Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Homogenous Grammars with a Reduced Number of Non-Context-Free Productions. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2002, roč. 2002, č. 81, s. 253-257. ISSN 0020-0190.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Homogenous Grammars with a Reduced Number of Non-Context-Free Productions
Název (cs):Homogenní gramatiky s omezeným počtem kontextových pravidel
Strany:253-257
Kniha:Information Processing Letters
Místo vydání:Amsterdam, NL
Rok:2002
Časopis:Information Processing Letters, roč. 2002, č. 81, Amsterdam, NL
ISSN:0020-0190
Vydavatel:Elsevier Science
Klíčová slova
grammars, phrase-structure, non-context-free productions, homogenous grammars
Anotace
V článku je zavedena specifické verze omezených homogenních gramatik. Článek dále diskutuje vlastnosti těchto gramatik.
Abstrakt
Tento článek diskutuje redukci homogenních gramatik s ohledem na počet nekontextových pravidel. Ukazuje, že pro každou phrase-structure gramatiku existuje ekvivalentní homogenní gramatika, která má pouze tři nekontextová pravidla.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Du{\v{s}}an Kol{\'{a}}{\v{r}} and Alexander Meduna},
  title = {Homogenous Grammars with a Reduced Number of
	Non-Context-Free Productions},
  pages = {253--257},
  booktitle = {Information Processing Letters},
  journal = {Information Processing Letters},
  volume = 2002,
 number = 81,
  year = 2002,
  location = {Amsterdam, NL},
  publisher = {Elsevier Science},
  ISSN = {0020-0190},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6185}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https