Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc.

Prostředí pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systémů

Název v angličtině:Environment for Development, Modelling, and Application of Heterogeneous Systems
Hlavní řešitel:Vavřín Petr (UAMT FEI VUT)
Spoluřešitelé:Češka Milan, Hanáček Petr, Hruška Tomáš, Janoušek Vladimír, Jirsík Václav (UAMT FEI VUT), Kunovský Jiří, Malec Zdeněk (UAMT FEI VUT), Peringer Petr, Pivoňka Petr (UAMT FEI VUT), Rábová Zdeňka, Václavek Pavel, Vojnar Tomáš, Zbořil František
Další řešitelé:Černohorský Jakub, Drahanský Martin, Güttner Jakub, Hrubý Martin, Kočí Radek, Martinek David, Orság Filip, Petřek Jiří, Řezáč David, Zacios Dalibor, Zbořil František
Agentura:Grantová agentura České republiky
Kód:GA102/01/1485
Zahájení:2001-01-01
Ukončení:2003-12-31
Klíčová slova:simulační nástroje, heterogenní modely, Petriho sítě, fuzzy logika, neuronové sítě, řídicí systémy, umělá inteligence
Anotace:
Z pohledu na současné nástroje pro modelování a simulaci systémů vyplývá, že je stále nedostatečná podpora vytváření a ověřování modelů heterogenních systémů, jejichž specifickými vlastnostmi jsou velká rozsáhlost, neúplnost daných informací, kvalitativní charakter parametrů, velká dynamičnost probíhajících procesů a složité vztahy mezi objekty systému. Komplexní analýzu těchto heterogenních systémů prostřednictvím jejich modelů může usnadnit kombinace metod a přístupů, které budou součástí námi navrženého prostředí. Využití tohoto prostředí je velmi perspektivní v oblasti řízení, v modelech dopravy, povodní nebo při modelování VLSI obvodů. Globálním cílem tohoto projektu aplikovaného výzkumu je nalézt vhodnou kombinaci metod a nástrojů pro návrh a realizaci heterogenních modelů. Výsledkem bude objektově orientované prostředí pro návrh a distribuovanou simulaci heterogenních modelů, které umožní propojit klasické spojité a diskrétní simulační abstrakce se znalostním modelováním založeným na logickém programování, fuzzy konceptech a neuronových sítích s modely opírajícími se o Petriho sítě. Poněvadž uvažujeme i o zajišťování bezpečnosti systémů, budeme se zabývat také komplexním přístupem k analýze rizik. Vytvořené prostředí bude také obsahovat podporu pro prostorovou vizualizaci -- virtuální realitu. To umožní efektivně budovat prostorový model simulace a vytvářet popisy chování prostorových objektů s využitím metod umělé inteligence.

Předcházející projekty

1998Výzkum a aplikace heterogenních modelů, GAČR, GA102/98/0552, 1998-2000, ukončen
Řešitel: Vavřín Petr
Spoluřešitelé: Češka Milan, Hanáček Petr, Hruška Tomáš, Janoušek Vladimír, Jirsík Václav, Jura Pavel, Marušinec Jaromír, Pavlíčková Jiřina, Peringer Petr, Pivoňka Petr, Přikryl Petr, Rábová Zdeňka, Šolc František, Zbořil František

Publikace

2005HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. The Heterogeneous Modelling Methods and Tools. Simulation Almanac 2005. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 40-50.
 MARTINEK David a RÁBOVÁ Zdeňka. Grafický popis simulačních modelů. In: NETSS 2005 - 2nd International Winter Workshop - New Trends in System Simulation. Ostrava: MARQ, 2005, s. 63-66. ISBN 80-86840-07-7.
 RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling and Simulation Education and Research at Faculty of Information Technology (FIT), Brno University of Technology (BUT). Simulation Almanac 2005. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 9-11.
2004DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Biometric Security Systems: Robustness of the Fingerprint and Speech Technologies. In: BT 2004 - International Workshop on Biometric Technologies. Calgary, 2004, s. 99-103.
 DRAHANSKÝ Martin a SMOLÍK Luděk. Entropic Numbers from the Fingerprint. In: Entropic Numbers from the Fingerprint. Londýn: The Royal Statistical Society, 2004, s. 1-20.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a ZBOŘIL František V. Biometrics in Security Applications. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 201-206. ISBN 80-85988-98-4.
 KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. TKSL and Stiff System Detection. In: Proceedings of the 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2004, s. 621-626. ISBN 80-227-1995-1.
 MARTINEK David. Japetus - a Platform for Heterogeneous Modelling. In: Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2004, s. 203-206. ISBN 80-86840-03-4.
2003BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Object-oriented model of Processes in Project Management. In: ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 335-342. ISBN 80-85988-88-7.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter a VOJNAR Tomáš. Verification of Parametric Concurrent Systems with Prioritized FIFO Resource Management. Lecture Notes in Computer Science. 2003, roč. 2003, č. 2761, s. 174-190. ISSN 0302-9743.
 CARUANA Etienne, ČEŠKA Milan a SKLENÁŘ Jaroslav. Using Petri Nets in Simulation of Manufacturing Systems (extended version). In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 189-202. ISBN 80-85988-88-7.
 CARUANA Etienne, ČEŠKA Milan a SKLENÁŘ Jaroslav. Using Petri Nets in Simulation of Manufacturing Systems. In: IPSI-2003 Proceedings. Belgrad: IPSI Belgrade Ltd, 2003, s. 5. ISBN 88-85280-62-5.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Biometric Security Systems: Fingerprint and Speech Technology. In: Proceedings of the 1st Indian International Conference on Artificial Intelligence. Tallahassee: Indian International Conference of Artificial Intelligence, 2003, s. 703-711. ISBN 0-9727412-0-8.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a SMOLÍK Luděk. Biometric Security Systems. In: Sborník Mikulášské kryptobesídky 2003. Praha: ECOM-MONITOR, 2003, s. 1-10. ISBN 80-903083-3-3.
 FLORIÁN Vladimír a PERINGER Petr. Systém pro 3D vizualizaci výsledků simulace. In: Proceedings of XXV-th International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 4. ISBN 80-85988-88-7.
 GÜTTNER Jakub. Object Database on Top of the Semantic Web. In: Proceedings of the WI/IAT 2003 Workshop on Applications, Products and Services of Web-based Support systems. Halifax, 2003, s. 97-102. ISBN 0-9734039-1-8.
 HANÁČEK Petr a MATYÁŠ Václav. Čipové karty v informačních systémech. In: Sborník konference Datakon 2003. Brno: Masarykova universita, 2003, s. 15-22. ISBN 80-210-3215-4.
 HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti. In: Proceedings of ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 9-13. ISBN 80-85988-88-7.
 HANÁČEK Petr, RÁBOVÁ Zdeňka a ZBOŘIL František V. Model okolního prostředí mobilního robota. In: MOSMIC'2003. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2003, s. 25-30. ISBN 80-8070-139-3.
 HAŠA Luděk a ČEŠKA Milan. Design of a Model Checker for Object-Oriented Petri Net Models. In: IPSI-2003 Proceedings. Belgrad: IPSI Belgrade Ltd, 2003, s. 6. ISBN 88-85280-62-5.
 HEROUT Adam, ŘEZÁČ David a TIŠNOVSKÝ Pavel. Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C. In: Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 583-587. ISBN 80-214-2379-X.
 HEROUT Adam, ŘEZÁČ David a TIŠNOVSKÝ Pavel. Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C. In: Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 310-314. ISBN 80-214-2401-X.
 HRUBÝ Martin a KOČÍ Radek. Modern Simulation Techniques and Tools. In: Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2003. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline, 2003, s. 7-15. ISBN 80-8070-139-3.
 HRUBÝ Martin. Formal Specification of the HELEF Simulation Language. In: Proceedings of 37th Internation Conference MOSIS'03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 143-148. ISBN 80-85988-86-0.
 JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. PNtalk: Concurrent Language with MOP. In: Proceedings of the CS&P'2003 Workshop. Warsawa: Uniwersytet Warszawski, 2003, s. 271-282. ISBN 83-88374-71-0.
 KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. Purposes of the PNtalk System. In: Proceedings of International Conference MOSIS '03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 149-156. ISBN 80-85988-86-0.
 KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. Electrical Fields Solved by TKSL/C. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 171-176. ISBN 80-85988-86-0.
 KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. Parallel Computations Based on Taylor Series Method. In: Proceedings 4th MATHMOD Vienna. Wien: ARGE Simulation News, 2003, s. 316-317. ISBN 3-901608-24-9.
 KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. Stiff System Detection Using Taylor Series Method. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 275-278. ISBN 80-85988-88-7.
 KUNOVSKÝ Jiří, MELKES František a PETŘEK Jiří. Equation System Simplification in the Taylor Series Method. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 165-170. ISBN 80-85988-86-0.
 KUNOVSKÝ Jiří, PETŘEK Jiří a ŘEZÁČ David. Modern Taylor Series Method in Simulation of Processes and Systems. In: Proceedings of International Carpathian Control Conference ICCC'2003. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003, s. 337-340. ISBN 80-7099-509-2.
 KŘENA Bohuslav. Object-oriented Petri Nets and their Application and Type Analysis. Information Technologies and Control. Sofia: 2003, roč. 1, č. 1, s. 27-31. ISSN 1312-2622.
 MARTINEK David a PERINGER Petr. Parallel modelling in FuzzySIMLIB/C++. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 157-164. ISBN 80-85988-86-0.
 MARTINEK David, ČERNOHORSKÝ Jakub a RÁBOVÁ Zdeňka. Eclipse as Modelling Platform. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 203-208. ISBN 80-85988-88-7.
 MARTINEK David, ČERNOHORSKÝ Jakub a RÁBOVÁ Zdeňka. Graphical Interface of Simulation. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 131-136. ISBN 80-85988-86-0.
 MÁČEL Michal a HRUŠKA Tomáš. Kolaborativní aplikace. In: Systems Integration 2003 - Proceedings. Praha: Česká společnost pro systémovou integraci, 2003, s. 429-436. ISBN 80-245-0522-3.
 ORSÁG Filip a ZBOŘIL František V. Endpoint Detection in the Continuous Speech Using the Neural Networks. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 10-16. ISBN 80-85988-86-0.
 SMOLÍK Petr a HRUŠKA Tomáš. Application of an Object-Oriented Metasystem in University Information System Development. Annals of Cases on Information Technology. Hershey: Idea Group Publishing, 2003, s. 550-562. ISBN 1-59140-061-9.
 URBÁŠEK Milan. Preserving Properties in System Redesign: Rule-Based Approach. Recent Trends in Algebraic Development Techniques. Berlin: Springer Verlag, 2003, s. 442-456. ISBN 3-540-20537-3.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Plan Reconsideration in Hybrid Agent System. In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 315-321. ISBN 80-85988-88-7.
 ZBOŘIL František. Information Sharing and Distribution in Multiagent Systems. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS '03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 287-292. ISBN 80-85988-86-0.
 ZBOŘIL František. Risk Analysis through Multiagent Systems. In: Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003, s. 845-848. ISBN 80-7099-509-2.
2002BENJAMIN Braatz, HARTMUT Ehrig, HOFFMANN Kathrin, PADBERG Julia a URBÁŠEK Milan. Application of Graph Transformation Techniques to the Area of Petri Nets: An Overview. In: Applied Graph Transformation - AGT'02. Grenoble, 2002, s. 35-44.
 CARUANA Etienne, ČEŠKA Milan a SKLENÁŘ Jaroslav. Petri Nets and their Use in Modelling of Manufacturing Systems. In: ASIS 2002 - Advanced Simulation of System. Ostrava: MARQ, 2002, s. 17-28. ISBN 80-85988-77-1.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Fingerprints and Speech Recognition as parts of the biometry. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 177-183. ISBN 80-85988-71-2.
 DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition and Smart Cards. In: Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 436-440. ISBN 80-214-2116-9.
 DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint recognition. In: 16-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2002. Brno: Masarykova universita, 2002, s. 301-303. ISBN 80-214-2120-7.
 GÜTTNER Jakub a HRUŠKA Tomáš. Dynamic Object Model In Interpreted Systems. In: Proceedings od 5th International Conference ISM 02 - Information System Modelling. Ostrava: MARQ, 2002, s. 103-110. ISBN 80-85988-70-4.
 HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Využití modelů při analýze rizik. In: Proceedings of ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 9-16. ISBN 80-85988-77-1.
 HANÁČEK Petr. Elektronický podpis a PKI v platebních systémech. In: Sborník konference Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore. Žilina: NMC, 2002, s. 21-26. ISBN 80-85655-20-9.
 HANÁČEK Petr. Zabezpečení elektronických transakcí v prostředí internetu. In: Sborník konference Trendy IT Security. Praha, 2002, s. 20.
 HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. HELEF: A New Simulation Language. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 39-47. ISBN 80-85988-71-2.
 HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling of Real-world Objects using the HELEF Language. In: Proceedings of The 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 47-57. ISSN 1102-593X.
 HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Tools for Creating of Multimodels. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics. 2002, roč. 2002, č. 9, s. 1391-1400. ISSN 0368-492X.
 KUNOVSKÝ Jiří a HONZÍK Petr. Definite Integrals in TKSL, Maple and Matlab. In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Letná 42, 040 01 TU Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 22-24. ISBN 80-7099-879-2.
 KUNOVSKÝ Jiří, PETŘEK Jiří a ŘEZÁČ David. Dynamic Simulations of Statis Electronic Circuits. In: Proceedings of XXiVth International Autuum Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 35-39. ISBN 80-85988-77-1.
 KUNOVSKÝ Jiří, PETŘEK Jiří a ŘEZÁČ David. Solving Stiff Systems in Parallel Utilizing the Taylor Series Method. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02: Modelling and Simulation Systems Vol. 1. Ostrava: MARQ, 2002, s. 27-31. ISBN 80-85988-71-2.
 KUNOVSKÝ Jiří, ŘEZÁČ David a PETŘEK Jiří. TKSL/C an Multiple Arithmetic. In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Letná 42, 040 01 TU Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 19-21. ISBN 80-7099-879-2.
 MARTINEK David. Fuzzy and heterogeneous modelling in SIMLIB/C++. In: Proceedings of 28th ASU Conference - The Simulation Languages. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2002, s. 105-114. ISSN 1102-593X.
 MARTINEK David. Grafová struktura pro heterogenní modelování. In: Proceedings of XXIV International Autumn Colloquium ASIS 2002 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 209-212. ISBN 80-85988-77-1.
 MARTINEK David. Optimization of fuzzy model parameters. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 465-470. ISBN 80-214-2116-9.
 MARUŠINEC Jaromír. Simulation of Live Objects in 3D Real-time Environment. In: Proceedings of 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 10. ISSN 1102-593X.
 ORSÁG Filip. Some basic techniques of the speech recognition. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 90-94. ISBN 80-214-2116.
 PERINGER Petr. New design and implementation concepts for SIMLIB/C++. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 201-204. ISBN 80-85988-77-1.
 PETŘEK Jiří. Parallel Solution of Systems of Linear Algebraic Equations. In: Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 473-477. ISBN 80-214-2116-9.
 SMOLÍK Petr a HRUŠKA Tomáš. Distributed Information Systems Buliding Techniques. In: Proceedings od SSGRR 2002s Conference. L'Aquila: SSGRR Telecom Italia Learning Services, 2002, s. 10. ISBN 88-85280-63-3.
 URBÁŠEK Milan. New Safety Property and Liveness Preserving Morphisms of P/T Systems. Forschungsberichte des Fachbereichs Informatik. Berlin: 2002, roč. 2002, č. 14. ISSN 1436-9915.
 URBÁŠEK Milan. Preserving Properties in System Redesign: Rule-Based Approach. In: ProceeProceedings of the 16th International Workshop on Algebraic Development Techniques. Munich, 2002, s. 87-88.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Formal Models of Agent Systems. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 163-168. ISBN 80-85988-71-2.
 ZBOŘIL František. Simulation Languages for Agent Systems. In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference ECI 2002. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 73-77. ISBN 80-7099-879-2.
 ČERNOHORSKÝ Jakub. Discrete simulation in Java. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 5. ISBN 80-214-2116-9.
 ČEŠKA Milan, HRUŠKA Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. Education in Information Technology at Brno University of Technology. In: Proceedings of the International Conference - Advances in Infrastructure for e-business, e-education, e-science, and e-medicine on the Internet. L'Aquila: SSGRR Telecom Italia Learning Services, 2002, s. 7. ISBN 88-85280-62-5.
2001ANTOŠ Radomír, BURGET Radek a JELEN Petr. Matematická podpora výstupu dat. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 274-276. ISBN 80-214-1859-1.
 DAO anh Minh a ZBOŘIL František. Tuning of Fuzzy Neural Network Classifier. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 201-206. ISBN 80-85988-57-7.
 GÜTTNER Jakub. Voxel Model Creation Using Wavelet-based Stereoanalysis. Brno: Grantová agentura AV ČR, 2001.
 HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Využití modelování v analýze rizik. In: Proceedings of the 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 9-16. ISBN 80-85988-61-5.
 HANÁČEK Petr a STAUDEK Jan. Certifikační infrastruktury veřejných klíčů. In: Proceedings of DATAKON 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2001, s. 1-44. ISBN 80-227-1597-2.
 HANÁČEK Petr a ZBOŘIL František ml. Risk Management in the Process of Risk Analysis. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 351-356. ISBN 80-85988-57-7.
 HANÁČEK Petr. Bezpečnost transakcí na internetu. In: Moderní databáze. Praha: KOMIX s.r.o., 2001, s. 76-83. ISBN 80-238-7046-7.
 HEROUT Adam. Knihovna pro práci s objemovými daty. Brno, 2001.
 HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Object Oriented Programming Languages in Modelling. In: Proceedings of The 27th ASU Conference. Rattwik: Association of Simula Users, 2001, s. 55-65. ISSN 1102-593X.
 HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Processes and Knowledge in one Simulation. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 333-338. ISBN 80-214-1860-5.
 HRUBÝ Martin, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulator in Object-Oriented Environment. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 75-80. ISBN 80-214-1860-5.
 HRUŠKA Tomáš. XML Technology - tutorial. In: ISM 01 Conference Proceedings. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 11-15. ISBN 80-85988-51-3.
 KUNOVSKÝ Jiří a MELKES František. Extremely Exact Solutions of Large Systems of Differential Equations. In: Proceedings of the 15th European Simulation Multiconference ESM'2001. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2001, s. 19-24. ISBN 1-56555-225-3.
 KUNOVSKÝ Jiří a MELKES František. Verification of the TKSL/C Simulation System. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2001, s. 55-58. ISBN 80-85988-57-7.
 KUNOVSKÝ Jiří, MELKES František a MIKULÁŠEK Karel. Extremely Large Systems of Algebraic Equations. In: Proceedings of ASIS 2001. Krnov: MARQ, 2001, s. 117-120. ISBN 80-85988-61-5.
 MAREK Vladimír a ČEŠKA Milan. Petri Nets And Random-Context Grammars. In: Proceedings of the 35th Spring Conference: Modelling and Simulation of Systems - MOSIS'01. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 145-152. ISBN 80-85988-57-7.
 MARTINEK David a PERINGER Petr. Graphical Fuzzy Sets Editor. In: Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 143-146. ISBN 80-85988-61-5.
 MARTINEK David. Návrh grafického editoru fuzzy množin. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 280-282. ISBN 80-214-1859-1.
 PETŘEK Jiří. Grafický vstup sim. Jazyka TKSL/C. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001, s. 304-306. ISBN 80-214-1859-1.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František ml. The Role of Agents in Simulation Models. In: Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 111-116. ISBN 80-85988-61-5.
 ČERNOHORSKÝ Jakub. Diskrétní simulace v Javě. In: Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 4. ISBN 80-85988-61-5.
 ČERNOHORSKÝ Jakub. Objektový model systému hromadné obsluhy. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 3. ISBN 80-214-1859-1.
 ŘEZÁČ David a PUSTĚJOVSKÝ Rostislav. Tuhé systémy a víceslovní aritmetika. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 310-312. ISBN 80-214-1859-1.

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https