C-Quest - test znalostí jazyka C

[  Soubory ke stažení  |  C-Quest  |  Přenositelnost  |  Instalace  |  Návod k použití  |  Testy  |  Dokumentace  |  Licence  ]

Soubory ke stažení

C-Quest 1.1

C-Quest je jednoduchý program, pro testování znalostí jazyka C. Obecně je však použitelný pro testování jakýchkoli znalostí, které jdou uspořádat ve formě testových otázek.

Tento program byl vytvořen jako vzorový projekt. Demonstruje, jak správně formátovat kód a jak psát komentáře a vůbec programátorskou dokumentaci. Na rozdíl od naprosto nepoužitelných začátečnických programů typu Hello World, je tento program prakticky použitelný. Pokud jste studentem 1. ročníku FIT VUT, určitě jej využijete při učení ke zkoušce z IZP.

Přenositelnost

Program pracuje v čistě textovém režimu. V základní verzi používá pouze funkce ze standardních knihoven jazyka C (může ale pracovat i s knihovnou ncurses, viz dále). Je přenositelný na všechny platformy, kde existuje překladač jazyka C dodržující normu ISO C99. V zásadě jde tedy o všechny platformy, kam byl portován překladač GCC >= 3.0 (Unix/Linux/Windows - bez problémů). Jiný překladač jsem nezkoušel, ale program by měl být přeložitelný s jakýmkoli překladačem dodržujícím normu.

Instalace

Požadavky:

Volitelně:

Nestačí mít nainstalované samotné knihovny, potřebujete i hlavičkové soubory - ve většině distribucí musíte nainstalovat příslušné balíčky označené jako devel (např. v Mandrake Linuxu potřebujete balíček glibc-devel-2.x.x.rpm).

Vlastní instalace začíná rozbalením archivu se zdrojovými soubory. V konzoli to můžete udělat takto:

$ mkdir cquest
$ tar -C cquest -xzf cquest-1.1.tar.gz

Program přeložíte spuštěním programu make z kořenového adresáře projektu.

$ cd cquest
$ make

Pokud máte nainstalovanou knihovnu ncurses, můžete program přeložit takto:

$ make with-curses=1

Soubor Makefile obsahuje několik dalších přepínačů. Popis všech voleb najdete v souboru Makefile v úvodním komentáři.

Návod k použití

Chování programu je možné ovlivnit pomocí parametrů. Podrobné informace získáte, když program spustíte s parametrem -h.

$ ./cquest -h

Program může fungovat ve dvou módech. Parametrem -t se spouští testovací režim.

$ ./cquest -t test/data.txt

Testové otázky se v tomto režimu zobrazují v náhodném pořadí a program vždy počká na vaši odpověď. Poté vypíše, zda jste odpověděli správně nebo špatně a zobrazí vysvětlení správné odpovědi. Po zodpovězení všech otázek vypíše vaše hodnocení. Během čekání na vaši odpověď program počítá čas. Pokud nestihnete odpovědět na všechny otázky v časovém limitu, budou nezodpovězené otázky počítány, jako by byly zodpovězeny chybně.

Parametrem -l se spouští výukový režim. Program v tomto režimu pouze zobrazuje otázky a správné odpovědi a nepočítá skóre.

$ ./cquest -l test/data.txt

Testy

V instalačním balíku se nachází soubor test/data.txt, který obsahuje základní množinu testových otázek z jazyka C. Až vymyslím další testy, určitě je sem umístím.

Dokumentace

Dokumentace je důležitou součástí každého projektu. Zveřejněním aplikačního rozhraní (API - application interface) se projekt stává použitelným i pro ostatní programátory. Tato dokumentace je však neméně důležitá i pro samotného autora, protože mu umožňuje vrátit se k projektu i s delším časovým odstupem.

Pokud máte nainstalovaný program doxygen, můžete si programátorskou dokumentaci vygenerovat ze zdrojových souborů pomocí programu make

$ make doc

Licence

Program je šířen pod licencí GPL verze 2, jejíž plné znění včetně českého překladu je možné najít na českých stránkách projektu GNU.


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 5. November 2009. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.