Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

LORENC Luboš a MEDUNA Alexander. Self-Reproducing Pushdown Transducers. Kybernetika. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 533-539. ISSN 0023-5954.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Self-Reproducing Pushdown Transducers
Název (cs):Sebereprodukující zásobníkové převodníky
Strany:533-539
Kniha:Kybernetika
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2005
Časopis:Kybernetika, roč. 2005, č. 4, CZ
ISSN:0023-5954
Klíčová slova
pushdown transducer, self-reproducing pushdown transduction, recursively enumerable languages
Anotace
Po překladu vstupního řetězce x na výstupní řetězec y může sebereprodukující zásobníkový převodník provést sebereprodukující krok.Tento krok spočívá v přesunutí řetězce y na vstupní pásku. Poté jej znovu přeloží. Tímto sebereprodukujícím způsobem může překlad opakovat n-krát, pro nějaké n >= 1. V tomto článku je dokázáno, že každý rekurzivně vyčíslitelný jazyk lze přijímat sebereprodukujícím zásobníkovým převodníkem, který překlad zopakuje maximálně třikrát.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Lubo{\v{s}} Lorenc and Alexander Meduna},
  title = {Self-Reproducing Pushdown Transducers},
  pages = {533--539},
  booktitle = {Kybernetika},
  journal = {Kybernetika},
  volume = 2005,
 number = 4,
  year = 2005,
  location = {Praha, CZ},
  ISSN = {0023-5954},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7872}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https