Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KŘIVKA Zbyněk, KUČERA Jiří a MEDUNA Alexander. Jumping Pure Grammars. The Computer Journal. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 62, č. 1, s. 30-41. ISSN 0010-4620. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy027
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Jumping Pure Grammars
Název (cs):Skákající čisté gramatiky
Strany:30-41
Místo vydání:GB
Rok:2018
URL:https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy027
Časopis:The Computer Journal, roč. 62, č. 1, Oxford, GB
ISSN:0010-4620
DOI:10.1093/comjnl/bxy027
Klíčová slova
jumping grammars, pure grammars, jumping rewriting, 0L languages, parallel rewriting, pure context-free languages
Anotace
Článek nově zavádí a studuje skákající čisté gramatiky, které pracují jako klasické čisté gramatiky až na postup při aplikaci jejich pravidel, kdy mohou při zápisu řetězce z pravé strany pravidla přeskočit kamkoli v rámci větné formy. Článek porovnána generativní sílu skákajících čistých gramatik s klasickými verzemi (s i bez vymazávajících pravidel). Kromě sekvenčních variant jsou analogicky studovány varianty paralelních skákajících čistých gramatik, které jsou reprezentovány 0L gramatikami.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Ku{\v{c}}era and Alexander Meduna},
   title = {Jumping Pure Grammars},
   pages = {30--41},
   journal = {The Computer Journal},
   volume = 62,
 number = 1,
   year = 2018,
   ISSN = {0010-4620},
   doi = {10.1093/comjnl/bxy027},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11356}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.66.1
Přepnout na https