Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Spolehlivost a bezpečnost v IT

Název v angličtině:Reliability and Security in IT
Hlavní řešitel:Vojnar Tomáš
Další řešitelé:Abdulrahman Wassem, Aron Lukáš, Barabas Maroš, Brunai Adam, Češka Milan, Češka Milan, Dalecký Štěpán, Doležel Michal, Drahanský Martin, Dudka Kamil, Dudka Vendula, Fajkus Jan, Fiedor Jan, Fiedor Tomáš, Hájek Josef, Hanáček Petr, Holík Lukáš, Homoliak Ivan, Horáček Jan, Hrubý Martin, Chaloupka Jan, Charvát Lukáš, Janča Radim, Janoušek Vladimír, Kačic Matej, Kanich Ondřej, Klubal Ondřej, Kocina Filip, Kočí Radek, Koranda Karel, Košík Michal, Král Jiří, Křena Bohuslav, Kunovský Jiří, Kupková Karolína, Lengál Ondřej, Letko Zdeněk, Luža Radim, Malčík Dominik, Malinka Kamil, Marek Martin, Martinkovičová Alžbeta, Marvan Aleš, Mráček Štěpán, Nahhas Ibrahim, Nečasová Gabriela, Novosad Petr, Novotný Tomáš, Orság Filip, Ovšonka Daniel, Peringer Petr, Pluháčková Hana, Polášek Petr, Richta Tomáš, Rogalewicz Adam, Rozman Jaroslav, Samek Jan, Semerád Lukáš, Smrčka Aleš, Snášelová Petra, Šátek Václav, Valenta Václav, Váňa Jan, Veigend Petr, Winklerová Zdenka, Zbořil František, Zbořil František V., Žák Jakub
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT-S-14-2486
Zahájení:2014-03-11
Ukončení:2016-12-31
Klíčová slova:spolehlivost a bezpečnost IT, aplikace IT pro bezpečnost, verifikace, simulace, modelování, počítačové sítě, útoky na výpočetní systémy, biometrická autentizace, multiagentní systémy
Anotace:
Podstatou projektu je výzkum v oblasti spolehlivosti a bezpečnosti v informačních technologiích (IT). Projekt přitom zahrnuje jak vývoj nových technik vedoucích na spolehlivější a bezpečnější IT, tak i vývoj technik, které využívají IT k lepšímu zabezpečení současné společnosti před nejrůznějšími hrozbami, jimž musí čelit. Za tímto účelem projekt integruje zaměstnance a doktorandy z Ústavu inteligentních systémů FIT VUT v Brně, kteří svým výzkumem pokrývají oba klíčové směry projektu.

Cílem projektu jsou nové poznatky v automatické verifikaci, simulaci, teorii her, modelem řízeném návrhu, detekci a prevenci útoků na IT i biometrické autentizaci zvyšující spolehlivost a bezpečnost IT i lépe využívající IT pro bezpečnost společnosti.

Produkty

2015dWiNA - Implementace rozhodovací procedury pro WS1S, software, 2015
Autoři: Fiedor Tomáš, Lengál Ondřej, Holík Lukáš, Vojnar Tomáš
 INCLUDER (tracer): Nástroj pro rozhodování běhové inkluze pro automaty nad daty, software, 2015
Autoři: Rogalewicz Adam, Iosif Radu, Vojnar Tomáš
2014HADES (Hazard Detection System), software, 2014
Autoři: Charvát Lukáš, Smrčka Aleš, Vojnar Tomáš
 SLIDE: Separační logika s induktivními definicemi, software, 2014
Autoři: Rogalewicz Adam, Iosif Radu, Vojnar Tomáš
 SPEN - Rozhodovací procedura pro separační logiku, software, 2014
Autoři: Enea Constantin, Lengál Ondřej, Sighireanu Mihaela, Vojnar Tomáš

Publikace

2018VEIGEND Petr, RAFFAI Peter, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Gas flow through the piston ring pack. In: 15rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki: American Institute of Physics, 2018, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1.
2017AVROS Renata, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. Concurrency and Computation: Practice and Experience. New York: WILEY, 2017, roč. 29, č. 21, s. 4268-4289. ISSN 1532-0634.
 CHALOUPKA Jan, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Multiple Integral Computations. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej a BŘEZINOVÁ Eva. Challenges for fingerprint recognition - spoofing, skin diseases and environmental effects. Handbook of Biometrics for Forensic Science. Cham: Springer Verlag, 2017, s. 63-83. ISBN 978-3-319-50671-5.
 HOMOLIAK Ivan, BREITENBACHER Dominik a HANÁČEK Petr. Convergence Optimization of Backpropagation Artificial Neural Network Used for Dichotomous Classification of Intrusion Detection Dataset. Journal of Computers. Chengdu, Sichuan: 2017, roč. 12, č. 2, s. 143-155. ISSN 1796-203X.
 HOMOLIAK Ivan, ŠULÁK Ladislav a HANÁČEK Petr. Features for Non-payload Based Behavioral Intrusion Detection of Connectionless Network Buffer Overflow Attacks. In: Information Security Applications - 17th International Workshop, WISA 2016, Jeju Island, Korea, August 25-27, 2016, Revised Selected Papers. Jeju Island: Springer International Publishing, 2017, s. 66-78. ISBN 978-3-319-56549-1.
 KOCINA Filip, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Modelling VLSI Circuits Using Taylor Series. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 KUČERA Radek, ŠÁTEK Václav, HASLINGER Jaroslav, POCHYLÝ František, KOKO Jonas a SASSI Taoufik. Numerical Modelling of the Stokes Flow with Threshold Slip Boundary Conditions. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 NEČASOVÁ Gabriela, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Solving Wave Equation Using Finite Differences and Taylor Series. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
 VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, KOCINA Filip, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Real Time Simulation of Transport Delay. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X.
2016ALDEGHERI Stefano, BARNAT Jiří, BOMBIERI Nicola, BUSATO Federico a ČEŠKA Milan. Parametric Multi-Step Scheme for GPU-Accelerated Graph Decomposition into Strongly Connected Components. In: Proceedings of 2nd Workshop on Performance Engineering for Large Scale Graph Analytics. Cham: Springer Verlag, 2016, s. 519-531. ISBN 978-3-319-58942-8.
 ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. A Concept of Dynamic Permission Mechanism on Android. In: Progress in Applied Mathematics in Science and Engineering Proceedings. Bali, Indonesia: American Institute of Physics, 2016, s. 22-30. ISBN 978-0-7354-1352-8.
 ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Mobile Security for Banking on Android Platform. In: Proceedings of the International Conference on Computing Technology, Information Security and Risk Management. Dubai: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2016, s. 7-14. ISBN 978-1-941968-31-4.
 BAROTOVÁ Štěpánka, DRAHANSKÝ Martin a PERNICKÝ Radim. Detection of Ridge Damages in Fingerprint Recognition Caused by Skin Diseases. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition. 2016, roč. 9, č. 11, s. 125-146. ISSN 2005-4254.
 BREITENBACHER Dominik, HOMOLIAK Ivan, JAROŠ Jiří a HANÁČEK Petr. Impact of Optimization and Parallelism on Factorization Speed of SIQS. In: Proceedings of The 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: The International Institute of Informatics and Systemics, 2016, s. 55-62. ISBN 978-1-941763-41-4.
 BREITENBACHER Dominik, HOMOLIAK Ivan, JAROŠ Jiří a HANÁČEK Petr. Impact of Optimization and Parallelism on Factorization Speed of SIQS. Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics. 2016, roč. 14, č. 3, s. 51-58. ISSN 1690-4524.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Hades: Microprocessor Hazard Analysis via Formal Verification of Parameterized Systems. In: Proceedings 11th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2016). Brno: Fakulta informatiky MU, 2016, s. 87-93. ISBN 978-80-210-8362-2. ISSN 2075-2180.
 DALECKÝ Štěpán, SNÁŠELOVÁ Petra, LUŽA Radim, ŽÁK Marek, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. SmartMowers as a Part of a SmartCity. In: Sbornik ICCC 2016. Tatranská Lomnica: Technická univerzita v Košiciach, 2016, s. 156-160. ISBN 978-1-4673-8605-0.
 DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej, BŘEZINOVÁ Eva a SHINODA Koichi. Experiments with optical properties of skin on fingers. International Journal of Optics and Applications. Rosemead: Scientific & Academic Publishing, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 37-46. ISSN 2168-5053.
 DRAHANSKÝ Martin, LUŽA Radim a ZBOŘIL František V. Localization of rescue robot in hybrid environment. In: ICCITR2016. Dubai: Higher Institute of Technological Studies , TUnisia, 2016, s. 1-4. ISBN 978-9973-9816-2-2.
 DRAHANSKÝ Martin, LUŽA Radim a ZBOŘIL František V. RUDA - Robot for Search for Human Beings in Debris and Avalanches. In: Proceedings of ISDA 2015. Marrakesh: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-4673-8712-5.
 DRAHANSKÝ Martin. Moderní biometrické systémy založené na více charakteristikách a jejich vlastnosti. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2016. ISBN 978-80-214-5451-4.
 EASTWOOD Shawn C., SHMERKO Vlad. P., YANUSHKEVICH Svetlana, DRAHANSKÝ Martin a GORODNICHY Dmitry. Biometric-Enabled Authentication Machines: A Survey of Open-Set Real-World Applications. IEEE Transactions on Human-Machine Systems. Washington: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, roč. 46, č. 2, s. 2168-2291. ISSN 2168-2291.
 HAZIZA Frédéric, HOLÍK Lukáš, MEYER Roland a WOLF Sebastian. Pointer Race Freedom. In: Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI). Berlin: Springer Verlag, 2016, s. 393-412. ISBN 978-3-662-49121-8.
 HENZL Martin a HANÁČEK Petr. A Security Formal Verification Method for Protocols Using Cryptographic Contactless Smart Cards. Radioengineering. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 132-139. ISSN 1210-2512.
 HOLÍK Lukáš, KOTOUN Michal, PERINGER Petr, ŠOKOVÁ Veronika, TRTÍK Marek a VOJNAR Tomáš. Predator Shape Analysis Tool Suite. In: Proceedings of HVC 2016. Zurich: Springer Verlag, 2016, s. 202-209. ISBN 978-3-319-49052-6.
 HOLÍK Lukáš, MEYER Roland a MUSKALLA Sebastian. Antichains for the Verification of Recursive Programs. In: Proceedings of International Conference on Networked Systems. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 322-336. ISBN 978-3-319-26849-1.
 HOLÍK Lukáš, MEYER Roland a MUSKALLA Sebastian. Summaries for Context-Free Games. In: 36th IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (FSTTCS 2016). Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2016, s. 41-57. ISBN 978-3-95977-027-9.
 IOSIF Radu, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Abstraction Refinement and Antichains for Trace Inclusion of Infinite State Systems. In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Heidelberg: Springer Verlag, 2016, s. 71-89. ISBN 978-3-662-49673-2.
 KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a VEIGEND Petr. Parallel solution of higher order differential equations. In: Proceedings of the 2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2016). Insbruck: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 302-309. ISBN 978-1-5090-2088-1.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Modeling System Requirements Using Use Cases and Petri Nets. In: ThinkMind ICSEA 2016, The Eleventh International Conference on Software Engineering Advances. Řím: Xpert Publishing Services, 2016, s. 160-165. ISBN 978-1-61208-498-5.
 LUŽA Radim, ZBOŘIL František V. a DRAHANSKÝ Martin. High-level control of RUDA - the robot for rescuing people in debris and under avalanches. In: ICCC. Tatranská Lomnica: Technická univerzita v Košiciach, 2016, s. 467-472. ISBN 978-1-4673-8605-0.
 MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of Chips. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 47-66. ISSN 1738-9976.
 PACURA Dávid a DRAHANSKÝ Martin. CUDA Accelerated Real-time Digital Image Stabilization in a Video Stream. International Journal of Software Engineering and Its Applications. Daegu: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2016, roč. 10, č. 6, s. 113-124. ISSN 1738-9984.
 SMETKA Tomáš, HOMOLIAK Ivan a HANÁČEK Petr. On the Application of Symbolic Regression and Genetic Programming for Cryptanalysis of Symmetric Encryption Algorithm. In: Proceedings of 2016 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Orlando, Fl: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-1072-1.
 VANČO Matúš a ARON Lukáš. Dynamic Security Policy Enforcement on Android. International Journal of Security and Its Applications. Daejeon: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 141-148. ISSN 1738-9976.
 ŽÁK Marek, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Hexapod Robot: Test Platform for Bio-Inspired Controllers. In: Sbornik ICCC 2016. Tatranská Lomnica: Technická univerzita v Košiciach, 2016, s. 819-824. ISBN 978-1-4673-8605-0.
 ŽÁK Marek, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Overview of Bio-Inspired Control Mechanisms for Hexapod Robot. In: Proceedings of ISDA 2015. Marrakesh: Machine Intelligence Research Labs, 2016, s. 160-165. ISBN 978-1-4673-8712-5.
 ŽÁK Marek, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. Overview of Bio-Inspired Control Mechanisms for Hexapod Robot. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications. 2016, roč. 2016, č. 8, s. 125-134. ISSN 2150-7988.
2015ABDULLA Parosh A., ATIG Mohamed F., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, REZINE Ahmed, RUMMER Philipp a STENMAN Jari. Norn: An SMT Solver for String Constraints. In: Computer Aided Verification. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 462-469. ISBN 978-3-319-21689-8.
 ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric a HOLÍK Lukáš. View Abstraction - A Tutorial. In: 2nd International Workshop on Synthesis of Complex Parameters. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2015, s. 1-15. ISBN 978-3-939897-82-8.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, JONSSON Bengt, LENGÁL Ondřej, TRINH Quy Cong a VOJNAR Tomáš. Verification of heap manipulating programs with ordered data by extended forest automata. Acta Informatica. 2015, roč. 53, č. 4, s. 357-385. ISSN 0001-5903.
 ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Introduction to Android 5 Security. In: Proceedings of Student Research Forum Papers and Posters at SOFSEM 2015. Pec pod Snezkou: CEUR-WS.org, 2015, s. 103-112. ISBN 978-80-87136-20-1.
 ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Overview of security on mobile devices. In: The 2nd IEEE World Symposium on Web Application and Networking (WSWAN'2015). Sousse: N&N Global Technology, 2015, s. 2-16. ISBN 978-9938-9563-3-7.
 ARON Lukáš. Security Threats on Mobile Devices. Handbook of Research on New Threats and Countermeasures in Digital Crime and Cyber Terrorism. St. Louis: IGI Global, 2015, s. 30-53. ISBN 978-1-4666-8345-7.
 BREITENBACHER Dominik, HOMOLIAK Ivan a HANÁČEK Petr. Parallelized Self-Initializing Quadratic Sieve using OpenMP. In: Santa's Crypto Get-Together 2015. Praha: Trusted Network Solutions, a.s., 2015, s. 39-40. ISBN 978-80-904257-7-4.
 CHALOUPKA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, MARTINKOVIČOVÁ Alžbeta, ŠÁTEK Václav a THONHOFER Elvira. Multiple Integral Computations Using Taylor Series. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 CHALOUPKA Jan, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, VEIGEND Petr a MARTINKOVIČOVÁ Alžbeta. Numerical Integration of Multiple Integrals Using Taylor's Polynomial. In: Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Colmar: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 163-171. ISBN 978-989-758-120-5.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Microprocessor Hazard Analysis via Formal Verification of Parameterized Systems. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory (EUROCAST 2015). Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 193-194. ISBN 978-84-606-5438-4.
 DALECKÝ Štěpán a ZBOŘIL František V. An Approach to ANFIS Performance. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno, 2015, s. 195-206. ISBN 978-3-319-19823-1.
 DRAHANSKÝ Martin a KANICH Ondřej. Vulnerabilities of Biometric Systems. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. 53-60. ISBN 978-80-7231-997-8.
 DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr, ZBOŘIL František, HENZL Martin, ZBOŘIL František V., YIM Jaegeol a SHIM Kyubark. Cryptomodules in Wireless Networks using Biometric Authentication: Securing Nodes in Wireless Networks. Improving Information Security Practices through Computational Intelligence. Washington: IGI Global, 2015, s. 198-227. ISBN 978-1-4666-9426-2.
 DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim a MŇUK Tomáš. Elektronické zařízení pro snímání obrazu sítnice a duhovky oka. Česká a slovenská oftalmologie. 2015, roč. 71, č. 6, s. 302-308. ISSN 1211-9059.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection, Recognition of Finger Veins, 3D Hand, Eye Iris and Retina, 3D Face and Thermo-Face. Brno, 2015.
 DRAHANSKÝ Martin. Experiments with fingers, finger fakes and finger and hand veins. Gjovik, 2015.
 FIEDOR Jan, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, UR Shmuel a VOJNAR Tomáš. Advances in Noise-based Testing of Concurrent Programs. Software Testing, Verification and Reliability. 2015, roč. 25, č. 3, s. 272-309. ISSN 1099-1689.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. Dynamic Validation of Contracts in Concurrent Code. In: Proceedings of EUROCAST'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 555-564. ISBN 978-3-319-27339-6.
 FIEDOR Jan, LETKO Zdeněk, LOURENCO Joao a VOJNAR Tomáš. On Monitoring C/C++ Transactional Memory Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 73-87. ISBN 978-3-319-14895-3.
 FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Nested Antichains for WS1S. In: Proceedings of TACAS'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 658-674. ISBN 978-3-662-46680-3.
 HOLÍK Lukáš, HRUŠKA Martin, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Forester: Shape Analysis Using Tree Automata (Competition Contribution). In: Proceedings of TACAS'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 431-434. ISBN 978-3-662-46680-3.
 HOLÍK Lukáš, ISBERNER Malte a JONSSON Bengt. Mediator Synthesis in a Component Algebra with Data. In: Correct System Design. Berlin: Springer Verlag, 2015, s. 238-259. ISBN 978-3-319-23505-9.
 HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim, ODSTRČILÍK Jan a BOROVSKÝ Ján. Bimodal eye imaging system. In: Signal-Image Technology and Internet-Based Systems. Bangkok: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 572-575. ISBN 978-1-4673-9721-6.
 IAREMKO Iaroslav, ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. Improving IP Geolocation Using Network Measurement Characteristics. In: HKICEAS. Hong Kong: Higher Education Forum, 2015, s. 210-220. ISBN 978-986-87417-4-4.
 KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří, MAREK Martin, NEČASOVÁ Gabriela, SCHIRRER Alexander a ŠÁTEK Václav. New Trends in Taylor Series Based Computations. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KOCINA Filip, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela a KUNOVSKÝ Jiří. Parallel Computations of Differential Equations. In: Proceedings of the 10th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč: Ing. Vladislav Pokorný - Litera, 2015, s. 28-35. ISBN 978-80-214-5254-1.
 KOCINA Filip, ŠÁTEK Václav, VEIGEND Petr, NEČASOVÁ Gabriela, VALENTA Václav a KUNOVSKÝ Jiří. New Trends in Taylor Series Based Applications. In: 13rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KOLÁŘ Radim, SEMERÁD Lukáš, DRAHANSKÝ Martin, ODSTRČILÍK Jan, HÁJEK Josef a BOROVSKÝ Ján. Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. 83-95. ISBN 978-80-7231-997-8.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. The Object Oriented Petri Net Component Model. In: The Tenth International Conference on Software Engineering Advances. Barcelona: Xpert Publishing Services, 2015, s. 18-24. ISBN 978-1-61208-438-1.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr a KOCINA Filip. The Positive Properties of Taylor Series Method. In: Proceedings of the 13th International Conference Informatics' 2015. Poprad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 156-160. ISBN 978-1-4673-9867-1.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, VALDMAN Jan a VALENTA Václav. Construction of P1 Gradient from P0 Gradient by Averaging. In: 12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1287-3. ISSN 0094-243X.
 KUNOVSKÝ Jiří. Modern Taylor Series Method. In: Proceedings of the 2015 IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics, INFORMATICS 2015. Poprad: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1-8. ISBN 978-1-4673-9867-1.
 MRÁČEK Štěpán, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan, NOVOTNÝ Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. 3D Face Recognition Utilizing a Low-Cost Depth Sensor. In: 11th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2015). Ljubljana, 2015, s. 1-1.
 MÜLLER Petr, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator Hunting Party (Competition Contribution). In: Proceedings of TACAS'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 443-446. ISBN 978-3-662-46680-3.
 NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, CHALOUPKA Jan a VEIGEND Petr. Taylor Series Based Differential Formulas. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 705-706. ISBN 978-3-901608-46-9.
 RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Dynamic Software Architecture for Distributed Embedded Control Systems. In: ADECS '15. Bruxelles: CEUR-WS.org, 2015, s. 1-15. ISBN 1-234-56789-X. ISSN 1613-0073.
 SEMERÁD Lukáš a DRAHANSKÝ Martin. Biometric entropy of retina. In: Proceedings of Information and Digital Technologies 2015. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015, s. 291-293. ISBN 978-1-4673-7185-8.
 SMETKA Tomáš, HOMOLIAK Ivan a HANÁČEK Petr. Cryptanalysis of Symmetric Encryption Algorithm Using Symbolic Regression and Genetic Programming. In: Santa's Crypto Get-Together 2015. Praha: TNS, a.s., 2015, s. 43-44. ISBN 978-80-904257-7-4.
 SNÁŠELOVÁ Petra a ZBOŘIL František V. Genetic Algorithm using Theory of Chaos. Procedia Computer Science. 2015, roč. 2015, č. 51, s. 316-325. ISSN 1877-0509.
 SPURNÝ Jan, KANICH Ondřej, DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal a SHINODA Koichi. New materials for spoofing touch-based fingerprint scanners. In: Proceedings of International Conference on Computer Application Technologies 2015. Matsue: IEEE Computer Society, 2015, s. 207-211. ISBN 978-1-4673-8211-3.
 SVOBODA Jan, BRONSTEIN Michael a DRAHANSKÝ Martin. Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera. In: Proceedings 2015 International Conference on Biometrics. Phuket: IEEE Biometric Council, 2015, s. 452-457. ISBN 978-1-4799-7824-3.
 VALENTA Václav, NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a KOCINA Filip. Adaptive Solution of the Wave Equation. In: Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Colmar: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 154-162. ISBN 978-989-758-120-5.
 VEIGEND Petr, KUNOVSKÝ Jiří, KOCINA Filip, NEČASOVÁ Gabriela, ŠÁTEK Václav a VALENTA Václav. Electronic Representation of Wave Equation. In: 13rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2015, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4. ISSN 0094-243X.
 YANUSHKEVICH Svetlana, EASTWOOD Shawn C., MANDERSON Travis L., SAMOIL Steven, DRAHANSKÝ Martin a SHMERKO Vlad. P. Taxonomy and Modeling of Impersonation in e-Border Authentication. In: Proceedings of EST 2015. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, 2015, s. 1-6. ISBN 978-1-61208-427-5.
 ŠÁTEK Václav, KOCINA Filip, KUNOVSKÝ Jiří a SCHIRRER Alexander. Taylor Series Based Solution of Linear ODE Systems and MATLAB Solvers Comparison. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGE Simulation News, 2015, s. 693-694. ISBN 978-3-901608-46-9.
 ŽÁK Marek a ROZMAN Jaroslav. Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot. In: Infromatics 2015 Proceedings. Poprad: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2015, s. 302-307. ISBN 978-1-4673-9867-1.
2014ABDULLA Parosh A., ATIG Mohamed F., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, RUMMER Philipp a STENMAN Jari. String Constraints for Verification. In: 26th International Conference on Computer Aided Verification. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 150-166. ISBN 978-3-319-08866-2.
 ABDULLA Parosh A., HAZIZA Frédéric a HOLÍK Lukáš. Block Me If You Can! Context-Sensitive Parameterized Verification. In: 21st International Static Analysis Symposium. Berlin: Springer Verlag, 2014, s. 1-17. ISBN 978-3-319-10935-0. ISSN 0302-9743.
 ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang a VOJNAR Tomáš. Mediating for reduction (on minimizing alternating Buchi automata). Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2014, roč. 2014, č. 552, s. 26-43. ISSN 0304-3975.
 AVROS Renata, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. In: Proceedings of MEMICS'14. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, s. 15-27. ISBN 978-80-214-5022-6.
 CHARVÁT Lukáš, SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Using Formal Verification of Parameterized Systems in RAW Hazard Analysis in Microprocessors. In: Proceedings of 15th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2014). Austin, TX: IEEE Computer Society, 2014, s. 83-89. ISBN 978-1-4673-6858-2.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometric Security Systems. Brno, 2014.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrické systémy v praxi. Dolní Morava, 2014.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection, Recognition of Finger Veins, 3D Hand, Eye Iris, Eye Retina and Thermo-Faces. Brno, 2014.
 DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint recognition related topics. Tokyo, 2014.
 DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. Predator: A Shape Analyzer Based on Symbolic Memory Graphs (Competition Contribution). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 412-414. ISBN 978-3-642-54861-1.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. Proceedings of MEMICS'14. Brno, 2014.
 DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana a VOJNAR Tomáš. Multi-objective Genetic Optimization for Noise-Based Testing of Concurrent Software. In: SSBSE'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 107-122. ISBN 978-3-319-09939-2.
 EASTWOOD Shawn C., SHMERKO Vlad. P., YANUSHKEVICH Svetlana a DRAHANSKÝ Martin. Biometric Intelligence in Authentication Machines: From Talking Faces to Talking Robots. In: Proceedings of IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics. Kitakyushu: IEEE Computer Society, 2014, s. 763-768. ISBN 978-1-4799-4174-2.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. FIT-TR-2014-01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2014.
 ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. In: Proceedings of APLAS'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 314-333. ISBN 978-3-319-12735-4.
 FIEDOR Tomáš. A Decision Procedure For The WSkS Logic. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-63583-0.
 HOMOLIAK Ivan, OVŠONKA Daniel, GRÉGR Matěj a HANÁČEK Petr. NBA of Obfuscated Network Vulnerabilities' Exploitation Hidden into HTTPS Traffic. In: Proceedings of International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST-2014). London: IEEE Computer Society, 2014, s. 311-318. ISBN 978-1-908320-40-7.
 HOMOLIAK Ivan, OVŠONKA Daniel, KORANDA Karel a HANÁČEK Petr. Characteristics of Buffer Overflow Attacks Tunneled in HTTP Traffic. In: International Carnahan Conference on Security Technology. Rím: IEEE Computer Society, 2014, s. 188-193. ISBN 978-1-4799-3531-4.
 IOSIF Radu, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Deciding Entailments in Inductive Separation Logic with Tree Automata. In: Proceedings of ATVA'14. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 201-218. ISBN 978-3-319-11935-9.
 KANICH Ondřej. Fingerprint Damage Simulation. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-63942-5.
 KAČIC Matej, OVŠONKA Daniel, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Traffic generator based on behavioral pattern. In: Internet Technology and Secured Transactions (ICITST), 2014 9th International Conference for. London: IEEE Computer Society, 2014, s. 230-234. ISBN 978-1-908320-40-7.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Formal Models in Software Development and Deployment: A Case Study. International Journal on Advances in Software. 2014, roč. 7, č. 1, s. 266-276. ISSN 1942-2628.
 KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. System Composition Using Petri Nets and DEVS Formalisms. In: The Ninth International Conference on Software Engineering Advances. Nice: Xpert Publishing Services, 2014, s. 309-315. ISBN 978-1-61208-367-4.
 KRÁL Jiří, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Handling Multiple Intentions Using Action Heuristics. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 56-61. ISBN 978-1-4799-7938-7.
 LUŽA Radim a ZBOŘIL František V. Detection of mechanical play of revolute joint. In: ICINCO 2014 Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Volume 2. Vídeň: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2014, s. 327-332. ISBN 978-989-758-040-6.
 LUŽA Radim, ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František V. ROS-based Remote Controlled Robotic Arm Workcell. In: Proceedings of ISDA 2014. Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 101-106. ISBN 978-1-4799-7938-7. ISSN 0000-0000.
 MARHEFKA Matúš a MÜLLER Petr. Dfuzzer: A D-Bus Service Fuzzing Tool. In: Proceedings of IEEE Seventh International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshopsn. Cleveland: IEEE Computer Society, 2014, s. 383-389. ISBN 978-0-7695-5194-4.
 MRÁČEK Štěpán, DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim, PROVAZNÍK Ivo a VÁŇA Jan. 3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors. In: Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014). Darmstadt: GI - Gesellschaft für Informatik e.V., 2014, s. 195-202. ISBN 978-3-88579-624-4. ISSN 1617-5468.
 POLÁŠEK Petr, JANOUŠEK Vladimír a ČEŠKA Milan. Petri Net Simulation as a Service. In: CEUR Workshop Proceedings. Tunisia: CEUR-WS.org, 2014, s. 353-362. ISSN 1613-0073.
 SAMEK Jan, SAMEK Jan, MALAČKA Ondřej, MALAČKA Ondřej, ZBOŘIL František, ZBOŘIL František, ZBOŘIL František V. a ZBOŘIL František V. Decision Making and Partner Selection Based on Trust in Multi-context Environment. In: Proceedings of the 2014 International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014). Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 19-24. ISBN 978-1-4799-7938-7.
 ZBOŘIL František, ZBOŘIL František, ŽÁK Jakub a ŽÁK Jakub. JESTER Methodology: A Wood of Fire Case Study. In: Proceedings of ISDA 2014. Okinawa: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-6. ISBN 978-1-4799-7938-7.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https