Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander. Coincidental Extention of Scattered Context Languages. Acta Informatica. 2003, roč. 2003, č. 39, s. 307-314. ISSN 0001-5903.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Coincidental Extention of Scattered Context Languages
Název (cs):Shodné rozšíření jazyků s rozptýleným kontextem
Strany:307-314
Kniha:Acta Informatica
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2003
Časopis:Acta Informatica, roč. 2003, č. 39, DE
ISSN:0001-5903
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
coincidental extention; scattered context languages
Anotace
Shodné rozšíření jazyků s rozptýleným kontextem je diskutováno.
Abstrakt
Tento článek dokazuje, že pro každý rekurzivně spočetný jazyk E existuje jazyk s roztroušeným kontextem který představuje shodné rozšíření E.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Alexander Meduna},
  title = {Coincidental Extention of Scattered Context
	Languages},
  pages = {307--314},
  booktitle = {Acta Informatica},
  journal = {Acta Informatica},
  volume = 2003,
 number = 39,
  year = 2003,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISSN = {0001-5903},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7165}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https