. In: Security and Protection of Information. Brno: Univerzita Obrany, 2011, s. 114-126. ISBN 978-80-7231-777-6.
 POLČÁK Libor. Designing Lawful Interception System. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 569-573. ISBN 978-80-214-4273-3.
 POSPÍCHAL Petr, SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Acceleration of grammatical evolution using graphics processing units: computational intelligence on consumer games and graphics hardware. In: Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation. New York: Association for Computing Machinery, 2011, s. 431-439. ISBN 978-1-4503-0690-4.
 POVEY Daniel, BURGET Lukáš, AGARWAL Mohit, AKYAZI Pinar, GHOSHAL Arnab, GLEMBEK Ondřej, GOEL Nagendra K., KARAFIÁT Martin, RASTROW Ariya, ROSE Richard, SCHWARZ Petr a THOMAS Samuel a kol. The subspace Gaussian mixture model-A structured model for speech recognition. Computer Speech and Language. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, roč. 25, č. 2, s. 404-439. ISSN 0885-2308.
 POVEY Daniel, KARAFIÁT Martin, GHOSHAL Arnab a SCHWARZ Petr. A Symmetrization of the Subspace Gaussian Mixture Model. In: Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4504-4507. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 PROCHÁZKA Boris, VOJNAR Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. Hijacking the Linux Kernel. In: Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011, s. 85-92. ISBN 978-3-939897-22-4. ISSN 2190-6807.
 PUŠ Viktor, KAJAN Michal a KOŘENEK Jan. Hardware Architecture for Packet Classification with Prefix Coloring. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 231-236. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 PUŠ Viktor, TOBOLA Jiří, KAŠTIL Jan, KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Netbench - the Framework for Evaluation of Packet Processing Algorithms. In: Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 95-96. ISBN 978-0-7695-4521-9.
 PUŠ Viktor. Packet Classification Algorithms. In: Počítačové architektury a diagnostika. Stará Lesná: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2011, s. 157-162. ISBN 978-80-227-3552-0.
 PŘIBYL Bronislav a ZEMČÍK Pavel. Simple Single View Scene Calibration. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Ghent: Springer Verlag, 2011, s. 748-759. ISBN 978-3-642-23686-0. ISSN 0302-9743.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Just-In-Time Translated Simulation for ASIP Design. In: 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 279-282. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Translated Simulation of ASIPs. OpenAccess Series in Informatics (OASIcs). Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011, roč. 16, č. 1, s. 93-100. ISSN 2190-6807.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Simulation of High Performance Parallel Architectures Using the ISAC Language. GSTF International Journal on Computing. Singapur: Global Science & Technology Forum, 2011, roč. 1, č. 2, s. 97-106. ISSN 2010-2283.
 PŘIKRYL Zdeněk. Advanced Methods of Microprocessor Simulation. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, roč. 3, č. 3, s. 1-13. ISSN 1338-1237.
 RYCHLÝ Marek. A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. In: Information Systems Development. New York: Springer US, 2011, s. 635-646. ISBN 978-1-4419-9645-9.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Chip Temperature Selfregulation for Digital Circuits Using Polymorphic Electronics Principles. In: Proceedings of 14th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011, s. 205-212. ISBN 978-0-7695-4494-6.
 RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. On Properties of Basic Building Blocks for Printable Polymer and Nanometal Logic. In: Proc. of IMAPS CS International Conference on Electronic Devices and Systems. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 258-263. ISBN 978-80-214-4303-7.
 RŮŽIČKA Richard, ŠIMEK Václav a SEKANINA Lukáš. Behavior of CMOS Polymorphic Circuits in High Temperature Environment. In: Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 447-452. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approach to Improve Wavelet Transforms for Image Compression in Embedded Systems. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1-20. ISSN 1687-6172.
 SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Evolvable 2D computing matrix model for intrinsic evolution in commercial FPGAs with native reconfiguration support. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 184-191. ISBN 978-1-4577-0599-1.
 SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, SEKANINA Lukáš a RIESGO Teresa. Fault Tolerance Analysis and Self-Healing Strategy of Autonomous, Evolvable Hardware Systems. In: Proc. of the 2011 International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 164-169. ISBN 978-0-7695-4551-6.
 SALVADOR Ruben, VIDAL Alberto, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Bio-inspired FPGA architecture for self-calibration of an image compression core based on wavelet transforms in embedded systems. In: VLSI Circuits and Systems V. Bellingham: SPIE - the international society for optics and photonics, 2011, s. 1-13. ISBN 978-0-8194-8656-1.
 SCHAFFROTH Patrick a SVOBODA Pavel. Fast corner point detection through machine learning. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 537-541. ISBN 978-80-214-4273-3.
 SCHWARZ Josef a POSPÍCHAL Petr. Optimizing Code For Graphics Processing Units. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 79-84. ISBN 978-80-227-3552-0.
 SEKANINA Lukáš a KOMENDA Tomáš. Global Control in Polymorphic Cellular Automata. Journal of Cellular Automata. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2011, roč. 6, č. 4, s. 301-321. ISSN 1557-5969.
 SEKANINA Lukáš a VAŠÍČEK Zdeněk. CGP Acceleration Using Field-Programmable Gate Arrays. Cartesian Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 217-230. ISBN 978-3-642-17309-7.
 SEKANINA Lukáš, HARDING Simon L., BANZHAF Wolfgang a KOWALIW Taras. Image Processing and CGP. Cartesian Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 181-215. ISBN 978-3-642-17309-7.
 SEKANINA Lukáš, WALKER James A., KAUFMANN Paul a PLATZNER Marco. Evolution of Electronic Circuits. Cartesian Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 125-179. ISBN 978-3-642-17309-7.
 SEKANINA Lukáš. Evolution of digital circuits (Tutorial). In: Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation. New York: Association for Computing Machinery, 2011, s. 1343-1359. ISBN 978-1-4503-0690-4.
 SEKANINA Lukáš. Evolutionary hardware design (Invited Paper). In: VLSI Circuits and Systems V. Bellingham: SPIE - the international society for optics and photonics, 2011, s. 1-11. ISBN 978-0-8194-8656-1.
 SMRŽ Pavel a DYTRYCH Jaroslav. Towards New Scholarly Communication: A Case Study of the 4A Framework. In: Proceedings of the Workshop on Semantic Publications. Aachen: CEUR, 2011, s. 1-10. ISBN 978-3-642-25952-4. ISSN 1613-0073.
 SOUFIFAR Mehdi, KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš, PLCHOT Oldřich, GLEMBEK Ondřej a SVENDSEN Torbjorn. iVector Approach to Phonotactic Language Recognition. In: Proceedings of Interspeech 2011. Florence: International Speech Communication Association, 2011, s. 2913-2916. ISBN 978-1-61839-270-1. ISSN 1990-9772.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. SEU Simulation Framework for Xilinx FPGA: First Step Towards Testing Fault Tolerant Systems. In: 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: IEEE Computer Society, 2011, s. 223-230. ISBN 978-0-7695-4494-6.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan, NOVOTNÝ Jaroslav a KOTÁSEK Zdeněk. Advanced Fault Tolerant Bus for Multicore System Implemented in FPGA. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 397-398. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 STRNADEL Josef. Concept of Adaptive Embedded HW/SW Architecture for Dynamic Prevention from Interrupt Overloads. In: Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with SEAA 2011, the 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications and DSD 2011, the 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: Johannes Kepler University Linz, 2011, s. 21-22. ISBN 978-3-902457-30-1.
 STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů III: priorita úloh. Automa. 2011, roč. 2011, č. 2, s. 50-52. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů IV: realizace prostředky RTOS. Automa. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 58-60. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Proposal of Flexible Monitoring-Driven HW/SW Interrupt Management for Embedded COTS-Based Event-Triggered Real-Time Systems. In: Proceedings of the Work-in-Progress Session of the 32nd IEEE Real-Time Systems Symposium. Vienna: Technische Universitaet Wien, 2011, s. 29-32.
 SZENTANDRÁSI István. Modern Methods of Realistic Lighting in Real Time. In: Proceedings of The 15th Central European Seminar on Computer Graphics. Viničné: Technische Universität Wien, 2011, s. 17-24. ISBN 978-3-9502533-3-7.
 TOBOLA Jiří a KOŘENEK Jan. Effective Hash-based IPv6 Longest Prefix Match. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 325-328. ISBN 978-1-4244-9753-9.
 TŘÍSKA Vít. Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 38-43. ISBN 978-80-227-3552-0.
 VANEK Juraj, BENEŠ Bedřich, HEROUT Adam a ŠŤAVA Ondřej. Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using Adaptive Tiles on the GPU. IEEE Computer Graphics and Applications. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 10. ISSN 0272-1716.
 VAŠÍČEK Zdeněk a BIDLO Michal. Evolutionary Design of Robust Noise-Specific Image Filters. In: 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation. New Orleans: IEEE Computer Society, 2011, s. 269-276. ISBN 978-1-4244-7834-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. A Global Postsynthesis Optimization Method for Combinational Circuits. In: Proc. of the Design, Automation and Test in Europe DATE 2011. Grenoble: European Design and Automation Association, 2011, s. 1525-1528. ISBN 978-3-9810801-7-9.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Extensions of Cartesian Genetic Programming for Optimization of Complex Combinational Circuits. In: Proc. of the 20th International Workshop on Logic and Synthesis. San Diego: University of California San Diego, 2011, s. 55-61.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware. Genetic Programming and Evolvable Machines. Berlin: Springer Verlag, 2011, roč. 12, č. 3, s. 305-327. ISSN 1389-2576.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš a GLETTE Kyrre. Evolutionary Design of Efficient and Robust Switching Image Filters. In: Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 192-199. ISBN 978-1-4577-0599-1.
 VESELÝ Karel, KARAFIÁT Martin a GRÉZL František. Convolutive Bottleneck Network Features for LVCSR. In: Proceedings of ASRU 2011. Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 42-47. ISBN 978-1-4673-0366-8.
 VOGEL Ivan, OČENÁŠEK Pavel a ZEDEK František. Computational molecular evolution - from mathematical models to novel distance metric based on intra-group analysis. In: EDS '11 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 264-269. ISBN 978-80-214-4303-7.
 VOGEL Ivan, ZEDEK František a OČENÁŠEK Pavel. Constructing Phylogenetic Trees Based on Intra-Group Analysis of Human Mitochondrial DNA. In: Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 165-169. ISBN 978-3-642-21792-0.
 VRÁBEL Lukáš. A New Normal Form for Programmed Grammars. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 5. ISBN 978-80-214-4273-3.
 VÁŇA Jan, DRAHANSKÝ Martin a DVOŘÁK Radim. Thermal Face Recognition - Matching Algorithms Performance. In: Proceedings of the Conference Security and Protection of Information 2011. Brno: Univerzita Obrany, 2011, s. 140-149. ISBN 978-80-7231-777-6.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, LENGÁL Ondřej a KAJAN Michal. HAVEN: An Open Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification of Hardware. FIT-TR-2011-05, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. Hardware Accelerated Functional Verification. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8465-5913-0.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. Hardware Accelerated Functional Verification. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 321-323. ISBN 978-80-214-4272-6.
 ZADINA Martin, NAGY Jan a HANÁČEK Petr. Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí. In: Sborník příspěvků z 39. konference EurOpen.CZ, 2.-5. října 2011. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2011, s. 37-48. ISBN 978-80-86583-22-8.
 ZBOŘIL František. Multiagentní systémy. In: Datakon 2011, Tutorials. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 75-100. ISBN 978-80-214-4330-3.
 ZEMEK Petr. On the Nonterminal Complexity of Left Random Context E0L Grammars. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 510-514. ISBN 978-80-214-4273-3.
 ZEMČÍK Pavel, MARŠÍK Lukáš, ŠIROKÝ Vít, FUČÍK Otto, KORČEK Pavol a ŠUSTEK Jiří. AX32 Low Power Embedded Video Enabled System Using FPGA. In: Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 2. ISBN 978-0-7695-4529-5.
 ZEMČÍK Pavel, PŘIBYL Bronislav, ŽÁDNÍK Martin a KORČEK Pavol. Fast and Energy Efficient Image Processing Algorithms using FPGA. In: Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 2. ISBN 978-0-7695-4529-5.
 ZEMČÍK Pavel. European Industry and Universities - An Ongoing Challenge. In: Proceedings of NHIBE 2011. Chios: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2011, s. 1-4. ISBN 978-960-88785-8-7.
 ZENDULKA Jaroslav. Mining Moving Object Data. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 16-21. ISBN 978-80-89284-94-8.
 ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin a ZENDULKA Jaroslav. Knowledge Discovery in Data with FIT-Miner. In: Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 182-193. ISBN 978-80-248-2369-0.
 ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin, KUPČÍK Jan, ZENDULKA Jaroslav a HRUŠKA Tomáš. Multi-level Sequence Mining Based on GSP. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics INFORMATICS'2011. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 185-190. ISBN 978-80-89284-94-8.
 ŠIROKÝ Vít. Video Camera with FPGA Computational Unit. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 542-546. ISBN 978-80-214-4273-3.
 ŠOLONY Marek, ŽÁK Pavel, BERAN Vítězslav a ŠPANĚL Michal. Camera Localization Using Incomplete Chessboard Pattern. In: Proceedings of the International Conference on Computer Vision Theory and Applications. Algarve: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2011, s. 415-418. ISBN 978-989-8425-47-8.
 ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl, ŠVUB Miroslav a ŠTANCL Vít. Tetrahedral Meshing of Volumetric Medical Images Respecting Image Edges. In: Proceedings of the 14th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2011. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 161-169. ISBN 978-3-642-23671-6. ISSN 0302-9743.
 ŠTRBA Miroslav, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Handwritten Digits Recognition Improved by Multiresolution Classifier Fusion. In: Proceedings of IbPRIA 2011, LNCS. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 726-733. ISBN 978-3-642-21256-7.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. A Cyber-Physical System Design Approach. In: Proceedings of The Sixth International Conference on Systems - ICONS 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 12-18. ISBN 978-1-61208-002-4.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej a MATOUŠEK Petr. Supporting Safe and Secure Networked System Design. In: Computer Aided Systems Theory (EUROCAST´11), Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 22-23. ISBN 978-84-693-9560-8.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. Reachability Analysis in Dynamically Routed Networks. In: Proceedings of the IEEE ECBS 2011. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2011, s. 197-205. ISBN 978-0-7695-4379-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Design Experience with Routing SW and Related Applications. In: Proceedings of The Tenth International Conference on Networks - ICN 2011. St. Maarten: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2011, s. 133-138. ISBN 978-1-61208-002-4.
 ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a KOPŘIVA Jan. Advanced Stiff Systems Detection. In: Proceedings of the Eleventh International Scientific Conference on Informatics. Rožňava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 208-212. ISBN 978-80-89284-94-8.
 ŽALOUDEK Luděk a SEKANINA Lukáš. Increasing Fault-Tolerance in Cellular-Based Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6714, s. 234-245. ISSN 0302-9743.
 ŽALOUDEK Luděk. Permanent Errors May Contribute to Emergent Behavior in One-Dimensional Cellular Automata. In: Proceedings of the 2011 Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing. Salamanca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 6. ISBN 978-1-4577-1123-7.
 ŽALOUDEK Luděk. Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 145-150. ISBN 978-80-227-3552-0.
 ŽIDEK Stanislav. Scattered Context Grammars Generating Derivation Trees. In: Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 515-519. ISBN 978-80-214-4273-3.
 ŽÁDNÍK Martin a CANINI Marco. Evaluation and Design of Cache Replacement Policies under Flooding Attacks. In: Proceedings of the 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Istanbul: IEEE Computer Society, 2011, s. 1292-1297. ISBN 978-1-4244-9539-9.
 ŽÁDNÍK Martin a CANINI Marco. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. In: Passive and Active Measurement. Atlanta: Springer Verlag, 2011, s. 21-31. ISBN 978-3-642-19259-3. ISSN 0302-9743.
 ŽÁK Jakub, HORÁČEK Jan, ZBOŘIL František, KOČÍ Radek a GÁBOR Martin. Remote controlling and monitoring tool for wireless sensor network using WSageNt platform. In: Proceeding of the 2nd International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2011, s. 1-8. ISBN 978-80-214-4320-4.
 ČAMBALA Petr, HRUBÝ Martin a TOUFAR Jan. Modelování českého trhu s elektřinou v hodinovém rozlišení. In: Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2011. Tatry: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 4. ISBN 978-80-553-0724-4.
 ČERMÁK Martin a MEDUNA Alexander. n-Accepting Restricted Pushdown Automata Systems. 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2011. ISBN 978-80-214-4305-1.
 ČERMÁK Martin a MEDUNA Alexander. n-Accepting Restricted Pushdown Automata Systems. In: 13th International Conference on Automata and Formal Languages. Nyíregyháza: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2011, s. 168-183. ISBN 978-615-5097-19-5.
 ČERMÁK Martin. Basic Properties of n-Languages. In: Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 460-464. ISBN 978-80-214-4273-3.
 ČEŠKA Milan, FIEDOR Jan a GACH Marek. A Novel Approach to Modechart Verification of Real-Time Systems. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 338-339. ISBN 978-84-693-9560-8.
 ĎURFINA Lukáš a KOLÁŘ Dušan. C Source Code Obfuscator. In: Book of Abstracts ISCAMI 2011. Malenovice: Ostravská univerzita, 2011, s. 1.
 ĎURFINA Lukáš a KOLÁŘ Dušan. Generic detection of register realignment. In: AIP Conference Proceedings. Kassandra, Halkidiki: American Institute of Physics, 2011, s. 806-809. ISBN 978-0-7354-0956-9. ISSN 1551-7616.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Advanced Static Analysis for Decompilation Using Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC'11). Angers: World Scientific and Engineering Academy, 2011, s. 164-169. ISBN 978-1-61804-051-0.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. In: The 5th International Conference on Information Security and Assurance. Brno: Springer Verlag, 2011, s. 72-86. ISBN 978-3-642-23140-7.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. In: 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2011, s. 114-114. ISBN 978-80-214-4305-1.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2011, roč. 5, č. 4, s. 91-106. ISSN 1738-9976.
 ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of an Automatically Generated Retargetable Decompiler. In: 2nd European Conference of COMPUTER SCIENCE (ECCS'11). Puerto De La Cruz, Tenerife: North Atlantic University Union, 2011, s. 199-204. ISBN 978-1-61804-056-5.
 ĎURFINA Lukáš. Recognition of Register Realignment by Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 470-474. ISBN 978-80-214-4273-3.
 ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. On-line human action detection using space-time interest points. In: Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, september 2011. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, 2011, s. 39-45. ISBN 978-80-89557-01-1.
2010ABDULLA Parosh A., ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, CHEN Yu-Fang, MAYR Richard, MAYR Richard, VOJNAR Tomáš a VOJNAR Tomáš. When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of Nondeterministic Finite (Tree) Automata). FIT-TR-2010-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010.
 ABDULLA Parosh A., CLEMENTE Lorenzo, HOLÍK Lukáš, HONG Chih-Duo, CHEN Yu-Fang, MAYR Richard a VOJNAR Tomáš. Simulation Subsumption in Ramsey-based Büchi Automata Universality and Inclusion Testing. FIT-TR-2010-02, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010.
 ABDULLA Parosh A., CLEMENTE Lorenzo, HOLÍK Lukáš, HONG Chih-Duo, CHEN Yu-Fang, MAYR Richard a VOJNAR Tomáš. Simulation Subsumption in Ramsey-Based Büchi Automata Universality and Inclusion Testing. In: Computer Aided Verification. Berlín: Springer Verlag, 2010, s. 132-147. ISBN 978-3-642-14294-9.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, MAYR Richard a VOJNAR Tomáš. When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of Nondeterministic Finite (Tree) Automata). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlín: Springer Verlag, 2010, s. 158-174. ISBN 978-3-642-12001-5.
 AVRITHIS Yannis, MYLONAS Phivos, SOLACHIDIS Vassilios, GEYER-SCHULTZ Andreas, HOSER Betina, CHAPMAN Sam, CIRAVEGNA Fabio, STAAB Stefen, SMRŽ Pavel a KOMPATSIARIS Yiannis. Efficient Media Exploitation Towards Collective Intelligence. Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 723-732. ISBN 978-3-642-01043-9.
 BARABAS Maroš. Automated Processes in Computer Security. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 246-250. ISBN 978-80-214-4079-1.
 BARTOŠ Pavel. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 21-26. ISBN 978-80-214-4140-8.
 BARTÍK Vladimír a BURGET Radek. Two-Phase Categorization of Web Documents. In: Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 458-462. ISBN 978-989-8425-28-7.
 BARTÍK Vladimír. Text-Based Web Page Classification with Use of Visual Information. In: 2010 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining. Odense: IEEE Computer Society, 2010, s. 416-420. ISBN 978-0-7695-4138-9.
 BAŘINA David. Wavelet Transform Based Feature Detection. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 208-212. ISBN 978-80-214-4080-7.
 BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Visual Codebooks Survey for Video On-line Processing. In: Second International Conference, ICCVG 2010, Proceedings Part 1.. Warsaw: Springer Verlag, 2010, s. 1-10. ISBN 978-3-642-15909-1.
 BERAN Vítězslav, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. In: Proceedings of WSCG'10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 7. ISBN 978-80-86943-86-2.
 BERAN Vítězslav, ZEMČÍK Pavel a HEROUT Adam. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. International Journal of Signal and Image Processing. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 7. ISSN 1737-9253.
 BIDLO Michal a SEKANINA Lukáš. On Impact of Environment on the Complexity Generated by Evolutionary Development. In: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2010, s. 501-508. ISBN 978-80-214-4120-0.
 BIDLO Michal, SLANÝ Karel a VAŠÍČEK Zdeněk. Sorting Network Development Using Cellular Automata. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. London: Springer London, 2010, s. 85-96. ISBN 978-3-642-15322-8.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Structures Using Instruction-Based Development. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4210-8.
 BOZGA Marius, IOSIF Radu a KONEČNÝ Filip. Fast Acceleration of Ultimately Periodic Relations. In: Computer Aided Verification. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 227-242. ISBN 978-3-642-14294-9.
 BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, KENNY Patrick, MATĚJKA Pavel, DE Villiers Edward, KARAFIÁT Martin, KOCKMANN Marcel, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, BAUM Doris a SENOUSSAUOI Mohammed. ABC System description for NIST SRE 2010. In: Proc. NIST 2010 Speaker Recognition Evaluation. Brno: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2010, s. 1-20.
 BURGET Radek. Automatic Web Document Restructuring Based on Visual Information Analysis. In: Advances in Intelligent Web Mastering - 2, Proceedings of the 6th Atlantic Web Intelligence Conference - AWIC'2009. Prague: Springer Verlag, 2010, s. 61-70. ISBN 978-3-642-10686-6.
 BURGET Radek. Visual Area Classification for Article Identification in Web Documents. In: 21st International Workshop on Databases and Expert Systems Applications. Bilbao: IEEE Computer Society, 2010, s. 171-175. ISBN 978-0-7695-4174-7.
 BURGETOVÁ Ivana, ZENDULKA Jaroslav a LEXA Matej. Clustering Techniques for Protein Fragments Analysis. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4207-8.
 BUSCH Christoph, LODROVÁ Dana, TABASSI Elham, GROTHER Patrick, KRODEL Wolfgang, NEUMANN Lars, RUHLAND Timo, DOLEŽEL Michal a KORTE Ulrike. Semantic Conformance Testing Methodology and intial Results for Fingeprint Minutia Encoding. In: Proc. Of the International Biometric Performance Conference. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2010, s. 23.
 BŘEZINOVÁ Eva, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Dermatologic Diseases and Fingerprint Recognition. In: Database Theory and Application, Bio-Science and Bio-Technology 2010. Berlín: Springer Verlag, 2010, s. 251-257. ISBN 978-3-642-17621-0.
 CHMELAŘ Petr, LÁNÍK Aleš a MLÍCH Jozef. An overview of SUNAR. In: Proceedings of ITAT 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 9-16. ISBN 978-80-970179-3-4.
 CHMELAŘ Petr, LÁNÍK Aleš a MLÍCH Jozef. SUNAR: Surveillance Network Augmented by Retrieval. In: ACIVS 2010. Sydney: Springer Verlag, 2010, s. 155-166. ISBN 978-1-234-56789-7.
 CHMELAŘ Petr. SUNAR at 2010 Multiple Camera Single Person Tracking Challenge Evaluation. Boston, MA, 2010.
 CHUDÝ Peter a RZUCIDLO Pawel. Experimental simulator of advanced light aircraft. In: 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials. Opole: Opole University of Technology, 2010, s. 1-8. ISBN 978-83-60691-78-6.
 CHUDÝ Peter a RZUCIDLO Pawel. Simulations of Total-X based flight control system for light aircraft. In: Conference of Avionics. Bezmiechowa: Rzesow University of Technology, 2010, s. 1-8. ISBN 978-83-7199-623-8.
 CHUDÝ Peter, RZUCIDLO Pawel a ZEMČÍK Pavel. Affordable Light Aircraft Flight Simulators. In: AIAA GNC. Toronto: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010, s. 1-10. ISBN 978-1-60086-748-4.
 DE Silva Gayan, MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. Formal Analysis Approach on Networks with Dynamic Behaviours. In: 2010 International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moscow: IEEE Computer Society, 2010, s. 545-551. ISBN 978-1-4244-7285-7.
 DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph a DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Area Detection in Fingerprint Images Based on Enhanced Gabor Filtering. In: Bio-Science and Bio-Technology 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, s. 234-240. ISBN 978-3-642-17622-7.
 DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph a DRAHANSKÝ Martin. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 39-50. ISSN 1976-118X.
 DOLEŽEL Michal. Detekce oblasti otisku prstu v obraze. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 106-108. ISBN 978-80-214-4078-4.
 DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. New Experiments with Optical Liveness Testing Methods. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing. 2010, roč. 1, č. 4, s. 301-309. ISSN 2073-4212.
 DRAHANSKÝ Martin a SEMERÁK Vojtěch. Rozpoznávání cílů v terči. In: Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, s. 30-34. ISBN 978-3-642-17640-1.
 DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, LODROVÁ Dana a ORSÁG Filip. Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 3, č. 4, s. 11-22. ISSN 1976-118X.
 DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, ORSÁG Filip a LODROVÁ Dana. Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2010, roč. 43, č. 3, s. 196-206. ISSN 1210-9150.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a HANÁČEK Petr. Accelerometer Based Digital Video Stabilization for General Security Surveillance Systems. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-10. ISSN 1738-9976.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometric Cryptography Based on Fingerprints. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010. ISBN 978-3-8383-6361-5.
 DRAHANSKÝ Martin. Intelligent Houses - Secure Wireless Sensor Networks. Daejeon, 2010.
 DROZDOVÁ Martina a ZBOŘIL František V. Simulation of Queuing Systems using QS_PN_Simulation tool. Simulation News Europe. Vienna: 2010, roč. 2010, č. 1, s. 35-37. ISSN 0929-2268.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. Preliminary Study of Using Ellam Framework for Solution of Atmospheric Advection Diffusion Reaction Equation. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Object Surface Reconstruction from One Camera System. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 5, č. 2, s. 27-38. ISSN 1975-0080.
 DVOŘÁK Radim, FIALA Jiří, ZENDULKA Jaroslav a ZBOŘIL František V. The Design of Self-Developmental Model of Atmospheric Pollutant Dispersion. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 DVOŘÁK Radim, LODROVÁ Dana, DITTRICH Petr, VÁŇA Jan a DRAHANSKÝ Martin. Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces. In: World and homeland security. Brno: Univerzita Obrany, 2010, s. 143-152. ISBN 978-80-7231-728-8.
 DVOŘÁK Václav a JAROŠ Jiří. Optimizing Collective Communications on 2D-Mesh and Fat Tree NoC. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2010, s. 22-27. ISBN 978-0-7695-3979-9.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science. 2010, roč. 16, č. 14, s. 1826-1852. ISSN 0948-6968.
 DVOŘÁK Václav. Multi-Terminal BDDs in Microprocessor-Based Control. In: Proceedings ICINCO 2010. Funchal, Madeira: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 140-145. ISBN 978-989-8425-02-7.
 FIALA Jiří. The Design of Experiments for Hypothesis Testing: Multi-disciplinary Informatics Model Extension. In: The 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, BCPS 2010 Singapore, Singapore, February 26-28, 2010 Proceedings. Singapore: Waseda University, 2010, s. 1-5. ISBN 978-1-84626-028-5.
 FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. FIT-TR-2010-03, Brno, 2010.
 FIŠER Petr, SCHMIDT Jan, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. On Logic Synthesis of Conventionally Hard to Synthesize Circuits Using Genetic Programming. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 346-351. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. An Efficient Selection Strategy for Digital Circuit Evolution. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 13-24. ISBN 978-3-642-15322-8.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. When Does Cartesian Genetic Programming Minimize the Phenotype Size Implicitly?. In: Proceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2010. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 983-984. ISBN 978-1-4503-0072-8.
 GOLDEFUS Filip a JIRÁK Ota. Application of e-Learning in Programming Languages Theory. In: Proceedings of the 8th International Conference ICETA 2010. Stará Lesná: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2010, s. 321-325. ISBN 978-80-8086-166-7.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Hierarchical Neural Net Architectures for Feature Extraction in ASR. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 1201-1204. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 HABERMEHL Peter, IOSIF Radu a VOJNAR Tomáš. Automata-based Verification of Programs with Tree Updates. Acta Informatica. 2010, roč. 47, č. 1, s. 1-31. ISSN 0001-5903.
 HANNEMANN Mirko, KOMBRINK Stefan, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Similarity Scoring for Recognizing Repeated Out-of-VocabularyWords. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 897-900. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 HANÁK Ivo, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Acceleration of the Detail Driven Method for Hologram Generation. Optical Engineering. 2010, roč. 49, č. 8, s. 9. ISSN 0091-3286.
 HANÁČEK Petr a DRAHANSKÝ Martin. Analyse sicherer Hardwarelösungen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2010, roč. 2010, č. 11, s. 766-770. ISSN 1614-0702.
 HANÁČEK Petr a ŠVENDA Petr. Cryptographic Protocols in Wireless Sensor Networks. In: Sborník příspěvků MKB 2010. Bílovice nad Svitavou: TNS, a.s., 2010, s. 59-76. ISBN 978-80-904257-1-2.
 HANÁČEK Petr, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Angriffe auf sichere Hardwarelösungen. Die Datenschleuder. Hamburg: Chaos Computer Club, 2010, roč. 2010, č. 94, s. 12-14. ISSN 0930-1054.
 HANÁČEK Petr, MALINKA Kamil a SCHÄFER Jiří. E-Banking Security - Comparative Study. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. 2010, roč. 25, č. 1, s. 29-34. ISSN 0885-8985.
 HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Rendering Pipeline Modelled by Category Theory. In: GraVisMa 2010 workshop proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 101-105. ISBN 978-80-86943-85-5.
 HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4). IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2010, roč. 2010, č. 3, s. 434-438. ISSN 1077-2626.
 HAVEL Jiří. Functional Programming of Geometry Shaders. In: WSCG 2010 Communication Papers Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 9-13. ISBN 978-80-86943-87-9.
 HERMAN David, NAJVÁREK Jan, ONDRÁČEK Tomáš, ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Robot pro Robotour 2010. In: Proceedings of the 5th Robotour Workshop. Bratislava, 2010, s. 33-37.
 HERMAN David. Navigace autonomního venkovního mobilního robota. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 109-111. ISBN 978-80-214-4078-4.
 HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan a ŽÁDNÍK Martin. Low-Level Image Features for Real-Time Object Detection. Pattern Recognition, Recent Advances. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010, s. 111-136. ISBN 978-953-7619-90-9.
 HOLÍK Lukáš a VOJNAR Tomáš. Simulations and Aintichains for Efficient Handling of Tree Automata. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4217-7.
 HOLÍK Lukáš a ŠIMÁČEK Jiří. Optimizing an LTS-Simulation Algorithm. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 2010, č. 7, s. 1337-1348. ISSN 1335-9150.
 HORÁČEK Jan a ZBOŘIL František. WSageNt: A case study. In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 258-264. ISBN 978-80-8086-164-3.
 HORÁČEK Petr. Formal Models in Processing of Japanese Language. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 161-165. ISBN 978-80-214-4080-7.
 HRADIŠ Michal, BERAN Vítězslav, ŘEZNÍČEK Ivo, HEROUT Adam, BAŘINA David, VLČEK Adam a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2010. In: TRECVID 2010: Participant Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2010, s. 11.
 HRUBÝ Martin, ČAMBALA Petr a TOUFAR Jan. Game-Theoretic Modeling of Electricity Markets in Central Europe. AUCO Czech Economic Review. Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 4, č. 1, s. 32-61. ISSN 1802-4696.
 HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets. In: Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software Engineering - PNSE'10. Universität Hamburg: Technische Universitat Hamburg-Harburg, 2010, s. 163-164. ISBN 978-972-8692-55-1.
 HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, TRMAČ Miloslav a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 166-170. ISBN 978-80-214-4080-7.
 HUSÁR Adam, TRMAČ Miloslav, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel, KOLÁŘ Dušan a PŘIKRYL Zdeněk. Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 84-91. ISBN 978-80-87342-10-7.
 HÁJEK Josef, MARVAN Aleš a VÁŇA Jan. Scanning and Measuring Device for Diagnostic of Barrel Bore. Plymouth, 2010.
 JANKOVÝCH Róbert, ŠKVAREK Jozef, DRAHANSKÝ Martin, HÁJEK Josef, MARVAN Aleš a VÁŇA Jan. Snímací a měřící zařízení pro diagnostiku vývrtu hlavní. In: Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2010. Bratislava: Univerzita Obrany, 2010, s. 11-20. ISBN 978-80-8075-454-9.
 JANČÍK Zdeněk, PLCHOT Oldřich, BRUMMER Niko, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, HUBEIKA Valiantsina, KARAFIÁT Martin, MATĚJKA Pavel, MIKOLOV Tomáš, STRASHEIM Albert a ČERNOCKÝ Jan. Data selection and calibration issues in automatic language recognition - investigation with BUT-AGNITIO NIST LRE 2009 system. In: Proc. Odyssey 2010 - The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno: International Speech Communication Association, 2010, s. 215-221. ISBN 978-80-214-4114-9.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs. In: Proceedings of 2010 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1171-1178. ISBN 978-1-4503-0072-8.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4208-5.
 JIRÁK Ota a KŘIVKA Zbyněk. Hardware Design Tool based on Eclipse Modeling Framework. In: Proceedings of the 44th Spring International Conference Modeling and Simulation Systems. Ostrava: MARQ, 2010, s. 138-144. ISBN 978-80-86840-51-2.
 JIRÁK Ota, KŘIVKA Zbyněk a VAŠÍČEK Zdeněk. Component Interconnection Inference Tool Supporting the Design of Small FPGA-based Embedded Systems. In: Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2010. Timisoara: International Association for Development of the Information Society, 2010, s. 230-234. ISBN 978-972-8939-30-4.
 JIRÁK Ota, KŘIVKA Zbyněk, OLŠAROVÁ Nela a VAŠÍČEK Zdeněk. Odvozování propojení komponent pro podporu návrhu pro malé FPGA čipy. In: DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun). Mikulov: Ostravská univerzita, 2010, s. 81-90. ISBN 978-80-7368-424-2.
 JIRÁK Ota. Table-Driven Parsing of Scattered Context Grammar. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 171-175. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KADLEC Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. Generation of user interface from characterized code. In: Proceedings of WSCG'10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 4.
 KADÁK Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Semianalytic Computation in TKSL. In: Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 116-118. ISBN 0-7803-8226-9.
 KADÁK Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Stiffness and Algebraic Manipulations in Electronic Circuits Simulations. In: Proceedings of The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science. Singapore: International Research Alliance for Science and Technology, 2010, s. 4. ISBN 978-981-08-6846-8.
 KAJAN Michal a KOŘENEK Jan. Efficient Packet Classification Algorithm Based on Entropy. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 11-12. ISBN 978-1-4503-0379-8.
 KARAFIÁT Martin, SZŐKE Igor a ČERNOCKÝ Jan. Using Gradient Descent Optimization for Acoustic Training from Heterogeneous Data. In: Proc. Text, Speech and Dialog 2010. Brno: Springer Verlag, 2010, s. 322-329. ISBN 978-3-642-15759-2. ISSN 0302-9743.
 KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Hardware Accelerated Pattern Matching Based on Deterministic Finite Automata with Perfect Hashing. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 149-152. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. High Speed Pattern Matching Algorithm Based on Deterministic Finite Automata with Faulty Transition Table. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
 KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 109-114. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Brno University of Technology System for Interspeech 2010 Paralinguistic Challenge. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 2822-2825. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Investigations into prosodic syllable contour features for speaker recognition. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Dallas: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 4418-4421. ISBN 978-1-4244-4296-6. ISSN 1520-6149.
 KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, FERRER Luciana a ČERNOCKÝ Jan. Prosodic Speaker Verification using Subspace Multinomial Models with Intersession Compensation. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba, Japan: International Speech Communication Association, 2010, s. 1061-1064. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 KOLÁŘ Dušan a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Comparison of Formal Models for Processes with Scattered Inter-Dependencies. In: Proceedings of The European Simulation and Modelling Conference - ESM'2010. Ghent: EUROSIS, 2010, s. 23-26. ISBN 978-90-77381-57-1.
 KOMBRINK Stefan, HANNEMANN Mirko, BURGET Lukáš a HEŘMANSKÝ Hynek. Recovery of Rare Words in Lecture Speech. In: Proc. Text, Speech and Dialogue 2010. Brno: Springer Verlag, 2010, s. 330-337. ISBN 978-3-642-15759-2. ISSN 0302-9743.
 KOPŘIVA Jan a KRAUS Michal. Application of the Modern Taylor Series Method to a Multi-Torsion Chain. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 100-106. ISBN 978-80-01-04589-3.
 KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech, HILBURN Thomas B., THIRIET Jean-Marc, ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej a PILAT Adam. Transatlantic Engineering Programs: An Experience in International Cooperation. Safeeullah Soomro (Editor): Engineering the Computer Science and IT. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010, s. 65-84. ISBN 978-953-307-012-4.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Towards Scalable and Accurate Microscopic Traffic Simulation Using Advanced Cellular Automata Based Models. In: Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems Workshops. Madeira Island: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2010, s. 27-35. ISBN 978-972-8822-20-0.
 KORČEK Pavol. Simulácie dopravy a ich akcelerácia. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010, s. 63-68. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KOTÁSEK Zdeněk, BIDLO Michal a JAROŠ Jiří, ed. Počítačové architektury a diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4140-8.
 KOTÁSEK Zdeněk, ŠKARVADA Jaroslav a STRNADEL Josef. Reduction of Power Dissipation Through Parallel Optimization of Test Vector and Scan Register Sequences. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 364-369. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 KOTÁSEK Zdeněk, ŠKARVADA Jaroslav a STRNADEL Josef. The Use of Genetic Algorithm to Derive Correlation Between Test Vector and Scan Register Sequences and Reduce Power Consumption. In: Proceedings of 13th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 644-651. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 KOUTNÝ Jiří. On n-Path-Controlled Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 176-180. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KOVÁROVÁ Alena a SZALAYOVÁ Lucia. Semantics in the Field of Widgets: A Case Study in Public Transportation Departure Notifications. Studies in Computational Intelligence. Heidelberg: Springer Verlag, 2010, roč. 2010, č. 279, s. 93-107. ISSN 1860-949X.
 KOVÁROVÁ Alena a SZALAYOVÁ Lucia. Semantics in the field of widgets: a case study in public transportation departure notifications. Semantics in Adaptive and Personalized Services. Berlín: Springer Verlag, 2010, s. 93-107. ISBN 978-3-642-11683-4.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. OOPN and DEVS Formalisms for System Specification and Analysis. In: The Fifth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 305-310. ISBN 978-0-7695-4144-0.
 KOČÍ Radek, JANOUŠEK Vladimír a ZBOŘIL František. Object Oriented Petri Nets - Modelling Techniques Case Study. International Journal of Simulation Systems, Science & Technology. 2010, roč. 10, č. 3, s. 32-44. ISSN 1473-8031.
 KOČÍ Radek, ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System. In: Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010, s. 658-663. ISBN 978-1-4244-8135-4.
 KOŘENEK Jan a KOŠAŘ Vlastimil. Architektura NFA Split pro rychlé hledání regulárních výrazů. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
 KOŘENEK Jan a KOŠAŘ Vlastimil. Efficient Mapping of Nondeterministic Automata to FPGA for Fast Regular Expression Matching. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 6. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 KOŘENEK Jan a PUŠ Viktor. Memory Optimization for Packet Classification Algorithms in FPGA. In: Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vídeň: IEEE Computer Society, 2010, s. 297-300. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 KOŘENEK Jan. Fast Regular Expression Matching Using FPGA. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, roč. 2, č. 2, s. 103-111. ISSN 1338-1237.
 KRESLÍKOVÁ Jitka a SEDLÁČKOVÁ Jana. SECURITY FACTORS IN EFFORT ESTIMATION. In: Information Systems Architecture and Technology - IT Models in Management Process. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2010, s. 11. ISBN 978-83-7493-544-9.
 KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a ŠÁTEK Václav. Explicit and Implicit Taylor Series Based Computations. In: 8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Tripolis: American Institute of Physics, 2010, s. 587-590. ISBN 978-0-7354-0831-9.
 KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a ŠÁTEK Václav. Stability and Convergence of the Modern Taylor Series Method. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 KUNOVSKÝ Jiří, SZÖLLÖS Alexandr a ŠÁTEK Václav. TKSL and Wave Partial Differential Equation. In: Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 201-205. ISBN 978-80-214-4094-4.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a VALENTA Václav. Advanced Partial Differential Equations Solutions. In: Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 114-116. ISBN 0-7803-8226-9.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KACINA Michal. Model of Game Industry. In: Proceedings of Th Seventh EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Prague: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KACINA Michal. Pricing Of Information Products Based on Network Economics Principles. In: Proceedings of the Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2010 (ABSRC 2010). Koper: Edukator, 2010, s. 1-12. ISBN 978-961-92917-0-2.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. Process Modeling & Optimization of Complex Systems by Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the International Conference on Engineering Computational Technology. Kippen: Civil-Comp Press, 2010, s. 1-12. ISBN 978-1-905088-39-3.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. A Platform for Search-Based Testing of Concurrent Software. In: PADTAD '10. Trento: Association for Computing Machinery, 2010, s. 11. ISBN 978-1-60558-823-0.
 KŘOUSTEK Jakub a ŽIDEK Stanislav. Generating Proper VLIW Assembler Code Using Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 181-185. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KŘOUSTEK Jakub, ŽIDEK Stanislav, KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model VLIW Instruction Constraints. In: Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 165-168. ISBN 978-1-4244-7357-1.
 LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. A New Method of Finger Veins Detection. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1976-118X.
 LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Method for Finger Veins Detection. In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 240-243. ISBN 978-80-214-4105-7.
 LUKÁŠ Roman a MEDUNA Alexander. Multigenerative Grammar Systems and Matrix Grammars. Kybernetika. 2010, roč. 46, č. 1, s. 68-82. ISSN 0023-5954.
 LÁNÍK Aleš, MLÍCH Jozef, ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman a CHMELAŘ Petr. Multimodal data acquisition on mobile devices. In: Proceedings of 7th International Workshop Digital Technologies 2010. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2010, s. 57-58. ISBN 978-80-554-0304-5.
 MALINKA Kamil, HANÁČEK Petr a CVRČEK Daniel. Analyses of Real Email Traffic Properties. Radioengineering. 2010, roč. 2009, č. 4, s. 7. ISSN 1210-2512.
 MARCEL Sebastien, MCCOOL Christopher S., MATĚJKA Pavel, ČERNOCKÝ Jan, KITTLER Joseph, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, JANČÍK Zdeněk, LARCHER Anthony a LÉVY Christophe a kol. On the Results of the First Mobile Biometry (MOBIO) Face and Speaker Verification Evaluation. In: Recognizing Patterns in Signals, Speech, Images, and Videos. Istanbul: Springer Verlag, 2010, s. 210-225. ISBN 978-3-642-17710-1. ISSN 0302-9743.
 MARTÍNEK Tomáš a LEXA Matej. Hardware Acceleration of Approximate Tandem Repeat Detection. In: IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines. Charlotte: IEEE Computer Society, 2010, s. 79-86. ISBN 978-0-7695-4056-6.
 MARTÍNEK Tomáš. Evaluation of Biological Sequence Similarity Using FPGA Technology. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, roč. 2, č. 2, s. 93-102. ISSN 1338-1237.
 MARVAN Aleš, HÁJEK Josef, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim a DRAHANSKÝ Martin. Scanning and Measuring Device for Diagnostic of Barrel Bore. In: Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, s. 24-29. ISBN 978-3-642-17640-1.
 MATES Vojtěch. Modification of Workflow Management System Architecture Taking into Account Properties of WFM Participant. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 186-190. ISBN 978-80-214-4080-7.
 MATES Vojtěch. Using Workflow Management System pro Analysis Based on Properties of Resources. In: DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun). Mikulov: Ostravská univerzita, 2010, s. 161-168. ISBN 978-80-7368-424-2.
 MATOUŠEK Petr, RYŠAVÝ Ondřej, DE Silva Gayan a DANKO Martin. Combination of Simulation and Formal Methods to Analyse Network Survivability. In: Proceedings of the IEEE 3rd International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques. Malaga: International Communication Sciences and Technology Association, 2010, s. 6. ISBN 978-963-9799-87-5.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Scattered Context Grammars and their Applications. WIT Press, UK: WIT Press, 2010. ISBN 978-1-84564-426-0.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Regulated Grammars and Their Transformations. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4203-0.
 MEDUNA Alexander. Finitely Expandable Deep PDAs. Automata, Formal Languages and Algebraic Systems. Hong Kong: Hong Kong University of Scinece and Technology, 2010, s. 113-123. ISBN 981-4317-60-8.
 MIKOLOV Tomáš, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a KHUDANPUR Sanjeev. Recurrent neural network based language model. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 1045-1048. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 MIKOLOV Tomáš, PLCHOT Oldřich, GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. PCA-based Feature Extraction for Phonotactic Language Recognition. In: Proc. Odyssey 2010 - The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno: International Speech Communication Association, 2010, s. 251-255. ISBN 978-80-214-4114-9.
 NOVOTNÝ Tomáš. Tachometr pro sportovce. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 3. ISBN 978-80-214-4077-7.
 ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Image stabilization and object tracking in a video-stream. In: World and homeland security. Brno: Univerzita Obrany, 2010, s. 432-439. ISBN 978-80-7231-728-8.
 ORSÁG Filip. Speaker Dependent Coefficients for Speaker Recognition. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 31-47. ISSN 1738-9976.
 OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. A New Approach to Pseudoword Generation. In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Valletta: European Language Resources Association, 2010, s. 1-5. ISBN 2-9517408-6-7.
 OČENÁŠEK Pavel a FELIX Martin. Camera and Sensor Monitoring System. In: EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 241-245. ISBN 978-80-214-4138-5.
 OČENÁŠEK Pavel a HRANÁČ Jakub. Regression Based Logic for Authentication Protocol Design. In: 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 89-92. ISBN 978-1-4244-9674-7.
 OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Analysis of Selected Payment Protocols. In: EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 235-240. ISBN 978-80-214-4138-5.
 OČENÁŠEK Pavel a PAPEŽ Zdeněk. A Knowledge-Belief Approach to the Security Protocol Analysis. In: 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 85-88. ISBN 978-1-4244-9674-7.
 OČENÁŠEK Pavel. On the Design of Communication in Business Information Systems. In: Proceedings of 2010 International Conference on Economics, Business and Management. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 98-101. ISBN 978-1-4244-9202-2.
 PECHO Peter, HANÁČEK Petr a NAGY Jan. Simulation and Evaluation of CTP and Secure-CTP Protocols. Radioengineering. 2010, roč. 2010, č. 1, s. 89-98. ISSN 1210-2512.
 PIWKO Karel, CHMELAŘ Petr, HERNYCH Radim a KUBÍČEK Daniel. NAXD: Native XML Interface for a Relational Database. In: XML Prague Conference Proceedings. Prague: Univerzita Karlova, 2010, s. 307-316. ISBN 978-80-7378-115-6.
 POSPÍCHAL Petr, JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel Genetic Algorithm on the CUDA Architecture. In: Applications of Evolutionary Computation. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010, s. 442-451. ISBN 978-3-642-12238-5.
 POSPÍCHAL Petr, SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Parallel Genetic Algorithm Solving 0/1 Knapsack Problem Running on the GPU. In: 16th International Conference on Soft Computing MENDEL 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 64-70. ISBN 978-80-214-4120-0.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 234-238. ISBN 978-80-214-4080-7.
 POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 75-80. ISBN 978-80-214-4140-8.
 POULI Tania, ZEMČÍK Pavel, PRAŽÁK Martin, GUTIÉRREZ Diego a REINHARD Erik. Rendering fur directly into images. Computers and Graphics. Elmsford, NY: Elsevier Science, 2010, roč. 34, č. 5, s. 612-620. ISSN 0097-8493.
 PROCHÁZKA Boris, VOJNAR Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. Hijacking the Linux Kernel. In: MEMICS 2010 - Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 143-150. ISBN 978-80-87342-10-7.
 PROCHÁZKA Boris. Útok na rozhraní systémových volání. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 130-132. ISBN 978-80-214-4078-4.
 PUŠ Viktor. Optimizations of packet classification algorithms. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Češkovice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 153-158. ISBN 978-80-214-4140-8.
 PŘIBYL Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. Multi-resolution Next Location Prediction for Distributed Virtual Environments. In: Proceedings IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing. Hong Kong: IEEE Computer Society, 2010, s. 247-254. ISBN 978-0-7695-4322-2.
 PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Fast Cycle-Accurate Compiled Simulation. In: 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010. Pszczyna: IFAC, 2010, s. 97-102. ISBN 978-3-902661-95-1. ISSN 1474-6670.
 PŘIKRYL Zdeněk, HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. ASIP Design in the Lissom Project. In: ACACES 2010 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2010, s. 105-108. ISBN 978-90-382-1631-7.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Translated Simulation of ASIPs. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 135-142. ISBN 978-80-87342-10-7.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Debugging of Parallel Architectures Using the ISAC Language. In: Proceedings ot the Annual International Conference on Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time and Embedded Systems. Singapore: Global Science & Technology Forum, 2010, s. 213-221. ISBN 978-981-08-7656-2.
 PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš a HUSÁR Adam. Generated Cycle-Accurate Profiler for C Language. In: 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010, s. 263-268. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 ROSE Richard, NOROUZIAN Atta, REDDY Aarthi, COY Andre, GUPTA Vishwa a KARAFIÁT Martin. Subword-based spoken term detection in audio course lectures. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Dallas: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 5282-5285. ISBN 978-1-4244-4296-6. ISSN 1520-6149.
 ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. A Concept of a Robot for the Robotour Competition. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
 ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Sampling-Based Algorithms for the Motion Planning. In: Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 110-112. ISBN 0-7803-8226-9.
 ROZMAN Jaroslav. Visualization of a 3D Textured Model for the World Modeling. In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 314-319. ISBN 978-80-8086-164-3.
 RUDOLFOVÁ Ivana, ZENDULKA Jaroslav a LEXA Matej. Clustering of Protein Substructures for Discovery of a Novel Class of Sequence-Structure Fragments. In: Information Technology in Bio- and Medical Informatics, ITBAM 2010. Heidelberg: Springer Verlag, 2010, s. 94-101. ISBN 978-3-642-15019-7.
 RYCHLÝ Marek a ZENDULKA Jaroslav. Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4211-5.
 RYCHLÝ Marek. A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. ISD 2010 Book of Abstracts. Prague, Czech Republic: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, 2010.
 RYCHLÝ Marek. A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures. e-Informatica Software Engineering Journal. Wrocław: Wroclaw University of Technology, 2010, roč. 4, č. 1, s. 71-87. ISSN 1897-7979.
 RYCHLÝ Marek. Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, roč. 2, č. 1, s. 13-25. ISSN 1338-1237.
 RŮŽIČKA Richard. Gracefully Degrading Circuit Controllers Based on Polytronics. In: Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 809-812. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 RŮŽIČKA Richard. On Practical Aspects of Printable Polymer and Nanometal Logic. In: Proceedings of CSE2010 - International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 202-207. ISBN 978-80-8086-164-3.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Evolutionary design and optimization of Wavelet Transforms for image compression in embedded systems. In: Proc. of the 2010 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 177-184. ISBN 978-1-4244-5888-2.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. High level validation of an optimization algorithm for the implementation of adaptive Wavelet Transforms in FPGAs. In: Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 96-103. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 SALVADOR Ruben, MORENO Felix, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Implementation of bio-inspired adaptive wavelet transforms in FPGAs. Modelling, validation and profiling of the algorithm. In: Proceedings of the XXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. Lanzarote: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2010, s. 210-215. ISBN 978-84-693-7393-4.
 SANTHOSH Kumar Chellappan Pillai, LI Haizhou, TONG Rong, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Tuning phone decoders for language identification. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2010. Dallas: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 5010-5013. ISBN 978-1-4244-4296-6. ISSN 1520-6149.
 SCHMIDT Marek a SMRŽ Pavel. RDFa editor pro sémantické wiki. In: Znalost 2010. Jindřichův Hradec: Fakulta managementu a informací VŠE, 2010, s. 255-258. ISBN 978-80-245-1636-3.
 SEDLÁČKOVÁ Jana a KRESLÍKOVÁ Jitka. Improvement Estimation of Software by Security Factor. In: Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2010, s. 2. ISBN 978-3-902457-27-1.
 SEDLÁČKOVÁ Jana a KRESLÍKOVÁ Jitka. Improvement of Function Point Analysis by Security Factor. Procesný manažér. 2010, roč. 5, č. 8, s. 5. ISSN 1336-8680.
 SEDLÁČKOVÁ Jana. FUNCTION POINT ANALYSIS AND WORKFLOW PROJECTS. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 5. ISBN 978-80-214-4080-7.
 SEKANINA Lukáš. Evolutionary Circuit Design: Tutorial. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 5-5. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 SEKANINA Lukáš. Evoluční návrh elektronických obvodů. Automa. 2010, roč. 2010, č. 1, s. 48-51. ISSN 1210-9592.
 SEKANINA Lukáš. Evoluční návrh hardware. Umelá inteligencia a kognitívna veda II. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, s. 437-465. ISBN 978-80-227-3284-0.
 SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4214-6.
 SMRČKA Aleš. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, roč. 2, č. 2, s. 60-69. ISSN 1338-1237.
 SOLACHIDIS Vassilios, MYLONAS Phivos, GEYER-SCHULTZ Andreas, HOSER Betina, CHAPMAN Sam, CIRAVEGNA Fabio, LANFRANCHI Vita, SCHERP Ansgar, STAAB Stefen, CONTOPOULOS Costis, GKIKA Ioanna, BAKAIMIS Byron, SMRŽ Pavel, KOMPATSIARIS Yiannis a AVRITHIS Yannis. Collective Intelligence Generation from User Contributed Content. Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 765-774. ISBN 978-3-642-01043-9.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerant Structure for SRAM-based FPGA via Partial Dynamic Reconfiguration. In: 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010, s. 365-372. ISBN 978-0-7695-4171-6.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Fault Tolerant Designs Based on FPGA. In: NORCHIP 2010. Tampere: IEEE Computer Society, 2010, s. 1-4. ISBN 978-1-4244-8971-8.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA. In: International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 186-193. ISBN 978-80-8086-164-3.
 STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Modern Fault Tolerant Architectures Based on Partial Dynamic Reconfiguration in FPGAs. In: Proceedings of the 2010 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Wien: IEEE Computer Society, 2010, s. 173-176. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 STRAKA Martin. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 159-164. ISBN 978-80-214-4140-8.
 STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů I: specifikace a verifikace. Automa. 2010, roč. 2010, č. 10, s. 42-44. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů II: úlohy reálného času. Automa. 2010, roč. 2010, č. 12, s. 18-19. ISSN 1210-9592.
 STRNADEL Josef. Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel. In: Sborník přednášek z 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 99-104. ISBN 978-80-7318-940-2.
 SVOJANOVSKÝ Petr a KRESLÍKOVÁ Jitka. Řízení rizik v bezpečnosti služeb IT. European Risk Management. 2010, roč. 7, č. 1, s. 1-12. ISSN 1802-0496.
 SVOJANOVSKÝ Petr a NOVÁK Luděk. Řízení rizik účelně a prakticky?. In: Konference Internet ve státní správě a samosprávě. Hradec Králové: Triada, spol. s r. o., 2010, s. 170-174. ISBN 978-80-904566-0-0.
 SZŐKE Igor, GRÉZL František, ČERNOCKÝ Jan a FAPŠO Michal. Acoustic keyword spotter - optimization from end-user perspective. In: Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop. Berkeley, California: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 177-181. ISBN 978-1-4244-7902-3.
 SZŐKE Igor, ČERNOCKÝ Jan, FAPŠO Michal a ŽIŽKA Josef. SPEECH@FIT LECTURE BROWSER. In: Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop. Berkeley, California: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 157-158. ISBN 978-1-4244-7902-3.
 TEJEDOR Javier, SZŐKE Igor a FAPŠO Michal. Novel Methods for Query Selection and Query Combination in Query-By-Example Spoken Term Detection. In: Proceedings of the ACM Multimedia 2010 International Conference. Florencie: Association for Computing Machinery, 2010, s. 15-20. ISBN 978-1-60558-933-6.
 TOMEC Martin. Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 120-123. ISBN 978-80-214-4078-4.
 TRMAČ Miloslav, HUSÁR Adam, HRANÁČ Jan, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Instructor Selector Generation from Architecture Description. In: 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2010, s. 167-174. ISBN 978-80-87342-10-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Hardware Accelerator of Cartesian Genetic Programming with Multiple Fitness Units. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 29, č. 6, s. 1359-1371. ISSN 1335-9150.
 VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a BIDLO Michal. A Method for Design of Impulse Bursts Noise Filters Optimized for FPGA Implementations. In: DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2010, s. 1731-1736. ISBN 978-3-9810801-6-2.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 165-170. ISBN 978-80-214-4140-8.
 VESELÝ Karel, BURGET Lukáš a GRÉZL František. Parallel Training of Neural Networks for Speech Recognition. In: Prof. Text, Speech and Dialogue 2010. Brno: Springer Verlag, 2010, s. 439-446. ISBN 978-3-642-15759-2. ISSN 0302-9743.
 VESELÝ Karel, BURGET Lukáš a GRÉZL František. Parallel Training of Neural Networks for Speech Recognition. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 2934-2937. ISSN 1990-9772.
 VESELÝ Karel. Parallel training of neural networks for speech recognition. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 74-76. ISBN 978-80-214-4078-4.
 VLČEK Adam, HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 91-97. ISBN 978-80-223-2843-2.
 ZEMČÍK Pavel a ZUZAŇÁK Jiří. Knowledge representation using graph grammar rewriting system. In: POSTER Papers proceedings. Plzeň, CZ: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 143-149. ISBN 978-80-86943-85-5.
 ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. Exploiting neighbors for faster scanning window detection in images. In: ACIVS 2010. Sydney: Springer Verlag, 2010, s. 12. ISBN 978-3-642-17690-6.
 ZUZAŇÁK Jiří, LÁNÍK Aleš a ZEMČÍK Pavel. Description of image content by means of graph grammars. In: POSTER Papers proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 43-47. ISBN 978-80-86943-86-2.
 ŠEBEK Michal. Mining Data Streams Approach for Text-Trend Analysis. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 201-205. ISBN 978-80-214-4080-7.
 ŠIMEK Václav, DVOŘÁK Radim, ZBOŘIL František V. a DRÁBEK Vladimír. Performance Evaluation of OpenCL Framework for Numerical Solver of Advection Diffusion Equation. In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 279-286. ISBN 978-80-8086-164-3.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. On Analysis of Fabricated Polymorphic Circuits. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 281-284. ISBN 978-1-4244-6610-8.
 ŠIMÁČEK Jiří, SEKANINA Lukáš a STAREČEK Lukáš. Evolutionary Design of Reconfiguration Strategies to Reduce the Test Application Time. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 214-225. ISBN 978-3-642-15322-8.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4209-2.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2010, s. 181-192. ISBN 978-3-642-15322-8. ISSN 0302-9743.
 ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl, ŠVUB Miroslav a ŠTANCL Vít. Vector Segmentation of Volumetric Image Data: Tetrahedral Meshing Constrained by Image Edges. In: Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theaory and Applications. Setubal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 134-138. ISBN 978-989-674-026-9.
 ŠVUB Miroslav, KRŠEK Přemysl, ŠPANĚL Michal, ŠTANCL Vít, BARTOŇ Radek a VAĎURA Jiří. Feature preserving mesh smoothing algorithm based on local normal covariance. In: Proceedings of WSCG'10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 6. ISBN 978-80-86943-86-2.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. Development of Interconnecting SW for Intranets and Fieldbuses. IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: IFAC, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 119-124. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. An Embedded Application Regarded as a Cyber-Physical System. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Systems ICONS 2010. Les Menuires: IEEE Computer Society, 2010, s. 170-174. ISBN 978-0-7695-3980-5.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr a RÁB Jaroslav. An Approach for Automated Network-Wide Security Analysis. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Les Menuires: IEEE Computer Society, 2010, s. 294-299. ISBN 978-0-7695-3979-9.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav a ČEJKA Rudolf. SECURITY ANALYSIS OF TCP/IP NETWORKS -- An Approach to Automatic Analysis of Network Security Properties. In: Proceedings of the International Conference on Data Communication Networking ICETE-DCNET 2010. Athens: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 5-11. ISBN 978-989-8425-25-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Fault Management Driven Design with Safety and Security Requirements. In: Proceedings 17th IEEE International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems ECBS 2010. Oxford: IEEE Computer Society, 2010, s. 113-120. ISBN 978-0-7695-4005-4.
 ŠVÉDA Miroslav. NETWORK CONVERGENCY AND MODELING -- Design Experience with Routing SW for Intranets and Fieldbusses. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Software and Data Technologies, ICSOFT 2010. Athens: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 173-178. ISBN 978-989-8425-22-5.
 ŽALOUDEK Luděk, SEKANINA Lukáš a ŠIMEK Václav. Accelerating Cellular Automata Evolution on Graphics Processing Units. International Journal on Advances in Software. 2010, roč. 3, č. 1, s. 294-303. ISSN 1942-2628.
 ŽALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.
 ŽIŽKA Josef, ČERNOCKÝ Jan, FAPŠO Michal a SZŐKE Igor. Web-Based Lecture Browser with Speech Search. In: Znalosti 2010. Jindřichův Hradec: Fakulta managementu a informací VŠE, 2010, s. 287-290. ISBN 978-80-245-1636-3.
 ŽÁDNÍK Martin a CANINI Marco. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 1-2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
 ŽÁDNÍK Martin. Optimalizace sledování síťových toků. In: Počítačové architektury & diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 171-176. ISBN 978-80-214-4140-8.
 ŽÁK Jakub, ZBOŘIL František, KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Connecting Jade with PN agent. In: Proceedings of Seventh EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Prague: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 9. ISBN 978-80-01-04589-3.
 ŽÁK Pavel, BARTOŇ Radek a ZEMČÍK Pavel. Vision based user interface framework. In: Proceedings of the DT workshop. Žilina, 2010, s. 3. ISBN 978-80-554-0304-5.
 ČAMBALA Petr, HRUBÝ Martin a TOUFAR Jan. Obchodování s elektřinou v České republice v kontextu regionu střední Evropy. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference EPE 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 65-70. ISBN 978-80-214-4094-4.
 ČERMÁK Martin. Multilanguages and Multiaccepting Automata System. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 146-150. ISBN 978-80-214-4080-7.
 ČERNOCKÝ Jan, SZŐKE Igor, HANNEMANN Mirko a KOMBRINK Stefan. Word-subword based keyword spotting with implications in OOV detection. Pacific Grove: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010.
 ŘEZNÍČEK Ivo a BAŘINA David. Classifier creation framework for diverse classification tasks. In: Proceedings of the DT workshop. Žilina: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 3. ISBN 978-80-554-0304-5.
 ŘEZNÍČEK Ivo, ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a BERAN Vítězslav. SVM CLASSIFIERS CREATION IN PARALLEL CONSTRAINED ENVIRONMENT. In: Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2010. Freiburg im Breissgau: IADIS, 2010, s. 535-538. ISBN 978-972-8939-22-9.
2009ABDULLA Parosh A., BOUAJJANI Ahmed, HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. Composed Bisimulation for Tree Automata. International Journal of Foundations of Computer Science. 2009, roč. 20, č. 4, s. 685-700. ISSN 0129-0541.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang a VOJNAR Tomáš. Mediating for Reduction (On Minimizing Alternating Büchi Automata). Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang a VOJNAR Tomáš. Mediating for Reduction (On Minimizing Alternating Büchi Automata). FIT-TR-2009-02, Brno, 2009.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang a VOJNAR Tomáš. Zprostředkování pro redukci (Za minimalizací alternujících automatů). In: IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (2009). Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2009, s. 1-12. ISBN 978-3-939897-13-2.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. 2009, roč. 2009, č. 251, s. 27-48. ISSN 1571-0661.
 BARTÍK Vladimír. Association Based Classification for Relational Data and Its Use in Web Mining. In: 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining Proceedings. Nashville: IEEE Computer Society, 2009, s. 252-258. ISBN 978-1-4244-2765-9.
 BAŘINA David. Komprese obrazu pomocí vlnek a algoritmu SPIHT. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 218-220. ISBN 978-80-214-3868-2.
 BERAN Vítězslav, HEROUT Adam a ŘEZNÍČEK Ivo. Video-Based Bicycle Detection in Underground Scenarios. In: Proceedings of WSCG'09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 4. ISBN 978-80-86943-94-7.
 BERAN Vítězslav, JURÁNEK Roman, MLÍCH Jozef, ŽÁK Pavel, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. On-Line Object Behaviour Analysis for Surveillance Systems. In: 10th Annual ICT Conference. Nairobi, 2009, s. 5.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular Automata-Based Approach to the Development of Combinational Circuits. In: Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 423-430. ISBN 978-0-7695-3714-6.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform Cellular Automata: Initial Results. In: Genetic and Evolutionary Computation. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 1839-1840. ISBN 978-1-60558-325-9.
 BOZGA Marius, HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, KONEČNÝ Filip a VOJNAR Tomáš. Automatic Verification of Integer Array Programs. TR-2009-2, Grenoble: VERIMAG, 2009.
 BOZGA Marius, HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, KONEČNÝ Filip a VOJNAR Tomáš. Automatic Verification of Integer Array Programs. In: Computer Aided Verification. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 157-172. ISBN 978-3-642-02657-7.
 BRÜMMER Niko, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, HUBEIKA Valiantsina, JANČÍK Zdeněk, KARAFIÁT Martin, MATĚJKA Pavel, MIKOLOV Tomáš, PLCHOT Oldřich a STRASHEIM Albert. BUT-AGNITIO System Description for NIST Language Recognition Evaluation 2009. In: Proceedings NIST 2009 Language Recognition Evaluation Workshop. Baltimore, Maryland, USA: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2009, s. 1-7.
 BURGET Lukáš, FAPŠO Michal, HUBEIKA Valiantsina, GLEMBEK Ondřej, KARAFIÁT Martin, KOCKMANN Marcel, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. BUT system for NIST 2008 speaker recognition evaluation. In: Proc. Interspeech 2009. Brighton: International Speech Communication Association, 2009, s. 2335-2338. ISBN 978-1-61567-692-7. ISSN 1990-9772.
 BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel, HUBEIKA Valiantsina a ČERNOCKÝ Jan. Investigation into variants of Joint Factor Analysis for speaker recognition. In: Proc. Interspeech 2009. Brighton: International Speech Communication Association, 2009, s. 1263-1266. ISBN 978-1-61567-692-7. ISSN 1990-9772.
 BURGET Radek a RUDOLFOVÁ Ivana. Web Page Element Classification Based on Visual Features. In: 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2009. Dong Hoi: IEEE Computer Society, 2009, s. 67-72. ISBN 978-0-7695-3580-7.
 BUSCH Christoph, LODROVÁ Dana, TABASSI Elham a KRODEL Wolfgang. Semantic Conformance Testing for Finger Minutiae Data. In: Proceedings of IWSCN2009. Trondheim: IEEE Computer Society, 2009, s. 17-24. ISBN 978-82-997105-1-0.
 CANINI Marco, LI Wei, ŽÁDNÍK Martin a MOORE Andrew W. Experience with High-Speed Automated Application-Identification for Network-Management. In: Proceedings of the 5th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Princeton: Association for Computing Machinery, 2009, s. 209-218. ISBN 978-1-60558-630-4.
 CHMELAŘ Petr a RUDOLFOVÁ Ivana. Shlukování založené na Voronoiově dláždění pro klasifikaci a vyhledávání ve videu. In: ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference. Brno: Vydavateľstvo STU, 2009, s. 71-82. ISBN 978-80-227-3015-0.
 CHMELAŘ Petr, BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2009. In: TRECVID 2009: Participant Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2009, s. 1-11.
 CHMELAŘ Petr, RUDOLFOVÁ Ivana a STRYKA Lukáš. Clustering and Partitioning Methods: Applications, Problems and the Future. In: Czech and Slovak workshop on Relational Data Mining: RDM 2009. Abaújszántó, Hungary: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, s. 1-1.
 CHMELAŘ Petr, RUDOLFOVÁ Ivana a ZENDULKA Jaroslav. Clustering for Video Retrieval. In: Data Warehousing and Knowledge Discovery. Heidelberg: Springer Verlag, 2009, s. 390-401. ISBN 978-3-642-03729-0.
 CHMELAŘ Petr. SUNAR: Surveillance Network Augmented by Retrieval. Genova, 2009.
 CHUDÝ Peter a RZUCIDLO Pawel. Controller Design for a Digital Flight Control System DFCS. In: The 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation,. Orlando, Florida: The International Institute of Informatics and Systemics, 2009, s. 259-264. ISBN 978-1-934272-68-8.
 CHUDÝ Peter a RZUCIDLO Pawel. TECS/THCS Based Flight Control System for General Aviation. In: Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). Chicago: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2009, s. 1-13. ISBN 978-1-56347-978-6.
 CHUDÝ Peter, RZUCIDLO Pawel a PENIAZEK Jacek. Flight Control System for Environmentally Friendly Light Aircraft. Polish Journal of Environmental Studies. OLSZTYN: 2009, roč. 2009, č. 4, s. 21-25. ISSN 1230-1485.
 CHUDÝ Peter, RZUCIDLO Pawel a TOMCZYK Andrzej. Safety enhanced digital flight control system. Aircraft Engineering and Aerospace Technology - An International Journal. Bingley BD16 1WA: 2009, roč. 2009, č. 5, s. 416-423. ISSN 1748-8842.
 CSUHAJ-VARJÚ Erzsébet, MASOPUST Tomáš a VASZIL György. Cooperating Distributed Grammar Systems with Permitting Grammars as Components. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST). Bukurest: Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy, 2009, roč. 12, č. 2, s. 175-189. ISSN 1453-8245.
 CVRČEK Daniel, MATYÁŠ Václav a ŠVENDA Petr. The Future of Identity in the Information Society. Berlin: Springer Verlag, 2009. ISBN 978-3-642-03314-8.
 CVRČEK Daniel. Security of Wireless Communication. 4th IFIP WG 9.2, 9.6/11.6, 11.7/FIDIS International Summer School, Brno, Czech Republic, September 1-7, 2008, Revised Selected Papers. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 119-134. ISBN 978-3-642-03314-8.
 DEHAK Najim, KENNY Patrick, DEHAK Reda, GLEMBEK Ondřej, DUMOUCHEL Pierre, BURGET Lukáš, HUBEIKA Valiantsina a CASTALDO Fabio. Support vector machines and joint factor analysis for speaker verification. In: Proc. ICASSP 2009. Taiwan: IEEE Signal Processing Society, 2009, s. 1-4. ISBN 978-1-4244-2354-5.
 DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. Experiments with Optical Liveness Testing Method. In: Proceedings of IIH-MSP 2009. Kyoto: IEEE Computer Society, 2009, s. 123-128. ISBN 978-0-7695-3762-7.
 DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. Televizní pořad na PublicTV - Výzkum v oblasti bezpečnosti. Brno, 2009, s. 1.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Digital Image Stabilization in a Video-Stream. In: Proceedings of VISAPP 2009. Lisboa: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2009, s. 621-625. ISBN 978-989-8111-74-6.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Real-time video stabilisation. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 202-210. ISSN 1741-8569.
 DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, ORSÁG Filip a LODROVÁ Dana. Classification of Skin Diseases and Their Impact on Fingerprint Recognition. In: Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Darmstadt: Gesellschaft für Informatik, 2009, s. 173-176. ISBN 978-3-88579-249-9.
 DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim a ORSÁG Filip. Object Surface Reconstruction from One Camera System. In: Future Generation Information Technology. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 87-94. ISBN 978-3-642-10508-1.
 DRAHANSKÝ Martin, LODROVÁ Dana, ORSÁG Filip a BŘEZINOVÁ Eva. Detekce živosti prstů. DSM Data Security Management. 2009, roč. 13, č. 2, s. 22-26. ISSN 1211-8737.
 DRAHANSKÝ Martin, MARVAN Aleš, HOLENDA Stanislav a POPELA Robert. Flight Data Wireless Digital Acquisition System. Letecký zpravodaj. 2009, roč. 2008, č. 2, s. 15-17. ISSN 1211-877X.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a HANÁČEK Petr. Accelerometer Based Digital Video Stabilization for Security Surveillance Systems. In: Proceedings of International Conference SecTech 2009. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 225-233. ISBN 978-3-642-10846-4.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a HANÁČEK Petr. Securing of Communication in GSM Networks. In: Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Lambert Academic Publishing, 2009, s. 30-36. ISBN 978-3-8383-5346-3.
 DRAHANSKÝ Martin, OUJEZDSKÝ Tomáš a ORSÁG Filip. Shooting Emplacement with Wireless Control. In: Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2009, s. 21-23.
 DRAHANSKÝ Martin, POPELA Robert, MARVAN Aleš, ZIKMUND Pavel a HOLENDA Stanislav. SEDAQ - Ústředna pro sběr dat ze senzorů v UAV. In: Sborník příspěvků 9. mezinárodní vědecké konference MDS-PSL 2009. Brno: Univerzita Obrany, 2009, s. 28-31. ISBN 978-80-7231-670-0.
 DRAHANSKÝ Martin. Experiments with Fingerprint Image Quality. In: Proceedings of BLISS 2009. Edinburgh: IEEE Computer Society, 2009, s. 13-17. ISBN 978-0-7695-3754-2.
 DRAHANSKÝ Martin. Realization of Experiments with Image Quality of Fingerprints. International Journal of Advanced Science and Technology. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2009, roč. 6, č. 5, s. 71-79. ISSN 2005-4238.
 DROZD Michal. Bezpečnost: 1:0 pro malware?. DSM Data Security Management. 2009, roč. 13, č. 4, s. 16-19. ISSN 1211-8737.
 DROZDOVÁ Martina a ZBOŘIL František V. A new Java tool for discrete simulation. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 163-172. ISSN 1741-8569.
 DROZDOVÁ Martina, KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří a PINDRYČ Milan. Methodology of the Taylor Series Based Computations. In: Proceedings of Third Asia International Conference on Modelling and Simulation. Bandung/Bali: IEEE Computer Society, 2009, s. 206-211. ISBN 978-0-7695-3648-4.
 DUDKA Vendula, VOJNAR Tomáš a KŘENA Bohuslav. Self-healing Assurance using Bounded Model Checking. In: Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009, s. 99-100. ISBN 978-84-691-8502-5.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. Simulation of Atmospheric Pollution Dispersion. In: Proceedings MATHMOD 09 Vienna - Full Papers CD Volume. Vienna: ARGE Simulation News, 2009, s. 2671-2674. ISBN 978-3-901608-35-3.
 DVOŘÁK Radim, ZBOŘIL František V. a SRNEC Pavel. Adding a Rough Terrain to Atmospheric Pollutant Dispersion Model. In: Proceedings of the Tenth International Conference of Informatics. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009, s. 221-226. ISBN 978-80-8086-126-1.
 DVOŘÁK Radim, ŠIMEK Václav a ZBOŘIL František V. A Numerical Solution of the Dispersion Modeling in the Planetary Boundary Layer. In: 2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation. Brno: IEEE Computer Society, 2009, s. 6-10. ISBN 978-0-7695-3795-5.
 DVOŘÁK Radim, ŠIMEK Václav, ZBOŘIL František V. a DRÁBEK Vladimír. GPU Accelerated Solver of Time-Dependent Air Pollutant Transport Equations. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 1-7. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Optimalizace firmware pro vestavěné logcké řízení. IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: IFAC, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 109-114. ISBN 978-3-902661-69-2. ISSN 1474-6670.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. Gate-Level Optimization of Polymorphic Circuits Using Cartesian Genetic Programming. In: Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. NA: IEEE Computational Intelligence Society, 2009, s. 1599-1604. ISBN 978-1-4244-2958-5.
 GAJDA Zbyšek. Návrh a optimalizace polymorfních obvodů. In: Počítačová architektura a Diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 63-67. ISBN 978-80-7318-847-4.
 GARNER Phillip N., DINES John, HAIN Thomas, EL Hannani Asmaa, KARAFIÁT Martin, KORCHAGIN Danil, LINCOLN Mike, WAN Vincent a ZHANG Le. Real-Time ASR from Meetings. In: Proc. Interspeech 2009. Brighton: International Speech Communication Association, 2009, s. 2119-2122. ISSN 1990-9772.
 GLEMBEK Ondřej, BURGET Lukáš, DEHAK Najim, BRÜMMER Niko a KENNY Patrick. Comparison of Scoring Methods used in Speaker Recognition with Joint Factor Analysis. In: Proc. ICASSP 2009. Taipei: IEEE Signal Processing Society, 2009, s. 4. ISBN 978-1-4244-2354-5.
 GREGA Wojciech, HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., RYŠAVÝ Ondřej, ŠVÉDA Miroslav a THIRIET Jean-Marc. Methodology for Creation of Multidisciplinary, Transatlantic Engineering Program in Information Technology. In: Proceedings of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering Council's Annual Conference 2009. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009, s. 5. ISBN 978-84-8363-428-8.
 GRULICH Lukáš a ZBOŘIL František V. Socio-Economic Modeling Using the DEVS Formalism. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 173-181. ISSN 1741-8569.
 GRÉZL František a ČERNOCKÝ Jan. Audio Surveillance through Known Event Classification. Radioengineering. 2009, roč. 18, č. 4, s. 671-675. ISSN 1210-2512.
 GRÉZL František, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Investigation into bottle-neck features for meeting speech recognition. In: Proc. Interspeech 2009. Brighton: International Speech Communication Association, 2009, s. 2947-2950. ISBN 978-1-61567-692-7. ISSN 1990-9772.
 HANÁK Ivo, ZEMČÍK Pavel, ŽÁDNÍK Martin a HEROUT Adam. Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation. Optical Engineering. 2009, roč. 8, č. 48, s. 1-7. ISSN 0091-3286.
 HANÁČEK Petr, NAGY Jan a PECHO Peter. Power Consumption of Hardware Cryptography Platform for Wireless Sensor. In: Proceedings of International Conference on Parallel and Distributed Computing. Higashu Hiroshima: IEEE Computer Society, 2009, s. 6. ISBN 978-0-7695-3914-0.
 HOLÍK Lukáš a ŠIMÁČEK Jiří. Optimizing an LTS-Simulation Algorithm. FIT-TR-2009-03, Brno, 2009.
 HOLÍK Lukáš a ŠIMÁČEK Jiří. Optimizing an LTS-Simulation Algorithm. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Fakulta informatiky MU, 2009, s. 93-101. ISBN 978-3-939897-15-6.
 HUBEIKA Valiantsina. Speaker verification as a target-nontarget trial task. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 5. ISBN 978-80-214-3870-5.
 HUSÁR Adam, PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. ASIP Design using Architecture Description Language ISAC. In: ACACES 2009 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2009, s. 137-139. ISBN 978-90-382-1467-2.
 JANOUŠEK Vladimír a KVĚTOŇOVÁ Šárka. On the Multilevel Petri Nets-Based Models in Project Engineering. In: International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2009. Paříž: Université Pierre et Marie Curie, 2009, s. 173-188.
 JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel BMDA with an Aggregation of Probability Models. In: Proceeding of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Trondheim: IEEE Computational Intelligence Society, 2009, s. 1683-1690. ISBN 978-1-4244-2959-2.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Optimization of Multistage Interconnection Networks Performance. In: Proceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2009. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 1537-1544. ISBN 978-1-60558-325-9.
 JIRÁK Ota a KOLÁŘ Dušan. Derivation in Scattered Context Grammar via Lazy Function Evaluation. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2009, s. 118-125. ISBN 978-80-87342-04-6.
 JIRÁK Ota a KOLÁŘ Dušan. Derivation in Scattered Context Grammar via Lazy Function Evaluation. In: Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'09). Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2009, s. 10. ISBN 978-3-939897-15-6. ISSN 2190-6807.
 JIRÁK Ota. Delayed Execution of Scattered Context Grammar Rules. In: Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009, s. 405-409. ISBN 978-80-214-3870-5.
 KAJAN Michal. Optimalizace klasifikačních algoritmů založených na kartézském součinu. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 232-234. ISBN 978-80-214-3868-2.
 KALUŽA Vlastimil, KRAUS Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Initial Problems with Polynomials on Right-hand Sides. In: Proceedings of Third Asia International Conference on Modelling and Simulation. Bandung/Bali: IEEE Computer Society, 2009, s. 182-187. ISBN 978-0-7695-3648-4.
 KALUŽA Vlastimil, KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a KOPŘIVA Jan. Technical Initial Problems and Automatic Transformation. In: 2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation. Brno: IEEE Computer Society, 2009, s. 75-80. ISBN 978-0-7695-3795-5.
 KAŠPÁREK Tomáš. Terabajty po Ethernetu. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 24-26. ISSN 1211-3085.
 KAŠTIL Jan, KOŘENEK Jan a LENGÁL Ondřej. Methodology for Fast Pattern Matching by Deterministic Finite Automaton with Perfect Hashing. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 823-289. ISBN 978-0-7695-3782-5.
 KAŠTIL Jan. Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 89-94. ISBN 978-80-7318-847-4.
 KNOTH Petr, SCHMIDT Marek a SMRŽ Pavel. Information Extraction in the KiWi Project. In: Znalosti 2009. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2009, s. 363-366. ISBN 978-80-227-3015-0.
 KNOTH Petr, SCHMIDT Marek, SMRŽ Pavel a ZDRÁHAL Zdeněk. Towards a Framework for Comparing Automatic Term Recognition Methods. In: Znalosti 2009. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2009, s. 83-94. ISBN 978-80-227-3015-0.
 KOBIERSKÝ Petr, KOŘENEK Jan a POLČÁK Libor. Packet Header Analysis and Field Extraction for Multigigabit Networks. In: Proceedings of the 2009 IEEE Symphosium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Liberec: IEEE Computer Society, 2009, s. 96-101. ISBN 978-1-4244-3339-1.
 KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Brno University of Technology System for Interspeech 2009 Emotion Challenge. In: Proc. Interspeech 2009. Brighton: International Speech Communication Association, 2009, s. 348-351. ISSN 1990-9772.
 KOLÁŘ Dušan. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model Constraints between Components. In: Proceedings of 31st Autumn International Colloqium ASIS 2009, Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 13-18. ISBN 978-80-86840-47-5.
 KOMBRINK Stefan, BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel, KARAFIÁT Martin a HEŘMANSKÝ Hynek. Posterior-based Out of Vocabulary Word Detection in Telephone Speech. In: Proc. Interspeech 2009. Brighton: International Speech Communication Association, 2009, s. 80-83. ISSN 1990-9772.
 KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, ŠVÉDA Miroslav a THIRIET Jean-Marc. ILERT - International Learning Environment for Real-Time Software-Intensive Control Systems. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. 2009, roč. 3, č. 1, s. 66-71. ISSN 1897-8649.
 KORČEK Pavol. PCI Express Bridge. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 235-237. ISBN 978-80-214-3868-2.
 KOTÁSEK Zdeněk a STRAKA Martin. The Design of On-line Checkers and Their Use in Verification and Testing. Acta Electrotechnica et Informatica. 2009, roč. 2009, č. 3, s. 8-15. ISSN 1335-8243.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. On the Dynamic Features of PNtalk. In: International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2009. Paříž: Université Pierre et Marie Curie, 2009, s. 189-206.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Simulation Based Design of Control Systems Using DEVS and Petri Nets. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 849-856. ISBN 978-3-642-04771-8.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Towards Simulation-Based Design of the Software Systems. In: The Fourth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 452-457. ISBN 978-1-4244-4779-4.
 KOŘENEK Jan a PUŠ Viktor. Memory Optimization for Packet Classification Algorithms. In: Proceedings of the 5th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 165-166. ISBN 978-1-60558-630-4.
 KRAUS Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Taylorian initial problem. In: Proceedings MATHMOD 09 Vienna - Full Papers CD Volume. Vienna: ARGE Simulation News, 2009, s. 1181-1186. ISBN 978-3-901608-35-3.
 KRŠEK Přemysl, ŠPANĚL Michal, ŠVUB Miroslav, ŠTANCL Vít, BARTOŇ Radek a ŠILER Ondřej. Network Collaborative Environment Supporting 3D Medicine. In: Proceedings of the 31st Annual International conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology. Minneapolis: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 261-261. ISBN 978-1-4244-3296-7.
 KUNC Michael. Hlasové čtečky založené na vizuálních vlastnostech oblastí dokumentu. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 420-424. ISBN 978-80-214-3870-5.
 KUNOVSKÝ Jiří, KRAUS Michal, ŠÁTEK Václav a KALUŽA Vlastimil. Parallel Computations Based on Analogue Principles. In: Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009, s. 111-116. ISBN 978-0-7695-3593-7.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a KRAUS Michal. New Trends in Taylor Series Based Computations. In: Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rethymno, Crete: American Institute of Physics, 2009, s. 282-285. ISBN 978-0-7354-0705-3.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KRAUS Michal a KOPŘIVA Jan. Automatic Method Order Settings. In: Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009, s. 117-122. ISBN 978-0-7695-3593-7.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KRAUS Michal a PINDRYČ Milan. Comparison of TKSL to world standards. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 182-191. ISSN 1741-8569.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a JANOUŠEK Vladimír. Object-Oriented Petri Nets-Based Modeling of Resources in Project Engineering. In: Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009, s. 289-290. ISBN 978-84-691-8502-5.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a JANOUŠEK Vladimír. Object-Oriented Petri Nets-Based Modeling of Resources in Project Engineering. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009. Heidelberg: Springer Verlag, 2009, s. 841-848. ISBN 978-3-642-04771-8.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. Optimization of Car Repair Processes by Scattered Context Grammars Application. In: The 2009 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS, 2009, s. 146-149. ISBN 978-90-77381-52-6.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. Project plan formalisation and modelling via timed coloured Petri nets. International Journal of Computer Aided Engineering and Technology. 2009, roč. 2009, č. 4, s. 388-399. ISSN 1757-2665.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, NIR-BUCHBINDER Yarden, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. A Concurrency Testing Tool and its Plug-ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing. In: Runtime Verification. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 101-114. ISBN 978-3-642-04693-3.
 KŘIVKA Zbyněk a MASOPUST Tomáš. A Note on the Cooperation in Rewriting Systems with Context-Dependency Checking. In: 11th Italian Conference on Theoretical Computer Science. Cremona, 2009, s. 129-135.
 KŘOUSTEK Jakub. Analýza a převod kódů do vyššího programovacího jazyka. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 196-198. ISBN 978-80-214-3868-2.
 LODROVÁ Dana a DRAHANSKÝ Martin. New Liveness Detection Method Based on Causation of Optical Changes. In: Proceedings of IWSCN2009. Trondheim: IEEE Computer Society, 2009, s. 25-29. ISBN 978-82-997105-1-0.
 LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph, TABASSI Elham, KRODEL Wolfgang a DRAHANSKÝ Martin. Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data. In: Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Darmstadt: Gesellschaft für Informatik, 2009, s. 31-42. ISBN 978-3-88579-249-9.
 LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. A New Approach for Veins Detection. In: Proceedings of Internation Conference BSBT 2009. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 76-80. ISBN 978-3-642-10615-6.
 LODROVÁ Dana. Testing of abnormal behavior of users on IDEX fingerprint sensor. Oslo-Fornebu: Gjovik University College, 2009.
 MALINKA Kamil a SCHÄFER Jiří. Development of Social Networks in Email Communication. In: The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. Venice: IEEE Computer Society, 2009, s. 5. ISBN 978-0-7695-3612-5.
 MALINKA Kamil. Usability of Visual Evoked Potentials as Behavioral Characteristics for Biometric Authentication. In: The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. Venice: IEEE Computer Society, 2009, s. 6. ISBN 978-0-7695-3612-5.
 MAREŠOVÁ Marcela a DRAHANSKÝ Martin. Collection of Different Face Gestures and Realization of Experiments. International Journal of Software Engineering and Its Applications. Daegu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2009, roč. 3, č. 2, s. 63-67. ISSN 1738-9984.
 MARTINEK David. Heterogenní modelování a simulace systémů na diskrétních počítačích. Šedesát let kybernetiky. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2009, s. 152-158. ISBN 978-80-7204-662-1.
 MARTINEK David. Optimisations of Fuzzy Systems Simulation. In: Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 9-12. ISBN 978-80-86840-45-1.
 MARTÍNEK Tomáš, LEXA Matej a VOŽENÍLEK Jan. Architecture model for approximate palindrome detection. In: 2009 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Liberec: IEEE Computer Society, 2009, s. 90-95. ISBN 978-1-4244-3339-1.
 MARTÍNEK Tomáš. Architektura sběrnice PCI, PCI-X a PCI Express. In: Sborník příspěvků 35. konference Europen. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009, s. 37-50. ISBN 978-80-86583-17-4.
 MARVAN Aleš, DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Robot for Minisumo. In: The 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, 2009. Porto: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 2332-2335. ISBN 978-1-4244-4648-3.
 MARVAN Aleš. Robot pro Minisumo. In: Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 3. ISBN 978-80-214-3868-2.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Three-Nonterminal Scattered Context Grammars: An Improvement. In: Proceedings of 11th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2009, s. 235-245. ISBN 978-3-940961-31-0.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete Pushdown Pops. Acta Cybernetica. 2009, roč. 19, č. 2, s. 537-552. ISSN 0324-721X.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. On context-free rewriting with a simple restriction and its computational completeness. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications - Informatique Théorique et Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2009, roč. 43, č. 2, s. 365-378. ISSN 0988-3754.
 MASOPUST Tomáš. A Note on the Generative Power of Some Simple Variants of Context-Free Grammars Regulated by Context Conditions. In: LATA 2009 proceedings. Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2009, s. 554-565. ISBN 978-3-642-00981-5. ISSN 0302-9743.
 MASOPUST Tomáš. On the Descriptional Complexity of Scattered Context Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2009, roč. 410, č. 1, s. 108-112. ISSN 0304-3975.
 MASOPUST Tomáš. On the Terminating Derivation Mode in Cooperating Distributed Grammar Systems with Forbidding Components. International Journal of Foundations of Computer Science. 2009, roč. 20, č. 2, s. 331-340. ISSN 0129-0541.
 MASOPUST Tomáš. Regulated Nondeterminism in PDAs: The Non-Regular Case. In: Proceedings of Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA). Wroclaw: Osterreichische Computer Gesellschaft, 2009, s. 181-194. ISBN 978-3-85403-256-4.
 MAZAL Zdeněk, KOČÍ Radek, JANOUŠEK Vladimír a ZBOŘIL František. Modelling intelligent agents for autonomic computing in the PNagent framework. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 121-139. ISSN 1741-8569.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. An Infinite Hierarchy of Language Families Generated by Scattered Context Grammars with n-Limited Derivations. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2009, roč. 410, č. 21, s. 1961-1969. ISSN 0304-3975.
 MICHLOVSKÝ Zbyněk. String Kernel Based SVM for Internet Security Implementation. In: Neural Information Processing. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2009, s. 530-539. ISBN 978-3-642-10682-8.
 MICHLOVSKÝ Zbyněk. String Pattern Recognition Using Evolving Spiking Neural Networks and Quantum Inspired Particle Swarm Optimization. In: Neural Information Processing. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2009, s. 611-619. ISBN 978-3-642-10682-8.
 MIKOLOV Tomáš, KOPECKÝ Jiří, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Neural network based language models for highly inflective languages. In: Proc. ICASSP 2009. Taipei: IEEE Signal Processing Society, 2009, s. 4. ISBN 978-1-4244-2354-5.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. Heuristic Synthesis of MTBDDs Based On Local Width Minimization. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2009, s. 235-235. ISBN 978-80-87342-04-6.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. Heuristic Synthesis of Multi-Terminal BDDs Based on Local Width/Cost Minimization. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 605-608. ISBN 978-0-7695-3782-5.
 MIKUŠEK Petr. Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 118-123. ISBN 978-80-7318-847-4.
 MIKUŠEK Petr. Multi-Terminal BDD Synthesis and Applications. In: Proceedings 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). Prague: IEEE Computer Society, 2009, s. 721-722. ISBN 978-1-4244-3892-1.
 NAGY Jan a PECHO Peter. Social Networks Security. In: Proceedings of The Third International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies. Los Alamitos: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2009, s. 321-325. ISBN 978-0-7695-3668-2.
 NEGOITA Mircea, SEKANINA Lukáš a STOICA Adrian. Adaptive and evolvable hardware and systems: the state of the art and the prospectus for future development. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. 2009, roč. 3, č. 2, s. 70-75. ISSN 1897-8649.
 ORSÁG Filip. Speaker Dependent Frequency Cepstrum Coefficients. In: Security Technology. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 258-264. ISBN 978-3-642-10846-4.
 OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Payment Protocols Verification: A Case Study. In: EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 38-43. ISBN 978-80-214-3933-7.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. A Model for Measurement and Analysis of the Workflow Processes. In: Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 149-153. ISBN 978-3-642-02555-6.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. AVISPA: Towards Practical Verification of Communication Properties. In: Proceedings 9th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Ostrava: IFAC, 2009, s. 153-156. ISBN 978-3-902661-41-8. ISSN 1474-6670.
 OČENÁŠEK Pavel, TRCHALÍK Roman a ŠVÉDA Miroslav. On the Implementation of Metrics in Industrial Embedded Systems. In: Proceedings 9th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Ostrava: IFAC, 2009, s. 157-160. ISBN 978-3-902661-41-8. ISSN 1474-6670.
 OČENÁŠEK Pavel. An Approach for the Design of Secure Communication in Embedded Systems. In: Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 579-586. ISBN 978-3-642-02555-6.
 OČENÁŠEK Pavel. Towards Security Issues in ZigBee Architecture. In: Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 587-593. ISBN 978-3-642-02555-6.
 OČENÁŠEK Pavel. Universal Access to the Internet Web Pages for Users with Special Needs. In: Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 764-767. ISBN 978-3-642-02712-3.
 PECHO Peter, NAGY Jan, HANÁČEK Petr a DRAHANSKÝ Martin. Secure Collection Tree Protocol for Tamper-Resistant Wireless Sensors. In: Proceedings of International Conference SecTech 2009. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 217-224. ISBN 978-3-642-10846-4.
 PECHO Peter, ZBOŘIL František, DRAHANSKÝ Martin a HANÁČEK Petr. Agent Platform for Wireless Sensor Network with Support for Cryptographic Protocols. Journal of Universal Computer Science. 2009, roč. 15, č. 6, s. 992-1006. ISSN 0948-6968.
 PILAT Adam, KORNECKI Andrew J., THIRIET Jean-Marc, GREGA Wojciech a RYŠAVÝ Ondřej. Inter-university Project Based on LEGO NXT. In: 18th IEEE International Conference on Control Applications. Saint Petersburg: IEEE Computer Society, 2009, s. 1248-1253. ISBN 978-1-4244-4602-5.
 PUŠ Viktor a KOŘENEK Jan. Fast and scalable packet classification using perfect hash functions. In: Proceeding of the ACM/SIGDA international symposium on Field programmable gate arrays. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 229-236. ISBN 978-1-60558-410-2.
 PUŠ Viktor. Algoritmy pro klasifikaci paketů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 130-135. ISBN 978-80-7318-847-4.
 PŘIKRYL Zdeněk a HRUŠKA Tomáš. Cycle Accurate Profiler for ASIPs. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2009, s. 168-175. ISBN 978-80-87342-04-6.
 PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš a HUSÁR Adam. Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation. In: Tenth International Workshop on Microprocessor Test and Verification: Common Challenges and Solutions. Austin: IEEE Computer Society Press, 2009, s. 9-14. ISBN 978-0-7695-4000-9.
 RICHTA Tomáš a HRUBÝ Martin. Dynamic Object-Oriented Geospatial Modeling. Geoinformatics FCE CTU. 2009, roč. 4, č. 1, s. 29-45. ISSN 1802-2669.
 ROZMAN Jaroslav. 2D and 3D Motion Model with Uncertainty. In: Proceedings of XXXIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 37-42. ISBN 978-80-86840-47-5.
 RUDOLFOVÁ Ivana. Combined Density- and Grid- Based Method for Clustering of Protein Substructures. In: ZNALOSTI 2009, Proceedings of the 8th annual conference. Brno: Vydavateľstvo STU, 2009, s. 201-212. ISBN 978-80-227-3015-0.
 RYCHLÝ Marek. A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures. In: Software Engineering Techniques in Progress. Krakow: AGH University of Science & Technology, 2009, s. 79-92. ISBN 978-83-7464-259-0.
 RYCHLÝ Marek. A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description. e-Informatica Software Engineering Journal. Wrocław: Wroclaw University of Technology, 2009, roč. 3, č. 1, s. 9-25. ISSN 1897-7979.
 RYŠAVÝ Ondřej a RÁB Jaroslav. A Formal Model of Composing Components: The TLA+ Approach. Innovations in Systems and Software Engineering. London: Springer London, 2009, roč. 5, č. 2, s. 139-149. ISSN 1614-5046.
 RYŠAVÝ Ondřej, ŠVÉDA Miroslav, KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, PILAT Adam a THIRIET Jean-Marc. Designing and Implementing International RSIC Engineering Curriculum. In: 1st Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer-Based Systems. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2009, s. 71-76. ISBN 978-0-7695-3759-7.
 RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. On the Implementation of State-space Exploration Procedure in a Relational Database Management System. In: 30th IFAC Workshop on Real-Time Programming and 4th International Workshop on Real-Time Software. Mragowo: IEEE Computer Society, 2009, s. 151-156. ISBN 978-83-60810-22-4.
 RŮŽIČKA Richard. Dependable Controller Design using Polymorphic Counters. In: Proc. of 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 355-362. ISBN 978-0-7695-3782-5.
 SAMEK Jan a ZBOŘIL František. Agent Reasoning Based On Trust And Reputation. In: Proceedings MATHMOD 09 Vienna - Full Papers CD Volume. Vienna: ARGE Simulation News, 2009, s. 538-544. ISBN 978-3-901608-35-3.
 SCHMIDT Marek a SMRŽ Pavel. Information Extraction in Semantic Wikis. In: Fourth Workshop on Semantic Wikis. Hersonissos: Salzburg Research Forschungsgesellschaft M.B.H., 2009, s. 17-29. ISSN 1613-0073.
 SCHÄFER Jiří a MALINKA Kamil. Security in Peer-to-Peer Networks: Empiric model of file diffusion in BitTorrent. In: The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. Venice: IEEE Computer Society, 2009, s. 6. ISBN 978-0-7695-3612-5.
 SCHÄFER Jiří, MALINKA Kamil a HANÁČEK Petr. Peer-to-peer Networks: Security Analysis. International Journal On Advances in Security.. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 53-61. ISSN 1942-2636.
 SEHNALOVÁ Pavla, KUNOVSKÝ Jiří, KALUŽA Vlastimil a KOPŘIVA Jan. Using Differential Equations in Electrical Circuits Simulation. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 192-201. ISSN 1741-8569.
 SEKANINA Lukáš, RŮŽIČKA Richard a GAJDA Zbyšek. Polymorphic FIR Filters with Backup Mode Enabling Power Savings. In: Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 43-50. ISBN 978-0-7695-3714-6.
 SEKANINA Lukáš, RŮŽIČKA Richard, VAŠÍČEK Zdeněk, PROKOP Roman a FUJCIK Lukáš. REPOMO32 - New Reconfigurable Polymorphic Integrated Circuit for Adaptive Hardware. In: Proc. of the 2009 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence - Workshop on Evolvable and Adaptive Hardware. Nashville: IEEE Computational Intelligence Society, 2009, s. 39-46. ISBN 978-1-4244-2755-0.
 SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard, BIDLO Michal, JAROŠ Jiří a ŠVENDA Petr. Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Praha: Nakladatelství Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1729-1.
 SEKANINA Lukáš. Evolvable Hardware: From Applications to Implications for the Theory of Computation. In: Proc. of the 8th Int. Conference on Unconventional Computation. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 24-36. ISBN 978-3-642-03744-3.
 SLANÝ Karel. Comparison of CGP and Age-Layered CGP Performance in Image Operator Evolution. In: Genetic Programming, 12th European Conference, EuroGP 2009. Tübingen: Springer Verlag, 2009, s. 351-361. ISBN 978-3-642-01180-1. ISSN 0302-9743.
 SLANÝ Karel. Towards the Automatic Evolutionary Prediction of the FOREX Market Behaviour. In: Proceedings of the 2009 International Conference on Adaptive and Intelligent Systems. Klagenfurt: IEEE Computer Society, 2009, s. 141-145. ISBN 978-0-7695-3827-3.
 STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. High Availability Fault Tolerant Architectures Implemented into FPGAs. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 108-116. ISBN 978-0-7695-3782-5.
 STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Reliability Models for Fault Tolerant Architectures Based on FPGA. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2009, s. 239-239. ISBN 978-80-87342-04-6.
 STRAKA Martin. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 141-146. ISBN 978-80-7318-847-4.
 STRNADEL Josef a RŮŽIČKA Richard. Testability Analysis Driven Data Path Modification And Controller Synthesis. In: Proceedings of 16th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 363-368. ISBN 978-80-214-3933-7.
 STRNADEL Josef. Overview of Mechanisms for Improving Reliability of Embedded Real-Time Systems. In: Proceedings of 32th International Conference TD - DIAGON 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 19-24. ISBN 978-80-7318-840-5.
 SVOJANOVSKÝ Petr a NOVÁK Luděk. Přehled metodik pro strategické řízení IT. Professional Computing. Brno: DCD Publishing, s.r.o., 2009, roč. 10, č. 12, s. 27-29. ISSN 1214-5335.
 SVOJANOVSKÝ Petr, KRESLÍKOVÁ Jitka a NOVÁK Luděk. Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005 Implementation. In: Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 7. ISBN 978-80-86840-45-1.
 SVOJANOVSKÝ Petr, KRESLÍKOVÁ Jitka a NOVÁK Luděk. Rizika v implementaci procesů managementu služeb IT. In: Projektový management jistota x riziko. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 13. ISBN 978-80-7318-808-5.
 SVOJANOVSKÝ Petr, NOVÁK Luděk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Process Improvement Towards Information Security. In: Security and Protection of Information 2009. Brno: Univerzita Obrany, 2009, s. 15-22. ISBN 978-80-7231-641-0.
 SVOJANOVSKÝ Petr, NOVÁK Luděk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Role řízení IT služeb v informační bezpečnosti. In: Současnost a budoucnost krizového řízení 2009. Praha: T-SOFT s.r.o., 2009, s. 5. ISBN 978-80-254-5912-6.
 SVOJANOVSKÝ Petr. Řízení rizik ICT v praxi. In: ICT & Security 2009. Praha: DCD Publishing, s.r.o., 2009, s. 17-19.
 SZALAYOVÁ Lucia. Personalized Widget for Public Transportation Departures. In: Proceedings of SMAP 08. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 40-44. ISBN 978-0-7695-3444-2.
 THIRIET Jean-Marc, HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Organization of a US-European Trans-national Degree in Engineering. J3eA - Journal sur l'enseignement des sciences et technologies de l'information et des systèmes. Bruxelles: EDP Sciences, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 1-7. ISSN 1638-1963.
 TOBOLA Jiří. FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. In: Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009, s. 71-74. ISBN 978-80-86583-17-4.
 TOBOLA Jiří. Monitorování datových toků v síti. In: Sborník konference. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2009, s. 2. ISBN 978-80-7248-542-0.
 TOBOLA Jiří. Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 147-152. ISBN 978-80-7318-847-4.
 TRCHALÍK Roman. A Component-Based model for Embedded Software. In: EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno, CZ: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 5. ISBN 978-80-214-3933-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Efficient Hardware Accelerator for Symbolic Regression Problems. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2009, s. 192-199. ISBN 978-80-87342-04-6.
 VAŠÍČEK Zdeněk, BIDLO Michal, SEKANINA Lukáš, TORRESEN Jim, GLETTE Kyrre a FURUHOLMEN Marcus. Evolution of Impulse Bursts Noise Filters. In: Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 27-34. ISBN 978-0-7695-3714-6.
 VILLALBA Lopez Jesus Antonio. Segmentation Experiments for NIST SRE. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2009.
 ZBOŘIL František a SPÁČIL Pavel. Automata for Agent Low Level Language Interpretation. In: Proceedings of UKSim 2009. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009, s. 6. ISBN 978-0-7695-3593-7.
 ZBOŘIL František, HORÁČEK Jan a SPÁČIL Pavel. Intelligent Agent Platform and Control Language for Wireless Sensor Networks. In: Proceedings of 3rd EMS. Atény: IEEE Computer Society, 2009, s. 6. ISBN 978-0-7695-3886-0.
 ZBOŘIL František, JANOUŠEK Vladimír, KOČÍ Radek, MAZAL Zdeněk a ZBOŘIL František V. Framework for model-based design of mullti-agent systems. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 140-162. ISSN 1741-8569.
 ZEMČÍK Pavel, MARŠÍK Lukáš a HEROUT Adam. Point Cloud Rendering in FPGA. In: WSCG’2009 Communication Papers Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 63-66. ISBN 978-80-86943-94-7.
 ZEMČÍK Pavel. Průmyslová vizualizace. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 12, s. 694-696. ISSN 0005-125X.
 ZEMČÍK Pavel. Technology Transfer - Universities to Industry. In: Proceedings of New Horizons in Industry, Business and Education. Heraklion: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2009, s. 266-269. ISBN 978-960-88785-8-7.
 ZENDULKA Jaroslav. Object-Relational Modeling. Handbook of Research on Innovations in Database Technologies and Applications. Volume 1.. Hershey, New York: IGI Global, 2009, s. 162-170. ISBN 978-1-60566-242-8.
 ŠIMEK Václav, DVOŘÁK Radim, ZBOŘIL František V. a KUNOVSKÝ Jiří. Towards Accelerated Computation of Atmospheric Equations using CUDA. In: Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009, s. 449-454. ISBN 978-0-7695-3593-7.
 ŠVENDA Petr, SEKANINA Lukáš a MATYÁŠ Václav. Evolutionary Design of Secrecy Amplification Protocols for Wireless Sensor Networks. In: Proc. of the ACM Conference on Wireless Network Security. New York: Association for Computing Machinery, 2009, s. 225-236. ISBN 978-1-60558-460-7.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Meta-Design with Safe and Secure Embedded System Networking. International Journal On Advances in Security.. 2009, roč. 2, č. 1, s. 8-15. ISSN 1942-2636.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Specifications of Secure and Safe Embedded System Networks. In: 8th International Conference on Networks Proceedings ICN 2009. New York, NY: IEEE Computer Society, 2009, s. 220-225. ISBN 978-0-7695-3552-4.
 ŠVÉDA Miroslav, KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, THIRIET Jean-Marc a RYŠAVÝ Ondřej. Real-Time Software-Intensive Systems Engineering: An International Perspective. In: European Association for Education in Electrical and Information Engineering Council's Annual Conference 2009. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009, s. 6. ISBN 978-84-8363-428-8.
 ŠVÉDA Miroslav, TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Design of Networked Embedded Systems: An Approach for Safety and Security. In: Preprints of IFAC Workshop on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2009. Ostrava: IFAC, 2009, s. 131-136. ISSN 1474-6670.
 ŠVÉDA Miroslav. Fault Management for Secure Embedded Systems. In: International Conference on Systems Proceedings, ICONS 2009. New York, NY: IEEE Computer Society, 2009, s. 23-28. ISBN 978-0-7695-3551-7.
 ŠVÉDA Miroslav. Safe and Secure Networked Embedded Applications. In: Proceedings of the 4th International Conference on Broadband Communication. Wroclaw: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 6. ISBN 978-83-7493-405-3.
 ŽALOUDEK Luděk, SEKANINA Lukáš a ŠIMEK Václav. GPU Accelerators for Evolvable Cellular Automata. In: Computation World: Future Computing, Service Computation, Adaptive, Content, Cognitive, Patterns. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 533-537. ISBN 978-0-7695-3862-4.
 ŽALOUDEK Luděk. Akcelerace evoluce pravidel celulárních automatů na GPU. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 173-178. ISBN 978-80-7318-847-4.
 ŽÁDNÍK Martin a MICHLOVSKÝ Zbyněk. Is Spam Visible in Flow-Level Statistics?. Prague: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2009. ISBN 978-80-904173-4-2.
 ŽÁDNÍK Martin a kol. Tracking Elephant Flows in Internet Backbone Traffic with an FPGA-based Cache. In: 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 640-644. ISBN 978-1-4244-3892-1.
2008ABDULLA Parosh A., BOUAJJANI Ahmed, HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. Composed Bisimulation for Tree Automata. FIT-TR-2008-004, Brno, 2008.
 ABDULLA Parosh A., BOUAJJANI Ahmed, HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. Computing Simulations over Tree Automata: Efficient Techniques for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-001, Brno, 2008.
 ABDULLA Parosh A., BOUAJJANI Ahmed, HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. Composed Bisimulation for Tree Automata. In: Implementation and Application of Automata. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 212-222. ISBN 978-3-540-70843-8.
 ABDULLA Parosh A., BOUAJJANI Ahmed, HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. Computing Simulations over Tree Automata (Efficient Techniques for Reducing Tree Automata). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 93-108. ISBN 978-3-540-78799-0.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-005, Brno, 2008.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2008, s. 3-11. ISBN 978-80-7355-082-0.
 BARTÍK Vladimír a ZENDULKA Jaroslav. Distance-Based Methods for Association Rules Mining. Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 2.. Hershey, New York: IGI Global, 2008, s. 689-694. ISBN 978-1-60566-010-3.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Cellular Automata-Based Development of Combinational and Polymorphic Circuits: A Comparative Study. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 106-117. ISBN 978-3-540-85856-0.
 BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata. In: 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008, s. 11-18. ISBN 978-0-7695-3166-3.
 BIDLO Michal a ŠKARVADA Jaroslav. Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems. Amsterdam: IOS Press, 2008, roč. 12, č. 3, s. 221-236. ISSN 1327-2314.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter a VOJNAR Tomáš. Verification of parametric concurrent systems with prioritised FIFO resource management. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2008, roč. 32, č. 2, s. 129-172. ISSN 0925-9856.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, TOUILI Tayssir a VOJNAR Tomáš. Antichain-based Universality and Inclusion Testing over Nondeterministic Finite Tree Automata. FIT-TR-2008-007, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, HOLÍK Lukáš, TOUILI Tayssir a VOJNAR Tomáš. Antichain-based Universality and Inclusion Testing over Nondeterministic Finite Tree Automata. In: Implementation and Application of Automata. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 57-67. ISBN 978-3-540-70843-8.
 BOUŠKA Petr a DRAHANSKÝ Martin. Communication Security for GSM. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 208-214. ISBN 978-80-8086-092-9.
 BOUŠKA Petr a DRAHANSKÝ Martin. Communication Security in GSM Networks. In: Proceedings of SecTech 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008, s. 248-251. ISBN 978-0-7695-3486-2.
 BRAIONE Pietro, DENARO Giovanni, PEZZE Mauro a KŘENA Bohuslav. Verifying LTL Properties of Bytecode with Symbolic Execution. In: Bytecode 2008. Budapest: Elsevier Science, 2008, s. 1-14. ISSN 1571-0661.
 BURGET Lukáš, BRÜMMER Niko, REYNOLDS Douglas, KENNY Patrick, PELECANOS Jason, VOGT Robbie, CASTALDO Fabio, DEHAK Najim, DEHAK Reda, GLEMBEK Ondřej, KARAM Zahi, NOECKER John Jr., NA Hye Young, COSTIN Ciprian C., HUBEIKA Valiantsina, KAJAREKAR Sachin, SCHEFFER Nicolas a ČERNOCKÝ Jan. Robust Speaker Recognition Over Varying Channels. Baltimore: Johns Hopkins University, 2008.
 BURGET Lukáš, FAPŠO Michal, HUBEIKA Valiantsina, GLEMBEK Ondřej, KARAFIÁT Martin, KOCKMANN Marcel, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. BUT system description: NIST SRE 2008. In: Proc. 2008 NIST Speaker Recognition Evaluation Workshop. Montreal: National Institute of Standards and Technology, 2008, s. 1-4.
 BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel, HANNEMANN Mirko, RASTROW Ariya, WHITE Christopher, KHUDANPUR Sanjeev, HEŘMANSKÝ Hynek a ČERNOCKÝ Jan. Combination of strongly and weakly constrained recognizers for reliable detection of OOVs. In: Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). Las Vegas: IEEE Signal Processing Society, 2008, s. 4. ISBN 1-4244-1484-9.
 CHMELAŘ Petr, BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, LÁNÍK Aleš, MLÍCH Jozef, NAVRÁTIL Jan, ŘEZNÍČEK Ivo, ŽÁK Pavel a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2008. In: Proceedings of TRECVID 2008. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008, s. 1-16.
 CHMELAŘ Petr, HERNYCH Radim a KUBÍČEK Daniel. Interactive Visualization of Data-Oriented XML Documents. In: Advances in Computer and Information Sciences and Engineering. Dordrecht: Springer Verlag, 2008, s. 390-393. ISBN 978-1-4020-8740-0.
 CVRČEK Daniel a DANEZIS George. Fighting the 'Good' Internet War. In: Remodelling the Attacker. Hertfodshire: University of Hertfordshire, 2008, s. 1-6.
 CVRČEK Daniel, KRHOVJÁK Jan, KUMPOŠT Marek a MATYÁŠ Václav. Authorizing card payments with PINs. Computer. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2008, roč. 41, č. 2, s. 64-68. ISSN 0018-9162.
 CVRČEK Daniel. Security of MICA*-based wireless sensor networks. In: 25th Chaos Communication Congress. Berlin, 2008, s. 5.
 DOBEŠ Michal a ZEMČÍK Pavel a kol. Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN - technická literatura s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7300-233-6.
 DOSEDLA Martin. Adaptive Process Management Overview. In: Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3617-6.
 DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. Optical Principle for Liveness Detection. Alghero, 2008.
 DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. Liveness Detection for Biometric Systems Based on Papillary Lines. In: Proceedings of Information Security and Assurance, 2008. Busan: IEEE Computer Society, 2008, s. 439-444. ISBN 978-0-7695-3126-7.
 DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. Liveness Detection for Biometric Systems Based on Papillary Lines. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2008, roč. 2, č. 4, s. 29-37. ISSN 1738-9976.
 DRAHANSKÝ Martin, MARVAN Aleš, POPELA Robert a HOLENDA Stanislav. Flight Data Wireless Digital Acquisition System. In: Proceedings of the RRDPAE2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 1-5. ISSN 1425-2104.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a LODROVÁ Dana. Technické hodnocení biometrických systémů. Brno: Národní bezpečnostní úřad, 2008.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometric Systems - Testing of Image Quality in Fingerprints and Liveness Detection. Brno, 2008.
 DRAHANSKÝ Martin. A Study on Novel Tool to Retort P2P Security Issues. Journal of Security Engineering. DaeGu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2008, roč. 5, č. 2, s. 133-140. ISSN 1738-7531.
 DRAHANSKÝ Martin. A Study on the Security Vulnerabilities in Control Systems, Critical Infrastructure Systems and SCADA. Journal of Security Engineering. DaeGu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2008, roč. 5, č. 6, s. 509-516. ISSN 1738-7531.
 DRAHANSKÝ Martin. Experiments with Skin Resistance and Temperature for Liveness Detection. In: Proceedings of the Fourth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 1075-1079. ISBN 978-0-7695-3278-3.
 DROZD Michal. Bezpečnost frontendových aplikací. In: Sborník konference Security 2008. Brno: AEC, spol. s r.o., 2008, s. 18-21. ISBN 978-81-17-34563-4.
 DROZDOVÁ Martina a ZBOŘIL František V. New Java Tool for Discrete Simulation. In: Proceedings of MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 7-12. ISBN 978-80-86840-40-6.
 DROZDOVÁ Martina a ZBOŘIL František V. Simulation of Queuing Systems using QS_PN_Simulation tool. In: Proceedings of CSE 2008. Košice: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2008, s. 299-304. ISBN 978-80-8086-092-9.
 DVOŘÁK Radim a DRAHANSKÝ Martin. Physically Based Real-Time Terrain Deformations: Extensions. In: Proceedings of 18th International Conference on Computer Graphics and Vision. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2008, s. 74-78. ISBN 978-5-9556-0112-0.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. Modeling of Atmospheric Dispersion from Point Source. In: Proceedings 2nd UKSim European Symposium on Computer Modelling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 6. ISBN 978-0-7695-3325-4.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. Solving of Advection-diffusion Equation Using Method of Lines. In: Proceedings 8th International Scientific Conference on Computers Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 305-311. ISBN 978-80-8086-092-9.
 DVOŘÁK Radim a ZBOŘIL František V. a kol. Modeling of Dispersion of Windborne Material in Atmosphere. In: Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2008, s. 386-391. ISSN 0009-2770.
 DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. LUT Cascade-Based Implementation of Allocators. In: Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 85-89. ISBN 978-1-4244-2482-5.
 DVOŘÁK Václav. Communication Performance of Mesh- and Ring-Based NoCs. In: Proceedings of the 7th Int. Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 156-161. ISBN 978-0-7695-3106-9.
 DVOŘÁK Václav. Embedded Firmware Development with Multi-Way Branching. In: Proc. of the 3rd Int. Coference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 317-322. ISBN 978-0-7695-3105-2.
 DVOŘÁK Václav. Implementation of Combinational and Sequential Functions in Embedded Firmware. International Journal of Software Engineering and Its Applications. Daegu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2008, roč. 2, č. 1, s. 43-54. ISSN 1738-9984.
 ENDRYS Břetislav a HANÁČEK Petr. Trust in Security of Identification Devices - Feeling of Unity. In: Information Security Summit IS2 2008. Praha: Tate International s.r.o., 2008, s. 43-50. ISBN 978-80-86813-15-8.
 FIALA Jiří. A Note on Application of Natural Phenomena in Computer Science. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008, Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-214-3617-6.
 FURDÍK Karol, PARALIČ Ján a SMRŽ Pavel. Classification and Automatic Concept Map Creation in eLearning Environment. In: Znalosti 2008. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2008, s. 78-89. ISBN 978-80-227-2827-0.
 GAJDA Zbyšek. Polymorphic Circuit Design. MEMICS 2008 - Fourth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2008. ISBN 978-80-7355-082-0.
 GAJDA Zbyšek. Návrh polymorfních obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 17-23. ISBN 978-80-7372-378-1.
 GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš a MIKOLOV Tomáš. Advances in Phonotactic Language Recognition. In: Proc. Interspeech 2008. Brisbane: International Speech Communication Association, 2008, s. 4. ISSN 1990-9772.
 GRULICH Lukáš a ZBOŘIL František V. Socio-Economic Modelling Using the DEVS Formalism. In: Proceedings of MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 101-107. ISBN 978-80-86840-40-6.
 HABERMEHL Peter a VOJNAR Tomáš, ed. Proceedings of 10th International Workshop on Verification of Infinite-State Systems - INFINITY'08. Toronto: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3697-8.
 HABERMEHL Peter, IOSIF Radu a VOJNAR Tomáš. A Logic of Singly Indexed Arrays. TR-2008-9, Grenoble: VERIMAG, 2008.
 HABERMEHL Peter, IOSIF Radu a VOJNAR Tomáš. What else is decidable about integer arrays?. TR-2007-8, Grenoble: VERIMAG, 2008.
 HABERMEHL Peter, IOSIF Radu a VOJNAR Tomáš. A Logic of Singly Indexed Arrays. In: Logic for Programming, Artificial Intelligence and Reasoning. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 558-573. ISBN 978-3-540-89438-4.
 HABERMEHL Peter, IOSIF Radu a VOJNAR Tomáš. What else is decidable about integer arrays?. In: Foundations of Software Science and Computation Structures. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 475-490. ISBN 978-3-540-78497-5.
 HANÁČEK Petr, MALINKA Kamil a SCHÄFER Jiří. E-Banking Security - Comparative Study. In: Proceedings ICCST 2008. Prague: IEEE Computer Society, 2008, s. 326-330. ISBN 978-1-4244-1816-9.
 HAVEL Jiří. Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem. In: Proceedings of the 14th Conference Student EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 196-198. ISBN 978-80-214-3615-2.
 HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, HRADIŠ Michal, POTÚČEK Igor, ZEMČÍK Pavel a CHMELAŘ Petr. TRECVID 2007 by the Brno Group. In: Proceedings of TRECVID 2007. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008, s. 1-6. ISBN 978-1-59593-780-3.
 HEROUT Adam, JOŠTH Radovan, ZEMČÍK Pavel a HRADIŠ Michal. GP-GPU Implementation of the "Local Rank Differences" Image Feature. In: Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 1-11. ISBN 978-3-642-02344-6.
 HEROUT Adam, KUBÍČEK Radek, ZEMČÍK Pavel a ŽÁK Pavel. Automatic Video Editing for Multimodal Meetings. In: Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 1-12. ISSN 0302-9743.
 HERRMAN Tomáš. Identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 25-35. ISBN 978-80-7372-378-1.
 HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., THIRIET Jean-Marc, GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. An RSIC-SE2004 Curriculum Framework. In: IEEE Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology - Real-Time Software. Wisla: IEEE Computer Society, 2008, s. 633-638. ISBN 978-83-60810-14-9. ISSN 1896-7094.
 HILBURN Thomas B., THIRIET Jean-Marc, KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Credits and Accreditation in the U.S.A. and Europe: Towards a Framework for Trans-national Engineering Degrees. Innovations. Arlington, VA: iNEER, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 29-42. ISBN 978-0-9741252-8-2. ISSN 1553-9911.
 HORNBY Gregory S., SEKANINA Lukáš a HADDOW Pauline C., ed. Proceedings of Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008. ISBN 978-3-540-85856-0.
 HRADIŠ Michal, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Local Rank Patterns - Novel Features for Rapid Object Detection. In: Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 1-12. ISSN 0302-9743.
 HRADIŠ Michal. Framework for Research on Detection Classifiers. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Budmerice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2008, s. 171-177. ISBN 978-80-89186-30-3.
 HRUBÝ Martin a ČAMBALA Petr. Efficient Computing of Correlated Equilibria in Multi-Player Games. In: Proceedings of 12th IASTED Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Calgery: ACTA Press, 2008, s. 185-191. ISBN 978-0-88986-755-0.
 HRUBÝ Martin. Algorithmic Approaches to Game-theoretical Modeling and Simulation. AUCO Czech Economic Review. Praha: Univerzita Karlova, 2008, roč. 2, č. 3, s. 268-300. ISSN 1802-4696.
 HUBEIKA Valiantsina, BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel a SCHWARZ Petr. Discriminative Training and Channel Compensation for Acoustic Language Recognition. In: Proc. Interspeech 2008. Brisbane: International Speech Communication Association, 2008, s. 4. ISSN 1990-9772.
 JANOUŠEK Vladimír a KIRONSKÝ Elöd. Reflective Framework for Interactive Modeling and Simulation of Intelligent Systems. In: Proceedings of Nineteenth International Conference on Systems Engineering 19-21 August 2008 Las Vegas, Nevada. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 480-485. ISBN 978-0-7695-3331-5.
 JANOUŠEK Vladimír a KIRONSKÝ Elöd. Small Robotic Systems Design Using Interactive Modeling and Simulation. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 9. ISBN 978-83-7493-400-8.
 JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. The PNtalk/SmallDEVS Framework -- Meta-level Modeling Techniques. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2008, s. 16-23. ISBN 978-80-8086-092-9.
 JANOUŠEK Vladimír a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Object Oriented Petri Nets Usage in Project Portfolio Modeling Domain. In: Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. France: EUROSIS, 2008, s. 1-7. ISBN 978-90-77381-44-1.
 JANOUŠEK Vladimír, KOČÍ Radek, MAZAL Zdeněk a ZBOŘIL František. PNagent: a Framework for Modelling BDI Agents using Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 8th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 420-425. ISBN 978-0-7695-3382-7.
 JANOUŠEK Vladimír. Modelování objektů Petriho sítěmi. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3749-4.
 JANČÍK Zdeněk. Modelování dynamiky prosodie pro rozpoznání řečníka. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 67-69. ISBN 978-80-214-3615-2.
 JAROŠ Jiří a DVOŘÁK Václav. An Evolutionary Design Technique for Collective Communications on Optimal Diameter-Degree Networks. In: 2008 Genetic and Evolutionary Computational Conference GECCO. New York: Association for Computing Machinery, 2008, s. 1539-1546. ISBN 978-1-60558-131-6.
 JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Evoluční návrh wormhole kolektivních komunikací. In: Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technische Universitaet Wien, 2008, s. 2. ISBN 978-3-200-01612-5.
 JAROŠ Jiří. Evolutionary Design of Fault Tolerant Collective Communications. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 261-272. ISBN 978-3-540-85856-0.
 JIRÁK Ota a KOLÁŘ Dušan. Control Flow Graph Retrieval and Analysis via Simulation. In: MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 67-74. ISBN 978-80-86840-40-6.
 KALUŽA Vlastimil, KOPŘIVA Jan a KUNOVSKÝ Jiří. Partial Differential Equations in TKSL. In: Proceedings of CSE 2008. Košice: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2008, s. 312-319. ISBN 978-80-8086-092-9.
 KALUŽA Vlastimil, KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří a SEHNALOVÁ Pavla. Using Differential Equations in Electrical Circuits Simulation. In: Proceedings of 42nd Spring International Conference MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 150-154. ISBN 978-80-86840-40-6.
 KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, HAIN Thomas a ČERNOCKÝ Jan. Discrimininative training of narrow band - wide band adaptated systems for meeting recognition. In: Proc. Interspeech 2008. Brisbane: International Speech Communication Association, 2008, s. 4. ISSN 1990-9772.
 KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Deterministic Finite Automaton with Perfect Hashing for Fast Pattern Matching. In: Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technische Universität Wien, 2008, s. 103-104. ISBN 978-3-200-01612-5.
 KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Deterministický konečný automat pro vyhledání vzorů ve vysokorychlostních sítích. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 227-229. ISBN 978-80-214-3615-2.
 KILGARRIFF Adam, RYCHLÝ Pavel, SMRŽ Pavel a TUGWELL David. The Sketch Engine. Practical Lexicography: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 297-306. ISBN 978-0-19-929234-9.
 KOBIERSKÝ Petr. Hardware Acceleration of Protocol Identification. In: Junior Scientist Conference 2008. Vídeň: Technische Universität Wien, 2008, s. 109-110. ISBN 978-3-200-01612-5.
 KOBIERSKÝ Petr. Hardwarová Akcelerace Identifikace Protokolů. In: Proceedings EEICT 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 230-232. ISBN 978-80-214-3615-2.
 KOCKMANN Marcel a BURGET Lukáš. Contour modeling of prosodic and acoustic features for speaker recognition. In: Proc. 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology. Goa: IEEE Signal Processing Society, 2008, s. 4. ISBN 978-1-4244-3472-5.
 KOCKMANN Marcel a BURGET Lukáš. Syllable based Feature-Contours for Speaker Recognition. In: Proc. 14th International Workshop on Advances in Speech Technology. Maribor, 2008, s. 4.
 KOLÁŘ Dušan a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Project Plan Formalization and Modeling via Timed CPN. In: Proceedings of the 6th Industrial Simulation Conference - ISC´08. Ostend: EUROSIS, 2008, s. 34-39. ISBN 978-90-77381-40-3.
 KOLÁŘ Dušan a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Seamless Simplification of Timed-CPN in Project Plan Formalization. In: 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 29-39. ISBN 978-83-7493-421-3.
 KOLÁŘ Dušan a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Timed Coloured Petri Nets Use in Project Management Formalization Domain. In: Proceedings of 23th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. France: EUROSIS, 2008, s. 473-478. ISBN 978-90-77381-44-1.
 KOLÁŘ Dušan. Scattered Context Grammars Parsers. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 491-500. ISBN 978-83-7493-400-8.
 KOMBRINK Stefan. OOV detection in LVCSR using neural networks. In: Proc. STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 3. ISBN 978-80-214-3617-6.
 KOPEČEK Tomáš a MEDUNA Alexander. Conditional Grammars and Their Reduction. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3750-0.
 KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech, THIRIET Jean-Marc, ŠVÉDA Miroslav, GONZALES Avelino a THARP Hal. Dependable Systems International Research and Educational Experience. Daytona Beach: Evropská komise EU, 2008.
 KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, THIRIET Jean-Marc a ŠVÉDA Miroslav. A COMMON US-EUROPE CURRICULUM: An Approach for Real-Time Software Intensive Systems. In: Proceedings of the 2008 ASEE Anual Conference & Exposition. Pittsburgh, PA: American Society for Engineering Education, 2008, s. 1359-1371. ISBN 0-87823-196-X.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. System Design with Object Oriented Petri Nets Formalism. In: The Third International Conference on Software Engineering Advances Proceedings ICSEA 2008. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 421-426. ISBN 978-0-7695-3372-8.
 KOČÍ Radek, JANOUŠEK Vladimír a ZBOŘIL František. Object Oriented Petri Nets -- Modelling Techniques Case Study. In: Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 165-170. ISBN 978-0-7695-3325-4.
 KRAUS Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Taylor Series Numerical Integrator. In: Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 177-180. ISBN 978-0-7695-3325-4.
 KRAUS Michal, KUNOVSKÝ Jiří, PINDRYČ Milan a ŠÁTEK Václav. Taylor Series in Control Theory. In: Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008, s. 378-379. ISBN 0-7695-3114-8.
 KRESLÍKOVÁ Jitka a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Risk Assessment in Software Development Projects. In: Work in Progress 34th Euromicro SEAA Conference. Parma: Johannes Kepler University Linz, 2008, s. 2. ISBN 978-0-7695-3276-9.
 KUBÍK Pavel a PECHO Peter. Kryptovirus - kryptografie v službách útočníka. In: Proceedings of the Annual Database Conference Datakon. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 206-213. ISBN 978-80-7355-081-3.
 KUNC Michael a BURGET Radek. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. In: Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008, s. 347-350. ISBN 978-80-227-2827-0.
 KUNC Michael. Vizualizace výsledků klasifikace prvků elektronických dokumentů. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 418-421. ISBN 978-80-214-3617-6.
 KUNOVSKÝ Jiří, KRAUS Michal, ŠIMEK Václav a PETŘEK Jiří. GPU Based Accelleration of Telegraph equation. In: Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008, s. 629-630. ISBN 0-7695-3114-8.
 KUNOVSKÝ Jiří, KRAUS Michal, ŠÁTEK Václav a KALUŽA Vlastimil. Accuracy and Word Width in TKSL. In: Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 153-158. ISBN 978-0-7695-3325-4.
 KUNOVSKÝ Jiří, PETŘEK Jiří a ŠÁTEK Václav. Multiple Arithmetic in Dynamic System Simulation. In: Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008, s. 597-598. ISBN 0-7695-3114-8.
 KUNOVSKÝ Jiří, ZBOŘIL František V., DROZDOVÁ Martina, SEHNALOVÁ Pavla a PETŘEK Jiří. Multi-rate Integration and Modern Taylor Series Method. In: Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008, s. 386-391. ISBN 0-7695-3114-8.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a KRAUS Michal. 25th Anniversary of TKSL. In: Numerical Analysis and Applied Mathematics. Psalidi, Kos: American Institute of Physics, 2008, s. 343-346. ISBN 978-0-7354-0576-9.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KRAUS Michal a KOPŘIVA Jan. Semi-analytical Computations Based on TKSL. In: Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 159-164. ISBN 978-0-7695-3325-4.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Integrated Approach to Risk Management in Software Projects. Computer and Software Engineering. Timisoara: 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1-4. ISSN 1844-539X.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Risk Management in Software Projects by Pmbok Standard Approach. Information Systems Architecture and Technology. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008, s. 143-153. ISBN 978-83-7493-413-8.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Unified Methodology to Risk Management in Projects. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008, s. 1-6. ISBN 978-83-7493-400-8.
 KŘIVKA Zbyněk. Rewriting Systems with Restricted Configurations. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3722-7.
 LETKO Zdeněk, VOJNAR Tomáš a KŘENA Bohuslav. AtomRace: Data Race and Atomicity Violation Detector and Healer. In: PADTAD '08. Seattle: Association for Computing Machinery, 2008, s. 1-10. ISBN 978-1-60558-052-4.
 LISONĚK David a DRAHANSKÝ Martin. SMS Encryption for Mobile Communication. In: Proceedings of SecTech 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008, s. 198-200. ISBN 978-0-7695-3486-2.
 LODROVÁ Dana a DRAHANSKÝ Martin. Methods of Liveness Testing By Fingers. In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-214-3612-1. ISSN 1211-412X.
 LODROVÁ Dana. Spoofing and anti-spoofing methods for fingerprint sensors. Oslo/Fornebu, 2008.
 LODROVÁ Dana. Spoofing and anti-spoofing methods for fingerprint sensors. Oslo/Fornebu, 2008.
 LUPÍNEK Dalibor a DRAHANSKÝ Martin. Motion Capture for 3D Databases. In: Proceedings of SIGMAP 2008. Porto: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008, s. 99-104. ISBN 978-989-8111-60-9.
 MALINKA Kamil a PECHO Peter. Co když vás sledují?. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 54-55. ISSN 1211-3085.
 MALINKA Kamil a PECHO Peter. Evoluční teorie v podání spear phishingu. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 22-23. ISSN 1211-3085.
 MAREŠOVÁ Marcela a DRAHANSKÝ Martin. Creation of the Database with Different Face Gestures and Realization of Experiments. In: Proceedings of ASEA 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008, s. 258-260. ISBN 978-0-7695-3432-9.
 MARTINEK David. Uncertainty in Simulation Models. In: Proceedings of 30th Autumn International Colloquium ASIS 2008. Ostrava: MARQ, 2008, s. 170-173. ISBN 978-80-86840-42-0.
 MARTINSKÝ Ondrej, ZBOŘIL František a DRAHANSKÝ Martin. Software Image Stabilization in a Fixed Point Arithmetic. In: 1st IEEE ICADIWT. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2008, s. 6. ISBN 978-1-4244-2624-9.
 MARTÍNEK Tomáš a KOŠEK Martin. NetCOPE: Platform for Rapid Development of Network Applications. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 219-224. ISBN 978-1-4244-2276-0.
 MARTÍNEK Tomáš a LEXA Matej. Hardware Acceleration of Approximate Palindromes Searching. In: The International Conference on Field-Programmable Technology. Taipei: IEEE Computer Society, 2008, s. 65-72. ISBN 978-1-4244-2796-3.
 MASAŘÍK Karel. Systém pro souběžný návrh technického a programového vybavení počítačů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3863-7.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. On Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2008, roč. 87, č. 3, s. 407-415. ISSN 0169-2968.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete-Pushdown Pops. In: Automata and Formal Languages. The 12th International Conference, AFL 2008, Balatonfured, Hungary, May 27-30, 2008, Proceedings. Balatonfured: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2008, s. 325-336. ISBN 978-963-311-367-7.
 MASOPUST Tomáš a TECHET Jiří. Leftmost Derivations of Propagating Scattered Context Grammars: A New Proof. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. Nancy: 2008, roč. 10, č. 2, s. 39-46. ISSN 1365-8050.
 MASOPUST Tomáš, MEDUNA Alexander a ŠIMÁČEK Jiří. Two Power-Decreasing Derivation Restrictions in Generalized Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica. 2008, roč. 18, č. 4, s. 783-793. ISSN 0324-721X.
 MASOPUST Tomáš. Descriptional Complexity of Multi-Parallel Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2008, roč. 108, č. 2, s. 68-70. ISSN 0020-0190.
 MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Model for Network-wide Security Analysis. In: Proceeding of the 15 IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-based Systems. Belfast: University of Ulster, 2008, s. 171-181. ISBN 0-7695-3141-5.
 MATYÁŠ Václav, KRHOVJÁK Jan, LORENC Václav, KUMPOŠT Marek, ŘÍHA Zdeněk, CVRČEK Daniel, STAUDEK Jan, HOLER Vlastimil, MALINKA Kamil, ŠVENDA Petr a HANÁČEK Petr. Autentizace elektronických transakcí a autorizace dat i uživatelů. Brno: Masarykova universita, 2008. ISBN 978-80-210-4556-9.
 MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, SCHWARZ Petr, HUBEIKA Valiantsina, FAPŠO Michal, MIKOLOV Tomáš, PLCHOT Oldřich a ČERNOCKÝ Jan. BUT language recognition system for NIST 2007 evaluations. In: Proc. Interspeech 2008. Brisbane, Australia: International Speech Communication Association, 2008, s. 4. ISSN 1990-9772.
 MAZAL Zdeněk, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Enhancing the PNtalk Language with Negative Predicates. In: MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 28-34. ISBN 978-80-86840-40-6.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Scattered Context Grammars that Erase Nonterminals in a Generalized k-Limited Way. Acta Informatica. 2008, roč. 45, č. 7, s. 593-608. ISSN 0001-5903.
 MEDUNA Alexander. Elements of Compiler Design. New York: Taylor & Francis Informa plc, 2008. ISBN 978-1-4200-6323-3.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 795-802. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 261-261. ISBN 978-80-7355-082-0.
 MLÍCH Jozef. Trajectory classification. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 211-213. ISBN 978-80-214-3615-2.
 MÁLEK Tomáš, MARTÍNEK Tomáš a KOŘENEK Jan. GICS: Generic Interconnection System. In: 2008 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Heidelberg: IEEE Computer Society, 2008, s. 263-268. ISBN 978-1-4244-1960-9.
 NAGY Jan a ZADINA Martin. Bezpečnost v bezrátových sítích založených na IEEE 802.11. In: Proceedings of the Annual Database Conference Datakon. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 254-261. ISBN 978-80-7355-081-3.
 NAGY Jan a ZADINA Martin. Security in Wireless Networks Based on IEEE 802.11. In: FIDIS/IFIP Internet Security & Privacy Summer School Pre-Proceedings. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 49-54.
 NEGOITA Mircea, SEKANINA Lukáš a STOICA Adrian. Adaptive and Evolvable Hardware and Systems: The State of the Art and the Prospectus for Future Development. In: Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 310-318. ISBN 978-3-540-85566-8.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Continuous Petri Nets. In: Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. Le Havre: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2008, s. 489-491. ISBN 978-90-77381-44-1.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Hybrid Petri Nets. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 177-183. ISBN 978-80-7355-082-0.
 OHLÍDAL Miloš. Evolutionary design of collective communication based on prediction of conflicts in interconnection networks. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3597-1.
 OČENÁŠEK Pavel a BRENER Radim. Financial Portal: systém pro sledování a analýzu finančního trhu. In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008, s. 9. ISBN 978-80-7204-582-2.
 OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Srovnání platebních systémů v ČR a zahraničí. In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008, s. 10. ISBN 978-80-7204-582-2.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Using AVISPA in the Education of Network Security. In: EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 8. ISBN 978-80-214-3717-3.
 OČENÁŠEK Pavel. A Proxy-Based System for Translation of Internet Content into Specific Form. In: Computer-Human Interaction. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 413-419. ISBN 978-3-540-70584-0.
 OČENÁŠEK Pavel. Modification of Web Content According to the User Requirements. In: Technologies for E-Learning and Digital Entertainment. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 324-327. ISBN 978-3-540-69734-3.
 PECHO Peter a ZBOŘIL František. Wireless sensor network agent platform with support for cryptographic protocols. In: MEMICS proceedings. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 192-199. ISBN 978-80-7355-082-0.
 PECHO Peter. Nikdo se vás nedotkne. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 16-17. ISSN 1211-3085.
 PERINGER Petr. New Calendar Implementation for SIMLIB/C++. In: Proceedings of ASIS 2008. Ostrava: MARQ, 2008, s. 166-169. ISBN 978-80-86840-42-0.
 PEČENKA Tomáš, SEKANINA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Evolution of Synthetic RTL Benchmark Circuits with Predefined Testability. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems. 2008, roč. 13, č. 3, s. 1-21. ISSN 1084-4309.
 PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3603-9.
 PILAT Adam, KORNECKI Andrew J., THIRIET Jean-Marc, GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Industry Feedback on Skills and Knowledge in Real-Time Software Engineering. In: Proceedings of the 19th EAEEIE Annual Conference. Tallin: IEEE Computer Society, 2008, s. 129-133. ISBN 978-1-4244-2009-4.
 PINTO Joel, SZŐKE Igor, PRASANNA S.R.M. a HEŘMANSKÝ Hynek. Fast Approximate Spoken Term Detection from Sequence of Phonemes. In: The 31st Annual International ACM SIGIR Conference 20-24 July 2008, Singapore. Singapore: Association for Computing Machinery, 2008, s. 28-33. ISBN 978-90-365-2697-5.
 PLCHOT Oldřich, HUBEIKA Valiantsina, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr a MATĚJKA Pavel. Acquisition of Telephone Data from Radio Broadcasts with Applications to Language Recognition. In: Proc. 11th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 477-483. ISBN 978-3-540-87390-7.
 POLOK Lukáš, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a JOŠTH Radovan. "Local Rank Differences" Image Feature Implemented on GPU. In: Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 170-181. ISBN 978-3-540-88457-6.
 POLÁŠEK Petr a JANOUŠEK Vladimír. Modeling and Simulation Management in Distributed Environment Using Web Services. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 9. ISBN 978-83-7493-400-8.
 PUŠ Viktor. Fast Packet Classification Algorithm in Hardware. In: Junior Scientist Conference 2008. Vídeň, 2008, s. 65-66. ISBN 978-3-200-01612-5.
 PUŠ Viktor. Fast Packet Classification Using Perfect Hash Functions. In: ACM Student Research Competition 2008. Praha, 2008, s. 9-16. ISBN 978-80-01-04205-2.
 PUŠ Viktor. Rychlá klasifikace paketů s využitím perfektních hashovacích funkcí. In: Proceedings EEICT 2008. Brno, 2008, s. 236-238. ISBN 978-80-214-3615-2.
 PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Distributed Simulation and Profiling of Multiprocessor Systems on a Chip. WSEAS Transactions on Circuits. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2008, roč. 7, č. 8, s. 788-799. ISSN 1109-2734.
 PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Simulation of ASIP on SoC. In: New Aspects of Systems. Heraklion: World Scientific and Engineering Academy, 2008, s. 192-197. ISBN 978-960-6766-83-1. ISSN 1790-2769.
 RYCHLÝ Marek a TICHÁ Pavlína. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In: Balancing Agility and Formalism in Software Engineering. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 196-207. ISBN 978-3-540-85278-0.
 RYCHLÝ Marek a WEISS Petr. Modeling of Service Oriented Architecture: From Business Process to Service Realisation. In: ENASE 2008 Third International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering Proceedings. Funchal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008, s. 140-146. ISBN 978-989-8111-28-9.
 RYCHLÝ Marek. Behavioural Modeling of Services: from Service-Oriented Architecture to Component-Based System. In: Software Engineering Techniques in Progress. Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 13-27. ISBN 978-83-7493-421-3.
 RYŠAVÝ Ondřej a RÁB Jaroslav. A Component-based Approach to Verification of Embedded Control Systems using TLA. In: IEEE Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wisla: IEEE Computer Society Press, 2008, s. 719-725. ISBN 978-83-60810-14-9.
 RŮŽIČKA Richard a PROKOP Roman. Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics. In: Proceedings of CSE 2008. Stará Lesná: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 200-207. ISBN 978-80-8086-092-9.
 RŮŽIČKA Richard, SEKANINA Lukáš a PROKOP Roman. Physical Demonstration of Polymorphic Self-checking Circuits. In: Proc. of the 14th IEEE Int. On-Line Testing Symposium. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 31-36. ISBN 978-0-7695-3264-6.
 RŮŽIČKA Richard. On Bifunctional Polymorphic Gates Controlled by a Special Signal. WSEAS Transactions on Circuits. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2008, roč. 7, č. 3, s. 96-101. ISSN 1109-2734.
 SAMEK Jan a ZBOŘIL František. Multiple Context Model for Trust and Reputation Evaluating in Multi-Agent Systems. In: Proceedings of CSE 2008. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 336-343. ISBN 978-80-8086-092-9.
 SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Parallel Bivariate Marginal Distribution Algorithm with Probability Model Migration. Linkage in Evolutionary Computation. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 3-23. ISBN 978-3-540-85067-0.
 SCHÄFER Jiří, MALINKA Kamil a HANÁČEK Petr. Malware Spreading Models In Peer-to-Peer Networks. In: Proceedings ICCST 2008. Praha: IEEE Computer Society, 2008, s. 339-345. ISBN 978-1-4244-1816-9.
 SCHÄFER Jiří, MALINKA Kamil a HANÁČEK Petr. Peer-to-peer networks security. In: The Third International Conference on Internet Monitoring and Protection. Bucharest: IEEE Computer Society, 2008, s. 13-13. ISBN 978-0-7695-3189-2.
 SEDLÁČKOVÁ Jana a kol. Database System of Environmental Monitoring in the Czech Republic. In: 22. International Conference on Informatics fo Environmental Protection. Aachen: Shaker Verlag, 2008, s. 6. ISBN 978-3-8322-7313-2.
 SEDLÁČKOVÁ Jana. Using CSP in Description of Workflow Processes. In: Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3617-6.
 SEKANINA Lukáš a MIKUŠEK Petr. Analysis of Reconfigurable Logic Blocks for Evolvable Digital Architectures. In: Applications of Evolutionary Computing. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 144-153. ISBN 978-3-540-78760-0.
 SEKANINA Lukáš, STAREČEK Lukáš, KOTÁSEK Zdeněk a GAJDA Zbyšek. Polymorphic Gates in Design and Test of Digital Circuits. International Journal of Unconventional Computing. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2008, roč. 4, č. 2, s. 125-142. ISSN 1548-7199.
 SKLENÁŘ Jaroslav, CUTARAJ Valerie a ČEŠKA Milan. Using Integer Programming for Discrete Problem Optimization. In: The 2008 European Simulation and Modelling Conference. LE HAVRE: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2008, s. 19-21. ISBN 978-90-77381-44-1.
 SLANÝ Karel. Branch Predictor On-line Evolutionary System. In: 2008 Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO. New York: Association for Computing Machinery, 2008, s. 1643-1648. ISBN 978-1-60558-131-6.
 SLANÝ Karel. Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 89-95. ISBN 978-80-7372-378-1.
 SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Verifying Parametrised Hardware Designs Via Counter Automata. In: Hardware and Software, Verification and Testing. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 51-68. ISSN 0302-9743.
 STAJANO Frank, CVRČEK Daniel a LEWIS Matt. Steel, Cast Iron and Concrete: Security Engineering for Real World Wireless Sensor Networks. In: ACNS 2008. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 460-478. ISSN 0302-9743.
 STAREČEK Lukáš, SEKANINA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Reduction of Test Vectors Volume by Means of Gate-Level Reconfiguration. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 255-258. ISBN 978-1-4244-2276-0.
 STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Design of FPGA-Based Dependable Systems. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 240-247. ISBN 978-80-7355-082-0.
 STRAKA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a WINTER Jan. Digital Systems Architectures Based on On-line Checkers. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 81-87. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 STRAKA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a WINTER Jan. The Design of Hardware Checkers for Verification and Diagnostic Purposes. In: CSE'2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. High Tatras - Stará Lesná: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 320-327. ISBN 978-80-8086-092-9.
 STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
 STRAKA Martin. Checkers Design for Communication Protocols Based on FPGAs. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 467-473. ISBN 978-80-214-3617-6.
 STRNADEL Josef, PEČENKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Measuring Design for Testability Tool Effectiveness by Means of FITTest_BENCH06 Benchmark Circuits. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2008, roč. 27, č. 6, s. 913-930. ISSN 1335-9150.
 STRNADEL Josef. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3599-5.
 STRNADEL Josef. TASTE: Testability Analysis Engine and Opened Libraries for Digital Data Path. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital Systems Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 865-872. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 STRNADEL Josef. Testability Enhancement of Multilevel Designs Guided by Testability Analysis Method. In: Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 367-372. ISBN 978-80-214-3717-3.
 STRYKA Lukáš a CHMELAŘ Petr. Framework for mining of association rules from data warehouse. In: ITAT 2008. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 95-98. ISBN 978-80-969184-8-5.
 SVOJANOVSKÝ Petr a KRESLÍKOVÁ Jitka. Specific Attitude to Risk Management on the Background of Global Software Development. In: 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 271-282. ISBN 978-83-7493-421-3.
 SZŐKE Igor, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a FAPŠO Michal. Sub-word modeling of out of vocabulary words in spoken term detection. In: Proc. 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology. Goa: IEEE Signal Processing Society, 2008, s. 4. ISBN 978-1-4244-3472-5.
 SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Hybrid word-subword decoding for spoken term detection. In: Proc. SSCS 2008: Speech search workshop at SIGIR. Singapore: Association for Computing Machinery, 2008, s. 4. ISBN 978-90-365-2697-5.
 THIRIET Jean-Marc, HILBURN Thomas B., KORNECKI Andrew J., GREGA Wojciech a ŠVÉDA Miroslav. Implementation for a US-European Trans-national Degree in Real-Time Software Engineering. In: Proceedings of the 19th EAEEIE Annual Conference. Tallin: IEEE Computer Society, 2008, s. 134-137. ISBN 978-1-4244-2009-4.
 TRCHALÍK Roman, OČENÁŠEK Pavel a ŠVÉDA Miroslav. Using MSC and SDL Languages for Description of Network Communication. In: EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 5. ISBN 978-80-214-3717-3.
 VACURA Miroslav, SVÁTEK Vojtěch a SMRŽ Pavel. A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies. In: Proceedings of the 11th International Conference on Text, Speech, and Dialogue. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 1-8. ISBN 978-3-540-87390-7.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Hardware Accelerators for Cartesian Genetic Programming. In: Eleventh European Conference on Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 230-241. ISBN 978-3-540-78670-2.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Novel Hardware Implementation of Adaptive Median Filters. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 110-115. ISBN 978-1-4244-2276-0.
 VAŠÍČEK Zdeněk, ŽÁDNÍK Martin, SEKANINA Lukáš a TOBOLA Jiří. On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms in FPGA. In: Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 141-152. ISBN 978-3-540-85856-0.
 VAŠÍČEK Zdeněk, ČAPKA Ladislav a SEKANINA Lukáš. Analysis of Reconfiguration Options for a Reconfigurable Polymorphic Circuit. In: Proc. of the 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 3-10. ISBN 978-0-7695-3166-3.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Adaptivní hardware na bázi vyvíjejících se obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 119-124. ISBN 978-80-7372-378-1.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Towards Automatic Design of Competitive Image Filters in FPGAs. In: Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technische Universität Wien, 2008, s. 2. ISBN 978-3-200-01612-5.
 VOJNAR Tomáš, ČEŠKA Milan, ROGALEWICZ Adam, ERLEBACH Pavel, HOLÍK Lukáš, BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter, TOUILI Tayssir a MORO Pierre. Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami. Inovační podnikání & transfer technologií. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 21-22. ISSN 1210-4612.
 WHITE Christopher, ZWEIG Geoffrey, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr a HEŘMANSKÝ Hynek. Confidence estimation, OOV detection and language ID using phone-to-word transduction and phone-level alignments. In: Proc. 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Las Vegas: IEEE Signal Processing Society, 2008, s. 4. ISBN 1-4244-1484-9.
 ŠIMEK Václav, VAŠÍČEK Zdeněk a SLANÝ Karel. Can the performance of GPGPU really beat CPU in evolutionary design task?. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 264-264. ISBN 978-80-7355-082-0.
 ŠIMEK Václav. GPU Acceleration of 2D-DWT Image Compression in MATLAB with CUDA. In: Proceedings 2nd UKSim European Symposium on Computer Modelling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 274-277. ISBN 978-0-7695-3325-4.
 ŠIMEK Václav. Identifying the Interesting Points in Geometrical Figures of Certain Class. In: Proceedings 8th International Scientific Conference on Computers Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 373-382. ISBN 978-80-8086-092-9.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Power Conscious RTL Test Scheduling. In: Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital Systems Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 721-728. ISBN 978-0-7695-3277-6.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Power Conscious RTL Test Scheduling. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 265-265. ISBN 978-80-7355-082-0.
 ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2008, roč. 32, č. 5, s. 296-302. ISSN 0141-9331.
 ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace testu pro nízký příkon. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 103-111. ISBN 978-80-7372-378-1.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Meta-Design Support for Safe and Secure Networked Embedded Systems. In: IEEE Proceedings of the Third International Conference on Systems, ICONS 2008. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 69-74. ISBN 978-0-7695-3105-2.
 ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej a VRBA Radimír. Pattern-driven Reuse of Behavioral Specifications in Embedded Control System Design. Frontiers in Robotics, Automation and Control. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2008, s. 151-164. ISBN 978-953-7619-17-6.
 ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří, KRAUS Michal a PINDRYČ Milan. TKSL to World Standards Comparison. In: MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 21-27. ISBN 978-80-86840-40-6.
 ŽALOUDEK Luděk a SEKANINA Lukáš. Transistor-level Evolution of Digital Circuits Using a Special Circuit Simulator. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 320-331. ISBN 978-3-540-85856-0.
 ŽALOUDEK Luděk. Sebereplikace ve výpočetních systémech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 131-136. ISBN 978-80-7372-378-1.
 ŽÁDNÍK Martin, KOŘENEK Jan, LENGÁL Ondřej a KOBIERSKÝ Petr. Network Probe for Flexible Flow Monitoring. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 213-218. ISBN 978-1-4244-2276-0.
 ŽÁDNÍK Martin. Monitorování sítí na základě IP toků. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 14-15. ISSN 1211-3085.
 ŽÁDNÍK Martin. Využití NetFlow pro bezpečnost sítě. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 62-63. ISSN 1211-3085.
 ČEJKA Rudolf, MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Approach to Network Security Analysis. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008.
 ČEJKA Rudolf. Nekempujte v serverovně. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 44-45. ISSN 1211-3085.
 ČEJKA Rudolf. Zálohováním ke klidnějšímu spánku. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 57-59. ISSN 1211-3085.
2007BIDLO Michal. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 43-53. ISBN 978-80-7248-412-6.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Combinational Multipliers Using Development. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 77-88. ISBN 978-3-540-74625-6.
 BIDLO Michal. Evolutionary Development of Generic Multipliers: Initial Results. In: Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 405-412. ISBN 0-7695-2866-X.
 BIDLO Michal. Výpočetní development založený na instrukcích. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 53-59. ISBN 978-80-7043-605-9.
 BRYAN Luděk a FUČÍK Otto. FPGA Implementation of a Reconfigurable License Plate Detection Method. In: Proceedings of the 2007 Engineering of Reconfigurable Systems and Algorithms. Las Vegas, NV: Penn State Erie, The Behrend College, 2007, s. 1-4. ISBN 1-60132-026-4.
 BRYAN Luděk, FUČÍK Otto a DRÁBEK Vladimír. HW-Based Object Detection Method for Traffic Monitoring. In: 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2007, s. 93-96. ISBN 978-80-227-2697-9.
 BRYAN Luděk. A Set of Definitions for Working with Spatial Filters. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 430-434. ISBN 80-214-3410-4.
 BRÜMMER Niko, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan, GLEMBEK Ondřej, GRÉZL František, KARAFIÁT Martin, VAN Leeuwen David, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr a STRASHEIM Albert. Fusion of heterogeneous speaker recognition systems in the STBU submission for the NIST speaker recognition evaluation 2006. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2007, roč. 15, č. 7, s. 2072-2084. ISSN 1558-7916.
 BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr, GLEMBEK Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Analysis of feature extraction and channel compensation in GMM speaker recognition system. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2007, roč. 15, č. 7, s. 1979-1986. ISSN 1558-7916.
 BURGET Radek. Automatic Document Structure Detection for Data Integration. In: Business Information Systems. Poznan: Springer Verlag, 2007, s. 391-397. ISBN 978-3-540-72034-8.
 BURGET Radek. Layout Based Information Extraction from HTML Documents. In: 9th International Conference on Document Analysis and Recognition ICDAR 2007. Curitiba: IEEE Computer Society, 2007, s. 624-629. ISBN 0-7695-2822-8.
 BURGET Radek. Vizuální segmentace elektronických dokumentů. In: Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 155-166. ISBN 978-80248-1279-3.
 CHMELAŘ Petr a STRYKA Lukáš. Interactive Mining on Hierarchical Data. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 410-414. ISBN 978-80-214-3410-3.
 CHMELAŘ Petr a STRYKA Lukáš. Intuitive and Interactive Mining. In: ZNALOSTI 2007, Proceedings of the 6th annual conference. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 308-311. ISBN 978-80-248-1279-3.
 CHMELAŘ Petr a STRYKA Lukáš. Simplified Progressive Data Mining. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 1-10. ISBN 978-83-7493-340-7.
 CHMELAŘ Petr a ZENDULKA Jaroslav. Distributed Visual Sensor Network Fusion. 4th Joint Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms. Brno, 2007.
 CHMELAŘ Petr a ZENDULKA Jaroslav. Visual Surveillance Metadata Management. In: Eighteenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Regensburg: IEEE Computer Society Press, 2007, s. 79-83. ISBN 978-0-7695-2932-5.
 CHUDÝ Peter a CHUDÝ Robert. Computer simulation of complex flight dynamics tasks. In: Sbornik trudov cetvertoj mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii "isledovanie, razrabotka i primenenie vysokych technologii v promslennosti". Sankt Peterburg: Izdatelstvo Politechniceskovo universiteta 2007, 2007, s. 100-106. ISBN 5742208928.
 CVRČEK Daniel a MALINKA Kamil. Chování uživatelů elektronické pošty. In: Datakon 2007 - Sborník databázové konference. Brno: Fakulta informatiky MU, 2007, s. 92-101. ISBN 978-80-7355-076-9.
 CVRČEK Daniel a MALINKA Kamil. Effects of Social Networks On Anonymity Systems. In: Proceedings of ISAT 2007. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 8. ISBN 978-83-7493-348-3.
 CVRČEK Daniel, KRHOVJÁK Jan a MATYÁŠ Václav. PIN (and Chip) or Signature: Beating the Cheating?. In: Security Protocols - 13th International Workshop, Cambridge, UK, April 20-22, 2005, Revised Selected Papers. Berlin, 2007, s. 69-75. ISSN 0302-9743.
 DEDEK Tomáš, MAREK Tomáš a MARTÍNEK Tomáš. High Level Abstraction Language as an Alternative to Embeded Processors for Internet Packet Processing in FPGA. In: 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, s. 648-651. ISBN 1-4244-1060-6.
 DOSEDLA Martin. Informační bezpečnost a systém jejího řízení. In: Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007, s. 3. ISBN 978-80-7392-003-6.
 DRAHANSKÝ Martin a NEZHYBA Ondřej. Testy obrazové kvality snímačů otisků prstů Suprema. Crypto-world. Praha: 2007, roč. 9, č. 11, s. 6-11. ISSN 1801-2140.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Testování kvality snímků otisků prstů. In: Datakon 2007. Brno: Masarykova universita, 2007, s. 161-168. ISBN 978-80-7355-076-9.
 DRAHANSKÝ Martin a VAŠÍČEK Zdeněk. Image stabilization in a video-stream. IDET 2007, Brno: EVPÚ Defence, s.r.o., 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Methods for Quality Determination of Papillary Lines in Fingerprints. Gaithersburg, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Přehled biometrických systémů a testování jejich spolehlivosti. Praha, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Testen der Qualität von Fingerabdruckbildern. Berlín, 2007.
 DRAHANSKÝ Martin. Identita v nás ukrytá (detailní rozbor biometrických systémů). CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 24-25. ISSN 1211-3085.
 DRAHANSKÝ Martin. Sinusoidal Shape of a Papillary Line Crosscut. In: 2007 ECSIC Symposium on Bio-Inspired Learning, And Intelligent Systems for Security. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 19-21. ISBN 978-0-7695-2919-6.
 DROZD Michal. Boj s lidským faktorem v informační bezpečnosti. IT System. Brno: CCB spol. s r.o., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 36-43. ISSN 1212-4567.
 DROZD Michal. Český zaměstnanec = největší riziko IT bezpečnosti. In: Sborník konference Security 2007. Praha: AEC, spol. s r.o., 2007, s. 58-63. ISBN 978-81-17-34563-4.
 DRÁBEK Vladimír. Hardware Unit for Motion Estimation. In: Electronic Devices and Systems. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 17-21. ISBN 978-80-214-3470-7.
 DRÁBEK Vladimír. The Evolution of Graphical Processors. In: 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 97-102. ISBN 978-80-227-2697-9.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Using JavaPathFinder for Self-healing Assurance. In: Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science - MEMICS 2007. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 67-73. ISBN 978-80-7355-077-6.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. SHADOWS - Deliverable D3.2.3: Report on Safety of Program Modifications. Brno: Evropská komise EU, 2007.
 DVOŘÁK Radim a DRAHANSKÝ Martin. Real-Time Terrain Deformations. In: Proceedings of the Fourth International Conference on Image and Graphics. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 1020-1025. ISBN 0-7695-2929-1.
 DVOŘÁK Václav, JAROŠ Jiří a OHLÍDAL Miloš. Optimum Topology-Aware Scheduling of Many-to-Many Collective Communications. In: Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 1-6. ISBN 0-7695-2805-8.
 DVOŘÁK Václav. Efficient Evaluation of Multiple-Output Boolean Functions in Embedded Software or Firmware. Journal of Software. Oulu: 2007, roč. 2, č. 5, s. 52-63. ISSN 1796-217X.
 DVOŘÁK Václav. Implementation of Combinational and Sequential Functions in Embedded Firmware. In: Proceedings of the 2007 International Conference on Intelligent Pervasive Computing (IPC-07). Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2007, s. 80-85. ISBN 978-0-7695-3006-2.
 DVOŘÁK Václav. LUT Cascade-Based Architectures for High Productivity Embedded Systems. International Review on Computers and Software. Naples, Italy: 2007, roč. 2, č. 4, s. 357-365. ISSN 1828-600X.
 DVOŘÁK Václav. Space-Time Trade-offs in SW Evaluation of Boolean Functions. In: Proceedings of The Second International Conference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 6. ISBN 0-7695-2807-4.
 DVOŘÁK Václav. Time- and Space-Efficient Evaluation of Sparse Boolean Functions in Embedded Software. In: Proceedings of 14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 178-185. ISBN 0-7695-2772-8.
 FAPŠO Michal. Search in speech records. In: Proc. 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 1-3. ISBN 978-80-214-3410-3.
 GAJDA Zbyšek a SEKANINA Lukáš. Reducing the Number of Transistors in Digital Circuits Using Gate-Level Evolutionary Design. In: 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2007, s. 245-252. ISBN 9781595936974.
 GAJDA Zbyšek. Metody návrhu polymorfních obvodů. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 19-25. ISBN 978-80-7043-605-9.
 GRANÁT Jiří, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Hardware Acceleration of AdaBoost Classifier. In: Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms (MLMI). Brno, 2007, s. 1-12.
 GREGA Wojciech, KORNECKI Andrew J., ŠVÉDA Miroslav a THIRIET Jean-Marc. Developing an Interdisciplinary and Multinational Software Engineering Curriculum. In: Proceedings of the International Conference on Engineering Education. Coimbra: Evropská komise EU - Vzdělání a tréning, 2007, s. 4. ISBN 978-972-8055-14-1.
 GRÉZL František a ČERNOCKÝ Jan. TRAP-based Techniques for Recognition of Noisy Speech. In: Proc. 10th International Conference on Text Speech and Dialogue (TSD 2007). Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 270-277. ISBN 978-3-540-74627-0.
 GRÉZL František, KARAFIÁT Martin, KONTÁR Stanislav a ČERNOCKÝ Jan. Probabilistic and bottle-neck features for LVCSR of meetings. In: Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007). Hononulu: IEEE Signal Processing Society, 2007, s. 757-760. ISBN 1-4244-0728-1.
 HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Proving Termination of Tree Manipulating Programs. In: Automated Technology for Verification and Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 145-161. ISBN 978-3-540-75595-1.
 HAIN Thomas, WAN Vincent, BURGET Lukáš, KARAFIÁT Martin, DINES John, VEPA Jithendra, GARAU Giulia a LINCOLN Mike. The AMI System for the Transcription of Speech in Meetings. In: Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007). Hononulu: IEEE Signal Processing Society, 2007, s. 357-360. ISBN 1-4244-0728-1.
 HANÁČEK Petr. Vliv nových IT technologií na management bezpečnosti v organizaci. In: Security 2007. Praha, 2007, s. 18-22.
 HERRMAN Tomáš. Metodika identifikace Testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 67-76. ISBN 978-80-7043-605-9.
 HERRMAN Tomáš. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In: MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 269-269. ISBN 978-80-7355-077-6.
 HEŘMANSKÝ Hynek, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel, HANNEMANN Mirko, RASTROW Ariya, WHITE Christopher, KHUDANPUR Sanjeev a ČERNOCKÝ Jan. Recovery from Model Inconsistency in Multilingual Speech Recognition. Baltimore: Johns Hopkins University, 2007.
 HOLÍK Lukáš a ROGALEWICZ Adam. Counterexample Analysis in Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures. In: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 59-66. ISBN 978-80-7355-077-6.
 HONZÍK Jan M. a SKOKANOVÁ Jana. Internet-Aided Audio-Video Transmission and Storage of Lectures at FIT BUT in the Czech Republic, Philosophy and Technology. In: New Horizons in Industry, Business and Education. Technological Educational Institute of Crete: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2007, s. 128-131. ISBN 978-960-88785-4-9.
 HRUBÝ Martin a BEDNÁŘ Jakub. Automated Optimization of Models Based on Game Theory. In: Proceedings of International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. Istanbul: IEEE Turkey, 2007, s. 134-138.
 HRUBÝ Martin. Modelling the Structured and Complex Decision Situations. In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, 2007, s. 10. ISBN 978-3-901608-32-2.
 HUBEIKA Valiantsina, BURGET Lukáš, MATĚJKA Pavel a ČERNOCKÝ Jan. Channel Compensation for Speaker Recognition. Brno, 2007.
 HUBEIKA Valiantsina, SZŐKE Igor, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Maximum Likelihood and Maximum Mutual Information Training in Gender and Age Recognition System. In: Proc. 10th International Conference on Text Speech and Dialogue (TSD 2007). Pilsen: Springer Verlag, 2007, s. 1-6. ISBN 978-3-540-74627-0.
 HUBEIKA Valiantsina. Estimation of gender and age. In: Proc. 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 1-3. ISBN 9788021434103.
 JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Embedding Object-Oriented Petri Nets into a DEVS-based Simulation Framework. In: Proceedings of the 16th International Conference on System Science. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 386-395. ISBN 978-83-7493-339-1.
 JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Simulation and Design of Systems with Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana: ARGE Simulation News, 2007, s. 9. ISBN 978-3-901608-32-2.
 JANOUŠEK Vladimír, KIRONSKÝ Elöd a POLÁŠEK Petr. An Architecture for Simulation-Based Evolutionary Design of Systems. In: Proceedings of the 16th International Conference on System Science. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 396-405. ISBN 978-83-7493-339-1.
 JANOUŠEK Vladimír, KOČÍ Radek a ZBOŘIL František. Towards Modeling Rational Agents with Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the Workshop on Petri Nets and Software Engineering. Siedlce, 2007, s. 244-245. ISBN 978-83-7051-427-3.
 JAROŠ Jiří a SCHWARZ Josef. Parallel BMDA with Probability Model Migration. In: Proceeding of 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Singapore: IEEE Computer Society, 2007, s. 1059-1066. ISBN 1-4244-1340-0.
 JAROŠ Jiří, OHLÍDAL Miloš a DVOŘÁK Václav. An Evolutionary Approach to Collective Communication Scheduling. In: 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2007, s. 2037-2044. ISBN 978-1-59593-697-4.
 JAROŠ Jiří. Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích. In: Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 6. ISBN 987-80-7043-605-9.
 KADLEC Jaroslav. Code Characterization for Automatic User Interface Generation. In: Innovations and Advanced Techniques in Computer and Information Sciences and Engineering. Dordrecht: Springer London, 2007, s. 255-260. ISBN 978-1-4020-6267-4.
 KNĚŽÍK Jan a DRAHANSKÝ Martin. Simple EEG Driven Mouse Cursor Movement. In: Computer Recognition Systems 2. Wroclaw: Springer Verlag, 2007, s. 1-5. ISBN 978-3-540-75174-8.
 KOBIERSKÝ Petr, KOŘENEK Jan a HANK Andrej. Traffic Scanner. Příbram: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2007. ISBN 978-80-239-9285-4.
 KOBLIHA Miloš a SCHWARZ Josef. Self-Organizing Migrating Algorithm for Dynamic Problems: An Experimental study. In: 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2007, s. 24-29. ISBN 978-80-214-3473-8.
 KORNECKI Andrew J., HILBURN Thomas B., GREGA Wojciech, THIRIET Jean-Marc a ŠVÉDA Miroslav. ILERT - International Learning Environment for Real-Time Software Intensive Control Systems. Computer Science and Information Technology. Wisla: IEEE Computer Society, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 943-948. ISSN 1896-7094.
 KOTÁSEK Zdeněk a KUBEK Ján. Finite State Machine Localisation Based on IP Softcores Analysis. In: 6th Electronic Circuits and Systems Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 137-142. ISBN 978-80-227-2697-9.
 KOŠEK Martin a KOŘENEK Jan. FlowContext: Flexible Platform for Multigigabit Stateful Packet Processing. In: 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 804-807. ISBN 978-1-4244-1059-0.
 KOČÍ Radek, MAZAL Zdeněk, ZBOŘIL František a JANOUŠEK Vladimír. Modeling Deliberative Agents Using Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 7th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 15-20. ISBN 0-7695-2976-3.
 KOŘENEK Jan a KOBIERSKÝ Petr. Intrusion Detection System Intended for Multigigabit Networks. In: 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007, s. 361-364. ISBN 978-1-4244-1161-0.
 KRAUS Michal a KUNOVSKÝ Jiří. Adapting Power-Series Integration to Real-Time Simulation. In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Viena: ARGE Simulation News, 2007, s. 6. ISBN 978-3-901608-32-2.
 KRAUS Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Fourier Analysis and Modern Taylor Series Method. In: Proceedings of the 7th International Conference on Applied Mathematics. Bratislava, 2007, s. 6. ISBN 978-80-969562-5-8.
 KRŠEK Přemysl, KRUPA Petr a ČERNOCHOVÁ Pavlína. Teeth and Jaw 3D Reconstruction in Stomatology. In: Medical Information Visualisation - BioMedical Visualisation. Zurich: IEEE Computer Society, 2007, s. 23-28. ISBN 0-7695-2904-6.
 KUNC Michael. Získávání znalostí z Webu. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 391-395. ISBN 80-214-3410-3.
 KUNOVSKÝ Jiří, PINDRYČ Milan, ŠÁTEK Václav a ZBOŘIL František V. Stiff systems in theory and practice. In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana: ARGE Simulation News, 2007, s. 6. ISBN 978-3-901608-32-2.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. An iterative software process management using Petri nets. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 334-341. ISBN 978-83-7493-340-7.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Integrovaný přístup k managementu rizik v projektu. Procesný manažér. 2007, roč. 2007, č. 2, s. 16-22. ISSN 1336-8680.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Modelling of Project Management by Petri Nets. In: Proceedings of the 28th International Scientific School. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 149-156. ISBN 978-83-7493-346-9.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KRESLÍKOVÁ Jitka. Project Management Processes Modelling Using Petri Nets. In: Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM'2007. Malta: EUROSIS, 2007, s. 1-5. ISBN 978-90-77381-36-6.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a MARTÍNEK Zdeněk. Statistical Process Control in Software Engineering. In: Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 1-4. ISBN 978-80-214-3410-3.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a MARTÍNEK Zdeněk. The Unified Approach to Modelling of Software Project Management Processes. In: Proceedings of 9th International Conference ISIM'07. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezká univerzita v Opavě, 2007, s. 20-27. ISBN 978-80-7248-006-7.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka, MARTÍNEK Zdeněk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Modelling of Software Products Deployment by PMBOK. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 20-23. ISBN 978-80-8073-805-1.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. SHADOWS - Deliverable D3.2.1: Research Report on Methodology for Self-Healing Concurrent Code Fixing. Brno: Evropská komise EU, 2007.
 KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, TZOREF-BRILL Rachel, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Healing Data Races On-The-Fly. In: Proceedings of 5th International Workshop on Parallel and Distributed Systems: Testing and Debugging Modelling - PADTAD'07. London: Association for Computing Machinery, 2007, s. 54-64. ISBN 978-1-59593-734-6.
 KŘIVKA Zbyněk, MEDUNA Alexander a SMRČEK Jaromír. n-Right-Linear #-Rewriting Systems. In: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 105-112. ISBN 978-80-7355-077-6.
 LETKO Zdeněk. Dynamic Detection and Healing of Low Level Data Races. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 257-259. ISBN 978-80-214-3408-0.
 LEXA Matej, MARTÍNEK Tomáš, BECK Patrik, FUČÍK Otto, VALLE Giorgio a ZARA Ivano. Genomic PCR simulation with hardware-accelerated approximate sequence matching. In: 21st European Conference on Modelling and Simulation. Praha: European Council for Modelling and Simulation, 2007, s. 333-338. ISBN 978-0-9553018-2-7.
 LODROVÁ Dana. Rozpoznávání živosti otisků prstů. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 260-262. ISBN 978-80-214-3408-0.
 LUKÁŠ Roman a MEDUNA Alexander. General Multigenerative Grammar Systems. In: Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravicí: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 205-212. ISBN 978-80-7248006-7.
 MARTÍNEK Tomáš, LEXA Matej, BECK Patrik a FUČÍK Otto. Automatic Generation of Circuits for Approximate String Matching. In: 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007, s. 203-208. ISBN 1-4244-1161-0.
 MARTÍNEK Tomáš. Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 77-83. ISBN 978-80-7043-605-9.
 MARVAN Aleš. Mobilní robot. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 3. ISBN 978-80-214-3407-3.
 MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. Structural Equivalence between Architectural Descriptive and Hardware Languages. In: A proceedings volume from the 4th International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications CITSA 2007. Florida: International Institute of Informacs and Systemics, 2007, s. 40-45. ISBN 1-934272-10-8.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. In: Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras, Slovakia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, s. 170-177. ISBN 978-80-7097-688-3.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Grammars Regulated by Context Conditions. In: LATA 2007 Pre-proceedings. Reports of the Research Group on Mathematical Linguistics 35/07, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Spain, 2007, s. 403-411.
 MASOPUST Tomáš a MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2007, roč. 104, č. 1, s. 29-31. ISSN 0020-0190.
 MASOPUST Tomáš. Formal Models: Regulation and Reduction. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2007. ISBN 978-80-214-3550-6.
 MASOPUST Tomáš. A Note on the Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars. In: Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravici: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 213-218. ISBN 978-80-7248-0067.
 MASOPUST Tomáš. Generalized Forbidding Grammars with Linear Productions. In: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 121-126. ISBN 978-80-7355-077-6.
 MASOPUST Tomáš. Scattered Context Grammars Can Generate the Powers of 2. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 401-404. ISBN 978-80214-3410-3.
 MATOUŠEK Petr. Automatická analýza síťové bezpečnosti. Brno, 2007.
 MATOUŠEK Petr. Bezpečné připojení jedním zařízením. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 62-63. ISSN 1211-3085.
 MATOUŠEK Petr. Kombinované řešení switch/router. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 40-41. ISSN 1211-3085.
 MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, SCHWARZ Petr, HUBEIKA Valiantsina, FAPŠO Michal, MIKOLOV Tomáš a PLCHOT Oldřich. BUT system description for NIST LRE 2007. In: Proc. 2007 NIST Language Recognition Evaluation Workshop. Orlando: National Institute of Standards and Technology, 2007, s. 1-5.
 MEDUNA Alexander a MASOPUST Tomáš. Self-Regulating Finite Automata. Acta Cybernetica. 2007, roč. 18, č. 1, s. 135-153. ISSN 0324-721X.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 389, s. 73-81. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Maximal and Minimal Scattered Context Rewriting. In: FCT 2007 Proceedings. Budapest: Springer Verlag, 2007, s. 412-423. ISSN 0302-9743.
 MEDUNA Alexander a TECHET Jiří. Reduction of Scattered Context Generators of Sentences Preceded by Their Leftmost Parses. In: Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, s. 178-185. ISBN 978-80-7097-688-3.
 MEDUNA Alexander, LUKÁŠ Roman a FIALA Jiří. Homogeneous Multicontinuous Grammars and Their Reduction. In: MEMICS 2007 Proceedings. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 90-96. ISBN 978-80-7355-077-6.
 MIKOLOV Tomáš, OPARIN Ilya, GLEMBEK Ondřej, BURGET Lukáš, KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Použití mluvených korpusů ve vývoji systému pro rozpoznávání českých přednášek. Praha: Univerzita Karlova, 2007.
 MIKOLOV Tomáš. Language modeling of Czech using neural networks. In: Proc. 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 1-3. ISBN 9788021434103.
 NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Simulation and Analysis of Condition/Event Petri Nets Using Software Tool CESim. In: Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM'2007. St. Julians, Malta: EUROSIS, 2007, s. 170-172. ISBN 978-90-77381-36-6.
 ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Präsentation der Forschungsgruppe Biometrie und BUSLab. Darmstadt, 2007.
 ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Institut für Intelligente Systeme. Informatik Spektrum. Heidelberg: Springer Verlag, 2007, roč. 30, č. 2, s. 1. ISSN 0170-6012.
 OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Reasoning About Security Protocols in the ZigBee Standard. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 OČENÁŠEK Pavel a ŠIMEK Václav. Determining Location of Target Within the Indoor Location System. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume III. Wroclaw, 2007, s. 168-176. ISBN 978-83-7493-341-4.
 OČENÁŠEK Pavel. Analysis of the Network Communication With OPNET. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume II. Wroclaw, 2007, s. 312-317. ISBN 978-83-7493-340-7.
 OČENÁŠEK Pavel. On the Design of Protocols in Electronic Commerce. In: MIC 2007 Conference Proceedings. Portorož, 2007, s. 6. ISBN 978-961-6573-88-7.
 OČENÁŠEK Pavel. Tools for Analysis and Simulation of Protocol Communication. In: EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 87-91. ISBN 978-80-214-3470-7.
 OČENÁŠEK Pavel. Wardriving: Detecting, Attacking, Securing. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 PERINGER Petr. Porting SIMLIB/C++ to 64-bit Platform. In: Proceedings of XXIXth International Autumn Colloquium ASIS 2007. Ostrava: MARQ, 2007, s. 155-160. ISBN 978-80-86840-34-5.
 PETERKA Ondřej, RYŠAVÝ Ondřej, LORENC Václav, OSOVSKÝ Martin a ŠKARVADA Libor. Can Objects Have Dependent Types?. In: Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 173-180. ISBN 978-80-7355-077-6.
 PEČIVA Jan. Active Transactions in Collaborative Virtual Environments. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2007. ISBN 978-80-214-3549-0.
 RYCHLÝ Marek a TICHÁ Pavlína. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In: Preprint of the Proceedings of CEE-SET 2007. Poznań, Poland, 2007, s. 185-196.
 RYCHLÝ Marek. Component Model with Support of Mobile Architectures. In: Information Systems and Formal Models. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezká univerzita v Opavě, 2007, s. 55-62. ISBN 978-80-7248-006-7.
 RYCHNOVSKÝ Lukáš. Parsing of Context-Sensitive Languages. In: Information Systems and Formal Models (Proceedings of 2nd International Workshop on Formal Models (WFM'07)). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 219-226. ISBN 978-80-7248-006-7.
 RYCHNOVSKÝ Lukáš. Type Checking by Context-Sensitive Languages. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 405-409. ISBN 978-80-214-3410-3.
 RÁB Jaroslav. Konsolidujte správu hlášení v síti. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, roč. 12, č. 5, s. 64-65. ISSN 1211-3085.
 RÁB Jaroslav. Proxy servery v praxi. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2007, roč. 12, č. 2, s. 48-49. ISSN 1211-3085.
 RŮŽIČKA Richard a STAREČEK Lukáš. Development of Building Blocks for Polymorphic Digital Circuits. In: Proceedings of the Work in Progress Session of 10th Euromicro DSD 2007. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2007, s. 33-34. ISBN 978-3-902457-16-5.
 RŮŽIČKA Richard a STRNADEL Josef. Test Controller Synthesis Constrained by Circuit Testability Analysis. In: Proceedings of 10th Euromicro Conference on Digital System Design, Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2007, s. 626-633. ISBN 0-7695-2978-X.
 RŮŽIČKA Richard. Podpora návrhu pro snadnou testovatelnost číslicových obvodů popsaných na úrovni meziregistrových přenosů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2007. ISBN 978-80-214-3551-3.
 RŮŽIČKA Richard. New Polymorphic NAND/XOR Gate. In: Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Applied Computer Science. Venice: World Scientific and Engineering Academy, 2007, s. 192-196. ISBN 978-960-6766-15-2. ISSN 1790-5117.
 SAMEK Jan. A Trust-Based Model for Multi-agent Systems. In: Proc. EUROSIM 2007. Vídeň, 2007, s. 6. ISBN 978-3-901608-32-2.
 SCHWARZ Josef, JAROŠ Jiří a OČENÁŠEK Jiří. Migration of Probabilistic Models for Island-Based Bivariate EDA Algorithm. In: 2007 Genetic and Evolutionary Computational Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2007, s. 631-631. ISBN 978-1-59593-697-4.
 SEDLÁČKOVÁ Jana a RÁČEK Jaroslav. Portálová podpora Národního onkologického programu. In: Tvorba software 2007. Ostrava: Česká společnost pro systémovou integraci, 2007, s. 174-179. ISBN 978-80-248-1427-8.
 SEDLÁČKOVÁ Jana. Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů. In: Sborník příspěvků 4. Letní školy aplikované informatiky. Brno: Masarykova universita, 2007, s. 5. ISBN 80-210-4146-3.
 SEKANINA Lukáš a MARTÍNEK Tomáš. Evolving Image Operators Directly in Hardware. Genetic and Evolutionary Computation for Image Processing and Analysis. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2007, s. 93-112. ISBN 978-977-454-001-1.
 SEKANINA Lukáš. Design and Analysis of a New Self-Testing Adder Which Utilizes Polymorphic Gates. In: 2007 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Gliwice: IEEE Computer Society, 2007, s. 243-246. ISBN 1424411610.
 SEKANINA Lukáš. Evolution of Polymorphic Self-Checking Circuits. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 186-197. ISBN 978-3-540-74625-6.
 SEKANINA Lukáš. Evolutionary Functional Recovery in Virtual Reconfigurable Circuits. ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems. 2007, roč. 3, č. 2, s. 1-22. ISSN 1550-4832.
 SEKANINA Lukáš. Evolved Computing Devices and the Implementation Problem. Minds and Machines. 2007, roč. 17, č. 3, s. 311-329. ISSN 0924-6495.
 SEKANINA Lukáš. Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 305-310. ISBN 9788072484126.
 SINISCALCHI Sabato M., SCHWARZ Petr a LEE Chin-Hui. High-accuracy phone recognition by combining high performance lattice generation and knowledge based rescoring. In: Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007). Hononulu: IEEE Signal Processing Society, 2007, s. 869-872. ISBN 1-4244-0728-1.
 SLANÝ Karel a DVOŘÁK Václav. Evolutionary Designed Branch Predictors. In: 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2007, s. 18-23. ISBN 978-80-214-3473-8.
 SLANÝ Karel a SEKANINA Lukáš. Fitness Landscape Analysis and Image Filter Evolution Using Functional-Level CGP. In: Genetic Programming, 10th European Conference, EuroGP 2007. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 311-320. ISBN 978-3-540-71602-0.
 SMRŽ Pavel, PARALIČ Ján, SMATANA Peter a FURDÍK Karol. Text Mining Services for Trialogical Learning. In: Proceedings of the 6th Annual Conference Znalosti. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 97-108. ISBN 978-80-248-1279-3.
 SMRČKA Aleš, ŘEHÁK Vojtěch, VOJNAR Tomáš, ŠAFRÁNEK David, MATOUŠEK Petr a ŘEHÁK Zdeněk. Verifying VHDL Design with Multiple Clocks in SMV. In: Formal Methods: Applications and Technology. Bonn: Springer Verlag, 2007, s. 148-164. ISSN 0302-9743.
 STAREČEK Lukáš, SEKANINA Lukáš, GAJDA Zbyšek, KOTÁSEK Zdeněk, PROKOP Roman a MUSIL Vladislav. On Properties and Utilization of Some Polymorphic Gates. In: 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 77-81. ISBN 978-80-227-2697-9.
 STAREČEK Lukáš. Polymorfní hradla pro optimalizaci testu obvodu. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 41-46. ISBN 978-80-7043-605-9.
 STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Checker for Communication Protocol between IP Cores Based on FPGA. In: 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Fakulta informatiky MU, 2007, s. 193-200. ISBN 978-80-7355-077-6.
 STRAKA Martin, TOBOLA Jiří a KOTÁSEK Zdeněk. Checker Design for On-line Testing of Xilinx FPGA Communication. In: The 22nd IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems. Rome: IEEE Computer Society, 2007, s. 152-160. ISBN 0-7695-2885-6.
 STRAKA Martin. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 129-136. ISBN 978-80-7043-605-9.
 STRAKA Martin. VHDL Design of Educational, Modern and Open-Architecture CPU. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 457-461. ISBN 978-80-214-3410-3.
 STRNADEL Josef. Educational Toolset for Experimenting with Optimizations in the Area of Cost/Quality Trade-Offs Related to Digital Circuit Diagnosis. In: Proceedings of 14th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 333-338. ISBN 978-80-214-3470-7.
 STRNADEL Josef. On Encoding and Utilization of Diagnostic Information Extracted from Design-Data for Testability Analysis Purposes. In: Proceedings of the 6th Electronic Circuits and Systems Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 171-176. ISBN 978-80-227-2697-9.
 STRYKA Lukáš a CHMELAŘ Petr. Simplified Progressive Data Mining. In: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007, s. 378-387. ISBN 978-83-7493-340-7.
 STRYKA Lukáš a HRUŠKA Tomáš. Multidimensional algebra and its graphical representation. In: Datakon. Brno: Masarykova universita, 2007, s. 187-197. ISBN 978-80-7355-076-9.
 SZŐKE Igor, BURGET Lukáš a KARAFIÁT Martin. Combination of Word and Phoneme Approach for Spoken Term Detection. Brno, 2007.
 TOBOLA Jiří, KOTÁSEK Zdeněk, KOŘENEK Jan, MARTÍNEK Tomáš a STRAKA Martin. Online Protocol Testing for FPGA Based Fault Tolerant Systems. In: 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2007. Lubeck, Germany: IEEE Computer Society, 2007, s. 676-679. ISBN 0-7695-2978-X.
 TRCHALÍK Roman a OČENÁŠEK Pavel. Addressing and Routing in Sensor Networks. In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, s. 4. ISBN 978-80-8073-805-1.
 VACURA Miroslav, SVÁTEK Vojtěch, SMRŽ Pavel a SIMOU Nick. A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies. In: Proceedings of the 6th International Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web. Busan, 2007, s. 135-136.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. An Area-Efficient Alternative to Adaptive Median Filtering in FPGAs. In: Proc. of 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 216-221. ISBN 1424410606.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. An Evolvable Hardware System in Xilinx Virtex II Pro FPGA. International Journal of Innovative Computing and Applications. Geneva: Inderscience Publishers, 2007, roč. 1, č. 1, s. 63-73. ISSN 1751-648X.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evaluation of a New Platform For Image Filter Evolution. In: Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 577-584. ISBN 076952866X.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Reducing the Area on a Chip Using a Bank of Evolved Filters. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 222-232. ISBN 978-3-540-74625-6.
 VAŠÍČEK Zdeněk. Reálné aplikace evolučního návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 137-142. ISBN 978-80-7043-605-9.
 VOJNAR Tomáš. Cut-offs and Automata in Formal Verification of Infinite-State Systems. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2007. ISBN 978-80-214-3547-6.
 VOJNAR Tomáš. Stromové automaty s omezeními v symbolické verifikaci programů manipulujících vyvážené stromy. Současné trendy teoretické informatiky. Praha, 2007.
 ZBOŘIL František a KOČÍ Radek. Intention Structures Modelling Using Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 7th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, s. 33-38. ISBN 0-7695-2976-3.
 ZBOŘIL František. Framework for Model-Based Design of Multi-agent Systems. In: Proc. EUROSIM 2007. Vienna: ARGE Simulation News, 2007, s. 11. ISBN 978-3-901608-32-2.
 ZEMČÍK Pavel a ŽÁDNÍK Martin. Adaboost Engine. In: Proceedings of FPL 2007. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, s. 5. ISBN 1-4244-1060-6.
 ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. Local Rank Differences - Novel Features for Image. In: Poster SCCG 2007. Budmerice, 2007, s. 12.
 ZEMČÍK Pavel. Technology Transfer of Research Projects Results. In: Proceedings of NHIBE 2007. Rhodes, Rhodos, 2007, s. 268-271. ISBN 978-960-88785-4-9.
 ŠIMEK Václav. Medical Data Compression. In: Počítačové architektury a diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 143-148. ISBN 978-80-7043-605-9.
 ŠIMEK Václav. On Selected Methods for Hyperspectral Data Compression. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 462-466. ISBN 978-80-214-3410-3.
 ŠKARVADA Jaroslav, HERRMAN Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. RTL Testability Analysis Based on Circuit Partitioning and Its Link with Professional Tool. In: IEEE 8th Workshop on RTL and High Level Testing. Beijing: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, 2007, s. 175-181.
 ŠKARVADA Jaroslav, HERRMAN Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In: 10th EUROMICRO CONFERENCE ON DIGITAL SYSTEM DESIGN Architectures, Methods and Tools (DSD 2007). Lübeck: IEEE Computer Society, 2007, s. 611-618. ISBN 0-7695-2978-X.
 ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 85-92. ISBN 978-80-7043-605-9.
 ŠKARVADA Jaroslav. RT Level Power Consumption Estimation Tool. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 467-471. ISBN 80-214-3410-3.
 ŠKARVADA Jaroslav. RT Level Test Optimization for Low Power Consumption. In: MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 185-192. ISBN 978-80-7355-077-6.
 ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl, ŠVUB Miroslav, ŠTANCL Vít a ŠILER Ondřej. Delaunay-Based Vector Segmentation of Volumetric Medical Images. In: Proceedings of the 12th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2007. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2007, s. 261-269. ISBN 3-540-74271-9. ISSN 0302-9743.
 ŠVÉDA Miroslav a RYŠAVÝ Ondřej. Industrial Application Development Using Case-Based Reasoning. In: Proceedings of International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, s. 7. ISBN 972-8865-86-4.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. Safety and Security-driven Design of Networked Embedded Systems. In: Proceedings 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Lübeck: IEEE Computer Society, 2007, s. 420-423. ISBN 0-7695-2978-X.
 ŠVÉDA Miroslav a TRCHALÍK Roman. ZigBee-to-Internet Interconnection Architectures. In: Proceedings of the Second International Workshop on Mobile Communications and Learning MCL 2007. Saint Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007, s. 6. ISBN 0-7695-2807-4.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Dependability-driven Embedded Systems Networking. In: Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 483-488. ISBN 0-7695-2805-8.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. SPECIFICATION-DRIVEN DESIGN OF EMBEDDED SYSTEMS - Design Support for Networked Embedded Software Applications. In: Proceedings of the International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2007, ICE-B). Barcelona: IEEE Computer Society, 2007, s. 23-30. ISBN 978-989-8111-11-1.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Towards a Unified Security/Safety Framework - A Design Approach to Embedded System Applications. In: Proceedings of the International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2007). Barcelona: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, s. 345-350. ISBN 978-989-8111-06-7.
 ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a RYŠAVÝ Ondřej. Pattern-Driven Reuse of Embedded Control Design. In: Proceedings of Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007, s. 8. ISBN 972-8865-84-8.
 ŠVÉDA Miroslav. End-User Development Framework for Embedded System Applications. In: Engineering of Computer-Based Systems, 2007. Tucson, Arizona: IEEE Computer Society, 2007, s. 186-192. ISBN 0-7695-2772-8.
 ŠVÉDA Miroslav. Formal Specs Reuse with Embedded Systems Design -- Behavioral and Architectural Specifications in Real-Time Application Domains. In: IEEE Proceedings of the Second International Conference on Systems, ICONS 2007. New York: IEEE Computer Society, 2007, s. 11-16. ISBN 0-7695-2807-4.
 ŠVÉDA Miroslav. Industrial Measurement Application Development. In: Proceedings of the First International Workshop on Application-oriented Systems. Saint Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007, s. 523-529. ISBN 0-7695-2807-4.
 ČAPKA Ladislav a VAŠÍČEK Zdeněk. Investigating the Influence of Mutation Operators in Cartesian Genetic Programming. In: 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2007, s. 43-47. ISBN 978-80-214-3473-8.
 ČERNOCKÝ Jan, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel, KARAFIÁT Martin, GLEMBEK Ondřej, KOPECKÝ Jiří, SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, GRÉZL František, HUBEIKA Valiantsina a OPARIN Ilya. Search in speech, language identification and speaker recognition in Speech@FIT. In: Proc. 17th International Conference Radioelektronika, 2007. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2007, s. 1-6. ISBN 978-80-214-3390-8.
 ČERNOCKÝ Jan, SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, KOPECKÝ Jiří, GRÉZL František, SCHWARZ Petr, GLEMBEK Ondřej, OPARIN Ilya, SMRŽ Pavel a MATĚJKA Pavel. Search in speech for public security and defense. In: Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07). Washington D.C.: IEEE Signal Processing Society, 2007, s. 1-7. ISBN 1-4244-1226-9.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Generalised Multi-Pattern-Based Verification of Programs with Linear Linked Structures. Formal Aspects of Computing. London: Springer London, 2007, roč. 19, č. 3, s. 363-374. ISSN 0934-5043.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Pattern-Based Verification for Trees. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2007. Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007, s. 181-182. ISBN 978-3-540-75866-2.
 ČEŠKA Milan, ERLEBACH Pavel a VOJNAR Tomáš. Pattern-based Verification for Trees. In: Computer Aided Systems Theory. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 488-496. ISBN 978-3-540-75866-2.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https