Jak používat fonty

[  Postscriptové fonty  |  Různé řezy písma  ]

Postscriptové fonty

Pokud v dokumentu nespecifikujeme použití nějakého speciálního fontu, bude dokument vysázen standardním patkovým fontem. Tento font je použitelný, ale mně připadají jeho písmenka příliš úzká. Když jej ovšem použijete, určitě neuděláte chybu. Tento font však nepatří mezi standardní postscriptové fonty, takže když vygenerujete postscript, bude potřeba do něj tento font vložit a velikost dokumentu naroste asi o 30KB oproti dokumentu s postscriptovým fontem.

Postscriptový font se použije, pokud zavedeme potřebný LaTeXový balíček. Na výběr je několik tříd fontů: times, avanti, bookman, helvetica, new century, palatino. Osobně nejčastěji používám třídu fontů times. Vyzkoušejte:

\usepackage{times}
% \usepackage{avant}
% \usepackage{bookman}
% \usepackage{helvet}  %chybí tučný řez u strojového písma
% \usepackage{newcent}
% \usepackage{palatino}  

Různé řezy písma

Řezem písma se rozumí například písmo tučné, skloněné, strojové a podobně:

V \LaTeX u lze používat různé druhy písma: \textrm{normální}, 
\textsf{bezpatkové}, \texttt{strojopisné}, \textmd{střední}, 
\textbf{polotučné}, \textup{vzpřímené}, \textit{kurzívu}, 
\textsl{skloněné písmo}, \textsc{Kapitálky}, \emph{zvýrazněné písmo} 
nebo \textnormal{normální písmo dokumentu}.
Různé řezy písma.

Rovněž lze volit různé velikosti textu. Lze to dělat dvěma způsoby:

{\Large Toto je větší písmo.}

\begin{small}
Toto je menší písmo.
\end{small}
Velikosti písma

V LaTeXu je definováno několik velikostí písma od nejmenších po největší:

Poznámka

V dokumentu lze samozřejmě kombinovat různé druhy i velikosti písma, ale obecně se nedoporučuje používat to více než je nutné. Je naprosto zcestné vytvářet tímto způsobem například nadpisy. Od toho tu jsou příkazy jako \chapter{}, \section{}, \paragraph{} a podobně. Velké množství různých druhů písma v textu většinou usvědčuje autora z amatérismu nebo špatného vkusu.


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 24. February 2008. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.