Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander. Uniform Generation of Languages by Scattered Context Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2001, roč. 2001, č. 45, s. 231-235. ISSN 0169-2968.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Uniform Generation of Languages by Scattered Context Grammars
Název (cs):Jednotné generování jazyků gramatikami s rozptýleným kontextem
Strany:231-235
Kniha:Fundamenta informaticae
Místo vydání:Warszawa, PL
Rok:2001
Časopis:Fundamenta Informaticae, roč. 2001, č. 45, Amsterdam, NL
ISSN:0169-2968
Klíčová slova
uniform generation, scattered context grammars
Anotace
Tento článek diskutuje uniformní generování jazyků kontextovými gramatikami s roztroušeným kontextem. Demonstruje, že každý rekurzivně spočetný jazyk může být generován kontextovou gramatikou s roztroušným kontextem.
Abstrakt
Tento článek diskutuje uniformní generování jazyků kontextovými gramatikami s roztroušeným kontextem. Demonstruje, že každý rekurzivně spočetný jazyk může být generován kontextovou gramatikou s roztroušným kontextem.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Alexander Meduna},
  title = {Uniform Generation of Languages by Scattered
	Context Grammars},
  pages = {231--235},
  booktitle = {Fundamenta informaticae},
  journal = {Fundamenta Informaticae},
  volume = 2001,
 number = 45,
  year = 2001,
  location = {Warszawa, PL},
  ISSN = {0169-2968},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6184}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https