Návod ke Code::Blocks

[  Použití síťové instalace  |  Instalace a nastavení  |  Vytvoření projektu  |  Spuštění programu  |  Ladění programu  ]

Použití síťové instalace ve středisku CVT

Na školním serveru ve středisku CVT je prostředí Code::Blocks už nainstalováno. V prostředí Windows jej najdete je na disku Q: v adresáři Q:\Dev-Cpp\CodeBlocks8.02 (zástupce pro spuštění také najdete na ploše pod ikonou Síťové aplikace). Novější verze je nainstalována v adresáři Q:\Dev-Cpp\CodeBlocks10.05. V Linuxu stačí použít příkaz codeblocks.

Instalace a nastavení

Pokud si budete chtít toto prostředí nainstalovat doma na svém počítači, postupujte takto:

 1. Stáhněte si instalační balíček a nainstalujte ho včetně užitečných pluginů.
  • www.codeblocks.org
  • Pokud instalujete ve Windows, použijte balíček, který obsahuje také MINGW (překladač a nástroje GCC).
  • Pokud instalujete v Ubuntu Linuxu, řiďte se pokyny na stránce s balíčky. Je potřeba nainstalovat další knihovny.
  Poté program spusťte:
  Code::Blocks
 2. Veškerá nastavení najdete v menu Settings.

 3. Integrace nápovědy do prostředí Code::Blocks:

  Toto nastavení bude fungovat, pouze pokud máte nainstalován odpovídající plugin. Pozor, v některých instalačních balíčcích se tento plugin nenachází, protože jde o plugin, který nevyvíjejí autoři C::B.

  Windows: Stáhněte si soubor s dokumentací ke knihovnám jazyka C a uložte si jej na disk do vhodného podadresáře.
  Linux: Soubor .hlp můžete použít i v Linuxu, ale stejný obsah mají info stránky (info libc). Code::Blocks umí zobrazovat a vyhledávat manuálové stránky.

  1. Settings->Environment...->Help files

  2. Pomocí tlačítka Add přidejte soubor s nápovědou do seznamu (nejdříve zadáte jméno položky v menu, potom cestu k souboru).
   Windows: zadejte cestu k souboru libc.hlp
   Linux: zadejte místo cesty k souboru cestu k manuálovým stránkám takto: man:/usr/share/man

   Settings->Environment...->Help files

  3. Nápovědu lze nyní používat běžným způsobem. V menu Help se objeví nová položka s právě přidanou nápovědou.

 4. Nastavení editoru:

  1. Settings->Editor...

  2. Nastavte si parametry editoru podle libosti. Je výhodné zapnout zobrazování čísel řádků a zobrazování bílých znaků (show spaces). Code::Blocks také umožňuje používat šablony kódu přes zkratku Ctrl+J.

   nastavení parametrů editoru

 5. Nastavení kompilátoru:

  1. Settings->Compiler and debugger...

  2. přidejte tyto parametry kompilátoru: -g -std=c99 -Wall -pedantic -W

   nastavení parametrů kompilátoru nastavení parametrů kompilátoru

  3. Máte-li v systému nainstalováno více verzí MinGW (platí i pro školní instalaci na disku Q), zkontrolujte, zda máte správně nastavenu cestu k nejnovější verzi překladače. V opačném případě může fungovat špatně debugger i překladač. Ve školní instalaci Code::Blocks zde nastavte cestu Q:\Dev-Cpp\CodeBlocks8.02\MinGW. Pozor! Pokud používáte novější verzi 10.05, musí zde být cesta Q:\Dev-Cpp\CodeBlocks10.05\MinGW. Obdobně si to musíte nastavit doma, pokud máte zároveň nainstalováno více verzí programu. Chybné nastavení cesty k nástrojům pro předklad vede k neočekávanému chování (např. přestane fungovat debugger nebo jiné části prostředí).

   nastavení cesty ke kompilátoru

Vytvoření projektu

 1. Na úvodní stránce: Create a new project...

  Create a new project...

 2. Vyberte skupinu Projects a v kategorii Console položku Console Application.

  Console Application

 3. Postupujte podle průvodce. Při psaní projektů v jazyce C nezapomeňte zvolit tuto možnost. Uložte projekt do samostatného adresáře.

  Console application wizzard Console application wizzard Console application wizzard Console application wizzard

 4. Editujte vygenerovaný soubor.

  Editace, kompilace

Kompilace a spuštění programu

 1. Kompilace: Build->Build nebo tlačítkem.
  Windows: Tři varování "warning: #include_next is a GCC extension" ignorujte. Problém je v systémové knihovně a na vaši aplikaci nebude mít žádný vliv. Všem ostatním varováním a chybovým hlášením naopak věnujte maximální pozornost.

  Build

 2. Zadání parametrů příkazové řádky: Project->Set programs' arguments...

  Project->Set programs' arguments... Project->Set programs' arguments...

 3. Spuštění programu: Build->Run nebo tlačítkem.
  Standardní výstup programu se vypisuje do nově zobrazené textové konzoly.

  Výstup programu

Ladění programu

 1. Vše potřebné je v menu Debug.

  Výstup programu

 2. Vložení zarážky (breakpoint): klepnutím na sloupeček vedle řádku.
  Kliknutím pravým tlačítkem myši nad zarážkou lze editovat další vlastnosti zarážky.

 3. Spuštění ladícího módu: Debug->Start. Ukončení ladícího módu: Debug->Stop debugger

 4. Krokování:
  • Další řádek: Next line
  • Skok do funkce: Step into
  • Dokonči funkci a zastav: Step out
  • Pokračuj do dalšího breakpointu: Continue
  • Pokračuj na řádek s kurzorem: Run to cursor
 5. Sledování proměnných:

  • Zobrazte si okno Watches, kde se budou objevovat hodnoty sledovaných proměnných a výrazů.
   Debug->Debugging windows->Watches

   Watches

  • Správa jednotlivých pohledů: kliknout pravým tlačítkem myši v okně Watches, pak vybrat Add Watch, Remove Watch
   Kromě samotných proměnných lze sledovat i složitější výrazy.

   Add Watch Add Watch Watches


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 15. September 2010. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.