Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. New Grammar Systems and Their Application Perspectives. Schedae Informaticae. Krakov: 2014, roč. 2013, č. 22, s. 47-68. ISSN 0860-0295. Dostupné z: http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2013/Volume-22/art/2852/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:New Grammar Systems and Their Application Perspectives
Název (cs):Nové gramatické systémy a perspektivy jejich aplikací
Strany:47-68
Místo vydání:PL
Rok:2014
URL:http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2013/Volume-22/art/2852/
Časopis:Schedae Informaticae, roč. 2013, č. 22, Krakov, PL
ISSN:0860-0295
DOI:10.4467/20838476SI.13.005.2090
Klíčová slova
synchronous grammars, regulated grammars, transducers, computational control, generative power, natural language translation
Anotace
Článek představuje nové gramatické systémy popisující transformace syntaktických struktur. Prezentují se dva přístupy: synchronní gramatiky a převodníky. Systémy se skládají z dobře známých modelů jako bezkontextové gramatiky a konečné automaty. Pozornost je věnována také synchrozaci řízených gramatik. Kromě formálních definic systémů diskutujeme i teoretické výsledky ohledně generativní a přijímající síly. Poslední část stručně představuje možnosti využití v překladu přirozeného jazyka, což je ilustrováno na příkladech překladu mezi češtinou a angličtinou.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and Alexander Meduna},
   title = {New Grammar Systems and Their Application
	Perspectives},
   pages = {47--68},
   journal = {Schedae Informaticae},
   volume = 2013,
 number = 22,
   year = 2014,
   ISSN = {0860-0295},
   doi = {10.4467/20838476SI.13.005.2090},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10364}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https