Jak nastavit okraje

[  Formát papíru  |  Ruční nastavení okrajů  |  Balík geometry  ]

Formát papíru

Před vlastním nastavováním okrajů stránek je potřeba specifikovat jejich formát. LaTeX implicitně sází na papír formátu letter, což je papír o velikosti zhruba jako A5. V našich končinách se tento formát stránek moc nepoužívá. Většinou se sází na papír formátu A4. Stránka formátu A4 s 12 bodovým písmem se nastavuje takto:

\documentclass[a4paper, 12pt]{article}

Příkaz akceptuje následující volby pro formáty stránek:

Ruční nastavení okrajů

Jedním ze způsobů, jak upravit okraje stránek, je nastavit přímo LaTeXové proměnné, které jsou za okraje zodpovědné.

\setlength{\hoffset}{-1.8cm} 
\setlength{\voffset}{-2cm}
\setlength{\textheight}{24.0cm} 
\setlength{\textwidth}{17cm}

Proměnné \hoffset a \voffset definují posun textu v horizontálním a vertikálním směru vzhledem ke standardnímu odsazení. Nejde tedy o vzdálenost od okraje papíru! Zbylé dvě proměnné natavují výšku a šířku textu.

Tento způsob nastavení není nejpohodlnější, protože nejprve je potřeba vypočítat hodnoty offsetů vzhledem ke standardnímu okraji. Tyto okraje nejsou dány pevně, ale ovlivňuje je například volba twoside příkazu \documentclass.

Tato volba má za úkol vytvořit větší vnitřní okraj stránek, aby při oboustranném tisku šly jednotlivé listy lépe svázat. Osobně mi však tento způsob nevyhovuje, protože tato volba považuje za první stránku první vnitřní stránku - první strana tedy musí zůstat prázdná. Připadalo mi nemotorné vytvářet dokumenty tímto způsobem, proto jsem začal používat druhý způsob.

Balík geometry

Mnohem elegantnější a bohatší způsoby nastavení okrajů umí balík geometry. Nastavení přesných okrajů lze zařídit například takto:

\usepackage[total={17cm,25cm}, top=3cm, left=2cm, includefoot]{geometry}

Parametr total znamená rozměry potisknuté oblasti (implicitně kromě záhlaví a zápatí), top a left natavují vzdálenost od hrany papíru a includefoot říká, že oblast zápatí bude zahrnuta do textové oblasti.

S tímto balíkem se dá provádět množství kouzel, které zde nechci popisovat - balík má vlastní přehlednou dokumentaci. Pouze ještě uvedu ukázku, jak lze sázet oboustranně:

\usepackage[twoside, hscale=0.88, vscale=0.88, bindingoffset=1cm]{geometry}

Poznámka: Kvůli chybě v balíku geometry, nelze v současné době používat kombinaci CsLaTeX + geometry. PdfCsLaTeX + geometry funguje bez problémů. Existuje řešení problému LaTeX + czech + geometry.


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 7. March 2008. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.