Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOPEČEK Tomáš a MEDUNA Alexander. Simple-Semi-Conditional Versions of Matrix Grammars with a Reduced Regulating Mechanism. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2004, roč. 2004, č. 23, s. 287-302. ISSN 1335-9150.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simple-Semi-Conditional Versions of Matrix Grammars with a Reduced Regulating Mechanism
Název (cs):Jednoduché polopodmínkové verze maticových gramatik s omezeným regulačním mechanizmem
Strany:287-302
Místo vydání:SK
Rok:2004
Časopis:Computing and Informatics, roč. 2004, č. 23, Bratislava, SK
ISSN:1335-9150
Klíčová slova
descriptional complexity, matrix grammars, simple-semi-conditional grammars
Anotace
Tento článek se zabývá některými podmínkovými verzemi maticových gramatik. Zavádí několik nových popisů rodiny rekurzivně vyčíslitelných jazyků založených na těchto formách. ve skutečnosti se ukazuje, že použití Geffertových normálních forem při použití maticových gramatik s podmínkami omezené délky, omezeným počtem neterminálů a matic, vede také k takovému popisu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Kope{\v{c}}ek and Alexander
	Meduna},
   title = {Simple-Semi-Conditional Versions of Matrix
	Grammars with a Reduced Regulating Mechanism},
   pages = {287--302},
   journal = {Computing and Informatics},
   volume = 2004,
 number = 23,
   year = 2004,
   ISSN = {1335-9150},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7603}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https