Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications. Theoretical and Applied Informatics. Varšava: 2012, roč. 24, č. 3, s. 175-190. ISSN 1896-5334. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/thai.2012.24.issue-3/v10179-012-0011-6/v10179-012-0011-6.xml?format=INT
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications
Název (cs):Synchronní verze řízených gramatik: generativní síla a lingvistické aplikace
Strany:175-190
Místo vydání:PL
Rok:2012
URL:http://www.degruyter.com/view/j/thai.2012.24.issue-3/v10179-012-0011-6/v10179-012-0011-6.xml?format=INT
Časopis:Theoretical and Applied Informatics, roč. 24, č. 3, Varšava, PL
ISSN:1896-5334
DOI:10.2478/v10179-012-0011-6
Klíčová slova
řízená gramatika, synchronizovaná gramatika, generativní síla, překlad přirozeného jazyka
Anotace
Článek představuje nové synchronizované gramatiky jakožto systémy dvou gramatik s propojenými pravidly namísto propojených neterminálů. Dále se článek zabývá synchronními verzemi řízených gramatik, konkrétně maticových gramatik a gramatik s rozptýleným kontextem. Z teoretického pohledu článek rozebírá generativní sílu těchto synchronizovaných gramatik a ukazuje tři hlavní výsledky. Za prvé, pokud synchronizujeme bezkontextové gramatiky propojením jejich pravidel, výsledný gramatika generuje jazyky definované maticovými gramatikami. Za druhé, pokud synchronizujeme maticové gramatiky propojením matic, generativní síla se nemění. Za třetí, synchronizované gramatiky s rozptýleným kontextem generují celou třídu rekurzivně vyčíslitelných jazyků. Z praktičtějšího pohledu článek nabízí perspektivy aplikací v lingvistice. Hlavní zaměření je na překlad přirozeného jazyka, zejména překlad z japonštiny do angličtiny.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and Alexander Meduna},
   title = {Synchronous Versions of Regulated Grammars:
	Generative Power and Linguistic Applications},
   pages = {175--190},
   journal = {Theoretical and Applied Informatics},
   volume = 24,
 number = 3,
   year = 2012,
   ISSN = {1896-5334},
   doi = {10.2478/v10179-012-0011-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10085}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https