Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. Solutions To Four Open Problems Concerning Controlled Pure Grammar Systems. International Journal of Computer Mathematics. 2014, roč. 91, č. 6, s. 1156-1169. ISSN 0020-7160. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207160.2013.829214
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Solutions To Four Open Problems Concerning Controlled Pure Grammar Systems
Název (cs):Řešení čtyř otevřených problémů týkajících se řízených čistých gramatických systémů
Strany:1156-1169
Místo vydání:GB
Rok:2014
URL:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207160.2013.829214
Časopis:International Journal of Computer Mathematics, roč. 91, č. 6, GB
ISSN:0020-7160
DOI:10.1080/00207160.2013.829214
Klíčová slova
formální jazyky, čisté gramatické systémy, řízené nejlevější derivace, regulární jazyky, vymazávací pravidla
Anotace
Článek adresuje několik otevřených problémů týkajících se čistých gramatických systémů a jejich řízených variant. Jsou v něm dokázány následující čtyři výsledky. (I) Čisté gramatické systémy řízené regulárními jazyky mající pouze jedinou komponentu definují třídu regulárních jazyků. (II) Čisté gramatické systémy se dvěma komponentami řízené nekonečnými regulárními jazyky definují třídu rekurzivně spočetných jazyků. (III) Čisté gramatické systémy bez vymazávacích pravidel řízené regulárními jazyky definují třídu regulárních jazyků bez prázdného řetězce. (IV) Čisté gramatické systémy definují vlastní podtřídu třídy regulárních jazyků.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Vr{\'{a}}bel and Petr Zemek},
   title = {Solutions To Four Open Problems Concerning
	Controlled Pure Grammar Systems},
   pages = {1156--1169},
   journal = {International Journal of Computer Mathematics},
   volume = 91,
 number = 6,
   year = 2014,
   ISSN = {0020-7160},
   doi = {10.1080/00207160.2013.829214},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10154}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https