Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

TESAŘ Radek, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. Alan Mathison Turing - život a dílo. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2014, roč. 58, č. 2, s. 1-19. ISSN 0032-2423.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Alan Mathison Turing - život a dílo
Název (en):Alan Mathison Turing - Living and Art
Strany:1-19
Místo vydání:CZ
Rok:2014
Časopis:Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč. 58, č. 2, CZ
ISSN:0032-2423
Klíčová slova
biography, cryptography, Enigma, Turing machine
Anotace
Významný britský matematik Alan Mathison Turing se dnes všeobecně považuje za jednoho ze zakladatelů informatiky, jak ji dnes se samozrejmostí příjmáme a chápeme. Proto o Vanocích (ano, přesně 24. prosince 2013) překvapila mnohé informatiky zpráva, že britská královna Alžběta II. udělila tomuto géniovi milost. Čeho se vlastně Turing dopustil a proč byl odsouzen? A proč je mu milost udělena až ted' - 60 let po jeho smrti? Máme-li se pokusit nalézt odpovědi na tyto otázky, musíme přehlednout jeho život od samotného začátku...
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Radek Tesa{\v{r}} and Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka
	and Alexander Meduna},
   title = {Alan Mathison Turing - {\v{z}}ivot a d{\'{i}}lo},
   pages = {1--19},
   journal = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
   volume = 58,
 number = 2,
   year = 2014,
   ISSN = {0032-2423},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10577}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https