Jak vybírat bakalářský či diplomový projekt?

[ Úvod | Proč si vybírat téma z oblasti inteligentních systémů? | Formát zadání ]

Úvod

Na těchto stránkách najdete pouze rámcová zadání bakalářských/diplomových projektů. Náročnost nabízených témat je různá. Aby téma vyhovovalo zvolenému typu projektu, je nutné jej doladit. Pokud o některé zadání projevíte zájem, ozvěte se e-mailem nebo se přijďte domluvit osobně. Tato nabídka platí i v případě, že si vymyslíte své vlastní zadání. Vlastní nápady jsou vítány. Pokud bych se na nějaké téma necítil, můžu vás alespoň nasměrovat na správné lidi.

Proč si vybírat téma z oblasti inteligentních systémů?

Protože by vás zvolené téma mělo bavit! Vzhledem k tomu, že se osobně zabývám modelováním a simulací (M&S) a pracuji na Ústavu Inteligentních Systémů, a protože mě to baví, je většina námětů z této oblasti, i když nabízím i témata mimo tuto oblast. Výhodou M&S však je jeho multioborový charakter, takže si zde najde své téma snad každý. Nevěříte? Zde nabízím pár příkladů dokládajících, že v těchto projektech lze aplikovat znalosti ze všech koutů informačních technologií:

Máte pocit, že nemá cenu si taková témata vybírat, když neznáte fuzzy logiku ani neuronové sítě? Omyl! Na takovém projektu se přiučíte novým a zajímavým věcem, které pro vás budou představovat zřetelnou evoluční výhodu při hledání zaměstnání - minimálně zaměstnavatele snadno přesvědčíte, že jste schopni a ochotni se učit novým věcem. Znalost těchto oblastí informačních technologií je dobrým odrazovým můstkem do budoucna. (Pouhá znalost PHP a MySQL bude za pár let k ničemu. Tím se budou přiživovat maturanti.)

Formát zadání

Zadání je nutné konkretizovat a vložit do informačního systému. Poté bude mít zadání zhruba tuto formu:

  1. Prostudujte ..., analyzujte ...
  2. Navrhněte ...
  3. Implementujte ...
  4. Ověřte funkčnost a zhodnoťte přínos ...

Bakalářské práce bývají obecně jednodušší a jsou spíše implementačního charakteru. Diplomové projekty by měly obsahovat více teorie a měly by používat pokročilejší metody analýzy, návrhu i implementace.

Nevybírejte si příliš triviální zadání. Potom hrozí, že vám oponent dá horší známku, i když splníte beze zbytku všechny body zadání. Projekt by měl mít svou úroveň. Měli byste z něj mít dobrý pocit. Když v polovině ročníkového projektu zjistíte, že zvolené téma není vaším šálkem čaje, zbytečně si způsobíte problémy. Podle mých zkušeností bývají nejlepší takové práce, u nichž si student buďto sám navrhne zadání, nebo se vybraným zadáním nechá inspirovat a přidá nějaký svůj nápad. Nápaditost je velmi ceněná schopnost.

Obecně není nutné, aby diplomová práce navazovala na bakalářskou práci. Osobně bych to však ale nedoporučoval, pokud plánujete studovat i magisterský program. Naprosto ideální je, když se vám povede najít takové téma bakalářské práce, na které lze navazovat i u diplomky. Ne vždy může být ze zadání zřejmé, že to půjde. Přijďte se poradit včas!


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 4. October 2006. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.