Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Modern Taylor Series Method and Parallel Implementation of Numerical Methods for Large Systems

Název v češtině:Moderní metoda Taylorovy řady a paralelní implementace numerických metod pro rozsáhlé soustavy
Hlavní řešitel:Kunovský Jiří
Spoluřešitelé:Chaloupka Jan, Kocina Filip, Šátek Václav
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - AKTION Česká republika - Rakousko
Kód:Aktion
Zahájení:2014-02-10
Ukončení:2015-04-30
Klíčová slova:numerické integrační metody, paralelní výpočty, diferenciální rovnice, rozsáhlé soustavy algebraických rovnic, Taylorova řada
Anotace:
V projektu se naváže na předchozí výsledky (Aktion-64p13).  Budou se navrhovat a implementovat nové efektivní algoritmy složitých simulačních problémů se zaměřením na paralelní metodiku výpočtů. Bude se ověřovat extrémní přesnost řešení Moderní Metody Taylorovy Řady (MTSM) při řešení matematických úloh (rozsáhlých soustav obyčejných diferenciálních rovnic, vícenásobných integrálů, parciálních diferenciálních rovnic), při řešení úloh z teorie řízení a při řešení úloh z teorie proudění (rozsáhlých soustav algebraických rovnic).

Výsledky získané předkládaným projektem umožní oběma výzkumným skupinám dokonale prozkoumat paralelní možnosti řešení požadovaných simulačních problémů a navrhnout efektivní algoritmy pro typické výzkumné problémy.

Publikace

2015CHALOUPKA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, MARTINKOVIČOVÁ Alžbeta, ŠÁTEK Václav a THONHOFER Elvira. Multiple Integral Computations Using Taylor Series. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří, MAREK Martin, NEČASOVÁ Gabriela, SCHIRRER Alexander a ŠÁTEK Václav. New Trends in Taylor Series Based Computations. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KOCINA Filip, ŠÁTEK Václav, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, VALENTA Václav a KUNOVSKÝ Jiří. New Trends in Taylor Series Based Applications. In: 13rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, CHALOUPKA Jan a VEIGEND Petr. Taylor Series Based Differential Formulas. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 705-706. ISBN 978-3-901608-46-9.
 VEIGEND Petr, KUNOVSKÝ Jiří, KOCINA Filip, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a VALENTA Václav. Electronic Representation of Wave Equation. In: 13rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4. ISSN 0094-243X.
 ŠÁTEK Václav, KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří a SCHIRRER Alexander. Taylor Series Based Solution of Linear ODE Systems and MATLAB Solvers Comparison. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 693-694. ISBN 978-3-901608-46-9.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https