Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a ŠVEC Martin. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. International Journal of Computer Mathematics. 2003, roč. 2003, č. 80, s. 11-17. ISSN 0020-7160.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars
Název (cs):Složitost popisu gramatik s rozptýleným kontextem
Strany:11-17
Kniha:International Journal of Computer Mathematics
Místo vydání:London, GB
Rok:2003
Časopis:International Journal of Computer Mathematics, roč. 2003, č. 80, GB
ISSN:0020-7160
Vydavatel:Taylor & Francis Informa plc
Klíčová slova
Složitost popisu, gramatiky s rozptýleným kontextem
Anotace
Složitost popisu gramatik s rozptýleným kontextem je zkoumána.
Abstrakt
Tento článek diskutuje popisnou složitost zobecněných zakazujících gramatik. Dokazuje, že každý rekurzivně spočetný jazyk je generován zobecněnou gramatikou obsahující nejvýše třináct zakazujících pravidel a nejvýše patnáct neterminálů.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Alexander Meduna and Martin {\v{S}}vec},
  title = {Descriptional Complexity of Generalized Forbidding
	Grammars},
  pages = {11--17},
  booktitle = {International Journal of Computer Mathematics},
  journal = {International Journal of Computer Mathematics},
  volume = 2003,
 number = 80,
  year = 2003,
  location = {London, GB},
  publisher = {Taylor \& Francis Informa plc},
  ISSN = {0020-7160},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7034}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https