Základní konstrukce jazyka C

[  Lekce 1 - funkce, proměnné, parametry  |  Lekce 2 - pole, textové řetězce, cykly  |  Lekce 3 - ukazatele  |

Na této stránce se nacházejí ukázky základních konstrukcí v jazyce C. Podobné najdete v libovolné učebnici jazyka C. Tato část je určena pro zájemce o programování, kteří s jazykem C nepřišli do styku. Pokud máte alespoň nějaké zkušenosti s jiným jazykem, například Pascalem, bude to pro vás jednodušší, ale není to nezbytný předpoklad k pochopení ukázkových příkladů. Znovu upozorňuji, že nejde o učebnici jazyka C. Příklady, které zde uvádím jsou pouhým rychlým přehledem. Při experimentování s nimi byste měli mít učebnici jazyka C před sebou a měli byste s ní konfrontovat získané poznatky.

Zdrojový text příkladů je podrobně okomentován. Než s ním začnete experimentovat důkladně si jej prostudujte. Poté program přeložte pomocí překladače GCC (návod najdete o pár kapitol výše), spusťte a prozkoumejte, co program vytisknul na obrazovku. Nebojte se experimentovat a hrát si!

Ukázkové programy pracují v textové konzoli. Příliš nezáleží na tom, jestli pracujete v Linuxu nebo ve Windows. Uživatelé Windows budou muset pravděpodobně zdrojový text překódovat do jiného kódování české diakritiky, protože všechny ukázkové programy jsou napsány v kódování ISO8859-2.

Lekce 1 - funkce, proměnné, parametry

Lekce 2 - pole, textové řetězce, cykly

Lekce 3 - ukazatele


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 24. October 2010. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.