Přehled jazyka C a knihoven

[  Přehled jazyka C  |  Přehled knihovních funkcí  ]

Oba dokumenty, které nabízím, jsou určeny k oboustrannému vytištění na stránku formátu A4. Oba dokumenty jsou šířeny pod licencí GNU/FDL. Zdrojový text je rovněž k dispozici. Pokud v něm provedete nějakou změnu, dejte mi prosím vědět.

Přehled jazyka C (ISO C99)

Tento dokument obsahuje popis základních konstrukcí jazyka C podle nové normy ISO C99. Neobsahuje ovšem všechny konstrukce jazyka - jazyk C je zde popisován v rozsahu, v jakém se vyučuje v kurzu Základy programování. Podrobnější informace se dozvíte v kurzu Jazyk C.

Přehled knihoven jazyka C

Popis základních knihovních funkcí jazyka C a stručný návod k prohlížení nápovědy v Linuxu.


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 11. February 2009. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.