Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

HRUBÝ Martin, MEDUNA Alexander a VURM Petr. Model syntaktické analýzy formálních jazyků. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 109-114. ISBN 80-85988-77-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Model syntaktické analýzy formálních jazyků
Název (en):Model of Syntax Analysis of the Formal Languages
Strany:109-114
Sborník:Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002
Konference:24th International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2002
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2002
ISBN:80-85988-77-1
Vydavatel:MARQ
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~hrubym/research/asis02.ps [PS]
Klíčová slova
Cooperating Distributed Grammar, syntax analysis, left derivation
Anotace
Tento článek pojednává o principech řízených gramatik a o možnostech jejich zpracování. Zabývá se především jedním konkrétním typem řízené gramatiky obecně známé pod názvem Cooperating Distributed (CD) Grammar (CDG). Byla navržena jednoduchá metoda syntaktické analýzy CDG jazyků, článek popisuje teoretické předpoklady pro analyzovatelnost CDG a prototyp syntaktického analyzátoru CDG.
Abstrakt
Tento článek pojednává o principech řízených gramatik a o možnostech jejich zpracování. Zabývá se především jedním konkrétním typem řízené gramatiky obecně známé pod názvem Cooperating Distributed (CD) Grammar (CDG). Byla navržena jednoduchá metoda syntaktické analýzy CDG jazyků, článek popisuje teoretické předpoklady pro analyzovatelnost CDG a prototyp syntaktického analyzátoru CDG.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Hrub{\'{y}} and Alexander Meduna and Petr
	Vurm},
   title = {Model syntaktick{\'{e}} anal{\'{y}}zy
	form{\'{a}}ln{\'{i}}ch jazyk{\r{u}}},
   pages = {109--114},
   booktitle = {Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS
	2002},
   year = 2002,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {80-85988-77-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=6965}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https