LaTEXové speciality

[  Cíle těchto stránek  |  Co je to LaTeX?  |  Proč se to píše a vyslovuje tak divně?  |  Proč jej používat?  ]

POZOR! Obsah těchto stránek se v současné době budou postupně přesouvat na nové umístění, kde budou fungovat jako Wiki LaTeXové speciality.

Co to jsou LaTeXové speciality?

Tyto stránky se nesnaží být plnohodnotnou učebnicí LaTeXu. Pokud chcete učebnici, pořiďte si skvělou knížku od Jiřího Rybičky LaTeX pro začátečníky. Je velmi povedená. Na těchto stránkách chci shromáždit především údaje, které v učebnicích nejsou, ale je užitečné je čas od času použít. Nenajdete zde základní postupy, přesto si myslím, že tyto stránky budou užitečné jak pro mírně pokročilé uživatele, tak pro začátečníky.

Najdete zde údaje o balících, které jsem někdy použil a zdály se mi zajímavé. Dále zde najdete postupy, které jsem v učebnicích nenašel, například jak nastavit okraje stránek, když chci vytvořit knihu se stránkami potištěnými z obou stran, nebo jak vytvořit knižní vazbu. Prostě, tyto stránky mají sloužit jako moje externí paměť o LaTeXu, kterou tímto nabízím ke sdílení. Snad vám to bude k užitku.

Co je to LaTeX?

LaTeX (čti latech) je systém maker vystavěný nad TeXem (čti tech). Pokud máte dojem, že předchozí věta má nulovou informační hodnotu, nabízím další definici: TeX a LaTeX jsou systémy určené pro profesionální a poloprofesionální sázení dokumentů. Nejprve vzniknul TeX, což je značkovací jazyk vyvinutý Donaldem Knuthem v 70. letech (20. století). Značkovací proto, že se do obyčejného textového souboru s textem vkládají speciální značky, které určují způsob sázení jednotlivých slov, vět, odstavců a ostatních elementů. Tento textový soubor je poté potřeba zkompilovat překladačem jazyka TeX, čímž vznikne binární soubor. Tento soubor obsahuje popis dokumentu, který je nezávislý na zobrazovacím zařízení (*.dvi - device independent), proto by mělo být zaručeno, že když jej zobrazíte na obrazovce, bude vypadat přesně jako to, co vyleze z tiskárny. Tento formát však dnešní tiskárny interpretovat neumí, proto vznikly programy, které z něj snadno vygenerují Postscript nebo PDF.

Jazyk TeX je velice mocný, ale časem se ukázalo, že pro běžné použití je zbytečně složitý. Proto v 80. letech přišel Leslie Lamport s myšlenkou, že by bylo dobré TeX zjednodušit a přiblížit i lidem, kteří nejsou odborníky přes typografii. Upravil tedy původní TeX a vytvořil množinu maker, které zapouzdřují často používané TeXové konstrukce a dále množinu šablon, které umožňují používat typograficky jednotné styly například pro sazbu článků, knížek nebo jiných dokumentů. Svůj produkt nazval LaTeX.

Proč se to píše a vyslovuje tak divně?

Důvod, proč se na internetu setkáváme se zápisem "LaTeX" místo "latex" je jednak v tom, že latex je gumová hmota, ale také proto, že skutečný LaTeX sází svůj název takto (když použijeme makro \LaTeX{}):

LaTeX

Je to taková reklama na sebe sama, protože to prezentuje jeho schopnosti. Schválně zkuste něco takového vytvořit ve Wordu nebo v OO Writeru.

Co se týče výslovnosti, vyslovujeme [tech] a [latech]. Je chybou vyslovovat to jako [tek], [teks], [lateks], nebo [leitech]. Písmeno X ve slově TeX je totiž řecké chí a vlastní název má vyjadřovat skutečnost, že jazyk vznikl kvůli sázení technických textů. LaTeX se vyslovuje jako [latech] proto, že jde o "Lamportův TeX" a ono "La" se tedy vyslovuje stejně jako ve jméně Lamport. Někdy sice uslyšíte anglické mluvčí vyslovovat [leitech], či [leitek], ale oficiálně to není správná výslovnost.

Proč jej používat?

TeX i LaTeX jsou neinteraktivní systémy, to znamená, že dokumenty jsou zpracovávány dávkovým způsobem. Je to dáno zejména dobou vzniku, ale časem se ukázalo, že tento způsob je v mnoha směrech výhodnější, než WYSIWYG programy se složitým grafickým rozhraním. Slyšel jsem sice názor, že lidé chtějí dokumenty psát, místo aby je programovali, ale mně na tom nepřipadá nic špatného. Jde zde o střet dvou odlišných filosofií. Osobně zastávám názor, že WYSIWYG editory jsou vhodné pro nepříliš rozsáhlé, jednoduché texty, u nichž záleží na rychlosti tvorby více než na kvalitě provedení. Složitější dokumenty s množstvím matematických vzorců, automaticky číslovanými obrázky, definicemi a s odkazy na ně, případně knihy je výhodnější sázet v LaTeXu nebo v TeXu.

LaTeX je zpětně kompatibilní s TeXem, proto je možné v LaTeXovém dokumentu používat i TeXové konstrukce. Obrovská síla LaTeXu se projevuje zejména při psaní matematických vzorců a při vytváření matematických dokumentů obecně. Psaní vzorců v programech s grafickým rozhraním (Word, OO Writer, atd.) je velmi zdlouhavé kvůli nutnosti používat myš pro výběr z rozsáhlých menu. V LaTeXovém dokumentu jsou naproti tomu formátovací značky přímo součástí textu a ač se to na první pohled nezdá, je mnohem pohodlnější pamatovat si několik textových značek, než pozice elementů v grafickém menu.

TeX i LaTeX vynikají obrovskou přesností. Když v dokumentu specifikujeme, že mezi dvěma slovy má být mezera 1 centimetr, můžeme si být jisti, že po vytištění bude na papíře mezera přesně takto široká.

Další obrovskou výhodou (která často předčí i možnost sázet matematické vzorce) je možnost vytváření vlastních maker. Výroba běžných maker není vůbec složitá a v případě potřeby máme k dispozici velmi silný vyjadřovací prostředek. Makra velmi šetří čas například ve chvíli, kdy je potřeba změnit vzhled celého dokumentu.

V současné době existuje nepřeberné množství balíků s rozšiřujícími makry, díky kterým lze v profesionální kvalitě vysázet knihu nebo třeba vytvořit multimediální prezentaci v PDF. Ostatně nezanedbatelné množství knih, které lze dnes koupit, je vysázeno v TeXu nebo v LaTeXu. Dalším nezanedbatelným důvodem, proč LaTeX používat je to, že je volně k dispozici pro všechny běžné operační systémy (u Linuxových distribucí bývá standardní součástí instalačních médií).


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 25. February 2010. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.