Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Modernizace laboratorního přípravku do předmětu Prvky počítačů

Název v angličtině:Didactic Tool of Computer Hardware Course Innovation
Hlavní řešitel:Šátek Václav
Spoluřešitelé:Kunovský Jiří, Sehnalová Pavla
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Kód:FR2681/2010/G1
Zahájení:2010-01-01
Ukončení:2010-12-31
Klíčová slova:laboratorní přípravek, simulační prostředí, podpora výuky, předměty Prvky počítačů, Vysoce náročné výpočty a Teorie obvodů
Anotace:

Cíl řešení je zaměřen na návrh a vytvoření modernizovaného experimentálního laboratorního přípravku a obslužného softwaru se simulačním prostředím do předmětu Prvky počítačů (IPR). Laboratorní přípravek bude sloužit pro praktickou část výuky k osvojení základních principů elektrických obvodů. Spolu s novým obslužným softwarem, který navíc umožní využít danou aplikaci bez připojeného daného přípravku, umožní rozšířit laboratorní cvičení nejen v předmětech Prvky počítačů (IPR), ale i v předmětech Vysoce náročné výpočty (VNV) a Teorie obvodů (ITO).

Publikace

2011KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a ŠÁTEK Václav. Inovace výuky teorie spojitých systémů. In: Sborník informatika 2011. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, s. 47-48. ISBN 978-80-7375-520-1.
2010KADÁK Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Stiffness and Algebraic Manipulations in Electronic Circuits Simulations. In: Proceedings of The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science. Singapore: International Research Alliance for Science and Technology, 2010, s. 4. ISBN 978-981-08-6846-8.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https