Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. General Top-Down Parsers Based On Deep Pushdown Expansions. In: Proceedings of 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06). Ostrava: MARQ, 2006, s. 11-18. ISBN 80-86840-20-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:General Top-Down Parsers Based On Deep Pushdown Expansions
Název (cs):Obecný analyzátor shora-dolů založený na hlubokých expanzích zásobníku
Strany:11-18
Sborník:Proceedings of 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06)
Konference:1st International Workshop on Formal Models (WFM'06)
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2006
ISBN:80-86840-20-4
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
analýza, zásobníkový automat, stavové gramatiky, nekonečná hierarchie
Anotace
Příspěvek diskutuje zobecnění klasického obecného analyzátoru shora-dolů reprezentovaného zásobníkovým automatem. Toto zobecnění povoluje provádět expanze hlouběji v zásobníku. Na základě těchto hlubokých expanzí vytváří nekonečnou hierarchii jazyků mezi třídou bezkontextových a kontextových jazyků. V závěru jsou diskutovány některé modifikace, jejich vlastnosti a otevřené problémy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Alexander Meduna},
   title = {General Top-Down Parsers Based On Deep Pushdown
	Expansions},
   pages = {11--18},
   booktitle = {Proceedings of 1st International Workshop on Formal Models
	(WFM'06)},
   year = 2006,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {80-86840-20-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8043}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https