Grafové algoritmy


Obsah:

Struktura kurzu -- Slajdy a Text

Celkový čas tři hodiny týdně bude rozdělen následovně: Ač účast není povinná, je žádoucí, aby se všichni zapsaní studenti dostavili minimálně na první přednášku, kde se dozví vše potřebné. Platí zásada, neznalost neomlouvá.
Odkazy na další zdroje:
Vybrané práce studentů:
Poci­tadlo.cz