Doc. Ing. Miroslav Linhart, CSc.

Pracoviště:Ústav počítačových systémů (UPSY)
Zařazení:Docent
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1135
Místnost:Pracovna asistentů L332
Adresa:UPSY FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https