Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander. Terminating Left-Hand Sides of Scattered Context Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2000, roč. 2000, č. 237, s. 424-427. ISSN 0304-3975.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Terminating Left-Hand Sides of Scattered Context Grammars
Název (cs):Terminální pravé strany pravidel gramatik s roztroušeným kontextem
Strany:424-427
Kniha:Theoretical Computer Science
Místo vydání:Amsterdam, NL
Rok:2000
Časopis:Theoretical Computer Science, roč. 2000, č. 237, Paris, FR
ISSN:0304-3975
Vydavatel: neznámá
Klíčová slova
scattered context grammars, left-hand sides of productions, context-sensitive languages
Anotace
Tento článek pojednává o gramatikách s roztroušným kontextem.
Abstrakt
Tento článek pojednává o gramatikách s roztroušným kontextem jejichž větné formy obsahují sekvence neterminálů formovaných přeskupením ukončujících levých stran pravidel. Dokazuje, že tyto gramatiky negenerují některé z kontextových jazyků.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Alexander Meduna},
  title = {Terminating Left-Hand Sides of Scattered Context
	Grammars},
  pages = {424--427},
  booktitle = {Theoretical Computer Science},
  journal = {Theoretical Computer Science},
  volume = 2000,
 number = 237,
  year = 2000,
  location = {Amsterdam, NL},
  ISSN = {0304-3975},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6181}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https