Jak tisknout oboustranně

[  Tisk obecně  |  Oboustranný tisk  |  Ruční oboustranný tisk  |  Tisk ve Windows  ]

Tisk obecně

Pokud chceme naše dokumenty kvalitně vytisknout, nejlepších výsledků dosáhneme s laserovou tiskárnou. Nejméně problematický je tisk na postscriptové tiskárně. Na takovou tiskárnu můžeme přímo posílat postscriptové soubory a není potřeba žádný speciální ovladač. Tyto tiskárny lze potom bez problémů používat i v Linuxu. U jiných tiskáren totiž bývá problém, že výrobce dodává pouze ovladače pro systémy Windows a na ostatní uživatele nebere ohled. Ceny postscriptových laserových tiskáren jsou sice vyšší než ceny ostatních běžných tiskáren (neuvažuji voskové plotry a podobné), ale osobně bych raději investoval do laserové (nebo LED) tiskárny (s podporou postscriptu) než do levné inkoustové tiskárny. Existují i tiskárny schopné přímo tisknout PDF, ale zatím jsou dost drahé a nejsou tolik rozšířené (což se ovšem může za pár let změnit).

V prostředích jako KDE nebo Gnome lze samozřejmě nakonfigurovat tiskárnu a posléze tisknout přímo z grafického prostředí, ale je užitečné znát i alternativní způsob tisku z textové konzole. Textový terminál umožňuje ovládat tiskárnu vzdáleně například připojením přes ssh nebo lze tyto příkazy použít ve složitějších skriptech.

V Linuxu slouží pro poslání souboru na tiskárnu příkaz lpr. V systémech založených na System V je to příkaz lp. V Linuxu lze na postscriptovou tiskárnu stačí poslat postscriptový soubor tímto způsobem:

lpr -P jmeno_tiskarny soubor.ps

nebo v System V:

lp -d jmeno_tiskarny soubor.ps

Parametr -P (-d) slouží k výběru tiskárny, pokud jich je v síti zapojených více.

Oboustranný tisk na postscriptové tiskárně

Pokud je k dispozici postscriptová tiskárna, není potřeba nastavovat tisk pomocí ovladače. Všechny informace potřebné pro tisk mohou být součástí postscriptového souboru, který je na tiskárnu posílán. Pokud je zapotřebí tisknout oboustranně, musí to především tiskárna umět. Pokud to tiskárna neumí, musí uživatel obracet stránky ručně, ale i v tomto případě si lze ulehčit práci vhodnou úpravou postscriptového souboru.

Existuje několik způsobů, jak vytvořit postscript, který přinutí tiskárnu obracet stránky. Nejrychlejší je postscriptový soubor "hacknout" ručně a vložit do něj kus textu se správným příkazem pro tiskárnu. Není to složité, protože postscript je obyčejný textový soubor. Pro obracení stránek podél delší strany, je potřeba vložit na začátek souboru hned za řádek %%EndComments toto:

%%EndComments
<< /Duplex true >> setpagedevice

Příkaz pro otáčení podél kratší strany pak vypadá takto:

%%EndComments
<< /Duplex true /Tumble true >> setpagedevice

Aby nebylo potřeba pokaždé editovat celý postscriptový soubor, je lepší tento řádek uložit do souboru např. duplex a potom jej zadat jako parametr programu dvips:

dvips -h duplex soubor.dvi -o soubor.ps

Ruční oboustranný tisk

Pokud tiskárna neumí obracet stránky, je nutné tyto stránky obracet ručně. Ovšem tisknout tímto způsobem delší dokumenty je dost pracné. Řešením je vytisknout nejprve liché stránky, obrátit celý balík a potom vytisknout sudé stránky. Rozdělit dokument na sudé a liché stránky umí program psselect. Tento program umí vybrat z dokumentu jednotlivé stránky a uložit je do nového souboru.

psselect -o dokument.ps dokument-liche.ps
psselect -e dokument.ps dokument-sude.ps

Přepínač -o vybere všechny liché stránky, přepínač -e vybere všechny sudé stránky z dokumentu. Pokud tiskárna skládá vytištěné stránky potištěnou stranou dolů, lze využít přepínač -r, který uloží vybrané stránky v opačném pořadí.

psselect -e -r dokument.ps dokument-sude.ps

Pokud je potřeba vytisknout pouze některé stránky z dokumentu, lze je vybrat explicitně pomocí výčtu stránek nebo intervalů oddělených čárkami.

psselect 3-5,8 dokument.ps dokument-vyber.ps

Tisk ve Windows

Nejjednodušší způsob, jak vytisknout postscript ve Windows je použít programy Ghostscript a GhostView. Tyto programy jsou volně k dispozici. Celá kolekce programů Ghostscript a Ghostview existuje ve verzích pro Linux i pro Windows.


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 24. February 2008. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.