Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

LORENC Luboš a MEDUNA Alexander. A Rigorous Approach to Self-Reproducing Pushdown Translation. In: Proceedings of 8th Spring International Conference ISIM'05 Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: MARQ, 2005, s. 51-58. ISBN 80-86840-09-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Rigorous Approach to Self-Reproducing Pushdown Translation
Název (cs):Rigorózní přístup k sebereprodukujícímu zásobníkovému překladu
Strany:51-58
Sborník:Proceedings of 8th Spring International Conference ISIM'05 Information Systems Implementation and Modelling
Konference:8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling
Řada knih:1st edition
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2005
ISBN:80-86840-09-3
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
Zásobníkový převodník, sebereprodukující zásobníkový převodník, frontová gramatika, levě rozšířená frontová gramatika, překlad
Anotace
Po překladu vstupního řetězce x na výstupní řetězec y může sebereprodukující zásobníkový převodník provést sebereprodukující krok.Tento krok spočívá v přesunutí řetězce y na vstupní pásku. Poté jej znovu přeloží. Tímto sebereprodukujícím způsobem může překlad opakovat n-krát, pro nějaké n >= 1. V tomto článku je dokázáno, že každý rekurzivně vyčíslitelný jazyk lze přijímat i generovat sebereprodukujícím zásobníkovým převodníkem, který překlad zopakuje maximálně třikrát.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lubo{\v{s}} Lorenc and Alexander Meduna},
   title = {A Rigorous Approach to Self-Reproducing Pushdown
	Translation},
   pages = {51--58},
   booktitle = {Proceedings of 8th Spring International Conference ISIM'05
	Information Systems Implementation and Modelling},
   series = {1st edition},
   year = 2005,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {80-86840-09-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7725}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https