Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

MEDUNA Alexander a VÍTEK Martin. New language operations in formal language theory. Schedae Informaticae. Krakov: 2004, roč. 2004, č. 13, s. 123-150. ISSN 0860-0295.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:New language operations in formal language theory
Název (cs):Nové jazykové operace v teorii formálních jazyků
Strany:123-150
Místo vydání:PL
Rok:2004
Časopis:Schedae Informaticae, roč. 2004, č. 13, Krakov, PL
ISSN:0860-0295
Klíčová slova
 • stringologie
 • sekvenční vkládání
 • paralelní vkládání
 • rozptýlené sekvenční vkládání
 • sekvenční mazání
 • paralelní mazání
 • rozptýlené sekvenční mazání
 • konečné automaty
 • uzávěrové vlastnosti
Anotace
Stringologie je moderní část teoretické informatiky, která se zabývá řetězci, jazyky a operacemi nad nimi. Zavádí mnoho nových operací, které mohou být rozděleny do 2 skupin - vkládací a mazací operace. Tento článek ukazuje takové operace a některé jejich vlastnosti. Speciálně se zabývá uzávěrovými vlastnostmi. Popisuje algoritmy konstrukce konečných automatů přijímajících jazyky vzniklé těmito operacemi. Nalezením těchto algoritmů lze dokázat uzavřenost třídy regulárních jazyků vůči těmto operacím.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Alexander Meduna and Martin V{\'{i}}tek},
  title = {New language operations in formal language theory},
  pages = {123--150},
  journal = {Schedae Informaticae},
  volume = 2004,
 number = 13,
  year = 2004,
  ISSN = {0860-0295},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7460}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https