Jak vytvářet PDF

[  PdfLaTeX  |  Přenositelné dokumenty  |  Hypertextové odkazy  |  Náhledy  ]

PdfLaTeX

Kvalitní PDF dokumenty lze vytvářet i pomocí LaTeXu. Slouží k tomu modifikovaný překladač pdflatex nebo český pdfcslatex. Ovládá se naprosto stejně, jako jiné překladače LaTeXu.

PDF dokumenty nejsou primárně určeny pro tisk jako postscript, ale pro elektronické publikování. Oproti postscriptu mohou obsahovat hypertextové odkazy, zvuky nebo video. Tyto vlastnosti lze využít i při používání pdfLaTeXu. PdfLaTeX rozšiřuje množinu standardních maker o příkazy specifické pro PDF dokumenty, přesto však zůstává zpětně kompatibilní s LaTeXem. Běžný LaTeXový dokument lze tedy bez větších problémů překládat i pomocí pdfLaTeXu. Je si však potřeba dávat pozor při vkládání vektorových obrázků. V tom případě je potřeba místo postscriptových obrázků vkládat obrázky ve formátu PDF.

Přenositelné dokumenty

Většinou je užitečné, když lze z jediného zdrojového souboru vytvořit jak postscript, tak i PDF. Použití některých příkazů se potom liší v závislosti na tom, zda má být výsledný dokument PDF nebo ne. Pro identifikaci aktuálně používaného překladače slouží balík ifpdf, jehož použití může vypadat například takto:

\usepackage{ifpdf}

\ifpdf
  \usepackage[dvipdf]{graphicx}
  \usepackage[hscale=0.8, vscale=0.8]{geometry}
\else
  \usepackage[dvips]{graphicx}
  \usepackage[twoside, hscale=0.88, vscale=0.88, bindingoffset=1cm]{geometry}
\fi

V tomto případě se při překladu PDF budou používat PDF obrázky a obyčejné formátování stránky. V případě, že bude dokument překládat standardním LaTeXem, využijí se postscriptové obrázky a navíc se nastaví speciální formátování stránek vhodné pro knižní vazbu.

Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy se nejsnáze vytvářejí pomocí balíků hyperref a url.

\usepackage[bookmarksopen,colorlinks,plainpages=false,urlcolor=blue]{hyperref}
\usepackage{url}

Balík hyperref zajistí, že veškeré odkazy na jiné stránky, kapitoly nebo seznam literatury, jakož i obsah generovaný příkazem \tableofcontents nebo index se stanou hypertextovými. V tištěném dokumentu je to k ničemu, ale při práci s elektronickým dokumentem je to neocenitelné, zvláště když je dokument delší.

Hlavními příkazy jsou \href{URL}{text} a \url{URL}. Další příkazy, jakož i široké možnosti nastavení lze nalézt v dokumentaci balíku hyperref.

Náhledy

PDF dokument může obsahovat náhledy všech stránek. Tyto náhledy se pak zobrazují v prohlížeči a usnadňují orientaci v dlouhém dokumentu. Pro vygenerování náhledů stačí použít balík thumbpdf

\usepackage{thumbpdf}

Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 24. February 2008. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.