Prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc.

KŘIVKA Zbyněk, LUKÁŠ Roman a MEDUNA Alexander. Didaktické demonstrace modelů pro popis formálních jazyků. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita, 2006, s. 54-56. ISBN 80-85645-56-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Didaktické demonstrace modelů pro popis formálních jazyků
Název (en):Didactical Demonstrations for Description of Formal Languages
Strany:54-56
Sborník:Pedagogický software 2006
Konference:Pedagogický software 2006
Místo vydání:České Budějovice, CZ
Rok:2006
ISBN:80-85645-56-4
Vydavatel:Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita
Klíčová slova
softwarový nástroj, formální model, bezkontextová gramatika, konečný automat, tvorba LL(1) tabulky
Anotace
Příspěvek popisuje návrh implementace nástroje pro didaktické a pedagogické demonstrace vybraných modelů pro popis formálních jazyků a transformace mezi nimi.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Roman
	Luk{\'{a}}{\v{s}} and Alexander Meduna},
   title = {Didaktick{\'{e}} demonstrace model{\r{u}} pro
	popis form{\'{a}}ln{\'{i}}ch jazyk{\r{u}}},
   pages = {54--56},
   booktitle = {Pedagogick{\'{y}} software 2006},
   year = 2006,
   location = {{\v{C}}esk{\'{e}} Bud{\v{e}}jovice, CZ},
   publisher = {Agricultural Faculty, University of South Bohemia},
   ISBN = {80-85645-56-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8102}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https