Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

LORENC Luboš a MEDUNA Alexander. Self-Reproducing Translation Made by Pushdown Transducers. In: PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2005, s. 59-67.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Self-Reproducing Translation Made by Pushdown Transducers
Název (cs):Sebereprodukující překlad prováděný sebereprodukujícími zásobníkovými převodníky
Strany:59-67
Sborník:PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science -- MEMICS 2005
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
Vydavatel:Fakulta informatiky MU
Klíčová slova
Zásobníkový převodník, sebereprodukující zásobníkový převodník, frontová gramatika, levě rozšířená frontová gramatika, překlad
Anotace
Po překladu vstupního řetězce x na výstupní řetězec y může sebereprodukující zásobníkový převodník provést sebereprodukující krok.Tento krok spočívá v přesunutí řetězce y na vstupní pásku. Poté jej znovu přeloží. Tímto sebereprodukujícím způsobem může překlad opakovat n-krát, pro nějaké n >= 1. V tomto článku je dokázáno, že každý rekurzivně vyčíslitelný jazyk lze přijímat i generovat sebereprodukujícím zásobníkovým převodníkem, který překlad zopakuje maximálně třikrát.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lubo{\v{s}} Lorenc and Alexander Meduna},
   title = {Self-Reproducing Translation Made by Pushdown
	Transducers},
   pages = {59--67},
   booktitle = {PRE-PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical
	and Engineering Methods in Computer Science},
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Informatics MU},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7972}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https