Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOCMAN Radim a MEDUNA Alexander. On Parallel Versions of Jumping Finite Automata. In: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 142-149. ISBN 978-3-319-46534-0. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46535-7_12
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Parallel Versions of Jumping Finite Automata
Název (cs):O paralelních verzích skákajících konečných automatů
Strany:142-149
Sborník:Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies
Konference:Federated Conference on Software Development and Object Technologies
Řada knih:Advances in Intelligent Systems and Computing 511
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2016
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46535-7_12
ISBN:978-3-319-46534-0
DOI:10.1007/978-3-319-46535-7_12
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
jumping finite automata, n-parallel right linear grammars, discontinuous tape reading, parallel tape reading
Anotace
Tento článek navrhuje novou oblast výzkumu v teorii automatů -- n-paralelní skákající konečné automaty. Tyto automaty rozšiřují nedávno představené skákající konečné automaty, které jsou zaměřené na nespojité čtení vstupu. Navrhovaná modifikace nově používá více čtecích hlav, které pracují paralelně a mohou tak nespojitě číst vstup na několika místech zároveň. Článek také zavadí omezenou verzi těchto automatů, která povoluje skákání pouze doprava. Tato omezená verze je pak dále podrobně zkoumána, porovnána s n-paralelními pravě lineárními gramatikami a jsou zde odvozeny její základní vlastnosti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radim Kocman and Alexander Meduna},
  title = {On Parallel Versions of Jumping Finite Automata},
  pages = {142--149},
  booktitle = {Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software
	Development and Object Technologies},
  series = {Advances in Intelligent Systems and Computing 511},
  year = 2016,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-46534-0},
  doi = {10.1007/978-3-319-46535-7_12},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10985}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https