Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Efektivní aplikace Moderní metody Taylorovy řady pro řešení stiff soustav a systémů vyšších řádů

Název v angličtině:Efficient Application of Modern Taylor Series Methods to Stiff and High-Order Systems
Hlavní řešitel:Kunovský Jiří
Spoluřešitelé:Kocina Filip, Šátek Václav, Vopěnka Václav
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
Kód:Aktion-64p13
Zahájení:2012-07-02
Ukončení:2013-06-30
Klíčová slova:numerické integrační metody, paralelní výpočty, diferenciální rovnice, tuhé systémy, Taylorova řada
Anotace:
V projektu bude vytvořen efektivní algoritmus řešení složitých simulačních problémů použitím Moderní metody Taylorovy řady (MTSM). Extrémní přesnost řešení MTSM je známá, přesto aplikace MTSM při řešení tuhých soustav, při řešení systémů s nespojitostmi a při řešení systémů vyšších řádů stále vyžaduje nový výzkum. Vysoce náročné výpočty v simulacích představují nejen důležitou oblast současného výzkumu, ale především důležitou oblast aplikací v průmyslu. Výsledky získané předkládaným projektem umožní oběma výzkumným skupinám dokonale prozkoumat řešení požadovaných simulačních problémů. Výsledky získané předkládaným projektem umožní navrhnout efektivní algoritmy pro typické výzkumné problémy.

Publikace

2013KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, DROZDOVÁ Martina a KILLIAN Michaela. Parallel system based on the RNS. In: The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 323-328. ISBN 978-80-8143-127-2.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, DROZDOVÁ Martina a SCHIRRER Alexander. Parallel Computations Based on Automatic Transformation of Ordinary Differential Equations. In: Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2013, s. 2293-2296. ISBN 978-0-7354-1184-5. ISSN 0094-243X.
 KOPŘIVA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KOCINA Filip a TALIC Emir. Numerical integration in the RNS. In: The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 318-322. ISBN 978-80-8143-127-2.
2012KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a VOPĚNKA Václav. Stiffness in Technical Initial Problems. In: Proceedings of the 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos: American Institute of Physics, 2012, s. 4. ISBN 978-0-7354-1091-6. ISSN 1551-7616.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https