Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KOPEČEK Tomáš, MEDUNA Alexander a ŠVEC Martin. Simulation of Scattered Context Grammars and Phrase-Structured Grammars by Symbiotic E0L Grammars. In: Proceeding of 8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling ISIM'05. Brno: MARQ, 2005, s. 59-66. ISBN 80-86840-09-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simulation of Scattered Context Grammars and Phrase-Structured Grammars by Symbiotic E0L Grammars
Název (cs):Simulace gramatik s rozptýleným kontextem a frázově strukturovaných gramatik symbiotickým E0L gramatikami
Strany:59-66
Sborník:Proceeding of 8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling ISIM'05
Konference:8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
ISBN:80-86840-09-3
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
formal language theory, language equivalency
Anotace
Tento článek přináší nové příklady užití nedávno zavedeného konceptu vyjadřování ekvivalence formálních jazyků. Pro dva modely existuje substituce, kterou můžeme změnit každou derivační posloupnost z jednoho modelu tak, abychom získali odpovídající derivační posloupnost v druhém. Pokud je tato nalezena, můžeme říci, že se tyto dva modely navzájem blízce simulují.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Kope{\v{c}}ek and Alexander
	Meduna and Martin {\v{S}}vec},
   title = {Simulation of Scattered Context Grammars and
	Phrase-Structured Grammars by Symbiotic E0L
	Grammars},
   pages = {59--66},
   booktitle = {Proceeding of 8th International Conference on Information
	Systems  Implementation and Modelling ISIM'05},
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   ISBN = {80-86840-09-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7730}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https