Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars
Název (cs):Redukce několika komponent gramatik s rozptýleným kontextem
Strany:235-240
Kniha:Information Processing Letters
Místo vydání:Amsterdam, NL
Rok:2003
Časopis:Information Processing Letters, roč. 2003, č. 86, Amsterdam, NL
ISSN:0020-0190
Vydavatel:Elsevier Science
Klíčová slova
Redukce, gramatiky s rozptýleným kontextem
Anotace
Práce diskutuje redukci několika komponent gramatik s rozptýleným kontextem.
Abstrakt
V tomto článku je dokázáno, že každý rekurzivně spočetný jazyk může být generován kontextovou gramatikou s rozptýleným kontextem s omezeným počtem neterminálů a kontextvých pravidel.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Alexander Meduna and et al.},
  title = {A Simultaneous Reduction of Several Measures of 
	Descriptional Complexity in Scattered Context
	Grammars},
  pages = {235--240},
  booktitle = {Information Processing Letters},
  journal = {Information Processing Letters},
  volume = 2003,
 number = 86,
  year = 2003,
  location = {Amsterdam, NL},
  publisher = {Elsevier Science},
  ISSN = {0020-0190},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7096}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https