Ing. David Martinek

Publikace

2009MARTINEK David. Heterogenní modelování a simulace systémů na diskrétních počítačích. Šedesát let kybernetiky. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2009, s. 152-158. ISBN 978-80-7204-662-1.
 MARTINEK David. Optimisations of Fuzzy Systems Simulation. In: Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 9-12. ISBN 978-80-86840-45-1.
2008MARTINEK David. Uncertainty in Simulation Models. In: Proceedings of 30th Autumn International Colloquium ASIS 2008. Ostrava: MARQ, 2008, s. 170-173. ISBN 978-80-86840-42-0.
2007MARTINEK David. Utilization of Systematic Approach to Uncertainty. In: Proceedings of XXIXth International Autumn Colloquium ASIS 2007 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2007, s. 161-166. ISBN 978-80-86840-34-5.
2006MARTINEK David. A Tree Representation of Fuzzy Inference Rules. In: Proceedings of 40th Spring International Conference MOSIS'06. Přerov: MARQ, 2006, s. 6. ISBN 80-86840-21-2.
 MARTINEK David. Uncertainty in Modelling and Simulation of Waste Incinerators. In: Proceedings of XXVIIIth International Autumn Colloquium ASIS 2006 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2006, s. 117-120. ISBN 80-86840-26-3.
2005MARTINEK David a RÁBOVÁ Zdeňka. Grafický popis simulačních modelů. In: NETSS 2005 - 2nd International Winter Workshop - New Trends in System Simulation. Ostrava: MARQ, 2005, s. 63-66. ISBN 80-86840-07-7.
 MARTINEK David, KUNOVSKÝ Jiří a ZACIOS Dalibor. Taylor Series in Control and Simulation. In: Proceedings of 39th International Conference MOSIS '05. Ostrava: MARQ, 2005, s. 56-60. ISBN 80-86840-10-7.
 MARTINEK David, PAVLAS Martin a BÉBAR Ladislav. Simulace jednotek pro termické zpracování odpadů jako dynamických systémů. In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005, CD-Rom V3.44. Srní, 2005, s. 14.
 MARTINEK David. Modelling of a Waste Incinerator. In: Proceedings of XXVII International Autumn Colloquium ASIS 2005 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2005, s. 62-67. ISBN 80-86840-16-6.
2004MARTINEK David. Nedělejte zbytečné chyby v jazyce C. Brno, 2004.
 MARTINEK David. Nedělejte zbytečné chyby!. Brno, 2004.
 MARTINEK David. General Hierarchical Network. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2004, s. 81-86. ISBN 80-85988-98-4.
 MARTINEK David. Japetus - a Platform for Heterogeneous Modelling. In: Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2004, s. 203-206. ISBN 80-86840-03-4.
2003MARTINEK David a PERINGER Petr. Parallel modelling in FuzzySIMLIB/C++. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 157-164. ISBN 80-85988-86-0.
 MARTINEK David, ČERNOHORSKÝ Jakub a RÁBOVÁ Zdeňka. Eclipse as Modelling Platform. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 203-208. ISBN 80-85988-88-7.
 MARTINEK David, ČERNOHORSKÝ Jakub a RÁBOVÁ Zdeňka. Graphical Interface of Simulation. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 131-136. ISBN 80-85988-86-0.
2002MARTINEK David. Fuzzy and heterogeneous modelling in SIMLIB/C++. In: Proceedings of 28th ASU Conference - The Simulation Languages. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2002, s. 105-114. ISSN 1102-593X.
 MARTINEK David. Grafová struktura pro heterogenní modelování. In: Proceedings of XXIV International Autumn Colloquium ASIS 2002 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 209-212. ISBN 80-85988-77-1.
 MARTINEK David. Optimization of fuzzy model parameters. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 465-470. ISBN 80-214-2116-9.
2001MARTINEK David a PERINGER Petr. Graphical Fuzzy Sets Editor. In: Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 143-146. ISBN 80-85988-61-5.
 MARTINEK David. Návrh grafického editoru fuzzy množin. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 280-282. ISBN 80-214-1859-1.
2000MARTINEK David. Příklady heterogenních modelů. In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2000, s. 198-200. ISBN 80-7204-155-X.

Zobrazit všechny publikace

Vaše IPv4 adresa: 184.72.212.254
Přepnout na https