Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. One-Sided Random Context Grammars with a Limited Number of Right Random Context Rules. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2014, roč. 516, č. 1, s. 127-132. ISSN 0304-3975. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439751300827X
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:One-Sided Random Context Grammars with a Limited Number of Right Random Context Rules
Název (cs):Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem a s omezeným počtem pravě kontextových pravidel
Strany:127-132
Místo vydání:FR
Rok:2014
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439751300827X
Časopis:Theoretical Computer Science, roč. 516, č. 1, Paris, FR
ISSN:0304-3975
DOI:10.1016/j.tcs.2013.11.009
Klíčová slova
formální jazyky, jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem, pravě kontextová pravidla, redukce
Anotace
Tento článek se zabývá řízenými gramatikami. Konkrétně studuje jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem. Demonstruje, že každý rekurzivně spočetný jazyk lze generovat těmito gramatikami majícími ne více než dvě pravě kontextová pravidla.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Petr Zemek},
   title = {One-Sided Random Context Grammars with a Limited
	Number of Right Random Context Rules},
   pages = {127--132},
   journal = {Theoretical Computer Science},
   volume = 516,
 number = 1,
   year = 2014,
   ISSN = {0304-3975},
   doi = {10.1016/j.tcs.2013.11.009},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10190}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https