Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a HRUŠKA Tomáš. Ulice ponese jméno geniálního matematika a brněnského rodáka (o Gödelovi). Události (VUT News). 2003, roč. 2003, č. 10, s. 24-24. ISSN 1211-4421.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Ulice ponese jméno geniálního matematika a brněnského rodáka (o Gödelovi)
Název (en):Ulice ponese jméno geniálního matematika a brněnského rodáka (o Gödelovi)
Strany:24-24
Místo vydání:CZ
Rok:2003
Časopis:Události (VUT News), roč. 2003, č. 10, CZ
ISSN:1211-4421
Klíčová slova
Gödel
Anotace
životopisný článek o matematiku Gödelovi
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Alexander Meduna and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka},
   title = {Ulice ponese jm{\'{e}}no geni{\'{a}}ln{\'{i}}ho
	matematika a brn{\v{e}}nsk{\'{e}}ho rod{\'{a}}ka
	(o G{\"{o}}delovi)},
   pages = {24--24},
   journal = {Ud{\'{a}}losti (VUT News)},
   volume = 2003,
 number = 10,
   year = 2003,
   ISSN = {1211-4421},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7337}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https